BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Köparna visar tveksamhet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 1430 tas ut blir det spännande att se om primärtrenden och så småningom 1550 tas ut, vilket kan vara ett tecken på att det långsiktigt negativa sentimentet elimineras. Fram till dess talar mer för att uppstudsar är lägen att leta efter fortsättningsformationer för nedgång.”

I månadsgrafen befinner sig kursen strax ovanför mitten och i veckografen ser vi nu fyra veckor i rad med stigande kurser. Den gångna veckan inleddes med en positiv reversalstapel som tog sats kring MA-20 och ledde till några dagars imponerande uppgång. Torsdagen och fredagen rekylerade ner och stängde kring EMA-8. Totalt steg indexet med 1,1 procent föregående vecka vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,5 procent.

Sedan mer än en månad tillbaks befinner sig OMXS30 i en tradingrange mellan 1432-1324. Det blir nu spännande att se om 1432 tas ut vilket i så fall innebär att vi sett både högre bottnar och toppar, vilket är positivt.

Volymen utvecklades positivt i tisdags då OMXS30 steg med hela 2,1 procent men avslutningen på veckan innebar fallande kurs och tilltagande volym.

Kursen noteras fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden. Indexet tyngs fortfarande av ett dödskors sedan slutet av augusti och har misslyckats med att ta ut taket i den långsiktigt fallande trendkanalen som utgjort den övre begränsningen sedan förra våren.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,5 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att för tillfället ska applicera jämviktspendlande strategier. Det som är intressant är att vi för första gången sedan den 30 december har ett par aktier som vänt upp i positiv trend, av de jag bevakar med trendfasindikatorn. Inför fredagen är det Assa, Kinnevik och Atlas Copco.

Det är ett stort antal aktier som befinner sig i extrema lågvollalägen och därför är ett utbrott från rådande tradingrange extra intressant att bevaka. För tillfället bevakar jag alltså nivåerna 1322 på nedsidan och 1432 på ovansidan.

Totalt steg 52 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan. Bästa sektorer blev oljebolag, verkstad och finans. Sämst gick teknologi (till stor del tyngt av Ericsson) ohc kraftbolag.

MACD lämnade en köpsignal den 13 april och har därefter tagit ut nollan men i slutet på föregående vecka mattades momentumet av och nu behöver köparna åter komma tillbaks om det inte ska bli en ny säljsignal.

Cykelindikatorn befinner sig kring 77 och varnar för att ta nya positioner för uppgång men det är inte samma sak som att det är dags att sälja eller gå kort. Det är dock historiskt dålig tajming att ta nya positioner för uppgång strax under viktiga motstånd när cykelindikatorn noteras på en hög nivå.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i fler fall än motsatsen. För ett år sedan toppade OMXS30 den 27/4 och det påverkade den kommande femdagarsperioden som då backade med 7,2 procent. Det kan dock nämnas att många stora analyshus strax innan hade pratat om den nya ”superekonomin” och att aktier nu skulle stiga mer eller mindre oavbrutet i 15 år till.

På ovansidan möter nu ett flertal motstånd upp hela vägen upp mot 1425-1450 och risken för att vi ska få en lägre topp än marstoppen är än så länge större än att nivån ska tas ut.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring de kortare medelvärdena samt MA-50 som vi hittar kring 1372 följt av framförallt golvet vid 1356 i den stigande korta trendkanalen.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut och att MA-50 med både riktning och nivå indikerar vad det är för trend som är värd att följa. Nu är det rörigt och svårbedömt på medellång sikt, med andra ord en perfekt uppladdningsfas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv så länge kursen fortsätter att stänga ovanför de kortare medelvärdena och rekylerna är kortvariga och inte punkterar tidigare vändningsnivåer.

Sammanfattning: Efter de senaste veckornas uppgång närmar sig nu kursen taket i den långsiktigt fallande kanalen, som sammanfaller med primärtrenden. Även om bilden sett positiv ut sedan februaribotten kan vi inte utesluta att säljarna står beredda att ta över kring den nuvarande nivån och att vi eventuellt kan se fram emot en nedgång mot 1200-nivån. Ett första tecken på att den rådande bearmarknaden däremot är hotad ser vi om kursen tar ut taket i den fallande långsiktiga kanalen och därefter 1550 utan att nivån omedelbart punkteras.

