BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15 – 2022

OMXS30: Närmar sig spetsen i en fallande triangel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det sämsta kvartalet på två år blir det intressant att se om OMXS30 bygger en långsiktig toppformation eller om detta usla kvartal, precis som Q1 2020 blir startskottet på en ny långsiktig uppgångsfas. Om det visar sig att golvet vid 2085 i den rådande tradingrangen punkteras ställs siktet in mot 2048 där standard line möter upp men skulle även den nivån ge vika är risken stor för att säljtrycket ökar ner mot årslägsta kring 1900. En stor del av obalansen som den snabba uppgången sedan årslägsta skapat eliminerades i fredags i och med att gapet från den 16 februari täpptes till.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av förra torsdagens högsta (marubozustapel) och avslutades med två små candlar som testar av 20-dagars medelvärde och den övre begränsningen i den fallande triangeln. Totalt steg OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 11,9 procent. För andra veckan i rad utvecklades en doji i veckoupplösningen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och G-krafterna är fortfarande sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200) och än så länge ett fallande 50-dagars medelvärde. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen har bortsett från i onsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är än så länge negativ även om den stärkts de senaste tre veckorna.

SMACD har de senaste två veckorna jobbat med att mjuka upp nollzonen men närmar sig nu, utmattad, en ny säljsignal. Skulle däremot indexet bryta upp så att SMACD tar sig upp genom nollan ställs siktet in mot i första hand 2200 och om även den nivån passeras 200-dagars medelvärde.

Andelen aktier på OMXSPI som steg igår uppgick i fredags till 57 procent. Just nu är det bara 23 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,5 vilket är måttlig volla då snittet ligger kring 7,1

På ovansidan möter närmast 2149 följt av 2175 och den senaste toppen vid 2192.

På nedsidan möter närmast 2120 följt av zonen kring 2104-2096 och 2086 samt 2048.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: På längre sikt är det svenska storbolagsindexet fångat i en range mellan 2470 och 1900. På något kortare sikt fångar zonen 2200-1900 indexet. OMXS30 har inte lyckats återta 50 procent av nedgången och befinner sig fortsatt i en fallande trend. För att minska risken för nya utmanande nedställ vill jag gärna se att standard line vid 2048 håller. Redan om basen i den fallande triangeln punkteras utan att nivån relativt snabbt återtas innebär det att risken ökar påtagligt för en expansion söderut. Om däremot den övre begränsningen för triangeln tas ut och därefter 2200 innebär det att risken minskar påtagligt för ett återtest av årslägsta. Risken är stor för tvära kast och skvalpiga rörelser till någon av begränsningarna för de nuvarande konsolideringarna passeras.

Motstånd: 2149 / 2175 / 2192 / 2196-2204
Stöd: 2120 / 2104-2096 / 2086 / 2048

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 49+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Laddar upp inför expansivt utbrott

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags avslutades veckan med en positiv reversal i dagsgrafen från nivån där standard line var helt platt i slutet av januari och början av februari. Om denna positiva reversal leder till att köparna handlar upp indexet över 4637, som blev förra veckans högsta, ställs siktet in mot nästa topp kring 4735-4750 och därefter ATH-noteringen från början av året. Om däremot uppgången leder till en ny lägre topp, vilket vi inte vet förrän 4161 punkteras, eller att priset vänder ner från nuvarande nivå så att de närmaste stödnivåerna punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.”

Den gångna veckan inleddes upp mot ”dubbeltoppen” från månadsskiftet februari/mars men där tog det stopp och priset har sedan dess testat av zonen kring MA-20/MA-200. Totalt backade indexet med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 5,8 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing som bekräftade shooting star-formationen från veckan innan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt och den 25/3 passerade priset även ichimokumolnet. Den 14 mars skar dock MA-50 ner genom MA-200 i ett dödskors. Trendfasindikatorn har tagit sig upp från det negativa området till zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagigt jämviktspendlande rörelser och närmar sig nu åter området där vi företrädesvis agerar med trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i onsdags noterats under det dagliga snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är fortfarande negativ men har närmat sig tremånaderssnittet som om det passeras kommer innebära att jag tolkar det positivt. OBV blir inte per automatik positivt för att tremånaderssnittet passeras men i detta fall kommer i så fall även den bekräftelsenivå som måste passeras för att indikatorn ska bli positiv att ha passerats samtidigt.

