BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Tas 1500 ut eller slår fällan igen?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det är för tidigt att prata om en potentiell botten är det första gången sedan toppen för en månad sedan som vi den gångna veckan ser mer än en grön candle i rad. Veckan avslutades dock av en mycket negativ röd reversal där volymen var 54 procent över snittet. Mycket talar för att vi står inför en rekyl uppåt men än så länge är mitt huvudspår att den därefter kommer följas av en ny lägre lågpunkt än 1260. Om det däremot skulle visa sig att nästa nedgångsfas vänder upp innan den senaste bottnen vid just 1260 testats kan det vara goda chanser för att indexet inte längre sväljer lägre priser. Det troligaste och mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på en uppstuds men att vi därefter kommer se minst en nedgång med en lägre lågpunkt innan köparna så smått tar över taktpinnen.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap ner till 1300-nivån och effektuerade en doji. De följande fyra dagarna bjöd på en uppgång på 14 procent innan veckan avslutades med en bearish harami och åter ett tilltagande säljtryck för att undvika exponering över helgen. Totalt steg den gångna veckan med 4,7 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till knappt 20 procent. I månadsgrafen är det ungefär 12 procent upp för att mars ska stänga i den övre delen av candlen. Om nästa ben söderut är inlett blir det intressant att se om förra veckans lågpunkt vid 1285 punkteras eller följs av ytterligare en ny högre vändning.

Den nivå som nu testas och har lockat till säljtryck de senaste veckorna ser ut att göra så även denna gång bevakar jag framförallt nästa vändning upp som kommer vara positiv om den sker över 1285.

När vi studerar storlekarna på kursstaplarna under uppgången fram till för en månad sedan ser de, i perspektiv av de vi ser nu, extremt små ut. I själva verket är det precis tvärtom, det är den senaste månadens dagsranger som är helt absurda. Snittrangen den senaste månaden är hela 74 punkter vilket motsvarar 5 procent per dag! Detta har lett till att bredden mellan bollingerbanden är uppe på extremt hög nivå, även om vollan dragit ihop sig något den senaste veckan.

Studerar vi symmetri- och fibanalysen hittar vi, om senaste lågpunkten punkteras, nästa potentiella mål nedåt 1130 alternativt 1050 som dessutom stämmer väl överens med en 1080-gannsnurr från torsdagens högsta vid 1471.

Nu närmar sig 50-dagars medelvärde 200-dagars och om vi bjuds på ett dödskors är det första gången sedan november 2018.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -1,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats över det dagliga snittet men den lägsta volymen bjöds vi på i fredags som dock var 3 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Isen är fortsatt tunn och för tillfället är det bara 9 procent av aktierna på large cap som noteras över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1448 följt av 1471-1476 och 1500-1507 samt 1563.

På nedsidan hittar vi närmast 1406-1400 följt av 1385 och 1363.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,4 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,6 procent lägre.

Sammanfattning: Efter att ha stigit med nästan 15 procent på tre dagar avslutades den gångna veckan med en bearish harami som är en omslagsformation som har en relativt låg tillförlitlighet (kräver bekräftelse). Nu blir det intressant att se var köparna åter suger upp ett eventuellt säljtryck, ju högre desto positivare. Om det visar sig att 1260 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot 1130 alternativt 1050. Nu testas gapmotståndet 1430-1512 av och om detta område passeras ställs siktet in mot fib 50% kring 1500-1508. Jag har fått många frågor om jag tror OMXS30 och övriga index bottnat men tills motsatsen bevisas är risken stor för att det kommer krävas någon eller några nya lägre lägsta innan en uppgång som eliminerar björnmarknaden är inledd. Det kommer även vara viktigt för fortsättningen att flera globala index vänder upp ungefär samtidigt och inte längre noterar nya lägre lägsta för att ett långsiktigt trendskifte ska vara värt att följa.

