BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Bryter ut och tar siktet på 1680

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Återigen testas taket i den månadslånga tradingrangen av och risken för en rekyl har åter tilltagit. Ner mot 1550 finns gott om stöd och så länge nivån inte punkteras utan att snabbt återtas talar mer för en fortsatt upp- än nedgång på sikt. Om inget oförutsätt inträffar kommer vi snart få se ett test av 1680 och troligen ATH-nivån kring 1720. Det är två saker jag helst inte vill se nu och det är en tilltagande parabolisk uppgång eller en punktering med kraft av 1545-nivån.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men tog fart upp i onsdags och lade ytterligare 1,2 procent till årets uppgång som nu skrivs till 16,5 procent.

Siktet är nu inställt på höstens högsta vid 1680 och även om indexet just nu är kortsiktigt överköpt är undertonen positiv där volymbalansen är stigande och en bra bredd av aktier bär uppgången.

I fredags bröt OMXS30 upp genom den senaste veckans begränsning och har nu ställt in siktet mot i första hand 1650 men på lite längre sikt höstens topp vid 1680. Jag ställde mig frågan tidigare i veckan om det skulle räcka med en minikontraktion som fångat OMXS30 under några dagar för att bryta ut uppåt och så ser det än så länge ut som att det gjorde.

Undertonen är positiv och även om vi nu bjuds på en rekyl är det än så länge inte så mycket som talar för att den kommer att punktera 1545 utan att snabbt ta tillbaks nivån. Om det trots allt skulle bli fallet ökar risken påtagligt för att säljtrycket då kommer tillta med det kommer jag i så fall få anledning till att återkomma till.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,6 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen har hela den gångna veckan legat under det dagliga snittet men noterade en viss uppgång i fredags.

På ovansidan möter närmast 1648-1652 följt av 1650 men framförallt höstens toppar kring 1680.

På nedsidan hittar vi närmast 1634 följt av 1614 och 1600-nivån.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit obefintliga +0,88% procent.

Sammanfattning: Det blir intressant att se om nuvarande utseende kommer att utvecklas till en enkeldiagonalformation eller om vi även fortsättningsvis kommer att bjudas på både nya högre bottnar och toppar. Det råder en negativ divergens strax under viktiga motstånd vilket inte alls är ovanligt i stigande trender. Jag brukar säga att en starkt stigande trend är en serie av falska dubbeltoppar. OMXS30 har sedan årsskiftet effektuerat allt högre signifikanta lågpunkter och så länge detta sker med positiv volymbalans kommer jag vara positiv till indexet och ser rekyler som lägen att ta nya positioner för uppgång, snarare än att gå kort. En punktering av 1545 som inte snabbt tas tillbaks kan vara ett första tecken på att den positiva bilden är på väg att krackelera, men där är vi inte än.

Motstånd: 1648-16520 / 1667 / 1680
Stöd: 1634 / 1614 / 1609 / 1600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.

SP500: Tar sikte på att utmana ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången sedan den senaste lågpunkten strax under 2800-nivån har fått de korta momentumindikatorerna att slå i taket, samtidigt som noteringen vid det övre bollingerbandet och 2900-nivån ökar risken för en stundande rekyl. Så länge köparna suger upp rekyler på allt högre nivåer, vilket även nu är det mest troliga scenariot, talar mer för siktet är inställt på 3000-nivån snarare än en ny kraftig nedgångsfas. En första allvarlig varningssignal får vi om den senaste lågpunkten strax under primärtrenden vid 2722 punkteras utan att snabbt återtas. Även om det är dålig tajming att jaga priset just nu är det inte läge att gå emot den rådande trenden utan att istället se rekyler följt av positiva fortsättningsformationer som bättre lägen att kliva på för uppgång.”

Den senaste veckan har präglats av små kursstaplar och osäkerhet strax under motståndsnivån 2900. Efter en avvaktande inledning tog indexet fart i slutet av veckan vilket innebar en uppgång med 0,5 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 14,7 procent.

