BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Ny rekordnotering till nivå kring övre motstånd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste månaden har vi inte haft mer än en nedgångdag i rad och nu har indexet nått upp till det defensiva delmålet kring 2250. Den kraftiga uppgången har inte bara fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan utan även trendstyrkan mätt med ADX har kommit upp kring nivåer som jag inte sett sedan början av juni. En dagsstängning under föregående dags lägsta, speciellt om den sker med tilltagande volym kan bli inledningen på nästa rekyl, värd namnet. Så länge vi inte ser detta gör vi klokt i att glida med åt det håll vindarna blåser och det är för tillfället uppåt. Att däremot ta nya positioner för uppgång i OMXS30 nu ser jag inte som speciellt vältajmat. Vi bör vänta på en positiv fortsättningsformation i samband med nästa rekyl. Att gå emot den stigande trenden ser jag som fakirtrading.”

Den gångna veckan noterades fram till i fredags innanför en tajt range strax under 2250-nivån som var en rekordnotering fram till i fredags då indexet bröt upp i en ny ATH kring 2280. OMXS30 steg med 1,3 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 21,6 procent.

En regressionslinje från den senaste lågpunkten från mitten av mars är en bra indikation på trenden som än så länge är hälsosam och mycket positiv. Ungefär 2 standardavvikelser över och under denna linje brukar priset rekylera respektive vända upp efter rekyler. I fredags bjöds vi för andra gången på ett år på en stängning över denna motståndsnivå samtidigt som de flesta momentumindikatorer är hårt spända på ovansidan. Det är med andra ord stor risk för att en rekyl rycker allt närmare.

Indexet fortsätter att hålla sig över den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 vilket är positivt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har under veckan legat kring det dagliga snittet men tog i fredags fart och noterades 16 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 94 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför måndagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 94 procent av largecapaktierna över MA-20, 94 procent över MA-50 och 94 procent över MA-200. 92 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2292 följt av zonen kring 2300 och 2335.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2264 följt av 2242 och 2224 samt zonen kring 2200.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 34 senaste åren (68%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,3 procent högre.

Sammanfattning: Efter en ny uppladdningsfas drog indexet iväg upp till en ny rekordnotering efter att ha jobbat en vecka med att mjuka upp 2250-nivån. Efter små candlar och tajta ranger brukar utbrotten bli tydliga och fredagen är ingen undantag. Med en stängning över den övre regressionslinjen och hårt spända momentumindikatorer är risken stor för en stundande rekyl. Även om vi bjuds på en rekyl, som kan bli utmanande, är mitt huvudspår att börsen borde vidare upp trots att vi går in i det mer utmanande halvåret.
Att gå emot den stigande trenden ser jag däremot som fakirtrading.

Motstånd: 2292 / 2300 / 2335
Stöd: 2264 / 2242 / 2224 / 2200

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 50%.

SP500: 5 av 5 möjliga nya ATH-noteringar

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags nåddes den stigande motståndslinjen som förbinder de stigande topparna sedan början av oktober. Samtidigt noteras dagsmomentum på den högsta nivån sedan den 3 september. Gapen som skapats de senaste veckorna skapar dessutom en del obalans. En stängning under föregående dags lägsta indikerar att en rekyl troligen är inledd. Så länge inte den senaste lågpunkten vid 3850 ger vika anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda. Att jaga priset med nya positioner innan nästa rekyl görs i så fall utan en speciellt bra edge.”

Efter en tveksam start tog även denna vecka fart och på fem dagar noterades fem nya ATH-noteringar, endast onsdagen stängde rött. Totalt steg den gångna veckan med måttliga 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,4 procent. Sedan lågpunkten den 25 mars har indexet stigit med nästan 9 procent vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan.

Risken för en stundande rekyl är stor då det råder negativa divergenser mot de flesta momentum, volym och breddindikatorer, men än så länge har vi inga tecken på att en topp träffats. Även om vi bjuds på en rekyl är indexet inne i en period på året som brukar leda till uppgångar. Fram till början av juni har S&P 500 i snitt stigit med ungefär 2 procent historiskt.

Suget upp mot 4200 har fått indexet att ta sig upp till fibdelmålet för den senaste abc-korrektionen strax under nivån, som nåddes i fredags. Kring denna nivån mötte även den övre regressionslinjen för den senaste swingen upp. Risken har ökat för en rekyl och en något röjigare period men mitt huvudspår är att även 4200 kommer att tas ut, även om det kan behövas någon eller några omtag för att skapa tillräckligt momentum.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras stigande över +2 och vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler. En liten varningssignal är det dock att trendfasindikatorn noteras kring +7 där rekylrisken ökar påtagligt.

Volymen under den gångna veckan har tilltagit dag för dag även om det varit marginellt, dock fortsätter nivån att noteras under det dagliga snittet. Volymbalansen är positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen kring 97 procent vilket är extremt positivt och sällsynt.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 2,6 procentenheter för att till slut stänga vid 16,6 strax under EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden har tilltagit något från en låg nivå och passerade i torsdags 9 och närmar sig nu gränsen för hög volla för första gången sedan i höstas.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4196-4204 följt av 4216 och 4225.

