BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 15

OMXS30: Inget tydligt mönster

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykliskt är det goda förutsättningar för att torsdagens lägsta blir en lågpunkt i det jag brukar benämna 15-dagarscykeln. Så länge kursen inte varken punkterar 1635 eller tar ut 1720 kan vi räkna med skvalpiga rörelser.”

Den förkortade handelsveckan var som väntat skvalpig och kursen pendlade mellan 1689 och 1655 för att stänga skärtorsdagen vid 1675,5 som motsvarade en måttlig nedgång. Totalt steg kursen med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 14,4 procent.

Volymen den gångna veckan har bortsett från måndagen och halvdagen i torsdags legat runt snittet.

Bästa sektorer under påskveckan blev basråvaror och konsumenttjänster medan kraftbolag och oljebolagen gick sämst. Bäst av aktierna på OMXS30 gick Securitas, Skanska och Assa Abloy. Sämst gick Volvo, Sandvik och Nokia. I fredags steg 343 av aktierna på Nasdaq OMXS medan 171 stängde på rött.

Det har egentligen inte hänt någonting i den tekiska analysen sedan föregående vecka.

Den långa trenden pekar upp och de kortare och medellånga medelvärdena noteras fortfarande så att vi ska leta efter fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Säsongsmässigt har den kommande femdagarsperioden inte stigit i mer än 45 procent av åren historiskt. Inte ens på en månads sikt har vi någon bra edge vilket blir spännande att studera när vi går in i maj månad och det ”sämre halvåret” – halloweeneffekten. Historiskt har den positiva avkastningen på börsen legat mellan den 1 november och den sista april.

MACD befinner sig i sälj sedan den 3:e mars i dagsgrafen men i både vecko- och månadsgrafen är det fortfarande köp som gäller även om vi nu ser tendenser till att trendstyrkan håller på att mattas av.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1491.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1645 (stiger med 3 punkter per dag) en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte zonen mellan MA-50 och golvet i den stigande trendkanalen punkteras med kraft.

På kort sikt är jag positiv till utveckling på någon veckas sikt men om 1635 punkteras med tydlighet kan det trigga en nedgång mot i första hand 1600-nivån.

Den gångna veckan resulterade i en kursstapel som öppnade och stängde inom en smal range med påtagliga svansar både upp- och nedtill. Det råder nu konsolideringar i flera olika tidsperspektiv och frågan är när utbrottet kommer och åt vilket håll det sker. Det vanligaste i stigande trender är att utbrottet sker i trendens riktning men förr eller senare bildas en topp som inleder den kommande trendfasen. Vi närmar oss det ”sämre halvåret” efter en kraftfull uppgångsfas och min gissning för den kommande veckan blir därför 55-60 procent för fortsatt uppgång men det är med andra ord en stor portion osäkerhet.

Motstånd: 1678 / 1690 / 1701 / 1720 / 1735
Stöd: 1656-1654 / 1643 / 1635 / 1624 / 1600

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1124.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 2213.

S&P 500: Laddar för större rörelser

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”En vändning kring 40-nivån hos dagsmomentum ger vid nuvarande utseende ungefär 55 procents chans till en högre notering om en vecka och rent historiskt har den kommande veckan inneburit högre kurser i 79 procent av åren.”

Den förkortade handelsveckan innebar en uppgång med måttliga 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 0,4 procent. Det råder osäkerhet vilket de två senaste veckornas omslutna kursstaplar förtydligar. Veckostängningen skedde i den nedre halvan för andra veckan i rad. I månadsgrafen noteras en relativt liten kursstapel kring samma nivå som mars månads stängning.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet. Av naturliga skäl var det lite avslaget i torsdags vilket även syntes på volymen som noterades 15 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under torsdagen blev telekom och ickecykliska konsumentprodukter. Sämsta sektor och den enda som stängde på minus blev basråvaror, men nedgången var marginell.

368 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg i torsdags medan 119 stängde rött. Apple, Wells Fargo och JPMorgan lyfte indexet mest medan Microsoft, QUALCOMM och Google tyngde mest.