Motstånd: 1405 / 1423 / 1432 / 1442 / 1460
Stöd: 1390 / 1383 / 1364 / 1350 / 1324

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 1145.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP140 med en häv kring 5,3 och en stop loss på 1629.

S&P 500: Risken för rekyl väger över

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om expansionen kommer att ske uppåt från nuvarande nivå är det en betongmur kring- och ovanför nuvarande notering, som i stort sett är intakt sedan slutet på 2014. Placerarkollektivet är ”lite väl lugna” och vi vet att när nivån på VIX är under 12 är risken stor för att vi närmar oss en topp hos SP500, vilket även den negativa divergensen mot MACD indikerar.”

Den gångna veckan inledde upp och testade i onsdags av toppen från början av december men där tog det stopp, åtminstone tillfälligt. Kursen vände ner och inledde fredagen med att testa av golvet i den stigande kanalen som precis som för någon vecka sedan sög upp säljtrycket. Fredagens kursstapel blev en bullish meeting line men i veckografen blev det trots en uppgång med 0,5 procent en svans på ovansidan som indikerar viss tveksamhet. Årets uppgång skrivs nu till 2,3 procent.

Om april stänger ungefär kring nuvarande nivå eller högre kommer vi att få den tre positiva månadsstapeln i följd. I veckografen skedde stängning strax under mitten och den påminner mycket om den veckocandle vi bjöds på i början av november och som blev startskottet på det som i början av året ledde till en vattenfallsliknande nedgångsfas. I dagsgrafen tolkar jag däremot det faktum att köparna sög upp säljtrycket kring golvet i den stigande kanalen och ovanför de kortare medelvärdena som positivt.

Volymen har bortsett från i fredags noterats under snittet men i fredags bjöds vi på den största volymen sedan den 18/3, men det var iofs en häxfredag. VIX föll med ytterligare 2,9 procent den gångna veckan och noteras nu till 13,2 vilket innebär att placerarkollektivet räknar med rörelser mellan 2170 och 2010 den närmaste månaden.

I månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner. I dagsgrafen ser vi just nu en expansion uppåt från det lågvollaläge som rådde fram till för en vecka sedan. Vi ska dock ha respekt för den betongmur som möter upp hela vägen mot 2135 och att ett eventuellt nytt ATH kommer att ske efter en av de kraftigaste uppångarna någonsin. Ett nytt ATH om gummibandet (avståndet ner till primärtrenden) är för stort kan istället leda till en vattenfallsliknande nedgång, speciellt riskabelt är det om inte G-krafterna är sorterade för uppgång, vilket de inte är idag.

Årsmedelvärdet saknar i det närmaste lutning men mars månad stängde ovanför den långsiktiga sentimentsnivån och även primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras kring 0,5 och risken är fortfarnde stor för tvära kast den närmaste tiden.

Historiskt den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i knappt mer än 70 procent av åren. Vid 13 av de senaste 15 åren har den kommande veckan noterat uppgångar men det ska vägas mot att varenda ett av de fem senaste åren noterat stigande kurser vid slutet av april.

MACD saknar helt riktning och ger ingen hjälp. MACD är uppe i ett område där vi tidigare sett toppar både i augusti 2015 och i april 2000.Det ska nu inte mycket till för att vi ska få en ny säljsignal i MACD och det från en relativt hög höjd.

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 57 och pekar nedåt vilket säger oss att vi ska vänta på att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå.

På ovansidan möter först 2096 följt av 2104 och 2111 följt av 2125-2135.

På nedsidan möter först golvet i den stigande kanalen och MA-20 som inför veckan noteras kring 2070. Den viktigaste nivån inte alltför långt ner är enligt mitt synsätt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de medellånga och långa medelvärdena
– Mars månad stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– Negativa divergenser och minidivergenser
– För få aktier som bär uppgångarna
– Förra veckans candle har många likheter med november

Sammanfattning: I flera år har vi sett extrema rörelser både uppåt, nedåt och i form av konsolideringar. Nu senast har vi sett den skarpaste uppgångsfasen på sex veckor på 90 år! Vad innebär då all denna osäkerhet? Jo, det är mycket som talar för att vi kommer att se extrema rörelser framöver men om det blir uppåt eller nedåt vet inte jag. På ovansidan kommer ett utbrott över 2135 som hålls förmodligen leda till att många korta positioner ska täckas och skulle istället 1800-nivån punkteras är det mycket som talar för att vi kommer få en mycket omfattande nedgång. På något kortare sikt (någon- till några veckor) tror jag risken för en rekyl väger över.

