BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16 – 2022

OMXS30: Kortsiktigt osäkerhetsläge

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har inte lyckats återta 50 procent av nedgången och befinner sig fortsatt i en fallande trend. För att minska risken för nya utmanande nedställ vill jag gärna se att den platta standard line vid 2048 håller. Risken är stor för tvära kast och skvalpiga rörelser till någon av begränsningarna för de nuvarande konsolideringarna passeras.”

Den gångna förkortade påskveckan inleddes med ett test av standard line och avslutades med två små candlar som kan tolkas som en shark 32:a även om den inte är perfekt. Totalt backade OMXS30 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,5 procent. I veckografen testas nu cloud span b och punkteras nivån är risken stor för att säljtrycket tilltar. I dagsgrafen tolkar jag de senaste veckornas rörelser som en fallande kil och de 2 senaste dagarna har stängt på minus men de 3 senaste dagscandlarna lyckades stänga i den övre halvan. Detta utseende kallas i NDF (Next Day Forecast) för -2/+3 och när jag går tillbaka till 2001 hittar jag bara 9 liknande tillfällen sedan dess. Vid 8 av dessa har nästa dag stängt ganska tydligt uppåt. Även om man inte kan dra några slutsatser av 9 tillfällen är en rekyl i en kortsiktig trend intressant att haka på vid en positiv fortsättningformation och därför kommer en sådan vid nuvarande nivå att vara intressant.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och G-krafterna är fortfarande sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen har hela veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är än så länge negativ.

SMACD har de senaste tre veckorna jobbat med att mjuka upp nollzonen men närmar sig nu, utmattad, en ny säljsignal. Skulle däremot indexet bryta upp så att SMACD tar sig upp genom nollan ställs siktet in mot i första hand 2200 och om även den nivån passeras 200-dagars medelvärde.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i torsdags uppgick till 61 procent. Just nu är det bara 22 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,4 vilket är måttlig volla då snittet ligger kring 7,1

På ovansidan möter närmast zonen 2096-2104 följt av 2117 och området kring 2150 men närmast viktigaste motståndsnivå hittar vi kring 2194.

På nedsidan möter närmast 2079 följt av 2064 och den platta standard line vid 2048 samt fib 62% för marsuppgången vid 2016.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: En fallande kil i samband med en rekyl, som nu efter marsuppgången, är intressant att haka på när/om den elimineras via en positiv fortsättningsformation. Om det istället visar sig att 2050 och därefter 2015 ger vika och SMACD faller klart tydligare än signallinjen ökar risken påtagligt för att indexet kommer att söka sig ner mot årslägsta vid 1900. En punktering av tisdagens lägsta vid 2064 med kraft och tilltagande volym riskerar att inleda en onödigt utmanande nedgång medan en dagsstängning i den övre delen av dagscandlen över MA-20 kan locka tillbaka köparna. Det vi ser nu är alltså en viktig vattendelare för det kortsiktiga utseendet.

Motstånd: 2096-2104 / 2117 / 2150 / 2194-2204
Stöd: 2079 / 2064 / 2048 / 2016 / 2004-1996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 90%.

SP500: Försöker hitta fotfäste kring standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”De tre senaste dagarnas range kring MA-200 och fib 38% för marsuppgången kommer om de passeras att ha förutsättningar för att inleda nästa korta trendben uppåt. Om det visar sig att 4450 och därefter standard line vid 4398 ger vika ökar risken för en tilltagande nedgång. Den lilla sammanlagda rangen på de senaste tre dagarnas candlar kan startskotten på en ny upp- eller nedgång, beroende på vilken av områdets högsta eller lägsta som passeras.”

Den förkortade handelsveckan punkterade de korta medelvärdena och lägstanivån för de tre candlarna kring MA-200 som jag skrev om för en vecka sedan. Osäkerheten är tydlig och varje dag den senaste veckan har pendlat upp och mest ner kring 50-dagars medelvärde. Totalt backade S&P 500 med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 7,8 procent. Det blev den tredje veckan i rad som stängde lågt i veckostapeln vilket är negativt. Om det däremot visar sig att den kommande veckan stänger över 4471 i den övre delen av veckocandlen tolkar jag det som en fortsättningsformation, men en låg stängning under tisdagens högsta tolkas som en negativ pusselbit.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt. Det, än så länge, falska utbrottet upp över MA-200 och ichimokumolnet behöver återtas, i annat fall förstärks det negativa trendutseendet. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagigt jämviktspendlande rörelser.

Volymen har hela veckan legat under det dagliga snittet hela veckan. Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade den 7/4 ett negativt kors vilket när det sker i den positiva delen brukar leda till en rekyl eller en rekyl. Nu vet vi att det blev en rekyl som nu testar av standard line, som om nivån ger vika indikerar att det riskerar att bli ett djupare omtag än önskat. Punkteras nollzonen är risken stor för ett tilltagande säljtryck.

En svagt positiv pusselbit är att cykelindikatorn ser ut att vända upp från en låg nivå och åtföljs det av en positiv fortsättningsformation kommer den vara värd att följa om den effektueras över den gångna veckans högsta.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför den kommande veckan kring 48. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 7 procentenheter och stängde i torsdags vid 22,7 som var över MA-200 vilket är svagt negativt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten kring 5,8 vilket är något lägre än snittet vid 6,2 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3
– Än så länge håller fib 50% för marsuppgången

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-50 och MA-20

På ovansidan möter närmast zonen kring 4396-4404 följt av 4452 och 4471 samt området kring MA-200 och 4500.

