BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Dags för rekyl innan nästa trendben inleds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag hade väntat mig ett rejält nedställ efter en av de kraftigaste uppstudsarna i mannaminne men än så länge är motreaktionen måttlig och dessutom med förhållandevis låg volym. Nu testas 1400-nivån som sammanfaller med fib 38% av och om det visar sig att köparna kommer tillbaks redan vid denna nivå och eventuellt tar ut 1487 är det ytterligare en pusselbit som talar för att en botten är satt. Punkteras däremot 1400 är det mycket som talar för ett tilltagande kortsiktigt säljtryck och då är det bra om 1374 håller. Om OMXS30 bjuder på en ny högre botten än 1285 kan det vara ett tecken på att OMXS30 inte sväljer lägre priser. Mitt huvudspår är än så länge att vi kommer att få se 1260 punkteras men att sannolikheten för detta minskar påtaglig om vi bjuds på en ny högre lågpunkt än 1285 och att 1500 därefter tas ut.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap både i måndags och tisdags. De senaste dagarna har nivån mellan fib 38% för nedgången och 1483 testats för att avsluta den förkortade handelsveckan med en bearish meeting line. Totalt steg OMXS30 med 6,7 procent den gångna veckan och senast vi såg en lika stor veckouppgång var i början av december 2011, då Mario Draghi presenterade ett stort stödpaket för att rädda euron. Historiskt har den kommande veckan efter liknande uppgångar vänt ner i ungefär 60 procent av fallen. Årets nedgång har nu reducerats till 15,4 procent.

Mycket tyder på att vi inom kort, kanske redan de närmaste dagarna, kommer att bjudas på en rekyl i den kortsiktigt positiva uppgången.

Det är fortfarande 5 procent upp till fib 50%-nivån för det branta nedstället samtidigt som OMXS30 på kort sikt är rejält överköpt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -1,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar men om det inte sker talar alltmer för att vi kan gå in i en konsolidering.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något och har stigit från 13 procent för en vecka sedan till 18 procent av aktierna på large cap som noterades över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1500-1506 följt av 1512 och 1542 som tilldrar sig mitt intresse inför den kommande veckan.

På nedsidan hittar vi närmast 1492 följt av 1483 och 1463 samt 1439.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,4 procent. Indexet har stigit 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent högre.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten för lite mer än en vecka sedan har indexet passerat flera viktiga kortsiktiga sentimentsnivåer och är efter en uppgång på några dagar som motsvarar en normal årsuppgång överköpt kring taket i den kortsiktigt stigande kanalen. Det vore det inte oväntat om en rekyl inleddes utan snarare hälsosamt för att inte skapa alldeles för stora obalanser. Vid en eventuell rekyl är det bra om inte 1400-nivån punkteras då de riskerar att locka till säljtryck. Nivåmässigt kortare rekyler kommer vara köpvärda vid positiva candlesticksformationer. Det är stor chans att lagging line kör in i priset de kommande två veckorna och det talar för att vi går in i en slagig ackumulationsfas. Om det visar sig att 1260 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket tilltar.

Motstånd: 1500-1506 / 1512 / 1542
Stöd: 1492 / 1483 / 1463 / 1439

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

SP500: Kraftigaste veckouppgången någonsin

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge är den pågående nedgången efter uppstudsen från marslägsta relativt måttlig både i höjd och tid. Om 2650 tas ut innan 2200 punkteras ökar chansen för att vi sett en botten börjat mejslas ut. Fram till dess att vi ser tecken på en ny högre lågpunkt som följs av att 2650 tas ut är dock risken större risk för en expansion söderut. Så länge indexet är fångat i en range mellan 2650 och 2200 bör vi dessutom vara beredda på tvära kast och överkänslighet för nyheter.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en stängning över den psykologiska 2650-nivån. Veckan avslutades med att fib 50% av nedgången från ATH-noteringen vid 3393 till lågpunkten kring 2200. Den totala uppgången den gångna veckan blev hela 12,1 procent och jag hittar inte en enda vecka med lika stor uppgång sedan 1980 även om ett par veckor varit i närheten. De få liknande fall jag hittar har noterats relativt nära signifikanta lågpunkter.

Frågan som de flesta ställer sig nu är om indexet har formerat en botten som kommer att hålla och om fib 50% i så fall tas ut i denna uppgångsfas eller om det behövs något eller några omtag till innan så blir fallet. Om vi studerar de initiala uppstudsarna efter nedgångarna 1987 och 2008 nådde de aldrig upp till fib 50%.

Eftersom vi egentligen inte har några liknande nedgångar att jämföra med är det lite Bambi på hal is just nu och senast världen drabbades av en pandemi var spanska sjukan 1918. Även om vi inte har några liknande nedgångar att jämföra med är det redan nu mycket som talar för att vi sett en långsiktig botten mejslas ut. VIX har varit uppe över 80, vilket är extremt och bredden mellan bollingerbanden noterades för någon vecka sedan över 40.

