BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15 – 2023

OMXS30: Test av fib 50% och cloud span b

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att marslägsta vid 2050 blir en ny högre lågpunkt, vilket vi inte vet förrän 2269 tas ut, är det en mycket positiv pusselbit. Eftersom fib 50% för vinteruppgången passerats är det statistiskt större chans för ett test av 2295 än för en nedgång mot 2024. Gummisnodden är nu extremt hårt spänd på ovansidan och senast vi såg ett liknande utseende var för exakt två månader sedan. Nu blir det intressant att se om även detta kortsiktigt överköpta läge leder till en djup rekyl eller om de kortsiktiga stödnivåerna, framförallt kring cloud span b vid 2160 lockar tillbaka köparna. Positiva fortsättningsformationer är nu köpvärda minst ner till just 2160 men även lägre än så om nivån leder till en turtle soup. Om det istället visar sig att 2050 ger vika ställs siktet in mot decemberlägsta kring 2024. Jag vill se både priset och lagging line dra upp i fritt utrymme så att siktet ställs in mot ATH-noteringen från 4/1-2022 som det just nu är ungefär 10 procent kvar till. Som jag skrev för en vecka sedan talar den positiva månadsskifteseffekten tillsammans med den historiska utvecklingen för april för en uppgång den närmaste månaden men om så inte blir fallet är det en varningssignal.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av det övre gapmotståndet vid 2238 från den 10 mars där en turtle soup fick indexet att vända ner till standard line där även fib 50% och MA-100 mötte upp. Totalt backade indexet med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,9 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish harami.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen och varnar därmed för att vi inte kan bortse från tvära kast en tid framöver.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet men självklart lägre i torsdags när det var halvdag. Volymbalansen passerade upp genom snittet för en vecka sedan och är nu neutral.

SMACD lämnade den 30 mars ett positivt kors och jobbar nu med att mjuka upp nollzonen, som om den tas ut indikerar att en mer varaktig uppgång troligen är inledd. Om indikatorn vänder ner och effektuerar en säljsignal under nollan riskerar det att bekräfta en jobbig period.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 54 procent. Just nu är det 60 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,8 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 8,0.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2195-2205 följt av förra veckans högsta vid 2238 och marshögsta vid 2269.

På nedsidan möter närmast 2160 följt av området vid 2152-2148 och fib 62% vid 2128.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan var OMXS30 överköpt kring den stigande motståndslinjen och gapet från den 10 mars, vilket ledde till en turtle soup kring motståndsnivån. Den gångna veckan tyngdes dessutom av viktmässigt stora utdelningar så att den viktiga sentimentsnivån kring fib 50% testas. Om det visar sig att fib 62% vid 2127 punkteras ställs siktet in mot marslägsta vid 2050 och skulle även denna nivå ge vika är det mycket angeläget att decemberlägsta vid 2024 håller. Jag vill nu se både priset och lagging line dra upp i fritt utrymme så att siktet ställs in mot ATH-noteringen från 4/1-2022 vid 2467, som det just nu är ungefär 12 procent kvar till. Den historiska utvecklingen tillsammans med det vi nu ser talar för att den kommande månaden blir positiv. Eftersom fib 50% för vinteruppgången passerats och än så länge håller är det statistiskt större chans för ett test av februaritoppen vid 2295 än en nedgång mot 2024.

Motstånd: 2195-2205 / 2238 / 2269
Stöd: 2160 / 2152-2148 / 2128

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: På väg att bryta sig loss från kontraktionen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu återstår egentligen bara februaritoppen vid 4195 innan siktet ställs in mot ATH-noteringen men samtidigt är det flera tuffa motstånd på ovansidan, närmast den fallande motståndslinjen. Jag har de senaste veckorna påpekat att jag gillar att just teknologi varit den ledande sektorn vilket är en indikation på risk-on. På kort sikt är nu gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och risken för en kortsiktig motreaktion stor. Så länge inte ett omtag/pausformation blir djupare än 3960 är det en bra strategi att agera köpare vid fortsättningsformationer. Historiskt har april varit en stark månad (näst starkaste efter november) och det finns alltså fortfarande indikationer på att det kan bli så även i år.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing men den har inte än så länge följts av någon tydlig bekräftelse. Den förkortade handelsveckan avslutades med en bullish engulfing från stödområdet kring toppen från den 6 mars kring 4078. Totalt backade den gångna veckan med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,9 procent. I veckografen utvecklades en bearish harami cross.

Den amerikanska tioårsräntan föll under veckan med 2 procentenheter till 3,4 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet vilket är normalt under påskveckan. Volymbalansen är positiv sedan någon vecka tillbaka.

SMACD lämnade den 21 mars ett positivt kors och har sedan dess tagit sig upp över nollzonen som är ytterligare en pusselbit som talar för att expansionen norrut inletts.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 57 rocent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 1,6 procentenheter till 18,4.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,2 procent vilket är under snittet som noteras vid 8,9 procent.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 standard line och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Historiskt har april haft en stark utveckling

I den negativa vågskålen:
– Än så länge notering under februarihögsta
– Kortsiktigt överköpt när den fallande motståndslinjen närmar sig

På ovansidan möter närmast 4119 följt av 4133 och 4145 samt februarihögsta vid 4195.

