BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Viss tveksamhet kring ATH-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter knappt två veckors konsolidering tog sig OMXS30 upp till 2200-nivån som hela tiden varit målkursen för den range som fångade indexet under oktober till början av januari. Även om indexet är överköpt och risken för rekyl är stor talar den tjocka isen och volymbalansen för att rekyler kommer vara köpvärda även i fortsättningen vid positiva fortsättningsformationer. Om det däremot skulle visa sig att en rekyl trasar sönder motpolen från slutet av november vid 1950 utan att snabbt vända upp ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. I starkt stigande trender med G-krafterna på plats för fortsatt uppgång som nu, är det positivt när RSI-9 vänder tillbaks upp över 80, det vi kallar för RSI-extreme som eventuellt närmar sig. Mitt huvudspår är alltså att indexet ska vidare upp men det senaste trendbenet har skapat en del obalans och nu är ett viktigt delmål vid 2200 nått. Det snabbaste sättet för indexet att bli av med den rådande obalansen är en rekyl men vid denna typ av utseenden (starka trender upp mot ett tydligt mål) är det dock något vanligare med en tids konsolidering för att ackumulera obalansen.”

Den gångna veckan handlades i en relativt smal range kring 2200-nivån men hann med att notera ett par nya rekordnoteringar. Totalt steg dock inte indexet med mer än 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,5 procent, men tyngdes ungefär 1 procent av utdelningar. I veckografen utvecklades en liten kursstapel som dock stängde i den övre delen vilket är positivt.

Indexet fortsätter att hålla näsan över vattenytan (EMA-8) och så länge vi inte bjuds på en stängning under nivån anser jag inte att någon rekyl värd namnet är inledd.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har legat kring snittet under den gångna veckan men självklart lägre under skärtorsdagen då det var halvdag på Stockholmsbörsen. Volymbalansen är dock åter positiv som eventuellt inleddes igår kommer att sugas upp innan den riskerar att bli ohälsosam.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 84 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför gårdagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 88 procent av largecapaktierna över MA-20, 82 procent över MA-50 och 88 procent över MA-200. 77 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2208-2211 följt av 2219 och 2230.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2190-2189 följt av 2178-2176 och 2167.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (68%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,5 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 klamrar sig fast kring 2200-nivån med, än så länge, positiv volymbalans. Så länge indexet inte stänger under EMA-8 är siktet inställt mot 2250-2270 till att börja med. Det råder dock en negativ divergens mot flera momentumindikatorer och risken är stor för att vi inom kort kommer bjudas på en rekyl. Så länge inte en rekyl punkterar standard line kring 2100 utan att snabbt ta tillbaks nivån tolkar jag fortsättningsformationer som köpvärda. Närmast på nedsidan hittar vi stöd kring den senaste lågpunkten kring 2150. Om det däremot visar sig att området kring 2100 punkteras med kraft och tydlighet kan det vara en signal om att en mer utmanande rekyl är inledd. Så länge inte MA-200 ger vika är det betydligt större chans till fortsatt uppgång än motsatsen.

Motstånd: 2208-2211 / 2219 / 2230 / 2256
Stöd: 2190-2189 / 2178-2176 / 2167 / 2150

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Målnivån vid 4000 passeras

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I torsdags nådde S&P 500 ner till den helt platta standard line jag skrev om för en vecka sedan vilket brukar innebära bra “studseffekt”. Det blev inget undantag denna gången och efter en turtle soupformation i torsdags avslutades veckan med en grön opening marubozu med den högsta volymen under hela veckan. 468 av de 500 aktier som ingår i indexet noteras nu över MA-200 vilket närmar sig rekord. Vi ska därför vara beredda på att det inom kort kan bli dags för en rekyl som kan bli utmanande. Nu är siktet dock inställt mot 4000 som är målkursen för den range som togs ut i höstas och därefter siktas 4100-nivån. Så länge rekyler sugs upp med positiva fortsättningsformationer, som i torsdags, i en hälsosamt stigande trend, ska vi vara köpare. Om det visar sig att en rekyl punkterar 3700 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för att en långsiktig topp är markerad.”

