BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Rekyl med svagt positiva undertoner

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter att ha stigit med nästan 15 procent på tre dagar avslutades den gångna veckan med en bearish harami som är en omslagsformation som har en relativt låg tillförlitlighet (kräver bekräftelse). Nu blir det intressant att se var köparna åter suger upp ett eventuellt säljtryck, ju högre desto positivare. Om det visar sig att 1260 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot 1130 alternativt 1050. Nu testas gapmotståndet 1430-1512 av och om detta område passeras ställs siktet in mot fib 50% kring 1500-1508. Det kommer vara viktigt för fortsättningen att flera globala index vänder upp ungefär samtidigt och inte längre noterar nya lägre lägsta för att ett långsiktigt trendskifte ska vara värt att följa. Med den högre lågpunkten vid 1284 har vi än så länge en svagt positiv pusselbit, nu återstår att se om nivån håller vilket indikerar att en botten eventuellt kan vara på väg att mejslas ut.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal men när 1500-nivån närmade sig tilltog osäkerheten igen. De fyra senaste dagarna har noterats kring 20-dagars medelvärde och fredagens stängning kring fib 38% och 1400-nivån som är en intressant rekylnivå. Totalt backade OMXS30 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 20,7 procent. Trots den extrema uppstudsen från marslägsta anser jag att rekylen ner mot 1400-nivån skett med förhållandevis låg volym vilket eventuellt talar för att nivån kanske håller.

Som jag nämnt senaste veckan kommer troligen en dagsstängning under 1400 att locka till sig ett tilltagande kortsiktigt säljtryck. Om däremot 1487 passeras ökar chansen ytterligare för att vi sett en historisk lågpunkt kring 1260.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -2,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymen den gångna veckan har för första gången sedan nedgången inleddes legat under snittet vilket är mycket positivt med tanke på rekylen.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något och inför veckostarten är det 13 procent av aktierna på large cap som noterades över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1430-1439 följt av 1448 och 1487.

På nedsidan hittar vi närmast 1400-1395 följt av 1387 samt 1375.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 33 senaste åren (55%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,03 procent. Indexet har stigit 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent lägre. Det har varit uppgångar under denna period de senaste fem åren.

Sammanfattning: Jag hade väntat mig ett rejält nedställ efter en av de kraftigaste uppstudsarna i mannaminne men än så länge är motreaktionen måttlig och dessutom med förhållandevis låg volym. Nu testas 1400-nivån som sammanfaller med fib 38% av och om det visar sig att köparna kommer tillbaks redan och eventuellt tar ut 1487 är det ytterligare en pusselbit som talar för att en botten är satt.
Punkteras däremot 1400 är det mycket som talar för ett tilltagande kortsiktigt säljtryck och då är det bra om 1374 håller men viktig att inte 1260 ger vika. Om OMXS30 bjuder på en ny högre botten än 1285 kan det vara ett tecken på att OMXS30 inte sväljer lägre priser. Mitt huvudspår är än så länge att vi kommer att få se 1260 punkteras men att sannolikheten för detta minskar påtaglig om vi bjuds på en ny högre lågpunkt än 1285 och att 1500 därefter tas ut.

Motstånd: 1430-1439 / 1448 / 1487 / 1500-1507
Stöd: 1400-1395 / 1387 / 1375 / 1348

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26,4.

SP500: Måttlig reaktion på jobbig jobbsiffra

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppstudsen den gångna veckan var en av de extremaste jag varit med om och det efter ett nedställ av sällan skådat slag. Volymen under uppstudsen var hyfsad men dock inte kring snittet för nedgången de senaste veckorna. Vid extrema nedgångar behövs det inte mycket för få placerarkollektivet att trycka på säljknappen och det troligaste scenariot är att vi inte sett lägstanoteringen än. Även om vi historiskt sett nedgångar på flera år är det inte speciellt vanligt. De stimulanser som centralbanker och regeringar nu tillför marknaden är förutsättningarna goda för en rejäl uppgång när säkra tecken på avtagande riskspridning av corona blir ett faktum. Ett första positivt tecken är om 2200 håller och nästa topp blir högre än förra veckans högsta. Punkteras istället 2200 utan att snabbt tas tillbaks riskerar säljflöden att driva indexet ner mot 2000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av gapmotståndet vid 2640 och 20-dagars medelvärde men även denna gång blev det övermäktigt. De senaste dagarna har fibnivån 38% testats kring 2470 och än så länge är nivån intakt. Totalt backade den gångna veckan med 2,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 23 procent. I veckografen har de två senaste veckorna testat av 200-veckors medelvärde men jobbar fortfarande med att ta ut nivån.

Än så länge tolkar jag nedgången som att SP500 söker efter en kortsiktig lågpunkt efter nedgången till den lägsta nivån sedan slutet av 2016. som eliminerat tre års uppgång. Efter en uppgång på 20 procent från lågpunkten den 23 mars vore det snarare märkligt och ohälsosamt om köparna inte tog en paus vid något av motstånden. Uppstudsen tog upp indexet till fib 38% som brukar vara vara den första motståndsnivån efter ett nedställ.

