BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Utmanar på nytt februaribotten

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sen skrev jag: ”April månad har historiskt varit en bra månad på Stockholmsbörsen och sedan 1990 har 17 av dessa inneburit uppgångar och 11 nedgångar den kommande månaden. Det blir nu intressant att se hur mycket engagemang det finns i den uppstuds som påbörjades i onsdags. Om 1603 tas ut innan vi sett en ny lägre botten än marslägsta är det en positiv indikation. Punkteras däremot 1484 innan 1603 tagits ut får vi en indikation på fortsatta nedgångar mot i första hand 1450 och eventuellt ner mot 1250. Tills motsatsen bevisas talar det tekniska utseendet mer för att någon av motstånden upp till 1568 kommer att bjuda på en ny lokalt lägre högsta.”

Den gångna veckan inleddes söderut och ett nytt test av februari och marsbottnarna som även denna gång sög upp säljtrycket. Totalt föll dock det svenska storbolagsindexet med 1,6 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet steg till -4,2 procent.

April noteras fortfarande som en negativ månadscandle och sedan november är det bara februari som stängt i den övre delen av månadsstapeln.

Studerar vi den historiska utvecklingen är det goda förutsättningar för en fortsatt uppgång från en stödnivå, i april månad, dock brukar början av månaden skilja sig från övriga genom att vara lite seg som vi sett.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och korta swingar.

Volymen har bortsett från i måndags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och hälsovård medan verkstad och finans tillhörde de som tyngde mest.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag och endast 43 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg.

På ovansidan möter närmast Standard line vid 1543 följt av Cloud Span B vid 1568 men framförallt den senaste toppen vid 1604.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1503-1500 följt av 1488 men naturligtvis även onsdagens lägsta vid 1482.

På lång sikt är jag svagt negativ och ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1482 övergår jag till att tolka det långsiktiga sentimentet negativt. G-krafterna och Ichimoku indikerar nu att en långsiktig nedgång blivit alltmer sannolik.

På medellång sikt (veckor till månader) är svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge vi inte ser indexet etablera sig över 20-dagars medelvärde eller åter notera ny högre lägsta.

Sammanfattning: Vi ser ännu inga tecken på att köparna vågar ta tag i, men framförallt hålla kvar taktpinnen. När indexet noteras kring en signifikant stödnivå, som nu, samtidigt som de flesta kortsiktiga momentumindikatorer noteras översålda är förutsättningarna goda för en betydande uppstuds men det som då betyder något för den medellånga och långa sentimentet är att senaste mest signifikanta topp vid 1604 tas ut och inte följs av en ny lägre botten än 1484. I diagrammet har jag markerat med en grön och en röd kraftig pil och det innebär att förutsättningarna för en pånyttfödd positiv trend stärks om 1604 tas ut men samtidigt ökar risken för ett tilltagande säljtryck om 1484 punkteras.

Motstånd: 1522 / 1533 / 1543 / 1556
Stöd: 1505 / 1498 / 1480 / 14663

SP500: Risk för tvära kast och slagig handel

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”Förutsättningarna för en uppgång var goda när den gångna veckan inleddes men redan vid det signifikanta motståndet som Lagging line markerat vid 2675 tog det stopp. Historiskt tillhör april en av de bättre månaderna på året och förutsättningarna är goda för att en positiv candlesticksformation som tar tillbaks 2675 kommer att leda till en uppgång mot tidigare topp vid 2800. Om det istället visar sig att marsbotten vid 2585 punkteras innan dess ställs siktet in mot 2500 som jag tror kommer bjuda upp till dans och suga upp säljtrycket. Så länge undertonen är positiv talar det mesta för uppgång på sikt men utvecklingen kring 2700 som jag ser som en sentimentsnivå eller vattendelare på medellång sikt blir viktig att hålla koll på.”

