BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Fortsatt risk för slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar sig årshögstanoteringen samtidigt som cykelindikatorn nått upp till den högsta nivån sedan den 15 februari. Risken för en rekyl nu när cykelindikatorn noteras högt och kursen strax under ett motstånd men en negativ minidivergens är stor.”

Den gångna veckan inleddes direkt med ett nedställ och kursen fortsatte sedan ner mot MA-100 och 1540-stödet där köparna i torsdags kom tillbaks med en turtle soup för uppgång. Totalt backade den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,5 procent.

I veckografen bjöds vi på en säljsignal i MACD vilket var den första sedan i början av december och dessförinnan i april. Veckostapeln blev relativt neutral med tanke på den negativt omfamnande boxen men i den positiva vågskålen kompenserar den långa svansen på nedsidan för detta.

Som jag skrev inför fredagen utvecklades torsdagen till en positiv turtle soup för uppgång och att det skulle vara positivt om den eventuella uppstudsen som den leder till tar ut 1590-nivån. Om kursen istället vid nästa vändning ner gör det från en ny lägre topp tolkar jag däremot det i den negativa vågskålen.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller nu på att testa av tremånaderssnittet. Senast nivån punkterades utan att snabbt återtas var i slutet av december förra året.

Bredden är ytterligare en pusselbit som säger mycket om hur tjock isen är (hur många aktier som bär uppgången). Jag har under någon månad varnat för att det är alltför få aktier som deltar i uppgångsdagarna och det mönstret håller i sig. Även den gångna veckan har distributionen varit större än ackumulationen och under fredagens uppgång var det bara 51 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

Bästa sektorer den gågna veckan blev oljebolagen medan detaljhandel och telekom gick sämst.

Jobbstatistiken var klart sämre än väntat med 98.000 nya jobb utanför USA:s jordbrukssektor under mars, mot väntade 180.000.

I fredags stack Securitas och Atlas Copco ut och stod för de största uppgångarna av OMXS30-aktierna med plus 2,6 procent. Alfa Laval och Sandvik hörde också till vinnarna med en uppgång kring 1,5 procent.

I botten av OMXS30 fanns Fingerprint Cards, minus 3,8 procent.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som i slutet av förra veckan följdes av en negativ trampolin. Nu noteras MACD kring nollinjen som utgör ett stöd. En köpsignal kring nuvarande nivå skapar goda förutsättningar för att vi inom kort kommer att få se nya årshögstanivåer medan en negativ trampolin som sker kring eller under nollan kan bli en trigger för en djupare rekyl.

Inför torsdagen skrev jag att en positiv candlesticksformation i form av ex.vis ent turtlesoup kring den nivå som då rådde hos cykelindikatorn kunde vara intressant att haka på. Torsdagen utvecklades till just en Turtle soup för uppgång och fredagen bekräftade formationen.

Historiskt har OMXS30 noterat upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

På ovansidan möter först 1572 följt av 1578 och den lokala pivottoppen vid 1591. Den viktigaste nivån på ovansidan är naturligtvis zonen mellan 1595-1603 där vi hittar senaste signifikanta topp och årshögsta. Om nästa topp blir lägre än så efter att eventuellt tradingrangen punkteras kan vi se en större rekyl torna upp sig.

På nedsidan möter först 1552 följt av området kring 1540 men framförallt 1500-nivån som kan bli lite av en vattendelera, men det återkommer jag till om så blir fallet.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1453 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge kursen etablerar sig under golvet i den stigande trendkanalen.

