BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Hälsosam rekyl eller ny lägre topp?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan årsskiftet har varje försök till rekyl sugits upp på allt högre nivåer och så länge det mönstret inte bryts talar mer för att vi på sikt får en fortsatt uppgång än motsatsen. En punktering av standard line leder ofta till ett tilltagande säljtryck och det ska bli intressant att se om så blir fallet denna gång eller om vi bjuds på ett snabbt återtagande som i början av januari. Flera momentumindikatorer noteras kring intressanta vattendelare där ytterligare nedgångar innebär bekräftade signaler för nedgång. Mitt huvudspår är att vi efter den pågående rekylen kommer att bjudas på ytterligare ny högre högsta, men det är alltså ett utmanande läge just nu.”

Den gångna veckan fortsatte nedåt med totalt 1,5 procent vilket ganska exakt motsvarade storleken på utdelningarna och indexet pressades naturligtvis en hel del av Swedbanks fortsatta nedgång. Mars månad stängde med en nedgång på 0,8 procent vilket innebär att årets första kvartal blev en uppgång med 10,3 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev detaljhandel, naturligtvis till stor del tack vare H&M som överträffade förväntningarna i fredags. Även basråvaror och industri gick starkt. Sämst utvecklades finans och defensiva kraftbolag.

Mars månad utvecklades till en shooting star-stapel som till slut stängde under det platta årsmedelvärdet. Studerar vi de något kortare tidsupplösningarna kan det vara en diamantformation som håller på att utvecklas och då blir det intressant att se om det blir en enkel- eller dubbeldiagonal, vilket jag naturligtvis återkommer till.

Sedan en vecka tillbaks noteras OMXS30 under både EMA-8, MA-20 och standard line vilket är första gången sedan i början av året som dagsstängningarna sker under dessa intressanta sentimentsnivåer. I fredags bjöds vi på den första dagsstängningen under 200-dagars medelvärde sedan den 12 februari.

Samtidigt noteras indexet kring den nedre dele i en tradingrange mellan 1622 och 1545. Nu blir det spännande att se om fredagens test av 200-dagars medelvärde blir startskottet på nästa uppgångsfas eller om expansionen istället kommer att ske söderut.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade i onsdags den senaste bekräftelsenivån från början av mars. Om inte nivån snabbt tas tillbaks är risken stor för att detta kommer trigga ett visst säljtryck.

I det kortare tidsperspektivet noteras cykelindikatorn kring en låg nivå och förutsättningarna är goda för en uppstuds (även om terminerna säger det rakt motsatta). Dessutom är indexet nere vid stödområdet från början av mars samt MA-200.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags- och tisdags noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, naturligtvis till stor del på grund av flykten från Swedbank. Volymbalansen punkterade i fredags bekräftelsenivåerna från slutet av februari och mitten av mars, vilket är en svagt negativ pusselbit.

På ovansidan möter närmast 1561 följt av 1580 och zonen kring 1600 men framförallt toppen för en vecka sedan vid 1622.

På nedsidan hittar vi närmast 1550 följt av 1545 och lågpunkten vid 1524.

På lång sikt är jag neutral tills jag ser åt vilket håll expansionen från 200-dagars medelvärde sker.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral tills jag ser åt vilket håll expansionen från 50-dagars medelvärde sker

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ såvida inte MA-20 snart återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,7% procent. Snittutvecklingen för april har de senaste 30 åren legat kring +2,1 procent vilket gör månaden till den tredje bästa månaden på året (historiskt).

Sammanfattning: Sedan toppen för snart två veckor sedan har OMXS30 fallit med 4,3 procent och testar återigen stödområdet kring 1550, vilket lett till att de kortare momentumindikatorerna blivit hårt spända på nedsidan. Senast stochastic noterades vid en lika låg nivå var strax innan årsskiftet. Den kommande veckan är det bara utdelningarna i Volvo och Essity som kommer att påverka OMXS30 och det med 8,1 punkter eller ungefär 0,5 procent. Förutsättningarna för en stundande uppstuds har alltså ökat. Om det istället visar sig att nästa pivottopp blir lägre än 1600 och att fredagens lägsta därefter punkteras kan det vara ett tecken på att årets initiala uppgång kan vara i fara, men det kommer jag i så fall återkomma till. Punkteras 1545 utan att snabbt återtas ökar risken för ett negativt sentimentskifte.

Motstånd: 1556 / 1580 / 1591 / 1600 / 1622
Stöd: 1550-1545 / 1535 / 1524 / 1516 / 1500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15.