På nedsidan möter närmast 4170-4167 följt av 4156 och 4120 samt zonen kring 4100.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4191 den 16/4

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna stiger
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Överköpt, överälskat och övervärderat
– Multipla negativa divergenser

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Indexet har fortsatt upp och noterade nya ATH-noteringar varje dag den gångna veckan. Nu testas den övre regressionslinjen för det senaste trendbenet av och det kring dubbelnollenivån vid 4200. Det är stor risk för en stundande rekyl och en något högre volla den närmaste tiden men mer talar för att 4200 kommer att passeras, även om det kan behövas några omtag dessförinnan, än att expansionen kommer att ske söderut och hota det positiva långsiktiga utseendet. Om indexet väljer att följa det historiska utseendet i år kommer det vara en slagig period med svagt stigande kurs fram till början av juni, men historia är inte samma sak som framtid.

Motstånd: 4194-4204 / 4216 / 4225 / 4143
Stöd: 4170-4167 / 4156 / 4120 / 4100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Avslutade veckan med en ny ATH-notering

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för att en rekyl, som kan bli kraftfull, inleds inom kort. En eventuell rekyl kommer åtminstone vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras. ”

Den gångna veckan fortsatte som föregående slutade nämligen med en tajt uppladdning kring ATH-nivån. En absolut sanning vid teknisk analys är att små kursstaplar i de flesta fall följs av trenddagar. Torsdagens range var den minsta i år och veckan avslutades med en mycket positiv dagsutveckling, den största dagliga uppgången sedan den 8 mars. Totalt steg DAX med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,7 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler men att det är stor risk för rekyl.

SMACD har vänt ner från en nivå över 15 och vi vet att när indikatorn vänder ner från dessa höga nivåer leder det ofta till rekyler. Senast vi såg att SMACD vände ner från en lika hög nivå var i mitten av januari.

Dagsmomentum noteras kring 80 vilket är den högsta nivån sedan början av november 2017.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

I den negativa vågskålen är de flesta momentumindikatorer hårt spända på ovansidan. RSI-14 är uppe kring 75 och har noterats relativt högt sedan månadsskiftet.

Sammanfattning: DAX har nu nått upp till nästa motstånds/målområde vid 15500 där bla den övre av regressionslinjerna möter upp. Den gångna veckan avslutades med både den högsta noteringen någonsin vid 15474 och även den högsta stängningen någonsin. Precis som för en vecka sedan är det stor risk för en rekyl men än så länge ser vi inga tecken på att indexet toppat. En rekyl kommer vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högsta.

Motstånd: 15525 / 15600 / 15725 / 15800
Stöd: 15365 / 15275 / 15215-15200 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74+.

Skanska B: Tredje gången gillt?

Teknisk analys Skanska B: Det blev en dagsstängning över föregående dags lägsta men tyvärr blev vi utstoppade tre dagar efter den senaste analysen i Skanska med en förlust på ungefär 1 procent. Det skulle behövas ytterligare ett omtag kring 200 kronor innan uppgången till 233 kronor tog fart. Nu har vi precis bjudits på ett nytt omtag vid 220-kronorsnivån efter utdelningen den 31 mars. I fredags täpptes utdelningsgapet till med en bullish engulfing där volymen var högre än snittet.

Den långa trenden som jag bla MA-200 för att peka ut är sedan slutet av december stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett läge som påtalar att både rekyler och utbrott kan vara intressanta att haka på.

I samband med horisontella motståndsnivåer brukar man säga att de behöver mjukas upp med minst tre tester, gärna med högre bottnar inför varje test. Fredagens bullish engulfing var tredje gången 233-kronorsnivån testades av sedan januari. Det är en positiv pusselbit om testet sker med tilltagande volym, som i fredags.

SMACD noteras i den positiva delen och närmar sig en köpsignal, vilket i så fall blir den andra för i år.

Sammanfattning: Ett utbrott upp och förbi 233 kronor ställer in siktet mot i första hand 248-250 kronor. Om det istället visar sig att 218 kronor punkteras, kan det vara lämpligt att istället använda sig av nödutgången. När/om 245 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att just 245 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge.

Skanska presenterar sin senaste delårsrapport den 29 april.

Motstånd: 233,20 / 235,90 / 239,40 / 242,00
Stöd: 230,00 / 226,40 / 224,20 / 220,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63+.

SCA B: Squeeze i positiv trend

Teknisk analys SCA B: Det var en vältajmad omslagsformation i samband med den senaste analysen och blev startskottet på en uppgång till 152 kronor. Då var det inte lika mycket positiva pusselbitar men 4 procent på två dagar är bra. Att man sedan kunde fått med sig 13 procent på tre veckor om man trailat stoppen strax under föregående dags lägsta är sånt som ingår i gamet.

Efter den senaste ATH-noteringen den 31 mars vid 162,35 har aktien rekylerat ner mot 50-dagars medelvärde där aktien avskildes från utdelningen i fredags och effektuerade en inside day i form av en doji.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi företrädesvis köper fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Sedan aktien föll ner från den senaste ATH-noteringen har bollingerbanden fångats innanför keltnerbanden i en squeeze (extremt lågvollaläge).

Sammanfattning: Passeras 20-dagars medelvärde med en dagsstängning som inte omgående punkteras hittar vi den första motståndsnivån kring 160 kronor men förutsättningarna är goda för att den senaste toppen och ATH-nivån vid 162 kronor kommer att passeras. Utbrott från squeezeformationer leder ofta till kraftiga rörelser och redan om fredagens högsta vid 157 kronor passeras är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 160-kronorsnivån, men troligen mer än så. När/om 162 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker vid en dagsstängning under föregående dags lägsta. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 160 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 152 kronor.

SCA presenterar delårssiffror den 30/4.

Motstånd: 157,35 / 158,50 / 160,40 / 161,55
Stöd: 154,25 / 153,55 / 152,75 / 150,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42+.