BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15 – 2024

OMXS30: Testar styrkan hos den stigande trendlinjen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om indexet noterade en ny ATH vid 2558 den gångna veckan är det flera tuffa motstånd som möter upp kring denna nivå. De nivåer jag fäster mest vikt vid är den övre begränsningen i den stigande kilen och taket i den långsiktigt stigande trendkanalen vid 2580. Vi får förflytta oss exakt två år tillbaka för att hitta en notering hos SMACD på en lika hög nivå i veckografen. Historiskt har april vid positivt börsklimat stigit i 65 procent av åren. %b lämnade i torsdags en säljsignal och om det följs av en negativ stängning under 20-dagars medelvärde ställs siktet in mot den stigande stödlinjen vid 2480 och om även den ger vika är det mycket som talar för att en rekyl värd namnet är inledd. Nästa stödnivå hittar vi då kring 50-dagars medelvärde som inför veckan noteras vid 2430 men just nu stiger med 4 punkter per dag. Det har gått 51 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa ligger nu på 54 dagar. En Snapshot med nuvarande utseende visar att indexet stått högre en vecka senare vid 57 procent av de 1240 liknande tillfällen jag hittar. Om en kommande nedgång mot förmodan skulle bli så djup att årslägsta vid 2286 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150 som kan hota bullmarknaden, men det är än så länge inte mitt huvudspår. Så länge trenden är hälsosam (inte parabolisk), volymbalansen positiv och isen är tjock talar mer för att kommande rekyler är köpvärda vid fortsättningsformationer som eliminerar dem än att man ska försöka träffa toppen och gå emot trenden.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal som punkterade gapet från 21 mars, även om det var marginellt. Nedgången fortsatte sedan för att i fredags nå golvet i den stigande kanalen, eller kilen om vi fäster vikt vid topparna sedan årsskiftet. Totalt backade indexet 0,5 procent den senaste veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,5 procent. I veckografen var det andra veckan i rad som stängde på minus.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors som fortfarande är i spel.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick 47 procent. Just nu är det 89 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,2 procent vilket är strax under snittet vid 5,6 procent. Expansion från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla. Nu återstår att se om det blir norrut eller om rekylen vi ser nu istället var startskottet på ett tilltagande nedställ.

På ovansidan möter närmast 2515 följt av 2525 och 2548 samt zonen kring ATH vid 2555-2560.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2500-2487 följt av 2476 och 2441.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den senaste veckans rekyl har tagit ner indexet till den stigande stöd/trendlinjen där veckan avslutades med en positiv reversal. Även om april månad historiskt tillhör en av de bästa månaderna på året brukar perioden just den kommande veckan bjuda på en lite stökigare utseende. OMXS30 är fångad i en tradingrange mellan 2440-2560 och det brukar leda till tvära kast och slagig handel när stöd- och motstånd i rangen utmanas. Just nu utmanas den stigande trendlinjen som än så länge respekteras. Om det visar sig att nivån punkteras ställs siktet in mot den nedre begränsningen av rangen där även MA-50 möter upp. Sedan priset bröt upp över 50-dagars medelvärde den 14 november har varje test av nivån fått köparna att visa vem som håller i takpinnen. Det har gått 55 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa ligger nu på 54 dagar men innan en signfikant lågpunkt ska de även hinnas med att skapa en topp. Det är med andra ord mycket som talar för att senaste ATH-noteringen vid 2558 kan vara en signifikant topp som ska följas av en signifikant lågpunkt. Fredagens stängning vid standard line är intressant för om nivån återtas med en stark stängning indikeras att en uppgång mot ATH-nivån är inledd men om nivån misslyckas att passeras är det angeläget att zonen vid 2450 respekteras, för att inte skicka ner indexet till i första hand 2400-nivån. Om köparna kommer tillbaka nu, eller vid området kring MA-50 ställs siktet in mot nästa Gannnivå kring 2650.

Motstånd: 2515 / 2525-2530 / 2548 / 2555-2560
Stöd: 2500-2487 / 2476 / 2441

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 66%.