SP500: Allt fler varningssignaler men ännu ingen säljsignal

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”För andra gången på två veckor utmanas standard line (den prickade röda linjen) och den nedre begränsningen i den stigande kilen (negativ formation) samtidigt som volymbalansen den senaste tiden utvecklats med en negativ divergens. I samband med rekylen för två veckor sedan bjöds vi på den första punkteringen av standard line, den här sidan årsskiftet, men nivån togs omgående tillbaks och ledde till en impulsartad uppgång. Dessförinnan ledde punkteringen av standard line i början av december till en vattenfallsliknande nedgång. Ingen med ett visst intresse för börsen kan påstå att det inte är ett spännande läge. Än så länge anser jag dock att chansen är större för en fortsatt uppgång men en första allvarlig varningssignal vore det om indexet punkterade 2722 med kraft och tilltagande volym.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av standard line (prickade röda linjen) och avslutades med två dagars uppgång. Även om SP500 fortsatt är fångat i en tradingrange stängde det första kvartalet med en uppgång på 13,1 procent och mars med 1,8 procent efter att föregående vecka adderat ytterligare 1,2 procent till en redan stark start på året.

SP500 fortsätter uppåt i den positiva trend som startade i julas men uppgångstakten har avtagit något samtidigt som indexet är fångat i en tradingrange och en stigande kil. Årets inledande kraftiga uppgång har fått indexet att hämta andan vilket resulterat i att standard line för tillfället är helt horisontell kring den psykologiska vattendelaren vid 2800.

I närtid är det fyra varningssignaler jag håller noggrann koll på:
– Utbrott från tradingrangen mellan 2860-2785.
– Zonen mellan 2800 och standard line vid 2791.
– Den stigande kilen.
– Den negativa divergensen mellan volymbalansen och de senaste pivottopparna.

Du kanske undrar om det inte finns några positiva pusselbitar. Massor i form av viktiga stödnivåer, trenden, och de allt högre bottnarna. För tillfället ser jag dock ingen bra riskkvot för att agera norrut och vill se hur den underliggande optimismen ser ut om det som varit positivt elimineras.

Bekräftelsenivån kring 50 hos dagsmomentum (RSI-14) står än så länge pall men frågan är vad som händer om nivån punkteras.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat konstant under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det är för tillfället mindre än 60 procent av aktierna som ingår i SP500 som noteras över 200-dagars medelvärde och volymbalansen har sedan slutet av februari noterat lägre toppar och närmar sig nu tremånaderssnittet. Det är en del tecken på att isen håller på att bli tunnare men ännu inte någon konkret signal om en signifikant topp.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll den gångna veckan med 17 procent och noteras inför veckostarten kring relativt låga 13,7.

På ovansidan möter närmast av 2848 följt av 2860-nivån.

På nedsidan möter närmast 2815 följt av 2800 och zonen mellan 2756 och 2722.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 kommer bryta upp över MA-200 i veckoinledningen

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot volymbalansen och momentumindikatorerna
– Negativ trampolin hos MACD
– Lite för få aktier som bär uppgångsdagarna

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv men kommer att övergå till att bli neutral om vi bjuds på en bekräftad stängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Undertonen är positiv men flera varningssignaler i form av negativa divergenser mot volymbalansen och de flesta momentumindikatorer samt dålig bredd varnar för att en topp kan vara i antågande. En uppgång kan, som vi vet pågå längre än de flesta tror, men inte desto mindre bör man höja beredskapen när allt fler varningssignaler dyker upp. En första allvarlig signal vore det om 2720 punkterades utan att snabbt tas tillbaks men tas istället 2860 ut ställs siktet in mot ATH-nivån kring 2940.

Motstånd: 2848 / 2856-2860 / 2874 / 2900 / 2940
Stöd: 2819-2815 / 2800 / 2792 / 2785 / 2756 / 2722

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58.

DAX: Flaggas ytterligare uppgång eller ser vi tecken på utmattning?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste veckorna har flera varningssignaler påtalat att risken för en rekyl ökat. Om köparna snabbt kommer tillbaks för att suga upp rekylen kommer jag att justera ner den stigande stödlinjen som utgör den nedre begränsningen i den stigande kilen som fångat DAX sedan början av februari.”

Mars månad stängde trots föregående veckas uppgång på -0,76 procent vilket innebär att första kvartalet blev en imponerande uppgång med 9,2 procent. Mars noteras i månadsgrafen som en doji där stängningen skedde strax under årsmedelvärdet för åttonde månaden i rad. I veckografen har de senaste sex veckorna skvalpat runt 11500-nivån som alltmer framstår som en vattendelare.

