BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Risk för ytterligare en tids slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste candlesticksformation som vi ska fästa vikt vid är den turtle soup som effektuerades i torsdags och så länge den inte elimineras med en signifikant formation för nedgång navigerar vi vidare uppåt. Om det sedan visar sig att nästa signifikanta topp blir lägre än 1591 och vi dessutom därefter bjuds på en punktering av 1540 är det en kortsiktig sentimentsförsvagning. Fram till dess att någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi dock vara beredda på tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes något trevande men under onsdagen nåddes taket i den fallande kortsiktiga kanalen men veckans uppgång reducerades till 0,2 procent. Årets uppgång skrivs nu till 3,7 procent.

Fram till och med mars månads avslut har vi bjudits på nio månaders uppgång utan en enda röd månadsstapel vilket jag inte i mina grafer kan se hos OMXS30 tidigare vid något tillfälle. April månad noteras än så länge lägre än mars månads stängning men samtidigt noteras en tydlig svans på nedsidan. I dagsgrafen har vi sedan slutet av mars noterat två lägre toppar och så länge inte någon av dem tas ut har alltså sannolikheten för en ny lägre lågpunkt än 1540 ökat.

Volymen den senaste veckan har av naturliga skäl (påskvecka) noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller nu på att testa av tremånaderssnittet. Senast nivån punkterades utan att snabbt återtas var i slutet av december förra året.

Bredden är ytterligare en pusselbit som säger mycket om hur tjock isen är (hur många aktier som bär uppgången). Den gångna veckna steg endast 52 procent av procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar. Om den dåliga bredden fortsätter ökar risken för att en nedgång är på väg att inledas.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumentprodukter medan basråvaror och oljebolag gick sämst.

I torsdags var det Lundin Petroleum med en nedgång på 2 procent som gick sämst på OMXS30. Nedåt var det även för verkstadsbolagen där bland annat Alfa Laval, Sandvik och Volvo. Nedgångarna summerades inom intervallet 0,6 till 1,3 procent.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som för knappt två veckor sedan följdes av en negativ trampolin. Nu noteras MACD kring nollinjen som utgör ett stöd och ser ut att vara på väg mot den första köpsignalen sedan slutet av januari. Om däremot indexet fortsätter ner är risken stor för att en negativ trampolin i MACD kommer att förstärka säljtrycket. Just nu är det bara att avvakta.

Historiskt har OMXS30 noterat uppgångar i ungefär 70 procent av fallen den kommande veckan. Perioden från den 18:e mars och 5 börsdagar framåt har noterat uppgångar varje år de senaste 9 åren.

På ovansidan möter först 1578 följt av 1586 och den lokala pivottoppen vid 1591. Den viktigaste motståndsnivån i närtid är naturligtvis zonen mellan 1595-1603 där vi hittar senaste signifikanta topp och årshögsta. Om nästa topp blir lägre än så efter att eventuellt tradingrangen punkteras kan vi se en större rekyl torna upp sig.

På nedsidan möter först 1568-1565 följt av 1552 och området kring 1540 men framförallt 1500-nivån som kan bli lite av en vattendelera, men det återkommer jag till om så blir fallet.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1453 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge kursen etablerar sig under golvet i den stigande trendkanalen.

Sammanfattning: OMXS30 är fortfarande fångat i tradingrangen mellan 1600 och 1540. Innanför begränsningarna för den rådande tradingrangen har lägre pivottoppar och bottnar skapat en fallande trendkanal. Risken är stor för fortsatt skvalpiga rörelser fram till dess att någon den rådande tradingrangens begränsningar tas ut eller punkteras och det kommer med stor sannolikhet visa riktningen för den närmaste tiden.

Motstånd: 1576-1578 / 1587 / 1595-1603
Stöd: 1568-1565 / 1552 / 1540 / 1532

SP500: Inga tecken på att köparna är på väg tillbaks

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har präglats av allt mindre rörelser och indexet fångas fortfarande av en tradingrange med begränsningarna 2400 och 2320. Så länge inte någon av dessa nivåer punkteras eller tas ut kan vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser. Den senaste signifikanta lågpunkten är 2320 och så länge dessa bottnar blir högre och högre är jag positivt inställd både på kort- och lång sikt. Den senaste mest signifikanta candlesticksformation är onsdagens bearish engulfing och så länge inte den ersätts av en positiv navigerar vi ner mot den nedre begränsningen av tradingrangen.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av taket i den kortsiktigt fallande kanalen och avslutades kring veckolägsta. Totalt backade den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att uppgången hittills i år reducerats till 4,0 procent.