SP500: Utmanar standard line och kilens nedre begränsning

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången är med andra ord inne på övertid och de överköpta indikatorerna indikerar att en topp borde vara nära eller var det den vi såg vid senaste ATH-noteringen i torsdags. Än så länge har vi dock inte sett en enda bekräftad negativ omslagsformation eller mer än två dagars stängningar under standard line. Fram till dess är det överköpta och stretchade utseendet ett bevis på att det fortfarande är god riskaptit. Än så länge noteras indexet innanför en stigande kil och närmar sig spetsen för denna. Det vanligaste är att utbrott från dessa formationer sker söderut men det händer att den övre begränsningen passeras och det är naturligtvis ytterligare en trendförstärkare. Detta är inte ett index som lockar till att gå kort i. Antingen är man lång i indexet eller åskådare tills en köpsignal som eliminerar en rekyl effektueras. Detta är ett index som vill bli handlat med fortsättningsformationer i samband med pausformationer- och rekyler. Med tanke på den låga vollan kan kraftfulla utbrott som stänger starkt med tilltagande volym vara intressanta att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing och i torsdags effektuerades en ny kraftfull negativ reversal som fick indexet att punktera kilen och standard line. Veckan avslutades med en bullish harami som lyckades stänga över standard line men precis under kilens nedre begränsning. Totalt backade indexet med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,1 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal som dock inte riktigt orkade upp och stänga över marubozulinjen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och vändningar ner från liknande nivåer har inte sällan lett till att markera signifikanta toppar och ofta lett till utmanande nedgångar.

Volymen har hela veckan, bortsett från i torsdags, noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv sedan 7/11 även om den närmat sig snittet den senaste veckan.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors och som jag skrivit de senaste dagarna är förutsättningarna goda för att en rekyl antingen är inledd eller på väg att inledas. SMACD närmar sig nu ett högt negativt kors i veckografen.

Jag har de senaste dagarna varnat för att RSI-14 inte har noterats på en lika hög nivå i veckografen som nu sedan slutet av januari 2020. Som jag skrev för en vecka sedan ser vi nu tecken på att indikatorn är på väg att vända ner och detta är en varningssignal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 79 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 23 procentenheter till 16,0 den gångna veckan vilket är över både de korta och längre medelvärdena. Toppen från den 11 mars har därmed tagits ut och nu utmanas toppen och den långa svansen från candlen den 13 februari.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 3,4 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,5 procent. Efter extremt låg volla är det mycket som talar för en tydlig expansion och denna gång ser det åtminstone nu ut att det kommer att bli söderut.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– 27st nya ATH sedan den 19 januari

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Indexet punkterade i torsdags den stigande kilen

På ovansidan möter närmast 5223 följt av 5256 och 5265 samt zonen vid 5290-5310.

På nedsidan möter närmast området vid 5200-5190 föjt av 5155-5145 och zonen vid 5110-5090.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: I veckan som gick bröt VIX upp över 16 vilket innebär att nivån är den högsta hittills i år och samtidigt såg vi i torsdags den tredje kraftigaste nedgångsstapeln i år då de senaste två veckornas stängningskurser eliminerades på en dag. Det finns ett börsordspråk som säger ”Börsen stiger som en rulltrappa men faller som en hiss”. Talesättet bygger på att placerarkollektivet slänger sig i panik snabbare ur positioner vid rädsla än köp vid börsuppgångar. I samband med lågvolatila uppgångar, som nu och som vi såg under både 2019 och 2017 brukar VIX större delen av tiden noteras under 15. Vid de flesta tillfällen VIX bryter upp genom 15 men lyckas hålla sig kvar under 20 har det för det mesta inte hotat den långsiktiga trenden men ofta varit indikation på att en rekyl varit på väg att inledas. Att en rekyl var på gång kommer inte som en överraskning för någon. Det är nu 109 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten den 27 oktober och snittet i denna bullmarknad ligger på 55 dagar mellan bottnarna. Passeras torsdagens högsta vid 5257 med en stark stängning anser jag att denna rekyl är klar men om det istället visar sig att 5146 punkteras med en svag stängning blir det intressant att se om MA-50 respekteras eller om priset behöver ner ytterligare för att köparna ska tycka att det är värt risken att åter kliva in för uppgång. Med tanke på det positiva trendutseendet (G-krafterna är på plats), volymbalansen, isens tjocklek och säsongen är det mer som talar för att det positiva utseendet lockar tillbaka köparna innan kritiska stöd punkteras, än motsatsen. Indexet vill nu (enligt mina regler) bli handlat med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler. Nu väntar vi på en tydlig och positiv fortsättningsformation som troligen kommer vara värd att agera på.

Motstånd: 5223 / 5256 / 5265 / 5290-5310
Stöd: 5200-5190 / 5155-5145 / 5110-5090 / 5060-5050

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 28+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Rekylen nere vid standard line där FF är köpvärda

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I dagsgrafen har jag sett lika överköpta lägen hos RSI-14 och positivt börsklimat vid 7 tillfällen sedan 1997 och vid 5 av dessa föll DAX den kommande veckan.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal som tog ner indexet till EMA-8. I fredags punkterades den kortaste sentimentsnivån och indexet föll ner till 20-dagars medelvärde som testades och höll. Totalt backade indexet med 1,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 8,5 procent. I veckografen var det den sämsta veckan sedan slutet av oktober vilket inte var oväntat efter 8 veckors konstant uppgång.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Sedan mitten av mars noteras däremot indikatorn i zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas när indikatorn vänder ner.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade i fredags ett högt negativt kors efter en negativ divergens mot toppn i december.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 5,0 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,1 procent.