När vi nu går in i den historiskt sett starkaste månaden för DAX är det ett mycket intressant läge där vi just nu bevittnar den andra ”riktiga” rekylen för i år, bägge ner för att testa 50-dagars medelvärde. Förra året steg DAX med 4,3 procent i april och snittuvecklingen för de senaste 29 åren är +2,9 procent.

Sedan en vecka tillbaks handlas indexet strax under standard line (den punktstreckade röda linjen), vilket är ytterligare en intressant vattendelare.

De senaste veckorna har flera varningssignaler påtalat att risken för en rekyl ökat. Om köparna snabbt kommer tillbaks för att suga upp rekylen kommer jag att justera ner den stigande stödlinjen som utgör den nedre begränsningen i den stigande kilen som fångat DAX sedan början av februari. Bekräftelsenivån hos OBV (volymbalansen( från i början av mars punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck, men än så länge står nivån pall för testerna.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fortsatt nedåtriktat och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,9 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volatiliteten, mätt som bredden mellan bollingerbanden, är nere på låga nivåer men vollan har tilltagit något den senaste veckan. Det blir alltså spännande att se om det blir en expansion norrut upp genom primärtrenden eller om kanske bjuds på en repris av augusti.

Sammanfattning: Sedan några veckor tillbaks har den negativa divergensen mot framförallt volymbalansen, varnat för att en lokal topp närmar sig. Den senaste veckan har kursen noterats kring de bägge vattendelarna som 11500 och standard line utgör. En passering av 11825 ställer in siktet mot i första 12000 men på lite längre sikt topparna från i somras. Om indexet istället etablerar sig under 11300 är risken stor för tilltagande säljtryck och att testet av 200-dagars medelvärde för snart två veckor sedan blir en ny signifikant lägre topp. Än så länge tolkar jag rekylen som välkommen och hälsosam men om inte 11500-nivån återtas snart ökar risken för en nedgång mot i första hand 11000-nivån.

Motstånd: 11560 / 11610 / 11750 / 12000
Stöd: 11455 / 11395 / 11300 / 11180

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54.

Hexagon: Doji kring taket i triangeln

Teknisk analys Hexagon B: Det blev ytterligare några dagars uppgång efter föregående analys och kursen nådde upp till 491 kronor, strax ovanför MA-200. För en vecka sedan markerades en ny högre lågpunkt kring 467 kronor och i torsdags togs även standard line (den rödprickade linjen) ut. Veckan avslutades med en doji, vilket är ett tecken på viss osäkerhet.

Den långa trenden pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -0,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och skvalpiga rörelser.

Sedan några veckor har vi sett lägre toppar och högre bottnar i en mindre symmetrisk triangel där förra veckan avslutades med en doji kring den övre begränsningen av denna kontraktion. När volymbalansen är positiv, som nu i Hexagon, leder det i de flesta fall till utbrott uppåt, dock långtifrån alltid.

I den negativa vågskålen noterar jag en stor negativ insynshandel det senaste året. Det jag inte vet är bakgrunden till dessa utförsäljningar men det spekuleras en del i att Melker Schörling AB skulle vara en komponent i familjen Perssons påstådda planer på att köpa ut H&M från börsen, om det är så har jag ingen aning om.

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 488,60 tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot 496-kronorsnivån. Punkteras däremot 50-dagars medelvärde är risken stor för att vi kommer att bjudas på betydligt lägre priser framöver.

Motstånd: 489,70 / 496,40 / 504,90 / 515,40
Stöd: 479,20 / 473,40 / 462,90 / 452,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68.

Lundin Mining: Ny högre botten och en lagerstapel

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev en perfekt tajming av föregående analys. Efter att ha klamrat sig fast vid det fallande 200-dagars medelvärde en tid bjöds vi för en vecka sedan på en positiv reversal kring 100-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut, är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -2,0 vilket innebär att vi företrädesvis bör navigera för nedgång med trendföljande strategier. Går vi emot denna drift bör det vara på kort sikt och med en tajt stopp.

Volymbalansen testade under förra veckan av tremånaderssnittet som än så länge står pall. En passering av bekräftelsenivån från den 21 mars kommer jag tolka positivt.

I fredags togs initialt MA-200 och MA-50 ut men innan dagen var slut hade köptrycket avtagit och säljarna lyckades få till en svans på ovansidan. De som tog chansen och gick kort i aktien har troligen placerat stopparna strax ovanför 20-dagars medelvärde vid 44,50.

Sammanfattning: Om 44,50 tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång upp till 46,65 men redan när standard line vid 45,80 tas ut kan det vara en god idé att flytta upp och fortsätta traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras kring 42,90.

Motstånd: 44,15 / 44,75 / 45,90 / 46,70
Stöd: 43,15 / 42,75 / 41,10 / 38,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52.