Motstånd: 2096 / 2104 / 2111 / 2125 / 2135-2140
Stöd: 2085 / 2076 / 2064 / 2056 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 1622.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 5,3 och en stop loss på 2430.

DAX: En topp är i antågande

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge dagsstängningarna sker ovanför de korta medelvärdena ska vi inte navigera för nedgång.”

Den gångna veckan inledde med att utmana 10100-nivån som togs med en impulsartad kursstapel i tisdags. I torsdags nåddes 10500-nivån som än så länge stått pall och skapade en mindre rekyl i fredags. Totalt steg DAX-indexet med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,4 procent. I månadsgrafen har vi för tillfället tre positiva kursstaplar och redan vid 10516 möter årsmedelvärdet upp. Efter en positiv engulfing ser rekylen som påbörjades i slutet av mars ut vara avslutad. Så länge inte de kortare medelvärdena punkteras utan att omgående återtas talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,1 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om den fallande långsiktiga trenden är på väg att återtas.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Om vi får en månadsstängning ovanför årsmedelvärdet och sedan topparna från slutet av förra året tas ut, ja då vänder vi på klacken även långsiktigt.

MACD noteras sedan den 14 april i köp men det råder en negativ divergens mot stochastics och cykelindikatorn som den gångna veckan varit upp på den högsta nivån sedan mitten på juli.

Sammanfattning: Så länge inte tidigare toppar tas ut talar mer för att den fallande trenden ska återupptas. Det råder nu en negativ divergens mot de kortare momentumindikatorerna samtidigt som kursen noteras i ett område där vi tidigare sett köparna tveka. Det är för tillfället dålig tajming att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå.

Motstånd: 10420 / 10510 / 10605 / 10840
Stöd: 10320 / 10275 / 10140 / 9915

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 7741.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 12504.

Getinge B: TN-info för nedgång

Teknisk analys Getinge B: Det skulle ta lite tid men nu har botten från i början av februari åter nåtts. Mottagandet av delårsrapporten i fredags var tydligt. Placerarkollektivet väljer att distribuera ut Getingeaktier. Det var en mycket kraftfull TN-info för nedgång som effektuerades i fredags.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och trendfasindikatorn, som noteras vid -1 indikerar att vi än så länge ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Gummisnodde har de senaste dagarna blivit extremt hårt spänd på nedsidan. Det är med andra ord stora chanser för en kortare uppstuds men så länge inte 200 kronor tas ut och hålls mer än någon dag ska vi se uppstudsar som lägen att gå kort.

Sammanfattning: För tillfället är det inte så bra edge att gå kort om/när 175 kronor punkteras, det är alldeles för långt upp till de kortare medelvärdena. Så fort vi ser tecken på en negativ fortsättningsformation för nedgång i samband med uppstudsar kan vi gå kort. När avståndet upp till EMA-8 blivit mindre än 2% kan vi även ta position i samband med en punktering av 175 kronor, som kommer att effektueras på sikt.

Motstånd: 181,00 / 188,00 / 191,60 / 194,10
Stöd: 176,20 / 174,60 / 168,40 / 160,00

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP18 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 124,35.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP23 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 211,25.

Husqvarna: Höken är skjuten

Teknisk analys Husqvarna B: Efter föregående analys bjöds vi först på en nedgång till MA-20 där köparna sög upp säljtrycket efter en bullish harami som redan dagen efter effektuerade en Shooting Stop Buy när 60,15 togs ut. I torsdags presenterades delårsrapporten och min tolkning är negativ. Efter att ha varit uppe ovanför det övre bollingerbandet bjöds vi i fredags på en mycket negativ omslagsformation.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn säger oss att vi ska handla med ”jämviktspendlande” strategier.

Efter den röda rapportstapeln med långa svansar (osäkerhet) bjöds vi i fredags på en ”skjuten hök-formation”.

Sammanfattning: En stängning under EMA-8 är negativt när det sker efter en negativ CS-formation och när 63 kronor puntkeras får vi en bekräftad säljsignal med ett första delmål nedåt 60 kronor. Om det istället visar sig att 66,40 tas ut och hålls mer än några timmar bör vi använda oss av nödutgången.

Du kan handla Husqvarna med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG HUSQ BNP12 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 49,25.
Nedgång: MINISHRT HUSQ BNP7 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 70,70.