Motstånd: 1448 / 1471-1476 / 1500-1507 / 1563
Stöd: 1406-1400 / 1385 / 1363 / 1332 / 1285

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

SP500: Bearish harami efter extrem uppgång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Både BBW och VIX är uppe kring nivåer som inte kommer att hålla länge till men att vi nu skulle bjudas på en botten kring nuvarande nivå är i alla fall inte mitt huvudspår, däremot kan det kanske räcka till för ett rally i nedgången. Ingen vet vad den pågående krisen kommer att leda till och så länge vi inte får indikation på att spridningstakten avtar i Europa och USA behövs det inte mycket för trigga ytterligare nedgångar. Även om det är mycket som ser mörkt ut och förmodligen mer nedställ är att vänta tror jag att en botten inte ligger mer än någon månad bort, men det bygger dock på att placerarkollektivet börjar bete sig som vid tidigare liknande nedgångar och det vet vi inte förrän om just någon månad. Om stödet vid 2345 håller ställs siktet in mot den övre begränsningen i den rådande tradingrangen vid 2565 men om stödet ger vika signaleras en negång med ungefär 200 punkter.”

Den gångna veckan inleddes nedåt med ett gap och hann testa av stödet vid 2200 innan vi bjöds på den kraftigaste tredagarsuppgången på många år. Det faktum att både 2- och 4-årsmedelvärdet i veckografen har gett vika indikerar att mer nedsida är att vänta. När gapet från den 12 mars nåddes i slutet av veckan ledde det till en pausformation i form av en bearish harami som avslutade veckan. Resultatet för den gångna veckan blev en uppgång med hela 10,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 21,3 procent. Efter en nedgång med 35 procent blir gummibandet extremt hårt spänt och det leder förr eller senare till en uppstuds, som vi nu sett.

Det är lätt att drabbas av falska förhoppningar när börsen vänder upp brant men detsamma gäller när nedgångarna eskalerar, man ser inte något slut på eländet. Än så länge behövs det inte mycket för att få placerarkollektivet att åter söka skydd och kliva av eller sälla sig till blankarna.

Som jag påtalat flera gånger under nedgången är det nästan som att den tidigare uppgången präglades av extremt små candlesticks, åtminstone i relation till de senaste veckornas. Det brukar behövas en tid av konsolidering, sans och balans för att bygga upp förtroendet igen. Därefter behövs det någon form av katalysator för att på nytt få trenden att byta riktning.

När är det dags att kliva på? Hur många långsiktiga placerare har inte väntat på en nedgång så att man kan komma in lite billigare. Spotta och skölj för nu är den här. Tänk att kunna köpa 30 procent billigare än för några veckor sedan. Är man långsiktig borde det väl bara vara att trycka på köpknappen nu, eller? Det är kanske inte så lätt för risken är stor för ytterligare nedgångar. Ett alternativ är då att skala sig in med en mindre summa i mitten av varje månad och på så sätt få ett hyfsat snitt.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu vänt ner tillsammans med övriga G-krafter. Trendfasindikatorn noteras kring -1,8 vilket innebär att risken absolut inte är över och att det är mycket som talar för åtminstone ytterligare någon eller ett par körare till söderut.

Volymen den gångna veckan har varit betydligt högre än snittet men lägre än under nedstället som föregick uppstudsen. Volymbalansen är negativ och än så länge ser jag inte några tecken på att takten är på väg att avta.

Bredden (isens tjocklek) visar att endast 6 procent av aktierna som ingår i SP500 noteras över 200-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) noteras på ungefär samma nivå som för en vecka sedan kring 66 vilket fortsatt är en extremt hög nivå, även om det är lägre än toppen den 16 februari som var över 80. Även om VIX vänder ner från nuvarande nivå behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen.

Bredden mellan bollingerbanden som inför förra måndagen noterades kring 43 har dragits ihop sig något och noteras nu kring 41 vilket fortsatt är extremt.

På ovansidan möter närmast 2600 följt av 2660 och 2711 samt 2800

På nedsidan möter närmast 2500 följt av 2456 och 2407-2400 samt 2344.