På nedsidan möter närmast zonen 4105-4095 följt av 4078-4072 och 4056 samt 4032.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det första kvartalet i år har varit händelserikt och många av de negativa indikationerna är kvar. Det är fortsatt risk för eskallerande oro i världen, inflationen är fortsatt inte under kontroll, bankkrisen ligger och puttrar under ytan men än så länge försöker placerarkollektivet skaka av sig detta och se framåt. Med en uppgång på ungefär 7 procent för S&P 500 och nästan 17 procent för teknikintensiva Nasdaq Composite hittills i år är det fortfarande risk on anser jag. Men helt ärligt börsen struntar i det som varit och för det mesta i det som är just nu för att istället fokusera på vad som väntas. För tillfället noteras S&P 500 i en konsolidering mellan 4200 och 3800 vilket riskerar en period av tvära kast och slagig handel. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för de kommande månaderna. Passeras 4200 utan att snabbt punkteras hittar vi en kortsiktigt mål kring 4700 men den större IHS-formationen indikerar ett mål upp mot 5000-nivån och nya rekord. Om däremot 3800 ger vika utan att snabbt återtas ställs hoppet till att decemberlägsta håller i annat fall kommer troligen förra årets lägsta kring 3500 testas av. April är normalt en stark månad och under året innan val har denna månad stigit i 94 procent av fallen (statistik tillbaka till slutet av 1800-talet).

Motstånd: 4119-4124 / 4133 / 4145 / 4195-4205
Stöd: 4105-4095 / 4078-4072 / 4056 / 4032

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 45%.

DAX: Bekräftar ny högre signifikant botten

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Allt mer tyder på att marslägsta kring 14500 blir en ny högre signifikant botten vilket vi vet när/om 15705 passeras. På kort sikt är gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och det kan därför behövas något eller några omtag för att skapa det momentum som behövs för att bryta upp över marstoppen.”

Den gångna veckan har ägnat sig åt att testa av marstoppen men i tisdags noterades en ny högre högsta vilket innebär att jag tolkar lågpunkten från den 20 mars vid 14458 som en ny högre botten. Totalt backade DAX med 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,0 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en bearish harami cross.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen blev positiv för lite mer än en vecka sedan och det indikerar att indexet bygger momentum för att bryta upp till nya högre högsta.

SMACD lämnade den 29 mars ett positivt kors och tog sig upp över nollan för en vecka sedan.

Sammanfattning: Efter tisdagens passering av tidigare marshögsta vet vi att marslägsta vid 14500 blev en ny högre signifikant botten. På kort sikt är indexet överköpt och det kan behövas ytterligare något eller några omtag för att skapa det momentum som behövs för att bryta upp över aprilhögsta vid 15737 och därefter orka hålla sig kvar över utbrottsnivån. Så länge standard line kring 15100 håller är fortsättningsformationer ner till nivån köpvärda. Det jag inte vill se är att marslägsta kring 14500 ger vika utan att snabbt återtas. Det jag skrivit de senaste veckorna gäller fortfarande: Med tanke på den historiska utvecklingen, månadsskifteseffekten och turtle soupen den 20/3 talar det mesta för att expansionen tar indexet upp mot den tidigare ATH-noteringen. Om det istället visar sig att 14500 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett utmanande nedställ.

Motstånd: 15600 / 15735 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15500 / 15420 / 15340 / 15000 / 14800

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 50-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Swedbank: Bullish pattern gap kring MA-200

Teknisk analys Swedbank A: Det blev en positiv utveckling efter föregående analys och aktien fortsatte med små hälsosamma rekyler upp till 220 kronor där trendsfasindikatorn varnade för att en topp kunde vara nära. Gummibandet var då extremt hårt spänt och husse kallade hem hunden. I onsdags effektuerades en doji kring 200-dagars medelvärde och veckan avslutades med en bullish separating line.

Den långa trenden som jag bla definierar som priset och lutningen på MA-200 pekar upp. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen har fallit tillbaka och är negativ vilket innebär att vi bör vara mer defensiva än normalt.

SMACD lämnade ett negativt kors den 27 februari och varnade för en rekyl eller utdragen konsolidering, nu vet vi att det blev en nedgång till MA-200. Nu närmar sig ett lågt positivt kors och detta brukar ofta leda till kortsiktiga trendskiften.

Sammanfattning: Efter att ha fallit ner till nivån som rådde vid föregående analys i slutet av november visar aktien tecken på att hitta köpare kring 200-dagars medelvärde. I torsdags passerades den senaste bekräftelsenivån hos RSI-9 samtidigt som en positivt pattern gap effektuerades. När/om 183 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 183 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 183 kronor passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när EMA-8 punkteras. Den initiala stoppen placeras lämpligen kring 165,50.

Motstånd: 179,30 / 185,85 / 191,40
Stöd: 171,40 / 169,00 / 167,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45+.

Genmab DKK: Bryter upp genom fallande trendlinje

Teknisk analys Genmab: I samband med den senaste ATH-noteringen i början av december vid 3327 danska kronor vände trendfasindikatorn ner från ett läge över +7. Nedgången nådde i mitten av mars 2400-nivån och därifrån ser vi åter lite livstecken från köparna.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där rekommenderas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positivt sedan ett par veckor tillbaka.

SMACD lämnade ett relativt lågt positivt kors den 23 mars och håller nu på att mjuka upp nollzonen som om den passeras är ytterligare ett positivt tecken.

Sammanfattning: Det är positivt att priset lämnade lågpunkten vid 2400 med positiv volym och nu tagit sig upp över den tidigare fallande motståndslinjen och nu även standard line. Förutsättningarna är goda för att vi ser en botten mejslas ut. Just nu testas 50-dagars medelvärde av och en positiv icebreak av nivån ställer in siktet mot 2745 till att börja med. När/om 2686 DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 2686 DKK nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under standard line vid 2525 DKK.

Motstånd: 2625 / 2672 / 2745
Stöd: 2596 / 2526 / 2500 / 2400

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.