Sammanfattning: Den senaste candlesticksformation som vi ska fästa vikt vid är den turtle soup som effektuerades i torsdags och så länge den inte elimineras med en signifikant formation för nedgång navigerar vi vidare uppåt. Om det visar sig att nästa signifikanta topp blir lägre än 1591 och vi dessutom därefter bjuds på en punktering av 1540 är det en kortsiktig sentimentsförsvagning. Fram till dess att någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi dock vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 1572 / 1578 / 1595-1603 / 1614
Stöd: 1558 / 1548 / 1540 / 1532 / 1515

SP500: Laddar upp för en större rörelse

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan tog sig SP500 upp till taket i den kortsiktigt fallande kanalen där vi i fredags bjöds på en bearish harami. En lägre topp än 2390 innebär att det kortsiktiga sentimentet fortsatt talar för att rekylen inte klar och att 2320-nivån kommer att utmanas igen. Så länge de signifikanta bottnarna blir högre och högre är jag dock positivt inställd till fortsättningen.”

Den gångna veckan utvecklades till en skvalpig tillställning med allt mindre dagsstaplar en nedgång med 0,3 procent. Sedan årskiftet har indexet stigit med 5,2 procent.

Jobbstatistiken var klart sämre än väntat med 98.000 nya jobb utanför USA:s jordbrukssektor under mars, mot väntade 180.000.

I veckografen utvecklades föregående vecka till en haramiliknande formation och i dagsgrafen ser vi en uppladdning inför nästa rörelse. Inför fredagen påpakde jag att den inte hänt så mycket i den tekniska analysen. Indexet är fångat i en tradingrange med begränsningarna 2401 på ovansidan och 2320 på nedsidan. Den senaste signifikanta candlesticksformationen är än så länge onsdagens bearish engulfing som gäller till den elimineras av en positiv formation med betydelse.

Volymen den gångna veckan noterades klart under snittet för det senaste året. Volymbalansen är nu nere kring snittet för de senaste tre månaderna och om nivån punkteras utan att snabbt återtas är det första gången sedan i början av september. Följs punkteringen av tremånaderssnittet av lägre bottnar blir det första gången sedan slutet av sommaren och det riskerar att sätta press på indexet och då talar mycket för en djupare rekyl.

VIX steg den gångna veckan med 8,5 procent till 12,9 och håller på att utmana primärtrenden. Tekniskt visar VIX upp tecken på att vända upp vilket i sin tur kan innebära att den rekyl vi ser hos SP500 kanske inte är riktigt klar.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2219 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen vid 2222 men uppgångstakten har avtagit i styrka i samband med att den pågående rekylen som inleddes för snart en månad sedan. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner och vara beredda på tvära kast och mer av varannandagsrörelser tills dess att trendfasindikatorn åter visar en tydlig trend.

Cykelindikatorn för lite mer än en vecka sedan ner från en nivå över 90 och noteras nu nedåtriktat kring 31.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal och noteras nu nära nollinjen som utgör ett stöd. Det blir nu spännande att se om nästa signal i MACD blir en köpsignal eller en negativ trampolin.

På ovansidan möter först 2364 följt av 2378 men framförallt toppen vid 2390 och därefter taket i tradingrangen kring 2396-2400. På längre sikt taket hittar vi taket i den stigande långsiktiga kanalen kring 2460.

På nedsidan möter först 2350 följt av 2344 och 2336 men framförallt förra måndagens lägsta vid 2320 som utgör den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Toppen vid vid 2390 blev en ny lägre topp än ATH-nivån

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och sen vända ner.

På kort sikt (dagar till veckor) riskerar vi nu att få en djupare rekyl om det visar sig att den lägre toppen vid 2390 inte tas ut vid denna uppswing och det ökar sannolikheten för en ny lägre botten än 2320.

Sammanfattning: Den gångna veckan har präglats av allt mindre rörelser och indexet fångas fortfarande av en tradingrange med begränsningarna 2400 och 2320. Så länge inte någon av dessa nivåer punkteras eller tas ut kan vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser. Den senaste signifikanta lågpunkten är 2320 och så länge dessa bottnar blir högre och högre är jag positivt inställ både på kort- och lång sikt.

Motstånd: 2364 / 2378 / 2390 / 2395-2401
Stöd: 2350 / 2342 / 2330 / 2320 / 2304

DAX: En rekyl är både önskvärd och behövlig

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En rekyl rycker närmare men avgörande för den kortsiktiga utvecklingen är naturligtvis hur djup och kraftfull denna kommer att bli.”

