BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Fortsatt osäkerhet och skvalpiga rörelser

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi ser ännu inga tecken på att köparna vågar ta tag i och hålla kvar taktpinnen. När indexet noteras kring en signifikant stödnivå, som nu, samtidigt som de flesta kortsiktiga momentumindikatorer noteras översålda är förutsättningarna goda för en kortsiktig uppstuds. Det som i så fall blir intressant att bevaka är om det 1604 tas ut och inte följs av en ny lägre botten än 1484.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning som pendlade mellan 1534 och 1499. Fredagen inleddes positivt men under den senare delen av handeln föll indexet tillbaks. Totalt steg dock OMXS30 med 1,0 procent under veckan som gick vilket innebär att årets nedgång reducerats till 3,2 procent.

I månadsgrafen noteras OMXS30 april med en lång svans på nedsidan vilket skapar goda förutsättningar för en uppgång. I veckografen utvecklades föregående vecka till en bullish piercing line.

När det råder osäkerhet brukar det synas i grafen genom att indexet noteras i en tajt range och placerarkollektivet pendlar mellan hopp och förtvivlan i något som ofta liknar varannandagsrörelser. På kort sikt bevakar jag 1537 på ovansidan och 1482 på nedsidan och en av dessa nivåer som tas ut kommer förmodligen peka ut de närmaste veckornas riktning.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs nu alltså även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och korta swingar.

Volymen har under hela veckan legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa den gångna veckan blev verkstad och basråvaror medan teknik och konsumentprodukter gick sämst.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag och föregående vecka var det bara 52 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

På ovansidan möter närmast 1537 följt av standard line vid 1543 och 1558 men framförallt behöver den senaste toppen vid 1604 tas ut för att stärka sentimentet.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1517 följt av 1499 och 1482 sen är det fritt ner mot 1460 som dock inte är så starkt stöd.

På lång sikt är jag svagt negativ och ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1482 är risken stor för tilltagande distribution.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge vi inte ser indexet etablera sig över 20-dagars medelvärde och misslyckas med att skapa nya högre pivottoppar som följs av nya högre lägstanoteringar.

Sammanfattning: Förra veckans candle utvecklades till en bullish piercing line, som dock inte lyckades ta ut taket i den rådande tradingrangen vid 1537. Edgen för en kortare uppgång är fortfarande bra men det gäller naturligtvis att köparna vågar hålla kvar taktpinnen mer än någon dag. Det utseende vi ser nu med varannandagsrörelser och en allt tajtare kortsiktig range har i 2 av 3 fall lett till högre kurs på en månads sikt. Om det då istället visar sig att kursen bryter ner under 1482 är det en indikation på att köparna sitter på svagare än händer än vad jag tror.

Motstånd: 1537 / 1542 / 1559 / 1576
Stöd: 1518 / 1509 / 1499 / 1493 / 1482

SP500: Fortsatt risk för slagig handel

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om varningssignaler och flera av dem kommer vi inte kunna följa upp förrän kring månadsskiftet. SP500 är fångat i en tradingrange mellan 2650 och 2556 vilket innebär att risken för slagig handel och tvära kast är stor. Om 2680 tas ut ställs siktet in mot topparna kring 2800 men om istället 2556 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket kommer att tillta.”

Den gångna veckan steg SP500-indexet och tangerade 2680-nivån i fredags som dels utgör sentimentsnivån för den senaste månadens rörelser och området där 50-dagars medelvärde kommer möta upp. Uppgången föregående vecka blev 2 procent vilket inebär att årets nedgång reducerats till 0,6 procent.

Efter att finansrelaterade aktier gått starkt under torsdagen blev det en tydlig sell off i fredags. Finanssektorn är den viktmässigt näst tyngsta på den amerikanska börsen så den mest postitiva sammanfattningen av fredagen blir väl i så fall den relativt låga volymen som präglade dagen och för den delen hela den gångna veckan.

Just nu brottas de ledande indexen med att hålla sig ovanför 200-dagars medelvärde och att försöka ta tillbaks 50-dagars. Just nu tolkar jag det som företräde för att vi kommer att få se ett ubrott upp och förbi 50-dagars men den av dessa som tas ut eller punkteras kommer förmodligen att visa vägen för den närmaste månadens rörelser.

Fredagen utvecklades till en bearish dark cloud cover men för tillfället fäster jag inte så stor vikt vid den, åtminstone inte så länge indexet befinner sig mellan 2680 och 2556.

Jag tror något lite mer på att utbrottet från den rådande tradingrangen kommer att ske uppåt och det beror på att jag dels fäster något större vikt vid den långsiktiga trenden som pekar upp och flera indikatorer (MACD, RSI och Stochastic) pekar för tillfället upp.

Årsmedelvärdet noteras inför den kommande veckan kring 2586 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2599 och även den pekar uppåt även om bägge planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +0,5 och denna nivå påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Volymen den gångna veckan var under snittet men än så länge har inte volymbalansen etablerat sig under tremånaderssnittet.

VIX föll med 19 procent till 17,4 den gångna veckan och noteras nu under både MA-20 och MA-50.

På ovansidan möter närmast 2680 och 2711.

