BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 16

OMXS30: Laddar för fortsatta uppgångar

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder nu konsolideringar i flera olika tidsperspektiv och frågan är när utbrottet kommer och åt vilket håll det sker. Det vanligaste i stigande trender är att utbrottet sker i trendens riktning.”

Den gångna veckan har präglats av små kursstaplar inom en smal range men stängningen i den övre delen tolkar jag positivt. Totalt noteras en uppgång på 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till hela 16,1 procent.

Volymen de senaste två veckorna har varje dag legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags var dock volymen endast 4 procent lägre än det dagliga snittet.

Bästa sektorer under den gångna veckan har oljebolag och basråvaror varit. Sämst och de enda som stängt på minus blev telekom Bäst av aktierna på som ingår i OMXS30 gick Lundin Petroleum, Nokia och Assa Abloy. Sämst gick Electrolux B som vinstvarnade, TeliaSonera och Skanska B. I fredags steg totalt 316 aktier på Stockholmsbörsen och 241 stängde på rött.

Den långa trenden pekar upp och de kortare och medellånga medelvärdena noteras fortfarande så att vi ska leta efter fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Om vi studerar hur den kommande veckan utvecklats historiskt de senaste 18 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 12:e april och stängt den antingen efter en vecka eller första handelsdagen i maj resulterar det i följande: Den närmaste veckan har stigit i 67% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 0,4%. Om vi istället studerar utvecklingen fram till första handelsdagen i maj har kursen stigit i 72% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 1,3%.

MACD befinner sig i sälj sedan den 3:e mars i dagsgrafen men i både vecko- och månadsgrafen är det fortfarande köp som gäller även om vi nu ser tendenser till att trendstyrkan håller på att mattas av.

Dagsmomentum börjar vrida upp och utmanar nu månadsmedelvärdet, som om det tas ut kommer att placeras i den positiva vågskålen.

På ovansidan möter nu ett tufft motståndsområde kring 1700-1720 som om det tas ut indikerar fortsatta uppgångar och då kommer det bli intressant att studera de aktier som har liknande utseenden. Om däremot motståndet åter blir för tufft kan vi räkna med att konsolideringen kommer att pågå ett tag till med allt vad det innebär av tvära kast och varannandagsrörelser.

På nedsidan möter 50-dagars medelvärde upp vid 1657 och skulle den nivån punkteras är det angeläget att 1635 som utgör golvet i tradingrangen håller.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1494.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1657 (stiger med 3 punkter per dag) en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte zonen mellan MA-50 och golvet i den stigande trendkanalen punkteras med kraft.

På kort sikt är jag svagt positiv till utvecklingen på någon veckas sikt men redan om 1660 punkteras med tydlighet kan det trigga en nedgång mot i första hand 1600-nivån.

Cykelmässigt är sannolikheten stor för en lokal lågpunkt i början av veckan men samtidigt talar säsongsindikatorn för en topp om ungefär en vecka. Det råder nu en uppladdningsfas som kommer bli spänannde att se åt vilket håll utbrottet kommer. Det råder ett tufft motståndsområde mellan 1700-1720 men så länge varken 1660 eller 1635 punkterats talar den tekniska analysen för fortsatta resor norrut.

Motstånd: 1700-1703 / 1712 / 1720 / 1745
Stöd: 1696 / 1690 / 1682 / 1660 / 1642 / 1635

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP19 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 1043.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP145 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2470.
(Läs mer om minisar på www.bnpp.se)

S&P 500: Alltför stor risk att försöka gå emot driften uppåt

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om zonen kring nollinjen i MACD punkteras ökar risken för ett nedställ men troligast är att det vi ser är uppladdningen inför nästa positiva trendfas inletts.”

Den gångna handelsveckan innebar en uppgång med 1,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 2,1 procent. I månadsgrafen råder en positiv fortsättningsformation och i veckografen närmar sig nu den fallande motståndslinjen som är intakt sedan slutet av februari.

Volymen har varje dag den senaste veckan noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags noterades den 18 procent lägre än snittet.

Bästa sektorer under fredagen blev verkstad och defensiva hälsovård. Sämst och de endast som stängde rött även om det var marginellt var basråvaror och telekom. 312 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg under fredagen medan 174 stängde rött. General Electric blev även under fredagen den aktie som lyfte indexet mest.

