BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Mycket talar för en lokal topp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Inför föregående vecka skrev jag att mer talade för att vi skulle få en positiv veckostängning och totalt sett tror jag även att den kommande veckan kommer att stänga upp. Mer talar dock för att en eventuell uppstuds kommer att bli kortvarig och att fortsättningsformation för nedgång är värda att agera på.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades med relativt små dagsrörelser. I månadsgrafen har inte april, än så länge, utvecklats till en kursstapel som är värd att haka på. De två senaste veckostaplarna är dock svagt positiva men kursen noteras fortfarande innanför begränsningarna för fyra veckor sedan. I det något kortare perspektivet är den rådande tradingrangen fortfarande intakt. Den gångna veckan innebar en uppgång med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 4,5 procent.

Inför april månad skrev jag att förutsättningarna var goda för en uppstuds efter första veckan av april men att det var mycket som talade för en topp kring den 12: Det blir nu intressant att se om pivottoppen från i onsdags kommer att bli ytterligare en lägre topp och om det i sin tur kommer att leda till att 1322 kommer att testas av igen.

Volymen har bortsett från i onsdags noterats under det dagsliga snittet för de senaste tre månaderna. På medellång sikt är volymbalansen klart negativ, vilket innebär att volymen i snitt är större under de dagar då indexet faller vilket indikerar att de stora elefanterna inte ackumulerar aktier för tillfället.

Kursen noteras fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,9 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi nu ska övergå till mer jämviktspendlande strategier.

Det är ett stort antal aktier som befinner sig i extrema lågvollalägen och därför är ett utbrott från rådande tradingranger extra intressant att bevaka. För tillfället bevakar jag alltså nivåerna 1322 på nedsidan och 1342 på ovansidan.

Totalt steg 54 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna vecka vilket jag placerar i den negativa vågskålen, efter en så pass positiv vecka. Bästa sektorer blev basråvaror och oljebolag medan telekom ocm teknologi gick sämst.

MACD lämnade i torsdags en köpsignal strax under nollan vilket var den första sedan den 15 februari. Om nollan tas ut med bra bredd på histogrammet kan det bli startskottet på en spännande rörelse men om kursen istället vänder ner strax under nollan kan det fortfarande utvecklas till en negativ trampolin. Senast vi bjöds på en liknande säljsignal var i mitten av juli 2011.

Cykelindikatorn befinner sig kring 8 och varnar för att ta nya positioner för uppgång för tillfället. Det råder dessutom en negativ minidivergens från i torsdags, vilket jag tolkar som en varningssignal.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i fler fall än motsatsen. Från den 18:e och fem dagar framåt har kursen stigit varenda år de senaste åtta åren, vilket definitivt inte är vanligt.

På ovansidan möter först 1396 följt av 1404 men framförallt taket i den rådande tradingrangen vid 1432.

På nedsidan bevakar jag först de kortare medelvärdena och MA-50 som vi hittar kring 1362 följt av 1340 men framförallt golvet i den rådande tradingrangen kring 1322.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut och att MA-50 med både riktning och nivå indikerar vad det är för trend som är värd att följa. Nu är det rörigt och svårbedömt på medellång sikt, med andra ord en perfekt uppladdningsfas.

På kort sikt (dagar till veckor) talar mer för att vi såg en lokal topp den gångna veckan och att torsdagens pivottopp blir en ny lägre topp.

Sammanfattning: Så länge vi ser lägre och lägre toppar talar mer för fortsatt nedgång efter uppstudsar. Om det däremot visar sig att 1400 och 1430 tas ut blir det spännande att se om primärtrenden och så småningom 1550 tas ut, vilket kan vara ett tecken på att det långsiktigt negativa sentimentet elimineras. Fram till dess talar mer för att uppstudsar är lägen att leta efter fortsättningsformationer för nedgång.

Motstånd: 1396 / 1404 / 1412 / 1432 / 1459
Stöd: 1380 / 1376 / 1368 / 1356 / 1340 / 1324

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 1080.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 5,5 och en stop loss på 1600.

S&P 500: Närmar sig en topp

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte golvet i tradingrangen punkteras är det ett styrkebesked att en rekyl uteblir. På ovansidan möter ett mycket kraftfullt motståndsområde upp mot ATH-nivån vid 2135 från förra våren. Vi har en hel del varningssignaler men än så länge inte någon bekräftad säljsignal och så länge vi inte får det talar för att expansionen ska ske uppåt.”