En av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i torsdags. Apple vände upp och steg med 0,8 procent till $125,3. Även Google fortsatte ner med ytterligare 1,3 procent till $535,5. Twitter vände ner och backade med marginella 0,1 procent vilket fick aktien att stänga på $50,5 medan den sociala kollegan Facebook backade med 0,1 procent och stängde vid $81,6.

Inte heller inför denna vecka har det hänt så mycket i den tekniska analysen. Så länge tradingrangen mellan 2035 och 2120 är intakt kan vi räkna med fortsatt skvalpiga varannandagsrörelser. Vi ser tecken på att en triangelliknande konsolidering håller på att ladda upp inför en större rörelse.

Den långa trenden är fortsatt stigande men MA-20 och MA-8 har vänt ner. Kursen noteras dock fortfarande ovanför 100- och 200-dagars medelvärde.

MACD lämnade en säljsignal den 24 mars och håller just nu på att testa av nollinjen. Dagsmomentum noteras under månadsmedelvärdet och laddar för ett utbrott.

Den kommande veckan har historiskt endast stigit i lite mer än 30 procent av åren. De senaste fyra åren har noteras fallande noteringar varje år.

Närmast på ovansidan möter både 20- och 50-dagars medelvärden upp kring 2073 och därefter den lokala toppen vid 2089 som markerades för en vecka sedan. De viktigaste nivåerna är 2114 och 2120.

På nedsidan håller jag koll på utvecklingen kring 2048 och de mindre stöden vid 2048 och 2045 men men framförallt golvet i tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2015 inför veckostarten

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal som lutar nedåt
– Än så länge vissa problem att ta ut 2065/2072-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för ett utbrott

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och den gångna veckan föll indexet med ytterligare 2,6 procent för att stänga kring 14,7. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom några få punkter och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång. Om den sker den kommande veckan, om någon månad eller om ett år är omöjligt att gissa men något riktigt spännande ser ut att vara på gång. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2155 och 1980 den närmaste månaden.

I fredags presenterades sysselsättningen i USA utanför jordbrukssektorn. Siffrorna var betydligt lägre än väntat och det kommer bli spännande att se om Fed åter blir mer försiktiga med att prata om räntehöjningar.

Så länge begränsningarna i den rådande tradingrangen är intakta kan vi räkna med fortsatt tvära kast och varannandagsrörelser. Om zonen kring nollinjen i MACD punkteras ökar risken för ett nedställ men troligast är att det vi ser är uppladdningen inför nästa positiva trendfas.

Motstånd: 2073 / 2089 / 2096 / 2114 / 2120
Stöd: 2048-2045 / 2040 / 2035 / 2021 / 2000

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 1048.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2982.

DAX: Fortsatt avvaktande till spänningarna minskar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter föregående veckas rekyl är förutsättningarna för en uppgång den kommande veckan goda.”

Den gångna veckan har präglats av skvalpiga rörelser som visserligen ledde till en uppgång med 0,8 procent vilket innebär uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 22,0.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och G-krafterna indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler. De senaste tre veckorna har jag påpekat att avståndet ner till primärtrenden är lite väl stort för att vi ska lockas av att haka på utbrott uppåt, för tillfället.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och än så länge ser vi inga tecken på att en köpsignal är på gång. noteras i köp både i månads- och veckografen men i dagsgrafen råder sälj sedan en vecka tillbaks. Dagsmomentum har sedan i torsdags testat bekräftelsenivån sedan början av februari.

Historiskt har kursen stigit i lite mer än hälften av fallen den kommande veckan.

På ovansidan möter motstånd kring 12000, 12120 men framförallt ATH-nivån kring 12220 medan de närmaste stöden återfinns vid 11880 och 11620.

12000 upp till 12220 är ett tufft motståndsområde, speciellt när avståndet ner till primärtrenden blivit lika stort som nu, på så kort tid. Det tuffa motståndet på ovansidan och den tydliga reversalstapeln från förra torsdagen med lägstanivån kring 11600 ger tydliga nivåer för den rådande tradingrangen. Så länge indexet är fångat i rangen kan vi förvänta oss fortsatt sidledes skvalpiga rörelser tills någon av nivåerna tas ut eller punkteras.

