BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Chans för uppgång och test av 1430-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Driften är för tillfället nedåt men mycket talar för att en uppstuds då momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan. Så länge inte ser att köparna vågar hålla kvar taktpinnen så att tidigare toppar tas ut, ja till dess är det mer som talar för fortsatta nedgångar efter kortare uppstudsar.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades med att både EMA-8 och MA-50 utmanades. I fredags bjöds vi på den kraftigaste gröna marubozustapeln sedan den 25 februari vilket hyfsade till veckoresultatet som blev en uppgång med 0,5 procent. Sedan årsskiftet har nu OMXS30 stigit med 5,7 procent.

I månadsgrafen noteras april månad än så länge nära samma nivå som mars stängde, dock med en svans på nedsidan men klart under årsmedelvärdet. I veckografen bjöd föregående vecka på en hammerliknande formation, som dock stängde under den medellånga sentimentsnivån. I dagsgrafen är det mycket som talar för att vi nu kan se fram emot en uppstuds men så länge inte OMXS30 etablerar sig ovanför marstoppen vid 1432 är det större chans att expansionen kommer att ske söderut efter en eventuell andhämtningspaus.

Volymen noterades hela den gångna veckan under snittet och i fredags 13 procent lägre än det dagsliga snittet för de senaste tre månaderna.

Kursen noteras fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter positioner för nedgång i samband med uppstudsar. Inför april månad skrev jag att uppgångar förmodligen är tjurfällor. I fredags togs EMA-8 ut och även den kortare motståndslinjen som förbinder de lokala pivottoppana sedan mitten av mars. Kort sagt, en positiv pusselbit. Om det räcker för att eliminera det negativa utseendet på lite sikt återstår att se. Så länge vi inte bjuds på en negativ fortsättningsformation navigerar vi dock uppåt.

Det är ett stort antal aktier som befinner sig i extrema lågvollalägen och därför är ett utbrott från rådande tradingranger extra intressant att bevaka. För tillfället bevakar jag 1322 på nedsidan och 1342 på ovansidan.

Totalt steg 66 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar i fredags och under föregående vecka var det 48 procent som bar ”veckouppgången”. Bästa sektor den gångna veckan blev konsumenttjänster medan basråvaror gick sämst. I samband med fredagens gröna marubozu gick oljebolagen bäst och ingen sektor stängde söderut. Mindre bolag gick generellt sämre än stora bolag.

Nu drar rapportsäsongen åter igång och jag tolkar det som att förväntningarna generellt sett är lågt ställda, vilket brukar vara positivt. Men vi ska alltid agera med ett öppet sinne och vara beredda på att följa börsvindarna även om det kan innebära tvära kast.

MACD lämnade den 18 mars en säljsignal relativt högt upp i den positiva delen och nu har även nollan punkterats men vi ser tendenser till att momentumet inte längre är lika starkt för nedgång.

Jag nämnde under hela förra veckan att cykelindikatorn noteras på en nivå som ”tillät” köp men nu har dock 50-nivån tagits ut och det talar för att edgen för nya köp redan börjar avta.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 60 procent av åren.

På ovansidan möter först 1370 men framförallt gapet mellan 1379-1389 och naturligtvis taket i den rådande tradingrangen vid 1432.

På nedsidan bevakar jag framförallt marubozulinjen från i fredags kring 1348 följt av 1340 och golvet i tradingrangen kring 1324.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut och att MA-50 med både riktning och nivå indikerar vad det är för trend som är värd att följa. Nu är det rörigt på medellång sikt. Just nu är det svårbedömt.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag de senaste dagarna påtalat att en uppstuds ligger bland korten. Nu blir det intressant att se var säljarna tar över nästa gång. Så länge inte sentimentsnivån som inför måndagen noteras vid 1348 punkteras med en dagsstängning navigerar jag uppåt.