Efter en tveksam veckoinledning kom köparna tillbaks och tog tillbaks de korta medelvärdena och tog ut årshögstanivån. Totalt steg den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets utveckling nu är positiv och skrivs till en uppgång med totalt 1,8 procent.

I månadsgrafen noteras de senaste månaderna med positiva månadsstaplar men i har varannan vecka stängt negativt den senaste månaden. I dagsgrafen har vi sett högre både bottnar och toppar sedan mitten av februari men det är först nu som de verkliga utmaningarna möter upp.

Volymen har under hela veckan legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer den gångna veckan var basråvaror och finans där rapporterna börjat trilla in. Ingen sektor stängde veckan på minus ävan om hälsovård tillhörde de med sämst utveckling. VIX har fallit med 11,3 procent sedan förra helgen och noteras nu på bedrägligt låga 11,3 vilket innebär att placerarkollektivet räknar med rörelser mellan 2165 och 2000 den närmaste månaden.

Både i månads- och dagsgrafen noteras extrema lågvollalägen som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner. Just nu ser vi ut att få expansionen uppåt men vi ska komma ihåg att den betongmur som möter upp hela vägen mot 2135 kan vara förädisk och även om det leder till ett nytt ATH ska vi akta oss för att lockas in i euforistadiet.

Årsmedelvärdet saknar i det närmaste lutning men mars månad stängde ovanför den långsiktiga sentimentsnivån och även primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras kring 0,3 och sannolikheten är stor för att det kommer att bli skvalpigt den närmaste tiden.

Historiskt har mer än 60 procent av den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar.

MACD lämnade den 4 april en säljsignal men nu ser den ut att elimineras av en stundande köpsignal, i den positiva delen. I den negativa vågskålen råder det en negativ divergens. Om kursen vänder ner kring nuvarande nivå kan en negativ trampolin effektueras och senast vi hade en sådan var i början av december.

Cykelindikatorn noteras kring 90 och det innebär att vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå.

Vollan är nu nere på den lägsta nivån sedan den 18 augusti och vi vet att efter låg volla kommer hög – garanterat! Om sedan expansionen sker uppåt eller nedåt vet ingen, i augusti blev det söderut. Det vi ser nu är ett mycket spännande läge!

På ovansidan möter först 2102 följt av 2116 och 2133-2135.

På nedsidan möter först gårdagens gap mellan 2069-2062 följt av de korta medelvärdena och golvet i den svagt stigande trendkanalen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de medellånga och långa medelvärdena
– Mars månad stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan
– Förväntningarna är låga inför den stundande rapportperioden

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd mellan 2080-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen och nu även i dagsgrafen
– Låg volym uppgångsdagarna

Sammanfattning: Även om expansionen kommer att ske uppåt från nuvarande nivå är det en betongmur kring- och ovanför nuvarande notering, som i stort sett är intakt sedan slutet på 2014. Placerarkollektivet är ”lite väl lugna” och vi vet att när nivån på VIX är under 12 är risken stor för att vi närmar oss en topp hos SP500, vilket även den negativa divergensen mot MACD indikerar. Än så länge har vi alltså gott om varningssignaler men ännu inte någon konkret säljsignal.

Motstånd: 2088 / 2093 / 2102 / 2116 / 2133
Stöd: 2073 / 2069-2062 / 2048 / 2040 / 2034

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP16 med en häv kring 5,5 och en stop loss på 1736.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 2431.

DAX: Oddsen talar för att köparna behöver en paus

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder nu en positiv minidivergens mot de kortare momentumindikatorerna, som dessutom noteras långt ner och talar för att en uppstuds närmar sig. En uppstuds ska vi, åtminstone så länge inte det sekundära motståndet strax under 10200 tas ut, använda för att gå kort.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och har nu tagit ut både de korta- och medellånga medelvärdena. DAX-indexet som laggat både de svenska och amerikanska indexen en tid hämta upp hela 4,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 6,4 procent.

I månadsgrafen har vi nu tre månader i rad med positiva kursstaplar men än så länge noteras april under årsmedelvärdet som möter upp kring 10500. I veckografen var fredagens stängning den högsta veckostängningen i år och i dagsgrafen noteras indexet precis under en mycket viktig psykologisk nivå kring 10200.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,6 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om det nu är läge att åter börja navigera för nedgång.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Om vi får en månadsstängning ovanför årsmedelvärdet och sedan topparna från slutet av förra året tas ut, ja då vänder vi på klacken även långsiktigt.