Av de senaste 16 veckorna har bara två stängt rött och den kraftiga återhämtningen sedan i julas har drivit upp indexet mot höstens ATH-nivå kring 2940, vilket kommer bli nästa viktiga test av den underliggande styrkan. Riskaptiten ser fortfarande ut att vara god och de sektorer som tagit på sig ledartröjan är finans, industri, råvaror och energi. Dessutom är volymbalansen fortsatt god och mer än 60 procent av aktierna som ingår i indexet noteras nu över 200-dagars medelvärde, trots den hittills urstarka dollarn. Det ser åtminstone tillfälligt ut som att dollarn kan vara på väg mot en topp och det skulle troligen skapa ytterligare bränsle för den pågående uppgången.

Dagsmomentum (RSI-14) är upp kring 70 och divergerar för tillfället negativt mot prisgrafen. Än så länge tolkar jag dock utseendet som positivt och inte förrän stödet vid 2785 punkteras, utan att snabbt återtas anser jag att vi sett en allvarlig varningssignal.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen har legat under snittet även fredagen noterades något högre än tidigare i veckan.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) har under veckan fallit till 12,1 vilket jag tolkar som att placerarkollektivet inte ser någon omedelbar risk för tilltagande oro och avtagande riskaptit.

På ovansidan möter närmast motståndsnivån som det övre bollingerbandet står för vid 2921 följt av ATH-nivån vid 2940.

På nedsidan möter närmast 2900 följt av 2893 och 2873 samt området kring 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 har effektuerat ett gyllene kors mot MA-200

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot momentumindikatorerna
– Överköpt kring taket i den stigande kilen

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men kommer att övergå till att bli neutral om vi bjuds på en bekräftad stängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Optimisen ser än så länge ut att vara bred och köparna suger upp rekyler och eventuellt säljtryck relativt omgången. För tillfället ser jag noteringen kring kiltaket och den negativa divergensen mot momentumindikatorerna som än så länge, mindre varningssignaler, vilket inte ska förväxlas med säljsignaler. Nu när nästa viktiga motstånds- och sentimentsnivå i form av ATH-noteringen vid 2940 från slutet av september är på väg att utmanas kommer det bli en värdemätare på den underliggande optimismen. Även om det för tillfället är ett överköpt läge har jag inget intresse av att gå emot den rådande trenden och ser istället rekyler som utmärkta läge att ta nya positioner för uppgång.

Motstånd: 2921 / 2940 / 2956 / 2967
Stöd: 2900 / 2893 / 2873 / 2867 / 2848

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77.

DAX: Håller den psykologiska 12000-nivån?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter utbrottet av 200-dagars medelvärde utmanas nu den psykologiska 12000-nivån aoch det är inte mer än någon enstaka procent kvar upp till taket i den stigande kanalen. Risken för en kortare rekyl är stor men så länge volymbalansen är positiv och antal aktier som bär uppgångarna är mer än 60 procent talar mycket för att rekylerna kommer att sugas upp på allt högre nivåer.”

Den gångna veckan inleddes med en kortare rekyl men det översta gapstödet vid 11850 stod pall för de två test som gjordes i tisdags och torsdags. Veckan avslutades starkt vilket innebar att 12000-nivån åter utmanas.

Vid det senaste testet av 12000-nivån noterades de flesta korta momentumindikatorerna högre än nu och denna negativa divergens indikerar att det råder en viss risk för rekyl. Den pausformation som för tillfället fångar indexet ser jag som positiv men ett besök i gapet mellan 11850-11775 troligen kommer att leda till en rekyl ner mot primärtrenden. Ett utbrott upp och förbi 12035 ställer in siktet mot 12500-nivån.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,01 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volatiliteten, mätt som bredden mellan bollingerbanden, har de senaste två veckorna vänt upp från en låg nivå och det blir nu spännande att se om detta var startskottet på en mer varaktig och längre trend.