I månadsgrafen noteras de senaste månaderna som en bearish evening star-formation och i veckografen noteras de två senaste veckorna med negativa förtecken. I dagsgrafen har varje dag sedan förra onsdagens negativa engulfing stängt under både EMA-8 och MA-20. Nu närmar sig den nedre begränsningen av tradingrangen vid 2320 och det ska bli spännande att se om köparna finns kvar för att suga upp säljtrycket kring nivån. Precis som det brukar vara vid slutet avv rekyler flaggas nu allt fler varningssignaler upp och nu återstår att se om det utvecklas till bra köpläge eller ett tilltagande säljtryck.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet men volymbalansen har blivit allt mer negativ. För första gången sedan i början av september har tremånaderssnittet och senaste signifikanta lågpunkt punkterats. Fortsätter detta är risken stor för att en djupare rekyl behövs för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att inleda nästa positiva ben i den mer långsiktiga trenden.

VIX steg den gångna veckan med 24 procent till nivån kring 16 som är den största uppgången sedan slutet av oktober då SP500 föll brant ner mot primärtrenden innan köparna kom tillbaks.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2217 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen vid 2228 men uppgångstakten har avtagit i styrka i samband med att den pågående rekylen som inleddes för snart en månad sedan. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner men i huvudsak agera för uppgång i samband med rekyler och utbrott när dessa sker efter låg volla och med engagemang.

Cykelindikatorn vände i slutet av mars ner från en nivå över 90 och noteras nu fallande kring 22.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal och visar nu tecken på ett kraftfullare negativt momentum.

Gummisnodden noteras nu kring 1,7 och fredagens stängning skedde under det nedre bollingerbandet och i en positiv marknadsfas har jag inte sett detta inträffa så många gånger de senaste 20 åren. I mer än 65 procent av dessa fall har kursen stått högre en vecka senare.

På ovansidan möter först 2337 följt av 2345 och 2367 men framförallt toppen vid 2390 och därefter taket i tradingrangen kring 2396-2400. På längre sikt taket hittar vi taket i den stigande långsiktiga kanalen kring 2460.

På nedsidan möter först zonen mellan 2330-2320 och därefter golvet i den kortsiktigt fallande kanalen vid 2310.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Toppen vid vid 2390 blev en ny lägre topp än ATH-nivån

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och sen vända ner.

På kort sikt (dagar till veckor) riskerar vi nu att få en djupare rekyl om det visar sig att den lägre toppen vid 2390 inte tas ut vid denna uppswing och det ökar sannolikheten för en ny lägre botten än 2320.

Sammanfattning: Nu närmar sig golvet i den rådande tradingrangen kring 2320 samtidigt som gummisnodden börjar bli ordentligt spänd på nedsidan. Förutsättningarna för att en positiv candlesticksformation ska inleda en uppstuds eller nästa positiva trendben är goda men den alltmer negativa volymbalansen är en varningsflagg som ska tas på allvar. Det gäller i vilket fall som helst på att vänta på nästa positiva tecken på att köparna vill tillbaks och är villiga att suga upp säljtrycket och det ser vi inte ännu.

Motstånd: 2342-2345 / 2367 / 2374 / 2395-2401
Stöd: 2322-2320 / 2310 / 2316 / 2296 / 2277

DAX: Vågar sig köparna tillbaks nu?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En rekyl från nuvarande nivå ser jag som nödvändig och hälsosam så länge inte kursen börjar noteras under de längre medelvärdena utan att de snabbt återtas. I veckografen noteras nu en indikation på att köptrycket inte längre är lika starkt.”

Föregående vecka inleddes med ett mindre men positivt gap upp till 12250-nivån men varje dag stängde i den nedre delen av kursstaplarna. Totalt föll DAX med 0,9 procent föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,5 procent. Sedan i somras har kursen dock stigit med mer än 30 procent så en rekyl är både hälsosam och önskvärd.