På nedsidan möter först 2650 följt av 2637 och nivån kring primärtrenden vid 2598 men viktigast på nedsidan är området kring 2556-2533.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– MACD lämnade i veckan en köpsignal

I den negativa vågskålen:
– Större distribution än ackumulation
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ men undertonen är positiv i historiska perspektiv så länge inte februaribotten punkteras. Etablerar sig indexet åter över MA-50 och medelvärdet vrider upp vänder jag på klacken.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och vill se nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar och därefter att Standard line tas ut och hålls mer än tre dagar för att jag ska vända på klacken och bli positiv.

Sammanfattning: Även om den gångna veckan avslutades med en negativ candle är jag fortsatt svagt positiv till utvecklingen och ser mer som talar för en upp- än nedgång. Om det däremot visar sig att inte 2680 tas ut och vi istället får se en punktering av 2556 ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen mellan 2680 och 2556 ska vi vara beredda på en slagig handel med tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.

Motstånd: 2680 / 2711 / 2742 / 2762
Stöd: 2650 / 2642 / 2637 / 2623

DAX: Utmanar 12500-nivån och eventuellt primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om DAX åtminstone tillfälligt tagit sig upp och förbi standardline är det en bit upp till molnet som möter upp vid 1245 och för tillfället är rött och pekar ner”.

Den gångna veckan blev till slut en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,7 procent. DAX-indexet nådde upp till nivån strax under 12.500 som både nu och tidigare utgjort både stöd och motstånd.

I månadsgrafen har april månad den gångna veckan gått från en bullish piercing line till en bullish engulfing som närmar sig årsmedelvärdet som möter upp kring 12607. I veckografen har de tre senaste veckorna stängt på plus och det har fått de korta momentumindikatorna att bli hårt spända på ovansidan.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga är relativt platta och risken för slagig handel den närmaste tiden är påtaglig när motstånden kring 12500-12600 närmar sig.

Så länge indexet håller sig ovanför de korta- och nu även de medellånga medelvärdena är förutsättningar för ytterligare uppgångar goda.

Sammanfattning: Även om det är en del orosmoln kring eventuella handelskrig och oroligheter i Syrien tror jag DAX håller på att ladda för en uppgång. Just nu befinner sig indexet mellan 50- och 200-dagars medelvärde och även om det kortsiktigt överköpta läget leder till en rekyl tror jag köparna står beredda att suga upp ett eventuellt säljtryck innan 11730 punkteras. Om det visar sig att marsbottnarna punkteras innan primärtrenden återtas ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12510 / 12575 / 12685 / 12780
Stöd: 12395 / 12348 / 12240 / 12125

Alfa Laval: Utbrott under tilltagande volym

Teknisk analys Alfa Laval: För en vecka sedan skrev jag att det var intressant att bevaka ett utbrott från den Squeeze som bildats i Alfa Laval och att chansen för ett utbrott var stor. I fredags kom utbrottet som tog aktien förbi de första av de motstånd jag nämnde.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn stärkts från +0,4 till 1,0 på bara en vecka vilket är ett styrkebesked.

Jag skrev för en vecka sedan: ”Det finns ett par absoluta sanningar inom teknisk analys och en av dem är att efter låg volatilitet kommer det hög. Just nu råder det ett extremt lågvollaläge i Alfa Laval vilket innebär att chansen för att ett utbrott ska bli kraftfullt är stor.”

Sammanfattning: På kort sikt kan säkert både 203- och 205-kronorsnivån bjuda på motstånd som leder till rekyler men så länge inte senaste lågpunkt punkteras är förutsättningarna för en uppgång mot 210/212-kronorsnivån goda.

Motstånd: 203,00 / 204,75 / 208,80 / 212,50
Stöd: 199,45 / 195,05 / 192,75 / 188,80

HM B: Nu närmar sig de första tuffa motstånden

Teknisk analys H&M B: Det blev en punktering av 133,80 och HM-aktien fortsatte därefter ner till lågpunkten från 2008 vid 120 kronor som nåddes den 27 mars. De senaste två veckorna har aktien åter studsat upp till 135-kronorsnivån.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar tydligt nedåt. Trendfasindikatorn har återhämtat sig något från den extrema noteringen vid -6 i slutet av mars till -4,2 som är läget inför när veckan inleds.

På ovansidan möter nu motstånd både i form av det fallande molnet och det signifikanta nivån vid 142,50 som Lagging Line markerar.

Den stora frågan nu är naturligtvis om HM håller på att mejsla ut en långsiktig botten eller om det är en tjurfälla som snart är på väg att slå igen.

Så länge inte molnet tas ut och får stöd av Lagging Line talar mer för att det vi ser är en kortare andhämtningspaus än starten på en nästa långsiktiga trend.

Sammanfattning: Om volymbalansen fortsätter att stärkas och det röda fallande molnet passeras utan att snabbt punkteras kan lågpunkten för två veckor sedan vara startskotten på nästa långsiktiga stigande trend. Det som däremot är betydligt mer sannolikt är att kursen någonstans mellan nuvarande nivå och Cloud Span B (kring 138-150 kronor) kommer att vända ner och etablera nya lågpunkter.

Motstånd: 136,00 / 136,90 / 139,20 / 141,60
Stöd: 133,65 / 132,10 / 129,75 / 127,40