En av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg igår. Apple fortsatte upp under fredagen och steg med ytterligare 0,4 procent till $127,1. Google fortsatte ner med måttliga 0,1 procent för att stänga vid $540,0. Twitter fortsatte ned med 0,4 procent vilket fick aktien att stänga på $51,9 medan den sociala kollegan Facebook backade med ytterligare 0,2 procent och stängde vid $82,0.

Den långa trenden är fortsatt stigande och i den positiva vågskålen placerar jag det faktum att kursen fortsatt håller sig ovanför både de korta och långa medelvärdena. Årsmedelvärdet noteras inför veckostarten kring 2017.

MACD lämnade i torsdags en köpsignal ovanför nollinjen som har testats av de senaste veckorna. I veckografen råder sälj vilket även närmar sig i månadsgrafen.Den 6:e april tog sig dagsmomentum upp över månadsmedelvärdet och sedan dess har indexet stigit med 1,6 procent.

Om vi studerar hur den kommande veckan utvecklats historiskt de senaste 18 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 12:e april och stängt den antingen efter en vecka eller första handelsdagen i maj resulterar det i följande: Den närmaste veckan har stigit i 72% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 0,7%. Om vi istället studerar utvecklingen fram till första handelsdagen i maj har kursen stigit i 67% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 2,3%.

Närmast på ovansidan möter den fallande motståndslinjen som möter upp vid 2109, toppen från den 20 mars vid 2114 och ATH-nivån kring 2120.

På nedsidan håller jag koll på utvecklingen vid 2080, 2073, 2056 och 2048 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2017 inför veckostarten

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal som lutar nedåt
– Än så länge vissa problem att ta ut 2065/2072-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för ett utbrott

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och de senaste dagarnas ytterligare nedgång stärker min tro kring detta scenario. I fredags föll VIX med ytterligare 3,9 procent för att stänga vid 12,6. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom några få punkter och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång men om utbrottet sker uppåt eller nedåt ska vi inte ha någon uppfattning om. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2180 och 2025 den närmaste månaden.

Efter en positiv handelsvecka nådde indexet upp till motståndsnivån kring 2100 och det blir nu spännande att se om 2120 blir ett alltför tufft motstånd eller om konsolideringen kommer att fortsätta ett tag till. Så länge 2040-nivån är intakt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda och för tillfället ska vi vara försiktiga med att försöka stoppa den naturliga driften uppåt.

Motstånd: 2109 / 2114 / 2120 / 2132 / 2148
Stöd: 2095 / 2087 / 2076 / 2065 / 2056 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1377.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 2980.

DAX: Tar sikte på 15000-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet är fångat i rangen kan vi förvänta oss fortsatt sidledes skvalpiga rörelser tills någon av nivåerna tas ut eller punkteras.”

Inledningen av veckan var skvalpig men redan i torsdags bjöds vi på en positiv reversalstapel som ”tog sats” vid MA-8 och i fredags togs taket i tradingrangen vid 1220 ut och en ny ATH-stängning vid 12369 avslutade veckan. Den gångna veckan resulterade i en uppgång med hela 3,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till hela 26,2 procent.

Av årets 13 veckor har 11 stängt på plus och i månadsgrafen noteras för tillfället fyra kraftiga kursstaplar i rad och årsmedelvärdet återfinns inte förrän vid 10310.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och G-krafterna indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler. De senaste fyra veckorna har jag påpekat att avståndet ner till primärtrenden är stort och att risken för en rekyl är överhängande, men än så länge har ingen rekyl synts till.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars men är efter den senaste veckans uppgång på väg att åter vända upp i köp. Dagsmomentum tog sig i veckan upp över månadsmedelvärdet.

I fredags bröt kursen upp över det övre bollingerbandet och de senaste 18 åren har vi inte sett detta ske mer än 29 gånger när vollan varit lika låg. I 66% av fallen har kursen då stått högre en vecka senare.

Om vi studerar hur den kommande veckan utvecklats historiskt de senaste 18 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 12:e april och stängt den antingen efter en vecka eller första handelsdagen i maj resulterar det i följande: Den närmaste veckan har stigit i 61% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 0,5%. Om vi istället studerar utvecklingen fram till första handelsdagen i maj har kursen stigit i 62% av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 1,7%.