Igår skrev jag: ”I onsdags togs den kortare sentimentsnivån som EMA-8 utgör ut med en dagsstängning vilket är första gången sedan den 5 mars. Att kursen vänder upp med kraft från primärtrenden tolkar jag positivt och de historiska mönstren visar på goda förutsättningar för en uppgång från nuvarande nivå. Även om historien visar att förutsättningarna för en uppgång från nuvarande nivå är god ska vi vara medvetna om att det är gott om motstånd på ovansidan som kan sätta käppar i hjulen för uppgången.”

Föregående vecka inleddes nedåt med ett återtest av lågpunkten från den 9 februari. SP500 steg sedan fram till i torsdags då Standard Line nåddes och som jag skrev, det första riktiga motståndet. Veckan avslutades med en nedgång så kraftig att veckan som helhet stängde på -1,4 procent vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till -2,6 procent.

I månadsgrafen noteras april än så länge som den tredje månadsstapeln i rad med negativa förtecken. Frågan som både långsiktiga och mer kortsiktiga traders ställer sig är naturligtvis om vi sett toppen för denna gång. Under uppgångsfaser är det enkelt att bli hjälte genom att hela tiden påtala att börserna ska upp och så blir det ofta även om det stundals kommer en och annan rekyl.

Det är gott om varningssignaler för tillfället och en av dem är det så kallade Shiller P/E-talet som nu är uppe på nivåer som vi inte sett sedan 1999-2000 och dessförinnan inför toppen 1929. Vi ska alltid vara ödmjuka och skilja på varningssignaler och säljsignaler. Än så länge har inte tillräckligt många varningssignaler övergått i säljsignaler men vi bör däremot höja beredskapen.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2581 och primärtrenden har nu nått upp till 2594. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +0,2 och även denna nivå påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat något under snittet och som jag skrev inför fredagen är det ytterligare en varningssignal när inte engagemanget tilltar under uppgångsdagarna.

VIX steg den gångna veckan med 7,6 procent till 21,5 och ser fortsatt ut att ladda för en tilltagande implicit volla.

På ovansidan möter närmast 2626 följt av standard line vid 2678 där även fib 50% möter upp.

På nedsidan möter först 2575 följt av 2556 och 2649.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– MACD noteras under nollan och är eventuellt på väg att effektuera en negativ trampolin
– Större distribution än ackumulation
– Tendens till en negativ sektorrotation

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt negativ men undertonen är svagt positiv i historiska perspektiv så länge inte februaribotten punkteras.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och vill se nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar och därefter att Standard line tas ut och hålls mer än tre dagar för att jag ska vända på klacken och bli positiv.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler och flera av dem kommer vi inte kunna följa upp förrän kring månadsskiftet. SP500 är fångat i en tradingrange mellan 2650 och 2556 vilket innebär att risken för slagig handel och tvära kast är stor. Om 2680 tas ut ställs siktet in mot topparna kring 2800 men om istället 2556 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket kommer att tillta.

Motstånd: 2626 / 2645 / 2686 / 2678 / 2757
Stöd: 2575 / 2556 / 2545 / 2475 / 2404

DAX: Fortsatt negativ underton och risk för tvära kast

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan avslutades positivt och så länge kursen håller sig ovanför 12.000-nivån är förutsättningarna goda för en uppstuds. Molnet är nu ganska tjockt och utgör därmet ett tufft motståndsområde och det är först när indexet etablerat sig ovanför Cloud Span B som nu återfinns kring 12715 som förutsättningarna blir bra för en mer varaktig uppgång.”

Den gångna veckan inleddes med en negång mot marsbottnarna som även denna gång sög upp säljtrycket. Torsdagen utvecklades starkt men fredagen blev en bearish harami. Totalt klättrade DAX-indexet med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till -5,2 procent.

I månadsgrafen noteras april månad som en bullish piercing line som dock än så länge noteras under årsmedelvärdet.