I den positiva vågskålen:
– Extremt översålt
– VIX har under relativt lång tid noterats kring extrema nivåer, ofta har det skett kring lågpunkter
– Om BBW vänder ner från nuvarande extrema nivå kan det vara positivt
– Liknar alltmer en urblåsning

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel sedan 20 februari
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under molnet
– Tilltagande volla (BBW över 40)
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå (inga tecken på avtagande panik)

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: Uppstudsen den gångna veckan var en av de extremaste jag varit med om och det efter ett nedställ av sällan skådat slag. Volymen under uppstudsen var hyfsad men dock inte kring snittet för nedgången de senaste veckorna. Vid extrema nedgångar behövs det inte mycket för få placerarkollektivet att trycka på säljknappen och det troligaste scenariot är att vi inte sett lägstanoteringen än. Även om vi historiskt sett nedgångar på flera år är det inte speciellt vanligt. De stimulanser som centralbanker och regeringar nu tillför marknaden är förutsättningarna goda för en rejäl uppgång när säkra tecken på avtagande riskspridning av corona blir ett faktum. Ett första positivt tecken är om 2200 håller och nästa topp blir högre än förra veckans högsta. Punkteras istället 2200 utan att snabbt tas tillbaks riskerar säljflöden att driva indexet ner mot 2000-nivån.

Motstånd: 2600 / 2660 / 2711 / 2800
Stöd: 2500 / 2456 / 2407-2400 / 2344

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

DAX: Nästa ben nedåt på väg att inledas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är för tidigt att dra några slutsatser om en bottenformation men om det visar sig att 8250 håller finns det hopp om att köparna kan vara på väg tillbaks, åtminstone tillfälligt. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på upprekyl men att den kommer att följas av nya lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap men säljtrycket avtog innan 8250 punkterades. Från lågpunkten i måndags till högstanoteringen i onsdags steg DAX med hela 19,4 procent och det är i princip två normala årsuppgångar på två dagar. Veckan avslutades något avtagande med en bearish below the stomach. Totalt steg DAC med 7,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 27,3 procent.

Sedan punkteringen av den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör har inte en enda dag stängt över medelvärdet förrän i tisdags. Nu blir det spännande att se om dagsstängningarna åter sker under EMA-8 som testades av både i torsdags och fredags.

Närmast på ovansidan möter 10.000-nivån upp dit det brant fallande 20-dagars medelvärdet nu nått. Vid branta upp- och nedgångar brukar det vara en intressant rekylnivå och mycket talar för att det kan bli så även denna gång.

SMACD effektuerade i veckan ett positivt medelvärdeskors från en extremt låg nivå, den lägsta sedan november 1987.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för en vecka sedan till 58 procent men har nu fallit tillbaks och noteras kring 49 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt. Nivån är dock fortfarande extrem.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -3,2 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång efter nästa försök till uppgång är stor.

50-dagars medelvärde har nu skurit ner genom MA-200 vilket brukar benämnas som ett dödskors och senast jag såg det var i mitten av mars 2018.

Sammanfattning: DAX-indexet studsade upp från ett extremt översålt läge den gångna veckan och nådde upp till 10.000-nivån där det nu ser ut som att säljtrycket åter tilltar. Det är för tidigt att dra några slutsatser om den senaste veckan förrän vi ser om nivån kring 8250 håller eller punkteras. Punkteras stödnivån kan nedgången bli otäck och i så fall står hoppet till att 7800 håller. Redan om 10.000 tas ut finns det chans att köparna åter börjar fyndköpa. På ovansidan möter flera motståndsnivåer kring fibnivåer, gap och nollor upp. Jag vill se standard line kring 10970 tas ut och följas av en ny högre lågpunkt för att oddsen ska börja tala för en långsiktig botten. Mitt huvudspår är att nästa nedgångsfas kommer att inledas denna vecka om inte månadsskifteseffekten lyckas hålla emot.

Motstånd: 9885-10000 / 10380 / 11000
Stöd: 9495 / 9245 / 9110 / 9000 / 8745

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82.