Den gångna veckan inleddes upp till motståndet kring 12400 men vände sedan ner till 20-dagars medelvärd och stängningen vid 12222 innebar en nedgång med 0,7 procent. Hittills i år har det tyska storbolagsindexet stigit med 6,5 procent.

I veckografen noteras nu en indikation på att köptrycket inte längre är lika starkt men samtidigt ser vi tecken på att köparna suger upp säljtrycket på allt högre nivå.

DAX-indexet noteras nu i zonen kring ATH-nivån som sattes i mars 2015 där även taket i den långsiktigt stigande trendkanalen möter upp samtidigt som det råder en negativ divergens.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i knappt 45 procent av åren. Tre av de senaste fem åren har inneburit att april månad startat med en nedgångsvecka.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags noterats lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket jag inte lägger någon direkt värdering i.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Sammanfattning: DAX noteras fortfarande med en negativ divergens strax under ATH-nivån men så länge de signifikanta bottnarna noteras på allt högre nivåer ska vi inte navigera för något annat än uppgång. För tillfället är risken stor för att ett utbrott upp genom 12400 blir falskt. En rekyl från nuvarande nivå ser jag som positivt och hälsosamt så länge inte kursen börjar noteras under de längre medelvärdena utan att de snabbt återtas.

Motstånd: 12250 / 12277 / 12360 / 12440
Stöd: 12169 / 12117 / 12037 / 11960

Millicom: Bullish hammer och hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Millicom: Det skulle ta två dagar tills utbrottsnivån togs ut och därefter har kursen fram till för några veckor sedan stigit med över 20 procent. Sedan mitten av februari noterass Millicom i en sidledes konsolidering/uppladdningsfas.

Den långa trenden lutar endast svagt uppåt och med trendfasindikatorn kring 0,1 ska vi vara beredd på att varken upp- eller nedgångar kommer att bli speciellt långvariga.

I fredags punkterades först 480 kronor men stängningen skedde trots det ovanför nivån men för andra dagen i rad under det nedre bollingerbandet. När gummisnodden varit lika spänd som nu har detta skett vid 46 tillfällen sedan mars 2004 och vid 28 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Sammanfattning: Sannolikheten för en uppstuds från nuvarande nivå är mycket god och en uppgång mot 496 kronor blir den matematiska målkursen för en swingposition som tas nu. Om det visar sig att 474 kronor punkteras utan att snabbt återtas talar mycket för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 485,70 / 488,30 / 494,20 / 500,10
Stöd: 479,80 / 476,50 / 470,60 / 464,70

SCA B: Bullish above the stomach kring stödnivå

Teknisk analys SCA B: Det skulle ta några dagar och stödet vid 250 kronor testades några gånger innan kursen bröt upp men det blev med besked och därefter steg kursen med över 10 procent på två veckor. Uppgången fortsatte hela vägen upp till ATH-nivån vid 292,70 som nåddes i mitten av mars. Nu har aktien rekylerat och skiljts från utdelningen. Det klubbades i onsdags att bolaget ska delas upp i två delar vilket de flesta bedömare placerar i den positiva vågskålen.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras till +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga med positioner både för upp- och nedgång.

Volymbalansen är, även om den mattats något den senaste tiden, fortfarande positiv.

SCA-aktien är nu åter uppe i utdelningsgapet med en notering under det nedre bollingerbandet. Edgen för uppgång upp mot i första hand 282,50 är mycket god.

Sammanfattning: I fredags bjöd SCA-aktien på en bullish above the stomach vilket tog aktien tillbaks upp i utdelningsgapet. Nu utmanas motståndet vid 279,50 som om det tas ut indikerar en uppgång till i första hand 282,50. Om det det istället visar sig att 273,30 punkteras bör vi använda oss av nödutgången.

Motstånd: 280,50 / 282,30 / 287,00 / 291,70
Stöd: 275,80 / 272,90 / 268,20 / 263,50