Även om DAX åtminstone tillfälligt tagit sig upp och förbi standardline är det en bit upp till molnet som är rött och pekar ner.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga har börjat peka nedåt och det tyska storbolagsindexet tyngs sedan ett par veckor tillbaks av ett dödskors, som är det första sedan början av september 2015. Trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras inför den kommande veckan kring -0,6 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Sammanfattning: I veckografen ser vi att föregående vecka öppnade nedåt men fick stöd kring den stigande stödlinjen. Än så länge är DAX-indexet fångat i en tradingrange mellan 12600 och 11725. Risken för tvära kast och varannandagsrörelser är stor så länge den rådande tradingrangen fångar indexet. Om det visar sig att 11725 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för ett tilltagande säljtryck men än så länge talar dock det mesta för att köparna snart kommer att kliva in och ta tag i situationen.

Motstånd: 12276 / 12327 / 12415 / 12505
Stöd: 12188 / 12151 / 12063 / 11975

Volvo B: Efter nästa uppstuds är mer nedgång att vänta

Teknisk analys Volvo B: Efter den senaste (skrivna) analysen påtalade jag att det var angeläget att 20-dagars medelvärde sög upp säljtrycket, vilket skedde. Jag skrev även att allt mer talade för nedgång på sikt. Inför den 21 februari nämnde jag däremot att om taket i den fallande kanalen togs ut kunde vi se fram emot ytterligare uppgång i annat fall var risken stor för att det negativa sentimentet bet sig fast.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste lutning och 50-dagars medelvärde är nu på väg att effektuera ett dödskors. Trendfasindikatorn har vänt ner och noteras inför veckostarten kring -0,7 vilket varnar för fortsatt skvalpiga rörelser.

Fredagens stängning under det nedre bollingerbandet innebär att en uppstuds ligger bland korten.

Den senaste tiden har topparna blivit allt lägre och efter ett par misslyckade utbrott söderut talar den nya lägre lågpunkten i fredags för att det negativa sentimentet är på väg att bita sig fast.

Sammanfattning: De stora elefanterna distribuerar ut betydligt större volymer av Volvo än de ackumulerar vilket aldrig är ett bra tecken. Den kraftiga nedgången förra veckan gör att risken för en kortare uppstuds är stor men så fort vi bjuds på en negativ candlesticksformation, upp mot 148-150 kronor, speciellt om OMXS30 är negativt kan man gå kort i Volvo och det är stor potential för nedgång. Den ”matematiska” målkursen för den formation som nu punkteras ligger på ungefär 100-90 kronor. Framtiden är dock alltid oskriven.

Motstånd: 145,65 / 146,95 / 149,30 / 151,75
Stöd: 143,25 / 142,15 / 139,75 / 137,30

Alfa Laval: Squeeze

Teknisk analys Alfa Laval: Efter att högstanivån på dojin tagits ut fortsatte kursen upp till 213-kronorsnivån där det redan samma dag tog stopp. Kursen vände nästa dag ner med besked och fortsatte på bara två dagar hela vägen ner till primärtrenden vid 192 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera pekar upp men trendfasindikatorn har fallit tillbaks till +0,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Det finns ett par absoluta sanningar inom teknisk analys och en av dem är att efter låg volatilitet kommer det hög. Just nu råder det ett extremt lågvollaläge i Alfa Laval vilket innebär att chansen för att ett utbrott ska bli kraftfullt är stor.

Det är dock relativt gott om motstånd upp mot 201 kronor som kan resultera i ytterligare några omtag och skulle 191 kronor punkteras är risken stor för att stödet kring 189 kronor suger upp säljtrycket.

Sammanfattning: Även om det är gott om motstånd på ovansidan, hela vägen upp mot 205 kronor är det mycket som talar för att när väl aktien bryter upp- eller ner från den nuvarande Squeeze-formationen att det blir en kraftfull rörelse. Tar man position på utbrott upp genom 200 kronor bör dock den initiala stoppen placeras strax under 190,50 och inte flyttas upp förrän kursen tagit ut 203 kronor utan att punktera nivån samma eller dagen efter.

Motstånd: 198,50 / 200,00 / 202,55 / 205,15
Stöd: 195,85 / 194,75 / 192,15 / 189,55