BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Upp till bevis

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan toppen vid 1682 i början av november har både de signifikanta topparna och bottnarna noterats allt lägre. Nu vill jag till en början se att 1604 tas ut och därefter följs av en ny högre signifikant lågpunkt för att inte det långsiktiga negativa sentimentet ska bita sig fast. April månad har historiskt varit den tredje starkaste under året medan vi inte sällan sett en topp kring månadsskiftet april/maj. Även i Ichimokuanalysen ser vi tecken på svaghet och så länge inte 1568 tas ut och hålls mer än några dagar ska uppstudsar ses som lägen att minska förluster eller lägen att gå kort vid negativa fortsättningsformationer. På riktigt kort sikt (upp till någon vecka) talar dock den statistiska edgen för en uppstuds.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och bildade en Shark 32:a (tecken på osäkerhet) som i onsdags följdes av ett falskt utbrott som resulterade i en Turtle Soup för uppgång. Den förkortade handelsveckan avslutades med en uppgång på 1,5 procent under skärtorsdagen vilket innebar en ungefär lika stor veckouppgång och därmed är årets nedgång reducerad till 2,6 procent.

Mars månads stängning blev den fjärde i rad som stängde under årsmedelvärdet som inför april månad noteras kring 1598.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och hälsovård medan detaljhandel tyngde OMXS30-indexet mest.

Årets första kvartalsstapel noteras med långa svansar på både ovan- och nedsidan och mars månad blev likaså en relativt lång röd candle dock med en längre svans på nedsidan än ovansidan. I veckografen konstaterar jag att vi just nu har en relativt låg bullish harami och i dagsgrafen är indexet på kort sikt fångat i en tradingrange mellan 1603 och 1484.

Just nu befinner sig OMXS30 i ett avgörande läge. Om kursen stiger och tar ut den senaste pivottoppen kring 1603 utan att först ha etablerat en ny lägre lågpunkt än 1484 kommer det skapa goda förutsättningar för att en ny uppgångsfas är inledd.

En ny lägre lägsta än 1484 efter att indexet misslyckats ta tillbaks 1603 innebär istället att det negativa sentimentet ytterligare biter sig fast och där den första matematiska målkursen hittas nedåt 1450 men fortsätter utseendet med lägre toppar och bottnar även då hittar vi nästa mål nedåt 1250 eller eventuellt ännu lägre.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,7 vilket påtalar att vi ska vara både kortsiktiga och beredda på tvära kast med en viss negativ underton.

Volymen den gångna veckan låg naturligtvis lägre än snittet men även skärtorsdagen i år noterades för en lägre volym än i fjol. Volymbalansen har dock stärkts någon och noteras just nu över tremånaderssnittet.

Bästa sektorer under torsdagens uppgång blev telekom och hälsovård medan verkstad gick sämst.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag och den senaste veckan, trots börsuppgången, var det bara 44 procent av 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årsskiftet är det bara 34 procent som noteras högre.

På ovansidan möter närmast 1548 följt av 1560 men framförallt 1603 som är intressanta motstånd.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1518 följt av 1494-1484 och något längre ner 1456.

På lång sikt är jag svagt negativ och vi ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1484 övergår jag till att tolka det långsiktiga sentimentet negativt. G-krafterna och Ichimoku indikerar nu att en långsiktig nedgång blir alltmer sannolikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge vi inte ser indexet etablera sig över 20-dagars medelvärde eller åter notera ny högre lägsta.

Sammanfattning: April månad har historiskt varit en bra månad på Stockholmsbörsen och sedan 1990 har 17 av dessa inneburit uppgångar och 11 nedgångar den kommande månaden. Det blir nu intressant att se hur mycket engagemang det finns i den uppstuds som påbörjades i onsdags. Om 1603 tas ut innan vi sett en ny lägre botten än marslägsta är det en positiv indikation. Punkteras däremot 1484 innan 1603 tagits ut får vi en indikation på fortsatta nedgångar mot i första hand 1450 och eventullt ner mot 1250. Tills motsatsen bevisas talar det tekniska utseendet mer för att någon av motstånden upp till 1568 kommer att bjuda på en ny lokalt lägre högsta.