Sammanfattning: Inför föregående vecka skrev jag att mer talade för att vi skulle få en positiv veckostängning och totalt sett tror jag även att den kommande veckan kommer att stänga upp. Mer talar dock för att en eventuell uppstuds kommer att bli kortvarig och att fortsättningsformation för nedgång är värda att agera på. Om däremot 1432 tas ut och hålls mer än någon dag kan det vara en första indikation på att en expansion kommer att ske uppåt.

Motstånd: 1376 / 1387 / 1410 / 1421 / 1432
Stöd: 1348 / 1340 / 1324 / 1295 / 1287

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 5,9 och en stop loss på 1152.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP140 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 1640.

S&P 500: Extrema rörelser präglar årets inledning

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om utseendet är positivt ska vi vara medvetna om ”vårtoppen” brukar inträffa mellan slutet på mars till någon gång i mitten av april. Vi ser nu gott om varningssignaler för att en topp kan vara i antågande men så länge varken golvet i den stigande kanalen eller MA-20 punkteras med en dagsstängning talar dock mer för fortsatt upp- än nedgång på någon veckas sikt.”

Redan i tisdags punkterades golvet i den stigande kanalen och därefter har kursen varje dag testat av nivån kring 2040. Den gångna veckan innebaren nedgång med 1,2 procent vilket innebär att året uppgång nu reducerats till marginella 0,2 procent. Indexet noteras fortfarande över årsmedelvärdet kring 2029 men i veckografen innebar förra veckans kursstapel en negativ omslagsformation för andra gången de senaste tre veckorna.

Även om kursen återhämtat det mesta av höstens nedgång har vi ännu inte sett någon av topparna från 2015 tas ut. Det senaste halvåret har vi sett en stark korrelation mellan oljepriset och de ledande börsindexen. Nu handlas råoljepriset upp inför OPEC-mötet samtidigt som rapportsäsongen kickas igång av Alcoa redan under veckoinledningen där förväntningarna är kraftigt nedskruvade, vilket brukar vara positivt. Vi har oxå sett stora aktörer agera för nedgång och om kurserna stiger kan det skapa goda förutsättningar för ett nytt rally, speciellt om ATH-nivån kring 2135 tas ut. Men vi vet sedan tidigare att nya ATH i många fall leder till rekyler och den uppgång som inleddes i mitten på februari har många likheter med den vi såg från oktober 2014 till december 2104. Det som är riktigt intressant är att årets inledning var en av de sämsta någonsin men samtidigt är den helomvändning som vi bjudits på sedan lågpunkten i mitten av februari en av de kraftfullaste de senaste 90 åren. Efter den uppgång vi hade fram till förra våren indikerar dessa tvära kast ett tecken på tilltagande osäkerhet. Om denna osäkerhet leder till en ny positiv trendfas eller tilltagande oro, ja det återstår att se. Mycket tyder dock på att det kommer att leda till en kraftig expansion, antingen upp- eller ner.

Volymen den gångna veckan har noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva hälsovård men även oljebolagen lyftes av den starka veckoavslutningen för oljepriset. Sämsta sektorer blev finans och teknologi (risk). VIX steg även den gångna veckan med 17 procent och stängde på 15,4 vilket innebär att placerarkollektivet räknar med rörelser mellan 2140 och 1955 den närmaste månaden.

I månadsgrafen noteras en squeeze som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner. Mycket beror på tolkningen av de kommande rapporterna samt oljepriset som kan få en boost av nästa veckas OPEC-möte.

Årsmedelvärdet saknar i det närmaste lutning men mars månad stängde ovanför den långsiktiga sentimentsnivån och även primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 och sannolikheten är stor för att det kommer att bli skvalpigt den närmaste tiden. På kort sikt har kursen punkterat EMA-8 men noteras fortfarande med minsta möjliga marginal ovanför MA-20.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i ungefär 60 procent av åren och cykliskt är mycket som talar för att vi kommer att få en lågpunkt under den kommande veckan.