SMACD lämnade i fredags ett negativt kors men i den positiva delen vilket innebär att jag tolkar det som en pausformation, tills senaste lägsta 4450 punkteras. Stochastic lämnade den 31/3 en säljsignal och den är fortfarande i spel.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 50 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) inledde veckan nedåt men steg upp till 25 i onsdags innan veckan avslutades kring EMA-8 och MA-200. Totalt steg VIX med 7,8 procentenheter under veckan för att stänga vid 21,2.

Bredden mellan bollingerbanden har avtagit sedan toppen i början av april och uppgår just nu till 9,7 procent vilket är över snittet kring 6,2 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3
– Noteras nu över MA-20, MA-50, och standard line
– Fullföljer Adam och Eva-formationen (sikte mot 4700)
– Noteras över molnet och testar nu cloud span b

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3

På ovansidan möter närmast zonen kring 4496-4504 följt av 4521 och 4593 samt toppen vid 4637.

På nedsidan möter närmast 4450 följt av zonen vi 4404-4396 och 4352.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: De tre senaste dagarnas range kring MA-200 och fib 38% för marsuppgången kommer om de passeras att ha förutsättningar för att inleda nästa korta trendben uppåt. Om det visar sig att 4450 och därefter standard line vid 4398 ger vika ökar risken för en tilltagande nedgång. Vollan har dragit ihop sig och medelvärdena noteras i en allt tajtare range, på väg mot ett nålsöga. Det vi vet är att expansioner från nålsögon brukar bli kraftfulla, oavsett om de sker norrut eller söderut. På kort sikt överväger de positiva pusselbitarna men det saknas inte varningssignaler och negativa pusselbitar på lite längre sikt. Är det vi ser en gigantisk tjurfälla, som kommer att slå igen när tillräckligt många vänt om och blivit bullish? Fed är mer hökaktiga än på många många år och frågan är vad som händer om de istället för att strypa likviditeten stödköper (även om det blir på ett annat sätt) och att Putin inte når några framgångar med det han nu håller på att bygga upp kring sydöstra Ukraina? Kan det i så fall bli triggers för uppgång? Placerarkollektivet handlar upp index och aktier på förhoppningar i framtiden, mindre på det som händer just nu. Den lilla sammanlagda rangen på de senaste tre dagarnas candlar kan startskotten på en ny upp- eller nedgång, beroende på vilken av områdets högsta eller lägsta som passeras.

Motstånd: 4496-4504 / 4521 / 4593 / 4637
Stöd: 4476 / 4450 / 4404-4396 / 4352

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: 14000 testas efter gaptäppning

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I den positiva vågskålen noterar jag att indexet trots spänningen som den kraftiga uppgången skapat, fortfarande håller sig kvar ovanför fib 50% och gapet från den 16 mars. Passeras 15000 utan att följas av en ny lägre lägsta är det en psykologisk barriär som tagits ut.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 50-dagars medelvärde och avslutades med ett test av nivån kring 14000 där även fib 38% för marsuppgången möter upp. Totalt backade DAX med 1,1 procent veckan som gick vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 10,1 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing som bekräftar den shooting star jag skrev om för en vecka sedan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors (MA-50 har skurit ner under MA-200). Trendfasindikatorn har vridit upp från en extremt låg nivå men indikatorn varnar fortfarande för att risken är stor för ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut.

SMACD lämnade den 14 mars ett lågt kors och utmanar nu nollzonen, som om den passeras placeras bland de positiva pusselbitarna. En vändning ner och punktering av signallinjen kommer jag tolka som en säljsignal. Om däremot SMACD vänder upp med tilltagande lutning är det i min värld en positiv trampolin, likt den vi bjöds på i början av augusti.

Sammanfattning: Efter snart två veckors rekyl noteras indexet vid en intressant stödnivå där bla 14000 och fib 38% för marsuppgången möter upp. På kort sikt är dessutom stochastic nere på en låg nivå vilket innebär att en positiv fortsättningsformation troligen är väl värd att agera på. På kort sikt är jag neutral till indexet, på medellång sikt neutral och på lång sikt negativ. Passeras 15000 utan att följas av en ny lägre lägsta är det en psykologisk barriär som tagits ut och samtidigt kommer ichimokumolnet ha passerats. Positiva fortsättningsformationer är värda att haka på ner till fib 62% strax under 14000-nivån.