Motstånd: 1548 / 1560 / 1574 / 1589 / 1603
Stöd: 1525 / 1520 / 1504 / 1493 / 1484

SP500: Fortsatt uppladdning kring primärtrenden

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det misslyckade försöket att ta ut 2800 har nu både den stigande kilen punkterats och dubbeltoppen effektuerats vilket innebär en matematisk målkurs ner mot 2500. Om vi går tillbaks och studerar vad som hänt historiskt så vet vi att det är en bra edge för uppgång i samband med återtest av ackumulationsnivån som suger upp kraftiga nedställ, som den vi bjöds på i början av februari. Som jag skrivit om tidigare var ett återtest under mars något vi brukar se och det ska nu bli spännande att se om köparna har tillräckligt med självförtroende att göra just det denna gång. Om det visar sig att en uppstuds inte tar tillbaks 2650-nivån talar dock mer för en nedgång mot i första hand 2500-området. Den kommande veckan blir mycket spännande då vi kommer få en indikation om indexet för första gången sedan slutet av 2015 ska skära ner under årsmedelvärdet eller om det kortsiktigt översålda läget leder till en uppgång, som är det mest troliga utifrån den historiska statistiken.”

Det blev ingen månadsstängning under årsmedelvärdet men däremot en bekräftelse av den bearish harami som februari blev. I veckografen utvecklades den senaste veckan till en bullish harami, som dock noteras under de senaste veckornas sentimentsnivå. Den senaste veckan har pendlat mellan 2675 och 2593 vilket bekräftar att det fortsatt råder osäkerhet. Totalt steg dock SP500 med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång och årets första kvartal reducerats till 1,2 procent.

Vi ser nu tecken på att ackumulationsnivån kring 2600-2530 är på väg att suga upp säljtrycket och det råder en positiv divergens i MACD-histogrammet. Sannolikheten talar nu för en uppstuds och det kommer bli spännande att se om 2800 kommer tas ut och framförallt om nästa botten i så fall blir högre än 2585, i annat fall får vi ytterligare varningssignaler.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2563 och primärtrenden har nu nått upp till 2589. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +0,4 och vi kan inte räkna bort risken för tvära kast.

Volymen denna förkortade handelsvecka har legat strax över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen punkterade i veckan för första gången sedan april förra året tremånaderssnittet och det kommer bli mycket spännande att följa de närmaste dagarna.

VIX föll den gångna veckan med 20 procent till 20-nivån och det ska nu bli spännande att se om nedgången fortsätter, vilket i så fall med stor sannolikhet skapar goda förutsättningar för nya uppgångar.

På ovansidan möter närmast 2650 följt av nivån kring 2648 följt av 2672 och 2700-nivån.

På nedsidan möter först 2594 följt av 2586 och därefter lågpunkten från den 9 februari vid 2532.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9
– Positiv divergens mot MACD-histogrammet

I den negativa vågskålen:
– MACD noteras under nollan och pekar nedåt
– Större distribution än ackumulation
– Tendens till en negativ sektorrotation

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ och vill nu se nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar och därefter att MA-20 tas ut igen för att jag ska vända på klacken.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en uppgång var goda när den gångna veckan inleddes men redan vid det signifikanta motståndet som Lagging line markerat vid 2675 tog det stopp. Historiskt tillhör april en av de bättre månaderna på året och förutsättningarna är goda för att en positiv candlesticksformation som tar tillbaks 2675 kommer att leda till en uppgång mot tidigare topp vid 2800. Om det istället visar sig att marsbotten vid 2585 punkteras innan dess ställs siktet in mot 2500 som jag tror kommer bjuda upp till dans och suga upp säljtrycket. Så länge undertonen är positiv talar det mesta för uppgång på sikt men utvecklingen kring 2700 som jag ser som en sentimentsnivå eller vattendelare på medellång sikt blir viktig att hålla koll på.

Motstånd: 2650 / 2672 / 2686 / 2735 / 2785
Stöd: 2614 / 2594 / 2587 / 2538 / 2489

DAX: Leder uppstudsen till att molnet tas ut?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX-indexet har nu fallit tillbaks ner till nivån strax under 12000 men bildade i fredags en svans på nedsidan kring den nivå som Lagging Line pekat ut som en signifikant stödnivå. Sannolikheten talar nu för en kortare uppstuds men om den blir tillräcklig för att åter vända upp det kortsiktiga sentimentet återstår att se.”