MACD lämnade för en vecka sedan en säljsignal högt upp och det är inte ovanligt att momentumet för nedgång därefter tilltar, vilket vi ser indikationer på nu. Dagsmomentum lämnade som jag påtalade för en vecka sedan en säljsignal genom att punktera bekräftelsenivån och denna signal är fortfarande intakt.

Cykelindikatorn noteras kring 43 men visar tecken på att vända upp. Även om det är ok att agera för uppgång är det dock historiskt en dålig edge att göra det strax under viktiga motstånd.

På ovansidan möter först 2056 följt av 2067 och taket i den rådande tradingrangen vid 2074 och därefter topparna från 2015 vid 2082 och 2104.

På nedsidan är det naturligtvis intressant att se om vi får en stängning under MA-20 men på kort sikt fäster jag störst vikt vid 2034 och 2022.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de medellånga och långa medelvärdena
– Mars månad stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan
– Förväntningarna är låga inför den stundande rapportperioden

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd mellan 2080-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen och nu även i dagsgrafen
– Dålig bredd (få aktier som bär uppgången)
– Låg volym uppgångsdagarna
– VIX visar tecken på att dra iväg uppåt
– Placerarkollektivet säljer risk
– Målkursen från dubbelbottnen i början av året är uppnådd

Sammanfattning: Efter den exceptionella uppgången sedan mitten av februari är det inte oväntat att vi får en rekyl eller konsolidering, som den vi ser nu mellan 2075 och 2022. Så länge inte golvet i tradingrangen punkteras är det ett styrkebesked att en rekyl uteblir. På ovansidan möter ett mycket kraftfullt motståndsområde upp mot ATH-nivån vid 2135 från förra våren. Vi har en hel del varningssignaler men än så länge inte någon bekräftad säljsignal och så länge vi inte får det talar för att expansionen ska ske uppåt.

Motstånd: 2056 / 2067 / 2074 / 2088 / 2104
Stöd: 2034 / 2022 / 2012 / 1992 / 1967 / 1947

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1504.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 2871.

DAX: Gå kort på uppstudsar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I slutet på föregående vecka punkterades golvet i den kortare stigande trendkanalen och just nu utmanas golvet i tradingrangen. Både EMA-8 och MA-20 har punkterats och MACD har lämnat en säljsignal.”

I början av mars bröt DAX upp mot en kortare ny pivottopp men det lockade inte tillräckligt med köpare för att det sekundära motståndet från mitten av december skulle tas ut. Den gångna veckan punkterades även golvet i tradingrangen som begränsat indexet sedan mitten av februari. Totalt föll DAX med 1,8 procent föregående vecka vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 10,4 procent.

Det var tredje veckan i rad med ett negativt utseende vilket har lett till att momentumindikatorerna noteras långt ner och förutsättningarna talar nu för att en uppstuds närmar sig.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -1,5 och vi ska nu se uppstudsar som tillfällen att kliva av positioner för uppgång och bättre lägen att gå kort. Kursen har historiskt stått högre i nästan 60 procent av fallen en vecka från nu.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Om vi får en månadsstängning ovanför årsmedelvärdet och sedan topparna från slutet av förra året tas ut, ja då vänder vi på klacken även långsiktigt.

MACD vände för ungefär två veckor sedan ner i sälj och nu har momentumet för nedgång tilltagit men än så länge har inte zonen kring nollinjen punkterats.

Sammanfattning: Jag har under flera veckor varnat för att det kan bli en skvalpig och svårtradad tid i DAX och det behövs inte TA för att se att bilden präglas av små kursstaplar och gap både upp och ner. Det råder nu en positiv minidivergens mot de kortare momentumindikatorerna, som dessutom noteras långt ner och talar för att en uppstuds närmar sig. En uppstuds ska vi, åtminstone så länge inte det sekundära motståndet strax under 10200 tas ut, använda för att gå kort.