Den förkortade handelsveckan inleddes skvalpigt med tre dojiliknande candlar strax under 4000-nivån. Som jag skrev inför torsdagen kommer troligen den av högsta/lägsta som begränsat de senaste dagarna och passeras att eliminera en del osäkerhet. I torsdags togs högstanivån ut och det ledde till en grön opening marubozu. Torsdagens stängning passerade den viktiga nivån kring 4000 och indexet stängde på en ny rekordnotering vid 4020 efter en uppgång med hela 1,2 procent. Årets uppgång skrivs nu till 7,0 procent. Placerarkollektivet sökte sig i fredags åter mot mer risk/teknik och Nasdaq Composite steg med hela 1,8 procent.

Jag navigerar nu vidare norrut men självklart kommer inte uppgången att ske utan rekyler och andhämtningspauser. På ovansidan bevakar jag till att börja med 4115 som är det defensiva symmetrimålet för den senaste abc-korrektionen. Om det visar sig att utbrottet i torsdags blir falskt ställs siktet, om EMA-8 ger vika, att ställas in mot i första hand MA-20 eller eventuellt zonen kring MA-50 vid 3890.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras stigande över +2 och vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har under veckan noterats strax under snittet. Volymbalansen har fallit ner till strax under tremånaderssnittet som är helt platt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför veckostarten kring 94 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll i torsdags till 17,3 vilket är den lägsta stängningen sedan den 21 februari 2020.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta strax innan årsskiftet och noteras åter kring en extremt låg nivå under 5.

På ovansidan möter närmast 4028 följt av 4039 och 4056.

På nedsidan möter närmast 4000 följt av 3994 och 3983.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4020 den 1/4

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna stiger
– Dollarn stärks
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Överköpt, överälskat och förmodligen övervärderat

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter ABC-korrektionen har indexet nu dragit vidare norrut och passerade i torsdags vår målkurs kring 4000. Siktet är nu inställt upp mot nivån strax ovanför 4100 men för tillfället är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan. Inom kort kommer vi troligen att bjudas på någon form av pausformation eller rekyl men så länge dessa sugs upp med positiva fortsättningsformationer, innan signifikanta lågpunkter ger vika ska vi vara köpare. Om det visar sig att en rekyl blir så djup att 3700 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att en långsiktig topp är markerad. Är det vad vi ser just nu? Nej, och då agerar vi efter det som visas.

Motstånd: 4028 / 4039 / 4056
Stöd: 4000 / 3994 / 3983 / 3976

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 66%.

DAX: Ny rekordnotering med överköpta momentumindikatorer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I torsdags bjöds vi på en turtle soup kring 14500 som följdes av ett positivt gap i fredags. Så länge köparna fortsätter att suga upp säljtryck och rekyler på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med positiva fortsättningsformationer som vi bjöds på i torsdags.”

Den förkortade påskveckan inleddes med en doji och en stängning kring en ny rekordnotering och avslutades med den högsta stängningen någonsin vid 15107. Totalt steg den gångna veckan med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,1 procent. Sedan lägstanivån vid den senaste studsen förra torsdagen vid MA-20 har indexet stigit med 4,7 procent vilket lett till att de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och noteras med negativa divergenser mot priset.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal som dock noteras ganska högt och risken är då att det kommer en motreaktion eller en konsolidering för att ackumulera upp en del av obalansen som skapats i samband med senaste uppgången.

Volymbalansen steg mot taket i rangen som jag skrev om för en vecka sedan och påpekade att det talade för att utbrottet skulle ske norrut, nu vet vi att så blev fallet. Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

I den negativa vågskålen är de flesta momentumindikatorer hårt spända på ovansidan. RSI-14 är uppe på den högsta nivån sedan den 5 juni. Risken har alltså ökat för en rekyl ner mot i första hand standard line kring 14400.