Sammanfattning: I tisdags inleddes en rekyl som i fredags nådde ner till 20-dagars medelvärde strax ovanför standard line och golvet i den stigande trendkanalen. Säsongsmässigt är indexet inne i en period som historiskt varit positiv fram till början av juni. När G-krafterna varit på plats och indexet stigit med lika mycket eller mer de senaste 3 månaderna följt av en rekyl som den vi nu ser, har den kommande veckan utvecklats positivt vid 25 av de 38 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997. Detta är ett indexet som med nuvarande utseende vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler. Om däremot 50-dagars medelvärde kring 17500 ger vika utan att snabbt återtas ökar risken för att nedgången blir mer utmanande än önskat. Detta är inte ett läge där jag tycker det ser intressant ut att gå kort.

Motstånd: 18275 / 18340 / 18525 / 18600
Stöd: 18100-18085 / 17915 / 17885 / 17555

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 32-.
– Next day forecast indikerar att det är 61 procents chans för uppgång under måndagen.

AstraZeneca: 123:a tillsammans med bra säsong

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev bra tajming på föregående analys och aktien steg till 1450 (9%) innan den vände ner för ett nytt djupare omtag, vilket var bättre än väntat. Nu har priset dragit upp över både de korta medelvärdena och MA-200 vilket skapar goda förutsättningar för en 123-vändning.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av oktober i zonen där risken är stor för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 13 mars.

SMACD lämnade ett positiv kors den 21 februari och den signalen är fortfarande i spel.

Sammanfattning: AstraZeneca har den senaste månaden noterat nya högre kortsiktiga toppar och bottnar vilket fått aktien att passera upp genom 200-dagars medelvärde och effektuera en Ichimoku LL. Säsongsmässigt är Astra inne i en stark period. Från nu till månadsskiftet juli/augusti har aktien stigit vid 69 procent av åren sedan 1997. När aktien stigit lika mycket som den senaste månaden, eller mer, för att sedan rekylera måttligt har priset stått högre en vecka senare vid 44 av de 73 liknande tillfällen jag hittar. Medianutvecklingen har historiskt varit +1,6 procent för den kommande veckan. Det jag inte vill se är att priset punkterar standard line som vi just nu hittar vid 1400-nivån då det riskerar att få säljtrycket att tillta och försämra oddsen för uppgång. När och om priset kommer upp till 1490 trailar vi gärna fortsättningen med tekniken Bar By Bar.

Det är dags för nya siffror om 16 handelsdagar.

Motstånd: 1345 / 1367 / 1378 / 1440
Stöd: 1318 / 1305-1295 / 1287 / 1276

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43-.

Sandvik: Säsongsmässigt stark period

Teknisk analys Sandvik: För nästan precis två månader sedan skrev jag att en passering av 227 kronor ställde in siktet mot 256 kronor, men att det kunde ta några månader att komma dit. Priset var en månad senare uppe vid 247 kronor och har sedan dess fångats i en mindre kontraktion där vi i onsdags bjöds på en liten doji och veckan avslutades med två fortsättningsformationer som bägge effektuerades med en volym som var högre än snittet.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen hos 200-dagars medelvärde pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av december i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 17 november och tilltog tydligt i fredags när motståndsområdet från februari, mars och april förra året är på väg att testas.

SMACD lämnade den 25 mars ett negativt kors och har sedan dess noterats i en range.

Vollan är nere på den lägsta nivån på minst ett halvår och med den positiva volymbalansen talar det mesta för att expansionen kommer att ske norrut.

Sammanfattning: Även om marshögsta vid 247 kronor är ett tufft motstånd är både vollan låg och undertonen positiv, vilket är en indikation om att expansionen kommer att ske norrut. Det är nu knappt 6 procent kvar upp till ATH-nivån vid 256 kronor där även fib 62% extension hittas men den matematiska målkursen för det nuvarande utseendet hittar vi kring 270 kronor. Den senaste tiden har vi sett att blankningar som uppgick till 1 procent i slutet av november nu är nere på 0,3 procent och de insynsaffärer som skett sedan dess har varit uteslutande köp. Säsongsmässigt har tiden från nu till den 27 april inneburit uppgångar med i snitt 6,9 procent och aktien har stigit vid 64 procent av åren denna period sedan 1997.

Det är 13 dagar kvar till nästa rapport.

Motstånd: 245-247 / 256 / 275
Stöd: 242 / 235 / 230 / 223

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67+.