Volvo B: Bearish harami kring gapmotstånd

Teknisk analys Volvo B: Det blev ingen uppstuds i samband med föregående analys och som jag påpekade var det stor osäkerhet kring coronautbrottet. Jag påpekade att om 158 kronor punkterades var det risk för ett tilltagande säljtryck. Med facit vet vi att nedgången fick aktien att falla till 95 kronor där vi bjöds på en uppstuds på 24 procent för att täppa till gapet från den 16 mars. I fredags avslutades veckan med en bearish harami som nu utmanar den kortare sentimentsnivån vid EMA-8.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 har nu vridit av söderut och aktien kommer troligen snart att tyngas av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -3,0 vilket innebär att vi ska agera med trendföljande strategier nedgång och se uppstudsar som bättre lägen att kliva in i position. Om man går emot den fallande trenden bör det vara extremt kortsitigt.

Volymbalansen är negativ sedan början av mars och än så länge ser placerarkollektivet ut att vara mer intresserade av att distribuera ut aktier än att köpa.

Ett tidigt tecken på att säljarna åter är på väg att ta över får vi när aktien börjar stänga under EMA-8, som testats under de senaste dagarna. Ytterligare ett tecken på att nedgången återupptagits kommer en punktering av stödnivån kring toppen från den 3 mars hos dagsmomentum att bli.

Edgen talar åter för nedgång mot i första hand 105 kronor. Den som vill och är bekväm att gå kort kan köpa en minishort men då tänka på att bevaka aktien när det är dags att göra exit.

Sammanfattning: Det är goda förutsättningar för en nedgång mot 105 kronor, kanske även ner mot 100 kronor. Uppstudsar kan dock gå fort och bli kraftfulla som vi fick bevis på förra veckan. Det kan därför vara en god idé att stänga direkt om 105 kronor nås eller tajta till stoppen och bevaka den noggrannt ner mot 100 kronor där edgen minskar för ytterligare nedgång. Om det istället visar sig att 124 kronor tas ut bör man använda sig av nödutgången. Om det kommer positiva nyheter kring corona ska vi vara beredda på att det kan bli tvära kast och rejäla uppgångar från denna historiska nedgångar.

Motstånd: 116,45 / 117,80 / 120,40 / 121,90
Stöd: 111,60 / 110,05 / 107,60 / 106,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94.

Autoliv SDB: Röd thrust för nedgång

Teknisk analys Autoliv: Golvet i den tradingrange jag skrev om i slutet av februari punkterades och det gick snabbt ner till 650 som jag nämnde som potentiellt mål. Precis som de flesta aktier har även Autoliv blivit en källa till likviditet under corona-pandemin. För lite mer än en vecka sedan nåddes den psykologiska 400-kronorsnivån som återtestades för en vecka sedan med en doji vilket innebar att förutsättningarna var goda för en uppstuds. På bara två dagar steg aktien med 25 procent men effektuerade en negativ omslagsformation i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras till -4,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatta nedgångar även om nivån börjar bli extrem.

Volymbalansen hade redan börjat visa tecken på distribution som jag skrev om för två månader sedan och det negativa utseendet håller i sig.

Ett tidigt tecken på att säljarna åter är på väg att ta över får vi när aktien börjar stänga under EMA-8, som i fredags. Ytterligare ett tecken på att nedgången återupptagits kommer en punktering av stödnivån kring toppen från den 26 februari hos RSI-14 (dagsmomentum) att bli.

Edgen talar åter för nedgång mot i första hand 435 kronor. Den som vill och är bekväm att gå kort kan köpa en minishort men då tänka på att bevaka aktien när det är dags att göra exit.

Sammanfattning: Det är goda förutsättningar för en nedgång mot 435 kronor, kanske även ner mot 400 kronor. Uppstudsar kan dock gå fort och bli kraftfulla som vi fick bevis på förra veckan. Det kan därför vara en god idé att stänga direkt om 435 kronor nås eller tajta till stoppen och bevaka den noggrannt ner mot 400 kronor där edgen börjar minska för ytterligare nedgång. Om det istället visar sig att 523 kronor tas ut bör man använda sig av nödutgången. Om det kommer positiva nyheter kring corona ska vi vara beredda på att det kan bli tvära kast och rejäla uppgångar från denna historiska nedgångar.

Motstånd: 495,60 / 509,10 / 230,85 / 544,30
Stöd: 452,15 / 438,70 / 416,95 / 403,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 80.