Sammanfattning: DAX noteras kring den stigande motståndslinje som förbinder topparna sedan början av oktober och utgör den övre begränsningen i en stigande kil. Det är mycket stor risk för att en rekyl, som kan bli kraftfull, inleds inom kort. En eventuell rekyl kommer åtminstone vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högsta.

Motstånd: 15130 / 15160 / 15210 / 15240
Stöd: 15035 / 15000 / 14955 / 14925

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 97+.

Volvo B: Positiv reversal kring cloud span b

Teknisk analys Volvo B: Redan dagen efter föregående analys kom besked om problem med produktionsstörningar på grund av halvledarbrist. I torsdags backade aktien ytterligare, delvis beroende på att utdelningen på 6 kronor, men nedgången var hela 10,55. I torsdags nåddes cloud span b och gapstödet från den 7 januari, som åtminstone tillfälligt respekterades under bildandet av en positiv reversal.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och men trendfasindikator noteras i zonen där det råder stor risk för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ och pekar nedåt när stöd närmar sig, vilket innebär att vi inte kan blåsa faran över – än.

I den positiva vågskålen testas nu området i ett, än så länge, positivt moln. Om däremot nedgången fortsätter och punkterar 200 kronor ställs siktet in mot 190-185 kronor.

Sammanfattning: Studsen på cloud span b i fredags var positiv och volymen under uppgångarna, intradagsmässigt i torsdags, likaså. Även om risken för fortsatt nedgång är stor kan det vi såg i torsdags vara en indikation på att aktien inte ”accepterar” lägre priser. Om det visar sig att 213 kronor passeras utan att snabbt punkteras är det bra drag upp för att täppa till utdelningsgapet upp mot 220 kronor. Det kan vara intressant att i detta fall agera med en lottsedel, exempelvis en minifuture med hög hävstång där man köper en extremt liten position. Passeras 220 kronor kan en rekyl som följs av en positiv fortsättningsformation vara ett bra läge att öka på en position för uppgång. Om det däremot visar sig att 198,50 punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången. Passeras 237 kronor flyttar man med fördel stoppen upp strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 213,10 / 220,20 / 230,20 / 232,70
Stöd: 205,50 / 201,00-199,00 / 192,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29-.

Lundin Mining: Positiv uppladdning kring molnet

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev först en studs på ovandelen av gapet från den 4 januari vid 73 kronor men den 28 januari täpptes gapet till och med det obalansen som det gav upphov till. När det väl var täppt effektuerades en positiv reversal från 70-kronorsnivån, som blev startskottet på uppgången till 102-kronorsnivån. Lite beroende på hur entrén tajmades fick man med sig mellan 26-33 procent.

Efter rekordnoteringen vid 103 kronor i mitten av mars har aktien rekylerat ner mot ichimokumolnet och ser nu ut att ladda för nästa positiva trendben.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar upp. Trendfasindikatorn har i samband med rekylen varit nere i jämviktspendlingszonen men indikerar nu att aktien åter bör handlas med trendföljande strategier där vi köper fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv och steg under den gångna veckan när motståndet som det platta förankrade volymmedelvärdet skapar. Detta är ett positivt utseende som indikerar att expansionen kommer att ske norrut.

SMACD noteras i nollzonen som utgör ett stöd. Ett positivt kors kring nollzonen eller strax ovanför kommer vara en bekräftelse på att tongångarna åter talar för upgång.

%b noterades den 25/3 hela 25% under det nedre bollingerbandet men vände i onsdags upp över den mindre bekräftelsenivån vilket jag tolkar positivt.

Sammanfattning: En passering av det platta förankrade volymmedelvärdet vid 91,30 indikerar att nästa positiva trendben är på väg att inledas. På ovansidan möter motstånd upp kring den platta standard line vid 93,25 och därefter vid 99-103 kronor. Den som väljer att agera när/om 91,30 passeras ska vara beredd på att 93,25 kan bli svårpasserat. När/om 97 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 97 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras i så fall strax under 88 kronor.

Motstånd: 91,05 / 93,25 / 95,15 / 97,80
Stöd: 90,05 / 87,20 / 86,35 / 83,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.