BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Ny rekordnotering och alltmer euforisk uppgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 klamrar sig fast kring 2200-nivån med, än så länge positiv volymbalans, vilket talar för ett utbrott uppåt. Så länge indexet inte stänger under EMA-8 är siktet inställt mot 2250-2270 till att börja med. Det råder dock en negativ divergens mot flera momentumindikatorer och risken är stor för att vi inom kort kommer bjudas på en rekyl. Så länge inte en rekyl punkterar standard line kring 2100 utan att snabbt ta tillbaks nivån tolkar jag fortsättningsformationer som köpvärda. Närmast på nedsidan hittar vi stöd kring den senaste lågpunkten kring 2150. Om det däremot visar sig att området kring 2100 punkteras med kraft och tydlighet kan det vara en signal om att en mer utmanande rekyl är inledd. Så länge inte MA-200 ger vika är det betydligt större chans till fortsatt uppgång än motsatsen.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och fortsatte upp till det första delmålet jag nämnde vid 2250 som nåddes i fredags och ledde till den högsta stängningen någonsin. Den gångna veckans uppgång med 2,2 procent innebär att årets uppgång nu skrivs till 20 procent och den sjätte veckan i rad som stängde på plus. Senast jag hittar 6 veckor i rad som stänger upp var i början 2019.

Indexet fortsätter att hålla sig över den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 vilket är positivt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen noterades klart över snittet i tisdags men har sedan dess noterats strax under tremånaderssnittet. Volymbalansen är stigande och positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 92 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför gårdagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 93 procent av largecapaktierna över MA-20, 92 procent över MA-50 och 93 procent över MA-200. 90 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2256 följt av 2267 och 2276.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2237 följt av 2233 och zonen kring 2200.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (56%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,2 procent lägre.

Sammanfattning: Den senaste månaden har vi inte haft mer än en nedgångdag i rad och nu har indexet nått upp till det defensiva delmålet kring 2250. Den kraftiga uppgången har inte bara fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan utan även trendstyrkan mätt med ADX har kommit upp kring niver som jag inte sett sedan början av juni. En dagsstängning under föregående dags lägsta, speciellt om den sker med tilltagande volym kan bli inledningen på nästa rekyl, värd namnet. Så länge vi inte ser detta gör vi klokt i att glida med åt det håll vindarna blåser och det är för tillfället uppåt. Att däremot ta nya positioner för uppgång i OMXS30 nu ser jag inte som speciellt vältajmat. Vi bör vänta på en positiv fortsättningsformation i samband med nästa rekyl. Att gå emot den stigande trenden ser jag som fakirtrading.

Motstånd: 2256 / 2267 / 2276-2280
Stöd: 2237-2233 / 2217 / 2200 / 2178 / 2152

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 44%.

SP500: Nytt ATH kring delmålet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ABC-korrektionen har indexet nu dragit vidare norrut och passerade i torsdags min symmetrimålkurs kring 4000. Siktet är nu inställt upp mot nivån strax ovanför 4100. Inom kort kommer vi troligen att bjudas på någon form av pausformation eller rekyl men så länge dessa sugs upp med positiva fortsättningsformationer, innan signifikanta lågpunkter ger vika ska vi vara köpare. Om det visar sig att en rekyl blir så djup att 3700 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att en långsiktig topp är markerad. Är det vad vi ser just nu? Nej, och då agerar vi efter det som visas.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en lång grön candle till nivån strax under 4100 som efter ett par dagars uppladdning passerades i fredags och en ny rekordnotering vid 4129,5 markerades. Jag skrev inför den gångna veckan efter att 4000 passerats att siktet var inställt upp mot nivån strax ovanför 4100 som nu alltså nåtts. Totalt steg indexet med hela 2,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,9 procent.

Nu möter indexet den stigande motståndslinje som förbinder topparna sedan oktober med stretchade momentumindikatorer. Även om jag inte normalt fäster så mycket vikt vid fundamentala nyckeltal kan det vara värt att nämna att det aggregerade P/E-talet aldrig varit uppe på en lika hög nivå som nu under positiva marknadsfaser. P/E-talet har bara varit högre vid två gånger tidigare och det var i början av 2003 (IT-kraschen) och i samband med finanskrisen 2009. Att påstå att indexet är överköpt, överälskat och övervärderat torde alltså inte vara en överdrift. Att indexet är övervärderat innebär dock bara att placerarkollektivet betalar mer än de gjort utifrån historien. Både överköpta och övervärderade lägen kan pågå i åratal och är inte en orsak till omedelbar justering av risk. Vill man spetsa till det så behöver vi inte bry oss om att något är övervärderat tills vi borde…

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras stigande över +2 och vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen visar dock på nytt tecken på att bli positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 95.

VIX (den förväntade vollan) föll i veckan ner mot 17 vilket är den lägsta noteringen sedan februari i år noteras kring 17 vilket är den lägsta stängningen på mer än ett år och självklart positivt.

Bredden mellan bollingerbanden har tilltagit något från en låg nivå och var i fredags uppe kring 7 vilket är den högsta nivån sedan december.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4140 följt av 4156 och 4167.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4100 följt av 4083 och 4060 samt gapet från de senaste veckorna.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4129,5 den 9/4

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna stiger
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Överköpt, överälskat och övervärderat
– Testar av den stigande motståndslinjen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I fredags nåddes den stigande motståndslinjen som förbinder de stigande topparna sedan början av oktober. Samtidigt noteras dagsmomentum på den högsta nivån sedan den 3 september. Gapen som skapats de senaste veckorna skapar dessutom en del obalans. En stängning under föregående dags lägsta indikerar att en rekyl troligen är inledd. Så länge inte den senaste lågpunkten vid 3850 ger vika anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda. Att jaga priset med nya positioner innan nästa rekyl görs i så fall utan en speciellt bra edge.