I månadsgrafen noteras april än så länge som en dark cloud cover men mycket kan hända innan månadsskiftet. Nu har indexet rekylerat ner till nivån strax över 12000 där vi sett reaktioner för både upp- och nedgång de senaste månaderna.

Volymen har den senaste veckan legat under tremånaderssnittet och faktiskt inte en enda dag passerat nivå. Volymbalansen har varit svagt nedåtriktad.

MACD lämnade i veckan som gick en säljsignal i den positiva delen och RSI-14 noteras fallande kring 50-nivån samtidigt som kursen noteras kring en intressant stödnivå. Det blir nu intressant att se om köparna kommer tillbaks innan förra veckans lägsta vid 12050 punkteras som troligen kommer att trigga en visst ökat säljtryck.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i 70 procent av åren och tillhör en av de bättre veckorna historiskt.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Sammanfattning: DAX har nu rekylerat ner till stödområdet strax ovanför 12000 och samtidigt noteras dagsmomentum kring 50 som sedan slutet på förra året har varit en nivå som lockat tillbaks köparna. Om det visar sig att stödnivån punkteras utan att snabbt återtas är det mycket som talar för att rekylen behöver vara lite djupare för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att på nytt testa av ATH-nivån från april 2015.

Motstånd: 12140 / 12175 / 12230 / 12290 / 12375
Stöd: 12085 / 12050 / 12000 / 11940 / 11860

SAAB B: Bra läge att ta hem vinst

Teknisk analys SAAB B: Senast jag tog upp SAAB var inför den 7 november då jag skrev att det signaleras för en uppgång om 305 kronor togs ut, vilket skedde redan samma dag. Därefter har aktien stigit med nästan 30 procent och närmar sig nu 400-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn noteras till +2,5 vilket innebär att vi ska invänta rekyler för att ta nya positioner och utbrott när de sker upp i ett intressant område. Som jag brukar säga i samband med utbrott ska vi dock alltid först tänka: ”vem vill köpa här”. I SAABs fall börjar det utan tvivel att bli lite av höghöjdsvarning.

Dagsmomentum var inför torsdagen uppe över 80 och senast detta inträffade var i slutet av november 2015. Stochastic är uppe på en högre nivå nu än vid det tillfället.

I torsdags effektuerades en bearish harami och om priset nu punkterar EMA-8 ökar chansen för vinsthemtagningar.

Sammanfattning: Om det inte varit för den senaste tidens nästan paraboliska uppställ hade uppgången från 2016 kunnat fortsätta länge än. Nu när 400 kronor närmar sig är dock risken stor för att den haramiformation vi bjöds på i torsdags är ett tecken på att köparna börjar köra slut på bränsle. Det behövs en rekyl innan det är dags att vänta på en signal för uppgång och en punktering av EMA-8 kan vara ett bra läge att börja ta hem vinst då risken för ett tilltagande säljtryck är stor.

Motstånd: 389,45 / 391,35 / 394,95 / 398,55
Stöd: 385,85 / 384,15 / 380,55 / 376,95

Millicom: 4 stängningar under BB och gapstöd

Teknisk analys Millicom: 474 kronor punkterades i tisdags och kursen fortsatte därefter ner till nästa stöd som är den nedre begränsningen av gapstödet i samband med den senaste rapporten.

Den långa trenden saknar lutning och trendfasindikatorn noteras kring -0,6 och det innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och agera på mycket kort sikt.

Inför onsdagen var gummisnodden extremt hårt spänd kring stödnivån strax under 470 kronor där vi bjöds på en bullish harami

Historiskt har vi bara sett tre dagsstängningar i rad under det nedre bollingerbandet och en lika låg nivå på stochastic vid 36 tillfällen sen 2004 och vid 22 av dessa (61 procent) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt har vid detta utseende varit en uppgång med i snitt 1,5 procent.

Sammanfattning: Vi hade en bra edge redan inför torsdagen och detta utseende bekräftades av den bullish engulfing som avslutade veckan. Förutsättningarna är nu goda för en uppgång mot i första hand 485 kronor där det kan vara en god idé att stänga halva positionen. Resten kan ridas genom att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta. Skulle det visa sig att 456 kronor punkteras är sannolikheten stor för att säljtrycket tilltar.

Motstånd: 480,00 / 483,70 / 490,00
Stöd: 466,10 / 464,80 / 458,50 / 452,20