På ovansidan möter motstånd kring 12000, 12120 men framförallt ATH-nivån kring 12220 medan de närmaste stöden återfinns vid 11880 och 11620.

Sedan mitten av mars har indexet laddat för ett ubrott av 12200-nivån som togs ut, och det med kraft, i fredags. Så länge köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med rekyler. Med det kraftiga utbrottet i ryggen är chansen för en högre och välkommen volatilitet den kommande tiden en lågoddsare.

Motstånd: 12240 / 12500 / 12679 / 12855
Stöd: 12265 / 12150 / 11975 / 11800

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 8122.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 16398.

Hennes & Mauritz: Utbrott efter positiv uppladdningsfas

Teknisk analys H&M B: Vår signal fylldes redan samma dag och dagen efter var gapet fyllt och mer därtill. HM-aktien har därefter, bortsett från några enskilda dagar, fortsatt att ladda för en större rörelse.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande och de kortare medelvärdena indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler och positiva fortsättningsformationer.

Dagsmomentum pekar upp och tog sig den 1:a april upp över månadsmedelvärdet och nu utmanas 50-nivån som om den tas ut blir ytterligare en positiv pusselbit.

MACD har nu varit nere och testat av nollinjen som effektivt utgjorde ett stöd och i torsdags lämnades en köpsignal som föregick utbrottet av den fallande motståndslinjen i fredags.

Efter den utdragna uppladdningsfasen är det nu mycket som talar för att vi i fredags fick ett utbrott som kan vara värt att följa. Det är tyvärr lite långt ner till den nivå där vi behöver placera stoppen men därför kan det vara läget att börja med en liten position och lite högre hävstång för att sedan öka på den med mindre häv när 370-nivån rensats. Målkursen placerar jag på någon månads sikt kring 395 kronor.

Motstånd: 359,00 / 360,90 / 363,35 / 367,00
Stöd: 356,00 / 353,75 / 348,00 / 338,20

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG HM BNP17 med en hävstång på 5,0 och en stop loss vid 300 kr.
Nedgång: MINISHRT HM BNP15 med en hävstång på 4,6 och en stop loss vid 412 kr.

ABB: Impuls för uppgång

Teknisk analys ABB: Vi lyckades få ytterligare ett par lyckade trades innan tradingrangen togs ut i samband med rapporten. I fredags togs även den fallande motståndslinjen som förband topparna sedan ett åt tillbaks.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt men den senaste veckans uppgång har fått åtminstone de kortare medelvärdena att börja vrida upp. Än så länge är det lite tidigt att applicera trendföljande strategier.

Torsdagens och fredagens kraftiga uppgångar fick kursen att stänga hela 2,8 standardavvikelser över 20-dagars medelvärde vilket i sin tur, inte oväntat, skapat en extremt hårt spänd gummisnodd. De senaste 16 åren har gummisnodden endast varit lika hårt spänd vid 40 tillfällen i ungefär hälften av dessa har kursen stått högre en vecka senare, vilket inte ger oss någon speciellt bra edge.

De gånger som kursen etablerat en ny fem veckors högsta samtidigt som gummisnodden är lika hårt spänd som i fredags har denna typ av impuls lett till högre kurs en månad senare i 63 procent av fallen och den genomsnittliga kursutvecklingen har varit en uppgång med 3,3 procent.

I samband med rapporten i torsdags och fredagens uppgång har förutsättningar skapats för en positiv utveckling på någon månads sikt. Risken för en kortsiktig rekyl är dock relativt stor varför det kan vara klokt att vänta på just det och att köparna åter visar sig, innan 166,20 och sedan ta position för uppgång på någon månads sikt. Självklart förutsätter det att även OMXS30 fortsättningsvis visar styrka.

Motstånd: 171,90 / 173,00 / 174,30 / 176,30 / 178,45 / 182,50
Stöd: 168,65 / 166,20 / 161,60 / 160,60 / 156,90 / 155,60

Du kan handla ABB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ABB BNP13 med en hävstång på 5,5.
Nedgång: MINISHRT ABB BNP10 med en hävstång på 5,4.