I början av den gångna veckan skar 50-dagars medelvärde ner genom 200-dagars och effektuerade ett dödskors som var det första sedan början av december 2018.

Dagsmomentum var för en vecka sedan uppe och testade av motstånden kring 50-nivån. Även när vi studerar längre tidshorisonter är det mycket som pekar på att det är mer nedförsåka att vänta.

I vanliga fall och även nu tills motsatsen bevisas talar mer för att den senaste lågpunkten vid 2200 kommer att punkteras men en positiv pusselbit kommer en ny högre botten som följs av att 2640 tas ut att vara.

Att rekylen ner från fib 38%-nivån än så länge inte tagit fart är en liten men positiv pusselbit och att fredagens jobbrapport visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn minskade med 700.000 personer under mars. Trots de dåliga siffrorna backade VIX med hela 18 procent till 46,8. Opec och dess allierade jobbar nu på att få till ett avtal för minskad oljeproduktion och ett högre oljepris skulle åtminstone på kort sikt gynna börsen.

Även om jag ser en del positiva pusselbiter anser jag att det är något större risk för nya lägre lägsta än att en långsiktig botten redan mejslats ut.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu vänt ner tillsammans med övriga G-krafter. MA-50 skar i måndags ner under MA-200 och effektuerade ett dödskors. Senast ett dödskors effektuerades var i början av december 2018. Trendfasindikatorn noteras kring -2,1 vilket innebär att risken absolut inte är över och att det är mycket som talar för åtminstone ytterligare någon eller ett par körare till söderut.

Volymen den gångna veckan har varit betydligt lägre än veckan före och det tolkar jag svagt posiitvt. Volymbalansen är fortsatt negativ men har vänt upp den senaste veckan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför den kommande veckan på låga 9 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 29 procent den gångna veckan och stängde kring 47. Även om VIX vänder ner från nuvarande nivå behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig något och noteras inför veckostarten kring 24 och om inte vollan tilltar dramatiskt igen kan det gynna börsen de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast 2535-2538 följt av 2572 och 2600 samt 2650.

På nedsidan möter närmast 2459 följt av 2448 och 2418 och 2400 samt 2345.

I den positiva vågskålen:
– VIX har under relativt lång tid noterats kring extrema nivåer men visar tecken på att falla tillbaka
– Att BBW fortsätter ner från nuvarande extrema nivå är positivt

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel sedan 20 februari
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under molnet
– Fortsatt hög ohälsosam volla som dock avtagit
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå (inga tecken på avtagande panik)

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: Än så länge är den pågående nedgången efter den kraftiga uppstudsen från marslägsta relativt måttlig både i höjd och tid. Om 2650 tas ut innan 2200 punkteras ökar chansen för att vi sett en botten börjat mejslas ut. Jag har gått igenom stora och snabba börsnedgångar historiskt och vid de tillfällen när en signifikant lågpunkt som marslägsta punkterats har det lett till utdragna nedgångar. Vid de tillfällen en signifikant lågpunkt följts av en ny högre, även om det bara är marginellt, har det i de flesta fall lett till att en botten håller på att mejslas ut. Fram till dess att vi ser tecken på en ny högre lågpunkt som följs av att 2650 tas ut är dock risken större risk för en expansion söderut. Så länge indexet är fångat i en range mellan 2650 och 2200 bör vi dessutom vara beredda på tvära kast och överkänslighet för nyheter.

Motstånd: 2535-2538 / 2572 / 2600 / 2650
Stöd: 2459 / 2448 / 2418 / 2400 / 2345

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 25.

DAX: Måttlig rekyl tyder på viss styrka

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan punkteringen av den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör har inte en enda dag stängt över medelvärdet förrän i tisdags. Närmast på ovansidan möter 10.000-nivån upp dit det brant fallande 20-dagars medelvärdet nu nått som är en intressant rekylnivå.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal kring EMA-8 och ett nytt test av 10.000-nivån som inte heller denna gång togs ut med en dagsstängning. Slutet av veckan blev en avslagen tillställning och fredagens candle var den minsta sedan den 20 februari. Totalt backade DAX med relativt måttliga 1,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 28,1 procent. Trots den kraftiga uppgången från marslägsta är det en liten men dock positiv pusselbit att inte motreaktionen blivit kraftigare – än så länge.

Varje dag sedan den 20 mars har testat eller reagerat kring den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 och expansionen efter den lilla candlen som avslutade förra veckan kommer bli intressant att följa.

Närmast viktiga nivå på ovansidan 10.000-nivån och på nedsidan 8260. Så länge inte någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras är risken stor för slagig handel med tvära kast.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för två veckor sedan till 58 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 26 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt.

SMACD effektuerade för snart två veckor sedan ett positivt medelvärdeskors från en extremt låg nivå, den lägsta sedan november 1987, vilket är positivt. Det vi inte vill se nu är att SMACD vänder ner och effektuerar en säljsignal som riskerar att trigga ytterligare säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -3,5 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång efter nästa försök till uppgång är stor.