På nedsidan möter närmast 4381 följt av 4376 och 4352 samt 4318.

På lång sikt är jag neutral till svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Att utbrottet upp över ”dubbeltoppen” vid månadsskiftet januari/februari blev falskt ska troligen tolkas som en negativ turtle soup. Ytterligare en negativ pusselbit innebär en punktering av MA-200 och med detta utseendet kommer även en etablering under standard line kring 4400 att bli. Placerarkollektivet börjar åter söka sig till defensivare placeringar. Sämsta sektorn den gångna veckan blev teknik och har nu åter utvecklats till att bli den svagaste sektorn hittills i år. Den starkaste sektor sedan årsskiftet är energi, vilket är en varningssignal eftersom denna är sencyklisk och det riskerar att leda till en mer varaktig fas 4 som jag pratat om tidigare. 10-åringen är nu uppe på den högsta nivån på tre år och närmar sig nu 3 procent. Nu vill jag se att köparna hittar fotfäste kring området vid standard line men om den kommande veckan stänger i den lägre delen av veckocandlen, under 4381 ökar risken för nya lägre lägsta och tilltagande säljtryck. Om det visar sig att indexet inte mäktar med att effektuera nya högre toppar utan istället punkterar och etablerar sig under 4100 tolkar jag det som att Fas-4 (nedtrendsfasen) är inledd.

Motstånd: 4396-4404 / 4452 / 4471 / 4496-4504
Stöd: 4381 / 4376 / 4352 / 4318 / 4304-4296

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Utmanar vattendelaren kring fib 62%

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är stochastic nere på en låg nivå vilket innebär att en positiv fortsättningsformation troligen är väl värd att agera på. Om det visar sig att fortsättningsformationer uteblir när utseendet talar för att de borde infalla, eller blir falska är det ett svaghetstecken. På kort sikt är jag neutral till indexet, på medellång sikt neutral och på lång sikt negativ.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör, men nivån passerades inte utan indexet fortsatte ner till fib 62% av årsrangen, där även standard line mötte upp. Totalt backade DAX 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 10,8 procent. Veckocandlen utvecklades till en doji som i dagsgrafen noterades mellan fib 50% och fib 62%.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors (MA-50 har skurit ner under MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för ned- än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD har de senaste veckorna noterats kring nollzonen som ser ut att vara svårpasserad. Ett negativt kors under noll där SMACD-linjen drar nedåt brantare än signallinjen är precis tvärtemot det jag nu vill se.

Sammanfattning: Efter testet av fib 38% för årets tradingrange vände DAX ner och har nu nått den viktigaste fibstödnivån 62% som testades och höll i tisdags. Nu vill jag se att indexet tar sig upp över den senaste toppen vid 14925 från slutet av mars och inte punkterar förra veckans lägsta vid 13885. En gaptäppning av gapet den 16/3 och ett test av fib 62% är en bra nivå att agera på ifall vi bjuds på en positiv fortsättningsformation. SMACD har dock under några veckor försökt mjuka upp nollzonen men visar nu tecken på att bryta ut söderut, vilket jag i så fall kommer tolka som en negativ pusselbit.

Motstånd: 14230 / 14360 / 14555 / 14765 / 15000
Stöd: 14000-13975 / 13890 / 13680 / 13200

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 50+.
– Next day forecast indikerar att det är 60 procents chans till en uppgång under måndagen.

Avanza: Bryter upp över fallande trendlinje

Teknisk analys Avanza: Efter ATH-noteringen den 22 november har lägre toppar och lågpunkter präglat Avanzaaktien men när 200-kronor nåddes i början av mars visade köparna åter intresse för aktien. Nu ser vi tecken på en bottenformation som kan leda till ett intressant trendskifte.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn var i mars nere under -7 och när indikatorn bygger högre lägsta från liknande översålda nivåer är det inte ovanligt att en signifikant botten börjar mejslas ut.

Även om volymbalansen är negativ har den stärkts den senaste veckan i takt med att den senaste toppen från den 30 mars närmar sig.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors kring den 15 mars och jobbar nu med att mjuka upp nollzonen.

I torsdags passerades den fallande trendlinjen som varit intakt sedan slutet av förra året.

Sammanfattning: Passeras 252 kronor ställs siktet in mot i första hand 274 kronor men på något längre sikt 300 kronor och den platta primärtrenden. När/om 265 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 265 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 242 kronor.

Motstånd: 251,90 / 273,90 / 291,50
Stöd: 239,20 / 235,80 / 229,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.

Trelleborg B: Flaggar för uppgång

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev en vinst med 3,8 procent efter föregående analys men därefter behövde aktien ner och hämta upp fler köpare kring nedersta gapstödet innan aktien tog sig upp över MA-200 den 25 mars. Sedan dess har aktien laddat upp inför nästa trendben, som troligtvis kommer att ske uppåt.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar riktning. har vridit ner och är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

SMACD lämnade i mitten av mars ett lågt positivt kors och har sedan dess dragit upp över nollan där lutningen planat ut. Detta innebär att det är stor risk för en period av slagig handel, vilket även trendfasindikatorn påtalar.

Sammanfattning: Passeras 220 kronor hittar vi nästa motstånd vid 227 kronor och därefter 240-kronorsnivån. När/om 231 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 231 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 206 kronor.

Motstånd: 218,90 / 226,60 / 237,40
Stöd: 209,20 / 206,70 / 200,90 / 193,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43+.