Motstånd: 12010 / 12050 / 12120 / 12220 / 12500
Stöd: 11935 / 11880 / 11765 / 11696 / 11536 / 11400

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 6896.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 16406.

Electrolux B: Edgen börjar bli bra för uppgång

Teknisk analys Electrolux B: Det är alltid viktigt att ha koll på hur historien sett ut vid ett visst utseende och som jag skrev den 18:e mars var det inte någon bra edge om det inte blev en ny dagshögstastängning ovanför 268 kronor. Efter en uppstuds och vändning ner kring MA-20 har kursen fallit ytterligare men nu ser vi återigen tecken på att köparna kan vara på väg tillbaks.

Den långa- och medellånga trenden pekar upp medan de korta trenderna pekar nedåt sedan den 10 mars.

MACD noteras i sälj, strax under nollinjen, men visar tecken på att vara på väg att effektuera en köpsignal.

Vad är då edgen efter en liknande rekyl i en positiv trendfas? Det har inte inträffat så många gånger varför vi ska ta statistiken med en stor nypa salt. I 9 av de 14 tillfällen det inträffat de senaste 18 åren har kursen stått högre en vecka senare.

Vi kan se att det är ett visst säljtryck upp mot 254,50 vilket innebär att en köpsignal effektueras när nivån tas ut. På ovansidan möter sedan motstånd kring 20-dagars medelvärde och den fallande motståndslinjen som för tillfället noteras kring 262 kronor (faller med 0,6 kr/dag).

Det kan vara en fördel att dela upp en eventuell köpposition i två delar där den första tas om onsdagens högsta vid 254,50 tas ut och resten när den fallande motståndslinjen vid 262 kronor tas ut. När del två tas flyttas stoppen upp från den initiala placeringen vid 242,60 upp till 253,80. Ta hem vinsten vid 279 kronor.

Motstånd: 254,50 / 257,70 / 263,60 / 268,10
Stöd: 247,90 / 244,00 / 241,20 / 233,40 / 222,70

Du kan handla Electrolux med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ELUX BNP18 med en hävstång på 4,0 och en stop loss vid 199,00 kr.
Nedgång: MINISHRT ELUX BNP21 med en hävstång på 3,7 och en stop loss vid 303,85 kr.

Brent spot: Extrem uppladdning leder inte sällan till extrema rörelser

Teknisk analys Brent: Råoljepriset fortsatte upp i exakt en vecka efter föregående analys innan det blev några dagars rekyl. Inte helt oväntat blev $64-nivån för tuff, åtminstone initialt. Den tajta tradingrangen som jag pratat om ett tag är fortfarande intakt och jag bevakar i första hand utvecklingen kring $52 på nedsidan och 59,70 följt av 64,00 på ovansidan.

Den långa och korta trenden pekar nedåt men 50-dagars medelvärde som är en bra sentimentsindikator för det medellånga sentimentet pekar svagt uppåt.

Det är alltid spännande att bevaka lågvollalägen likt det som nu pågår i oljepriset för när väl utbrottet från zonen effektueras blir det inte sälla väl värt att följa.

Sannolikheten talar mer för att ska få nästa trendfas söderut men om $64-nivån tas ut får vi en indikation om en 1-2-3-vändning.

För tillfället saknar MACD riktning och då ska vi vara försiktiga med att ta position.

Den typ av tradingrangen som vi nu bevittnar kan pågå i många månader men inte desto mindre leder de ofta till stora rörelser och när det sker måste vi veta vid vilka nivåer vi ska agera. Redan om $54,00 punkteras ökar chansen för en nedgång och edgen blir ännu bättre när även $52,00 ger vika. En punktering av någon av dessa nivåer ger en säljsignal i MACD under nollan och det är ytterligare en pusselbit som talar för nedgång.

Motstånd: 57,65 / 59,70 / 62,95 / 64,00
Stöd: 53,98 / 52,55 / 47,55 / 45,15

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP23 med en hävstång på 1,8 och stoppen vid 25,40
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP20 med en hävstång på 2,2 och stoppen vid 76,70