Den förkortade påskveckan inleddes med en nedgång ner till 11727 och avslutades under torsdagen med en kraftfull grön soldat som tog indexet tillbaks till MA-20 och Standard line. Det blev andra månaden i rad med en månadsstängning under årsmedelvärdet och trots uppgången med 1,8 procent den gångna veckan noteras nedgången sedan årsskiftet till hela 6,4 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bullish harami och i dagsgrafen togs, åtminstone tillfälligt, 12000-nivån tillbaks.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga har börjat peka nedåt och det tyska storbolagsindexet tyngs sedan ett par veckor tillbaks av ett dödskors, som är det första sedan början av september 2015. Trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras inför den kommande veckan kring -0,6 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Sammanfattning: Den gångna veckan avslutades positivt och så länge kursen håller sig ovanför 12.000-nivån är förutsättningarna goda för en uppstuds, följt av en ny högre lågpunkt. Det är dock för tidigt att blåsa faran över och DAX-indexet befinner sig under ett negativt ganska tjockt Ichimokumoln. Nu blir det spännande att se om de ”stora elefanterna” är på hugget och kommer fortsätta handla upp indexet från ”billigare” nivåer, helst då med tilltagande volym. Molnet är nu ganska tjockt och utgör därmet ett tufft motståndsområde och det är först när indexet etablerat sig ovanför Cloud Span B som nu återfinns kring 12715 som förutsättningarna blir bra för en mer varaktig uppgång. Om det istället visar sig att molnet blir svårpasserat och kursen vänder ner och därefter punkterar marsbotten vid 11727 förstärks den negativa bilden som råder just nu.

Motstånd: 12210 / 12285 / 12495 / 12600 / 12705
Stöd: 12000 / 11867 / 11727 / 11658 / 11449

Africa Oil: PDIV och bullish harami cross

Teknisk analys Africa Oil: Föregående analyser har gått bra i Africa Oil, även om det varit hög risk och den senaste nådde första delmålet efter tre dagar men föll sedan vidare söderut. Återigen ser vi fördelen med att agera defensivt vid ”fallande knivar”.

Den långa trenden trenden lutar fortsätter att peka nedåt och ska man gå emot trenden bör det vara med betydligt mindre position än normalt. Trendfasindikatorn noterades nu kring -6 och det ska vi ha respekt för.

Nu är har aktien kommit ner till de lägsta nivåerna, sedan introduktionen kring 7,75-7,50. Än så länge ser jag inga tydliga tecken på att köparna är på väg att suga upp säljtrycket men i torsdags bjöds vi på en bullish harami cross, kring en stödnivå, samtidigt som en positiv minidivergens effektuerades. Jag kan bara hitta 3 tillfällen med denna kombo (senast var i maj 2016).

Sammanfattning: Även om det inte är speciellt många träffar (hittar 13 PDIV kring liknande nivåer sedan 2010) har kursen stått högre en vecka senare i 69 procent av fallen en vecka senare. Om 7,78 tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en kortare uppstuds. Man bör stänga positionen första dagen det kan ske med vinst och se detta som en lottsedel (agera med extremt liten insats). En minifuture med hög hävstång innebär att endast en liten vinst i aktien kan ge ett hyfsat resultat men den inbyggda stoppen bör inte ligga alltför långt under 7,50 så risken är stor för tilltagande säljtryck om även denna nivå punkteras.
Motstånd: 7,80 / 7,86 / 7,99 / 8,12
Stöd: 7,67 / 7,59 / 7,46 / 7,34

AstraZeneca: Överköpt men bevaka rekyl för entré

Teknisk analys AstraZeneca: SSB-formationen effektuerades redan dagen efter föregående analys och ytterligare en dag senare nåddes första delmålet vid 580 kronor. Kursen har därefter varit nere och hämtat upp köpare kring 520-kronorsnivån och nådde i slutet av föregående vecka upp till 590 kr.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera saknar nästan helt riktning och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,0.

Efter de senaste dagarnas kraftfulla uppgång stängde de senaste två dagarna över det övre bollingerbandet vilket innebär att risken för en rekyl är stor och tajmingen för att ta nya positioner kring nuvarande nivå är därmed inte så bra.

Standard line (den röda punktformade linjen) visar 50%-nivån av de senaste 26-dagarnas högsta och lägsta och är följdaktligen en mycket intressant nivå för entré i samband med en rekyl.

Sammanfattning: En rekyl ner i det område jag markerad med en brun box är intressant att bevaka för en positiv fortsättningsformation. Men även om inte köparna visar sig där hittar vi nästa nivå kring det platta molnet. Om det däremot visar sig att 544 kronor punkteras ökar istället sannolikheten för ett tilltagande säljtryck och en mer varaktig nedgång.

Motstånd: 588,80 / 592,35 / 598,85 / 605,40
Stöd: 582,30 / 579,35 / 572,85 / 566,35