Sammanfattning: Att det skulle bli något lugnare rörelser den senaste veckan var ingen direkt högoddsare. Nu utmanas åter 12000-nivån och mer talar för att vi kommer se nivån tas ut och ställa in siktet mot 12500 snarare än en punktering av 200-dagars medelvärde. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända och noteras med negativa divergenser. Rekylrisken är alltså ganska stor men så länge köparna suger upp eventuella säljtryck innan golvet i den stigande kanalen punkteras talar mer för en fortsatt upp- än nedgång.

Motstånd: 12035 / 12060 / 12115 / 12170
Stöd: 11980 / 11945 / 11890 / 11830

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 55.

Lundin Petroleum: Tendens till toppigt utseende

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Lupe föll 2,6 procent dagen efter den 7 februari. Redan samma dag som föregående genomgång av Lupe bjöds vi på en rekyl ner i värdezonen men det skulle ta ytterligare två dagar innan vi fick en positiv reversal från zonen. Denna hammerliknande candle blev startskottet på en uppgång till 320-kronorsnivån på över 10 procent under den kommande månaden.

De senaste veckorna har det däremot gått tungt och som jag sade på Tobbe Spekulerar i tisdags ser vi lite tecken på pyspunka.

Den långa trenden pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras inför dagen vid +0,9 vilket innebär att vi alltmer ska förbereda oss på tvära kast och slagig handel. Lagging line har dragit in i priset och det leder ofta till avvaktande rörelser.

Just nu utmanas en zon där både standard line (den punktstreckade röda) och även 50-dagars medelvärde möter upp.

I den positiva vågskålen noterar jag en positiv volymbalans men om marslägsta punkteras ökar risken för ett trendskifte.

Om kursen däremot punkterarar den psykologiska nivån kring 300 kronor utan att snabbt ta tillbaks den ökar risken för ett tilltagande säljtryck ner mot i första hand primärtrenden.

Sammanfattning: Redan om 308,30 punkteras ökar risken för en rekyl ner mot primärtrenden men det finns gott om stöd som möter upp, först vid 300 kronor och 295 kronor. Även om det inte omedelbart bjuds på en rekyl är risken för en stökig och slagig handel stor den närmaste tiden.

Motstånd: 315,20 / 319,20 / 326,80 / 334,40
Stöd: 307,60 / 304,00 / 396,40 / 288,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44.

Sandvik: För "mycket vitt utrymme"

Teknisk analys Sandvik: I onsdags nåddes den potentiella målkurs som jag skrev om i mitten av februari men som jag påtalade i förra veckan har uppgången varit allt annat än hälsosam.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde lutar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi bör vara kortsiktiga och beredda på tvära kast men att undertonen åter är svagt positiv.

Sedan lågpunkten för 14 dagar sedan har Sandvikaktien stigit med över 15 procent, utan ett enda rött candlestick. Det är nu 6,6 procent ner till standard line (den rödprickade linjen) samtidigt som vollan stigit och det är nu 16 procent mellan bollingerbanden. Ni som har ”Femman” ser ju även att både gummisnodden och stochastic är uppe på nivåer där det lätt tippar över.

Sedan 2002 kan jag hitta 49 tillfällen där kursen noterats lika högt över standard line och liknande volla. Vid 29 av dessa (59%) har kursen stått lägre en vecka senare och den genomsnittliga utveckling en vecka senare har varit -1,7 procent.

Delårssiffror på torsdag den 18/4.

Sammanfattning: Som jag sade häromdagen har risken ökat påtagligt för en kännbar rekyl i Sandvik samtidigt som förväntningarna verkar uppskruvade inför rapporten i slutet av veckan. Men risken att kliva av för tidigt i samband med kraftiga uppgångar är stor. Hur ska man då göra? Jo, vid första tecken på att köparna sviktar, som leder till en negativ candlesticksformation kan det vara idé att ta hem vinst. Om vi bjuds på en negativ omslagsformation när vollan och spänningen mot standard line ser ut som nu är risken stor för att en rekyl blir kännbar.

Motstånd: 169,60 / 170,75 / 173,80 / 176,85
Stöd: 166,55 / 164,65 / 161,60 / 158,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.