Från att ha varit extremt översålt har SP500 nu på bara några veckor blivit extremt överköpt i en omsvängning som saknar motstycke historiskt.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu vänt ner tillsammans med övriga G-krafter. MA-50 skar i slutet av mars ner under MA-200 och effektuerade ett dödskors. Dödskors som effektueras efter extremt branta nedgångar, som nu, brukar dock inte ha så stor betydelse. Trendfasindikatorn noteras kring -0,9 vilket innebär att sannolikheten nu ökat för att indexet går in i en konsolidering.

Volymen har noterats klart över snittet även den gångna veckan. Volymbalansen är fortsatt negativ men har planat ut de senaste veckorna och närmar sig nu tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har vänt upp från en låg nivå och inför veckan är det 20 procent av aktierna som ingår i SP500 som noteras över primärtrenden.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 50-nivån till 47. Även om VIX fortsätter ner från nuvarande nivå behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig för att nu ha kommit ner till en mer normal nivå strax över 20.

På ovansidan möter närmast 2800 följt av 2819 och 2856 samt 2885.

På nedsidan möter närmast 2750 följt av 2711 och 2685 samt 2600-nivån.

I den positiva vågskålen:
– VIX har under relativt lång tid noterats kring extrema nivåer men visar tecken på att falla tillbaka
– Att BBW dragit ihop sig under uppstudsen sedan 2200 ser jag som positivt
– Ny högre lågpunkt den 2 april
– Kraftfull bearish meeting line från i tisdags är på väg att elimineras

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under både priset och molnet
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Sammanfattning: S&P 500 har gått från extremt översåld till extremt överköpt på bara två veckor. Senast jag att detta inträffade, vilket är den enda gången förutom igår på 40 år var kring årsskiftet 2008/2009. Skillnaden är att den gången tog skiftet fyra månader. Vad innebär det? Jo, denna gång är det betydligt fler som plågas av att ligga snett och har det i färskt minne (öppet sår). Om den kommande rekylen blir måttlig och sugs upp innan (i bästa fall) golvet i den kortsiktiga kanalen punkteras är det vi ser en mycket positiv bottenformation. Om lägstanivån för ö-formationen (grön ring) punkteras utan att snabbt återtas är dock risken fortfarande stor för att säljtrycket kan trigga igår tilltagande, kanske tom jobbigt säljtryck igen.

Motstånd: 2800 / 2819 / 2856 / 2885
Stöd: 2750 / 2711 / 2685 / 2600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86.

DAX: Överköpt när nivån mellan fib 38% och 50% testas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 10.140 tas ut ställs siktet först in mot att täppa till gapet upp mot 10.400 och eventuellt en uppgång mot 11.000. Den av nivåerna 10000 eller 8255 som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för åtminstone de närmaste veckorna.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en passering av standard line. I fredags bjöds vi på en dags- och veckostängning över 10400. Totalt steg indexet med 10,9 procent den gångna veckan vilket jag bara sett vid 5 tillfällen sedan 1975. Vid tre av dessa har indexet vänt ner veckan efter. Nedgången hittills i år har efter den senaste veckans uppgång reducerats till 20,3 procent.

Även om den kraftiga uppgången sedan lågpunkterna i mars är positiv närmar sig DAX nu det övre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden är mer än 25 procent. Jag hittar bara en lika extrem notering sedan 1975 och det var i slutet av oktober 2002. Den gången föll indexet den kommande veckan.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för tre veckor sedan till 58 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 25 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt.

SMACD effektuerade för tre veckor sedan ett positivt medelvärdeskors från en extremt låg nivå, den lägsta sedan november 1987, vilket är positivt. Det vi inte vill se nu är att SMACD vänder ner och effektuerar en säljsignal som riskerar att trigga ytterligare säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,9 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång efter nästa försök till uppgång är stor.

50-dagars medelvärde noteras nedåtriktad under MA-200 vilket brukar benämnas som att indexet tyngs av oket från ett dödskors. Vid de tillfällen extrem branta nedgångar föregått dödskors har de som början av 2018, september 2015, oktober 1998, september 1990 och november 1987 bara tagit några veckor till den absoluta lågpunkten markerats (i augusti 2011 behövde dock indexet två månader till lågpunkten sattes, november 1980 två månader och 2008 tog det nästan ett år).

Sammanfattning: DAX-indexet bröt den gångna veckan upp över både 10000-nivån och standard line. Om en kommande rekyl sugs upp innan den senaste lågpunkten vid 9335 från den 2 april ger vika är förutsättningarna goda för att vi sett en långsiktig botten effektuerats. Om lågpunkten från början av april istället punkteras ökar risken för att 8255 kommer att testas av och eventuellt punkteras. Lagging line närmar sig nu priset och med det talar allt mer för att det kommer att bli några veckor med tvära kast.

Motstånd: 10650 / 10775 / 11000 / 11040
Stöd: 10380 / 10000 / 9845 / 9470 / 9335

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 85.