50-dagars medelvärde noteras nedåtriktad under MA-200 vilket brukar benämnas som att indexet tyngs av oket från ett dödskors. Vid de tillfällen extrem branta nedgångar föregått dödskors har de som början av 2018, september 2015, oktober 1998, september 1990 och november 1987 bara tagit några veckor till den absoluta lågpunkten markerats (i augusti 2011 behövde dock indexet två månader till lågpunkten sattes, november 1980 två månader och 2008 tog det nästan ett år).

Sammanfattning: DAX-indexet har de senaste veckorna utmanat den psykologiska 10.000-nivån och den senaste veckan rekylerat ned någon procent från nivån. En marginell rekyl ner mot 9.500, dessutom med fallande volym, efter en av de kraftigaste uppstudsarna i historien. Om 10.140 tas ut ställs siktet först in mot att täppa till gapet upp mot 10.400 och eventuellt en uppgång mot 11.000 men om det istället visar sig att marslägsta vid 8255 inte håller har vi nog ytterligare jobbiga nedgångar att vänta. Den av nivåerna 10000 eller 8255 som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för åtminstone de närmaste veckorna. Fram till dess är risken stor för tvära kast.

Motstånd: 9686 / 9705-9880 / 10000 / 10380 / 11000
Stöd: 9456-9450 / 9335 / 9250-9245 / 9142 / 9000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23.

Avanza: Lite väl euforisk uppgång

Teknisk analys Avanza: Köparna kom tillbaks och effektuerade en bullish engulfing precic vid ovankanten på molnet och aktien tog sig de närmaste veckorna upp till januaritoppen kring 110 kronor. Även Avanza har drabbats under coronatiden och nådde i mars ner till 70 kronorsnivån som tydligt visade att hit men inte längre. Efter tre test av nivån började köparna så smått smyga sig tillbaks och i fredags passerades både standard line, primärtrenden och gapet från den 12 december. Uppgången i fredags var hela 13,6 procent med extremt hög volym.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +1,8 vilket innebär att positiva fortsättningsformationer fortsatt är värda att haka på.

Risken efter en så pass kraftig uppstuds som den vi bjöds på i fredags är att en eventuell rekyl kan bli jobbig.

SMACD effektuerade ett positivt medelvärdeskors från en låg nivå den 26 mars och det visade sig vara en bra signal. Nu närmar sig nollan och flera tunga motståndsnivåer.

Sammanfattning: Även om förutsättningarna för en uppgång mot tidigare topp vid 110 kronor är god har Avanza stigit med 35 procent sedan lågpunkten den 19 mars. Förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men edgen att jaga priset när stochastic är uppe på höga nivåer kring det övre bollingerbandet är inte så bra. Efter en rekyl, gärna måttlig ner mot 88 kronor där säljtrycket avtar kan däremot vara ett bra läge att smyga sig in för uppgång mot, så småningom 110-kronorsnivån. Om rekylen istället punkterar 81 kronor utan att nivån snabbt tas tillbaks är risken för ett tilltagande säljtryck stort.

Delårssiffror presenteras den 21 april.

Motstånd: 96,20 / 100,00 / 105,85 / 109,50
Stöd: 84,25 / 81,30 / 76,50 / 74,60 / 70,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.

HM B: Extremt negativ rapportreversal

Teknisk analys H&M B: Initialt tolkades siffrorna från HM som presenterades i fredags positivt men när MA-20 närmade sig gav köparna upp. Säljtrycket tilltog för att toppa under den negativa stängningscallen.

Ett kraftigt gap på över 9 procent, som helt elimineras med ett ordentligt säljtryck så att kursen faller med 11 procent från dagshögsta är en negativ bekräftelse som har stor betydelse. Det är inte ofta man ser en initial tvåsiffrig uppgång vända om till en nedgång med 1 procent.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde saknar nu lutning och trendfasindikatorn noteras kring -4,0 vilket innebär att säljtrycket är kraftigt. Trendpoängen är nere på maximalt negativa -8.

På nedsidan vände HM upp kring 100 kronor efter en positiv reversal den 18 mars men gapmotståndet några dagar tidigare passerades inte utan bjöd istället på en bearish harami.

Med tanke på det negativa utbrottet som följdes av en extremt negativ reversal talar nu det mesta för en nedgång mot den psykologiskt viktiga 100 kronorsnivån igen.

För att skapa förutsättningar för en uppgång behöver 135 kronor passeras utan att omgående punkteras.

Sammanfattning: Mer talar nu för att HM åter ställt in siktet mot den psykologiska 100-kronorsnivån. Även om vi bjuds på en uppstuds är det tuffa motstånd på ovansidan och den extremt negativa volymbalansen indikerar att distributionen av HM-aktier inte är klar.

Motstånd: 127,70 / 133,55 / 142,95 / 148,85
Stöd: 108,75 / 102,95 / 100,00-98,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12.