Motstånd: 4140 / 4156 / 4167
Stöd: 4100 / 4083 / 4060-4056

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 98+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 46%.

DAX: Viss tveksamhet kring ATH-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för att en rekyl, som kan bli kraftfull, inleds inom kort. En eventuell rekyl kommer åtminstone vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en ny rekordnotering vid 15312 i tisdags. Resten av veckan blev en skvalpig tillställning. Stängningen i fredags vid 15227 innebar en veckouppgång med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11 procent.

Precis som för en vecka sedan är de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och noteras med negativa divergenser mot priset.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD noteras över 15 och vi vet att när indikatorn vänder ner från dessa höga nivåer leder det ofta till rekyler. Senast vi såg att SMACD vände ner från en lika hög nivå var i mitten av januari.

Volymbalansen steg mot taket i rangen som jag skrev om för en vecka sedan och påpekade att det talade för att utbrottet skulle ske norrut, nu vet vi att så blev fallet. Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

I den negativa vågskålen är de flesta momentumindikatorer hårt spända på ovansidan. RSI-14 är uppe kring 75 och har noterats relativt högt sedan månadsskiftet.

Sammanfattning: DAX noteras kring den stigande motståndslinje som förbinder topparna sedan början av oktober och utgör den övre begränsningen i en stigande kil. Det är mycket stor risk för att en rekyl, som kan bli kraftfull, inleds inom kort. En eventuell rekyl kommer åtminstone vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högsta.

Motstånd: 15250 / 15315 / 15400
Stöd: 15155 / 15110 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68-.

Assa Abloy: Närmar sig en rekyl som kan bli utmanande

Teknisk analys Assa Abloy B: Det skulle ta fram till den 1 mars innan Assa stängde över standard line och det gick sedan fort upp och förbi delmålen vid 224,50 och 228 kronor. Den som stängde positionen efter att föregående dags lägsta punkterats kom ur vid 234,40. Därefter tog aktien åter fart upp och stängde i fredags på den högsta nivån någonsin vid 258,40.

Assa börjar bli rejält överköpt och dagsmomentum (RSI-14) noteras inför veckan vid 82 vilket är den högsta nivån sedan början av februari 2019. Skillnaden då och nu är att Assa den gången hade fallit med 20 procent på ett halvår och precis vänt upp. Nu har aktien istället stigit med nästan 40 procent de senaste 5 månaderna och noteras nu kring den defensiva symmetriska målkursen för den senaste swingen.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde stiger sedan slutet av december. Trendfasindikatorn har börjat vända ner från +7 vilket vi senast såg i slutet av april 2017.

Cykelindikatorn har lämnat flera negativa minidivergenser, senast i fredags.

ADX (trendstyrkan) noteras stigande kring 55 och vi vet att negativa omslagsformation vid dessa lägen ska visas respekt.

Sammanfattning: Inga träd stiger till himlen och även Assa Abloy kommer att behöva en avkylning för att mobilisera ny kraft. När vi ser överköpta lägen, som nu, ska vi vara beredda på att en negativ omslagsformation kan få aktien att rekylera. Om en eventuell rekyl når ner till 248 kronor kan det vara en intressant nivå men risken är stor för att det är först vid motpolsområdet kring 242,00-240,00 som köparna åter vågar kliva på och påbörja ett nytt positivt trendben som är värt att haka på.

Motstånd: 259,00-261,00 / 267,00 / 276,00
Stöd: 256,20 / 253,70 / 251,60 / 245,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88-.

SSAB A: Negativa divergenser kring matematiska mål

Teknisk analys SSAB A: Det skulle ta tre dagar efter föregående analys till 31,60 passerades och indikerade en uppgång. Det gick snabbt till 37,50 där aktien gick in i en pausformation som utvecklades till en stigande triangel. I början av mars hade aktien ackumulerat upp tillräckligt med kraft för att dra vidare upp till nästa nivå och nu ser vi en del tecken på att köparna börjar tveka.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan mitten av december uppåtriktad. Trendfasindikatorn vände i torsdags ner från +8 och senast vi såg något liknande var den 22 januari, den gången ledde det till en 6 veckor lång kontraktion.

Extrema rörelser kommer till en punkt där köparna inte längre är lika sugna på att ta risken för att komma in i aktien. Denna osäkerhet/obalans kan elimineras via en rekyl vilket kan gå snabbt eller en kontraktion som kan ta lite längre tid.

SMACD noteras kring +17 och visar tecken på att eventuellt vända ner. När indikator vänder ner från denna typ av höga nivåer leder det ofta till rekyler, som i vissa fall blir utmanande. Senast vi såg en liknande vändning nedåt från en extremt hög nivå var i slutet av januari 2018. Den rekylen behövde ner 12 procent innan köparna åter tog tag i taktpinnen.

Avståndet ner till standard line var nästan 11 procent i tisdags och sedan dess ser vi tecken på att avståndet behöver minskas.

Föregående vecka bjöds vi på två negativa minidivergenser och då riskerar negativa omslagsformation leda till utmanande rekyler.

Sammanfattning: I torsdags bjöds vi på en negativ omslagsformation efter en uppgång på över 25 procent sedan utbrottet från triangeln för bara en månad sedan. Risken är ny stor för att den stundande rekylen kommer bli utmanande. En första nivå där man börjar titta på att eventuellt smyga sig tillbaks för uppgång vid en positiv fortsättningsformation är kring 42,50 men det är kring 39,50-37,50 som det börjar bli riktigt intressant. Om det visar sig att 36,50 punkteras ökar risken för att en ännu djupare nedgång.

Motstånd: 46,80 / 47,50 / 50,00
Stöd: 45,75 / 45,10 / 43,20 / 40,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52-.