Motstånd: 14360 / 14555 / 14765 / 15000
Stöd: 14250 / 14000-13975 / 13680

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 22+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

Alfa Laval: Potentiell koppformation

Teknisk analys Alfa Laval B: Det blev ingen passering av 340 kronor efter föregående analys vilket innebär att setupen aldrig fullföljdes. MA-200 punkterades och nedgången fortsatte till 275-kronorsnivån där köparna stod och väntade. Nedgången har därefter rundats av och indikerar nu att aktien börjar bli mogen för uppgång.

Den långa trenden som jag till stor del definierar som lutningen på MA-200 är fortfarande svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras mellan +2 och -2 vilket innebär att vi rekommenderas att vara mer kortsiktiga och defensiva än normalt.

Volymbalansen är neutral och SMACD lämnade för några dagar sedan ett negativt kors, som inte är en säljsignal då den effektuerades över nollan. Nu väntar jag på att SMACD ska effektuera en köpsignal, bekräftelsenivån från den 1/4 hos OBV ska tas ut samt cloud span b.

Sammanfattning: En passering av cloud span b som för tillfället noteras kring 331,10 ställer in siktet mot i första hand 353 kronor men om med goda chanser att nå upp mot årshögsta vid 387 kronor. Även om cloud span b passeras är det flera tuffa motstånd redan mellan 332-337 kronor. Av den anledningen kan det vara en god idé att agera med en mindre position till att börja med och då gärna en minifuture med den inbyggda stoppen strax under 300 kronor. Förutsatt att utbrottet sker av cloud span b kan vi i samband med nästa rekyl som elimineras av en fortsättningsformation, förutsatt att det sker utan att cloud span b punkteras öka på positionen och börja traila stoppen strax under föregående dags lägsta tills nivån punkteras (vänta då inte på en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 348 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 306 kronor.

Motstånd: 331,10 / 333,10 / 336,40 / 345,10
Stöd: 316,80 / 309,30 / 306,60 / 303,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39-.

Volvo B: Bullish engulfing efter rekylgap

Teknisk analys Volvo B: Det blev en passering av MA-200 efter föregående analys men som jag skrev då var risken för en rekyl överhängande och den inleddes två dagar efter passeringen av primärtrenden. Agerade man på utbrottet blev man utstoppad strax under 199 kronor. Den 1 december effektuerades en fortsättningsformation efter en studs på på den platta cloud span b som följdes av en uppgång till 224 kronor. Efter toppen i mitten av januari har Volvoaktien effektuerat lägre toppar och åter etablerat sig under ichimokumolnet. Efter utdelningen i torsdags har aktien kommit ner till en mycket intressant nivå mellan 160-150 kronor som testades i början av mars och även i fredags såg ut att locka till sig köpare.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i den del där vi varnas för att det fortsatt är stor risk för nedgång. Priset noteras under molnet och lagging line under priset. När lagging line ”kör in i priset” efter en tydlig nedgång leder det ofta till en konsolidering/ackumulationszon följt av ett positivt trendskifte.

I fredags effektuerades en ny positiv minidivergens och efter ett gap (>7%), även om det är ett rapportgap, är det goda förutsättningar för att det ska täppas till.

I fredags stängde aktien 5 procent under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden var 18 procent vilket är 39 procentenheter över snittet. Vid de liknande utseenden jag hittar de senaste 10 åren har aktien stått högre i 60 procent av fallen en vecka senare.

Sammanfattning: Förutsatt att inte fredagens lägsta vid 152,40 punkteras under måndagen är förutsättningarna goda för att rapportgapet från i fredags kommer att täppas till. Den som väljer att agera vid en passering av 160 kronor bör göra det med en extremt liten position eller en lottsedel då risken är mycket högre än normalt. Man bör välja en minifuture med den inbyggda stoppen strax under 150 kronor. När/om 164 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 164 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 150 kronor.

Motstånd: 159,90 / 164,55 / 170,55
Stöd: 157,10 / 152,40 / 150,40 / 143,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13+.