Motstånd: 9673 / 9725 / 9870 / 10000 / 10550
Stöd: 9570 / 9485 / 9315 / 9125 / 8968

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 7734.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 11642.

Hennes & Mauritz: Mejslar ut en botten

Teknisk analys H&M B: De senaste analyserna har varit positiva och det kommer även denna att vara.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt och trendfasindikator noteras kring -1,4 men har vänt upp och några dagars positiv utveckling till och vi kan få se en vändning.

MACD har vänt upp i köp och håller som bäst på att testa av nollan, som om den tas ut kommer att stärka oddsen för uppgång.

Efter de senaste dagarnas kraftiga uppställ ska vi vara beredda på att det kommer en del rekyler men så fort börsklimatet åter är positivt är HM en aktie som ska finnas med på vår lista över köpkandidater. Det vi ser nu kan vara början på ett långsiktigt trendskifte och leda till en 1-2-3-vändning.

Sammanfattning: Det är nu en del tuffa motstånd som närmar sig och vi vet sedan tidigare att zonen kring 296-310 kronor har varit svårpasserad. Ett utbrott upp över 296 kronor som inte omgående punkteras ger oss ytterligare en pusselbit som indikerar att en botten kan vara på väg att mejslas ut. Rekyler är köpvärda åtminstone ner mot 274 kronor.

Motstånd: 290,85 / 293,60 / 301,75 / 310,00
Stöd: 282,75 / 277,50 / 269,40 / 261,25

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG HM BNP16 med en hävstång på 4,8 och en stop loss vid 274 kr.
Nedgång: MINISHRT HM BNP15 med en hävstång på 3,5 och en stop loss vid 400 kr.

Fingerprint: Utbrott över 511 är positivt

Teknisk analys Fingerprint Cards: I samband med föregående analys beskrev jag två scenarion i FPC där det ena innebar risk för tilltagande nedgångar om 375 kronor punkterades och inte omgående återtogs. Nivån punkterades men återtogs en vecka senare. Därefter har kursen noterats i en allt tajtare sammandragning. I samband med föregående analys skrev jag oxå att det kunde vara positivt om 500-kronorsnivån togs ut, helst med kraft, och hölls mer än några dagar.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och trendfasindikatorn noteras till 5,3 vilket innebär att det är för tidigt att blåsa faran över men att vi har en par intressanta signaler.

I torsdags togs den fallande motståndslinjen, som förbinder topparna från början av januari och mitten av februari ut men innan dagen var slut hade säljarna vänt kursstapeln och vi fick en shooting stop-stapel. Så länge MA-20 pekar upp och kursen befinner sig ovanför ett stigande EMA-8 är det intressant att bevaka ett utbrott upp och förbi torsdagens högsta. Varför undrar du kanske? Vad hände i torsdags? Jo, tillräckligt många tog position för nedgång för att bilda en svans på ovansidan och många av dessa har placerat stopparna strax ovanför torsdagens högsta. Om nivån tas ut är det mycket som talar för en uppgång.

MACD noteras i köp, än så länge med svagt momentum men ovanför nollan.

Vi har dock ytterligare två nivåer att bevaka på ovansidan och det är 514- samt 532 kronor. Det kan därför vara klokt att dela upp en entré i tre delar vid just dessa nivåer.
Sammanfattning: Om 511 kronor tas ut och hålls mer än någon dag samtidigt som kursen befinner sig ovanför både MA-20 och EMA-8 är förutsättningarna goda för att den squeeze som råder kommer att expandera på ovansidan. Vänder kursen ner och vi istället får en punktering av 469 kronor är risken däremot stor att utbrottet är att beteckna som falskt.

Motstånd: 496,00 / 507 / 513 / 531
Stöd: 480 / 471 / 455 / 440 / 420

Du kan handla Fingerprint cards med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG FING BNP12 med en hävstång på 3,4 och en stop loss vid 415 kr.