MACD den gångna veckan upp i köp, strax ovanför nollan men det råder en påtagligt negativ divergens. Cykelindikatorn är uppe på en nivå som vi sällan ser och det är extremt dålig tajming att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå.

Sammanfattning: En doji strax under ett motstånd när de korta momentumindikatorerna är lika hårt spända på ovansidan som nu innebär att chansen är ganska stor för att en lokal topp är i antågande. Så länge dagsstängningarna sker ovanför de korta medelvärdena ska vi inte navigera för nedgång men under dessa och golvet i den svagt stigande kanalen är risken stor för att säljarna åter tar tag i kommandot.

Motstånd: 10090 / 10140 / 10200 / 10290
Stöd: 10025 / 10000 / 9905 / 9765

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 7738.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP194 med en häv kring 7,0 och en stop loss på 11262.

Investor B: Spännande lottsedel

Teknisk analys Investor B: Aktien föll i samband med föregående analys ner till 256-kronorsnivån där köparna stod beredda att suga upp säljstrycket. Gummibandet, spänningen upp mot den relativt platta primärtrenden hade då blivit ohälsosamt och då är chansen stor att husse kallar hem hunden. I slutet av föregående vecka nådd kursen upp till MA-200 och nu är det åter dags att ta en titt på Investor.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs just nu till -0,1 procent och det är ingen diskussion vilka strategier som ska användas. Jag får en del frågor hur man hittar trendfasindikatorn och det gör man på analyssidan (som prenumeranter på Vinnarbyråns nyhetsbrev får varje dag. Du som vill beställa det anger BNP på beställningen och du får ett bättre erbjudande).

I fredags bjöds vi på en doji, precis under en motståndsnivå samtidigt som gummisnodden (RSI-2) är extremt hårt spänd på ovansidan. Edgen kanske inte imponerar i och med att kursen endast stått lägre tre dagar efter denna setup i 57 procent av fallen historiskt. Däremot har vi ofta sett kraftiga nedställ vilket innebär att det kan vara intressant att ta position för nedgång på några dagars sikt med en rejäl hävstång och en extremt liten positon. Var dock inte girig och försök rida positionen för länge för det ger betydligt sämre hitratio.

Sammanfattning: Tre dagars stängning ovanför det övre bollingerbandet och i fredags en doji strax under motståndet. Det är bra edge för en nedgång mot 295 kronor vilket med en MINISHRT INVE BNP19 skulle ge 25-30 procent. Den som agerar på denna ”lottsedel” bör inte ta för stor position och vara beredd på att bli utnockad.

Motstånd: 303,25 / 305,00 / 307,45 /310,40
Stöd: 300,30 / 298,75 / 295,10 / 292,95

Du kan handla Investor B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG INVE BNP13 med en hävstång på 4,7 och en stop loss vid 248,95.
Nedgång: MINISHRT INVE BNP19 med en hävstång på 15,3 och en stop loss vid 305,10.

Lundin Petroleum: Bra edge för nedgång

Teknisk analys Lundin Petroleum: Tajmingen vid föregående analys var bra och kursen tog sig på på bara fyra dagar upp till 139 kronor, en uppgång på mer än 9 procent.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs till 0,2 vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Efter gapet upp mot motståndsnivån kring 139 kronor i onsdags har vi bjudits på två mindre röda kursstaplar. Summan av dessa candlesticks får utseendet av en shooting star samtidigt som stochastics noteras över 80 och det råder en negativ minidivergens mot cykelindikatorn.

När vi tidigare sett Lupe noteras i jämviktspendling, negativ minidivergens och strax under ett viktigt motstånd (<1,5% till tremånadershögstastängning) har kursen i mer än 60 procent av fallen stått lägre en vecka senare. Om vi däremot får en ny tremånadershögsta stängning bör vi omgående vända på klacken.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en vändning nedåt och ett test av 130-kronorsnivån eller tom 127 kronor är nu goda.

Motstånd: 139,00-140,30 / 142,70 / 145,10
Stöd: 136,60 / 135,50 / 133,10 / 130,70 / 126,60
Du kan handla Lundin Petroleum med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG LUPE BNP28 med en hävstång på 3,7 och en stop loss vid 106,05
Nedgång: MINISHRT LUPE BNP22 med en hävstång på 7,2 och en stop loss vid 148,80