BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17 – 2022

OMXS30: Avtagande köpintresse när MA-50 testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”En fallande kil i samband med en rekyl, som nu efter marsuppgången, är intressant att haka på när/om den elimineras via en positiv fortsättningsformation. Om det istället visar sig att 2050 och därefter 2015 ger vika och SMACD faller klart tydligare än signallinjen ökar risken påtagligt för att indexet kommer att söka sig ner mot årslägsta vid 1900. En punktering av tisdagens lägsta vid 2064 med kraft och tilltagande volym riskerar att inleda en onödigt utmanande nedgång medan en dagsstängning i den övre delen av dagscandlen över MA-20 kan locka tillbaka köparna. Det vi ser nu är alltså en viktig vattendelare för det kortsiktiga utseendet.”

Den gångna veckan inleddes positivt men det övre gapmotståndet kring 2130 bromsade uppgången både i onsdags och torsdags. Veckan avslutades med att standard line och 20-dagars medelvärde punkterades. Trots tre dagars inledande uppgång stängde veckan bara 0,1 procent över föregående vecka. Årets nedgång skrivs nu till 13,4 procent. På nedsidan är det angeläget att 2063 håller för att inte säljtrycket ska öka så attfib 50% vid 2048 eller att 2000-nivån punkteras. Om det visar sig att 2000-nivån punkteras ställs siktet in mot årslägsta kring 1900.

I månadsgrafen noteras april som en doji och i veckografen utvecklades föregående vecka till en negativ reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen har varje dag den gångna veckan noterats under snittet men den störst volym var det i fredags vilket är negativt. Volymbalansen är än så länge negativ.

SMACD har den senaste månaden jobbat med att mjuka upp nollzonen utan att lyckas passera den. Om ett negativt kors följs av att SMACD-linjen drar tydligt ned från signallinjen är det en varning för att nedgångstakten kan tillta. Om det istället visar sig att nollan passeras har troligen indexet passerat både MA-20 och MA-50 och det ställer i så fall in siktet mot den senaste toppen vid 2194.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags var inte mer än 21 procent. Just nu är det bara 20 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,3 vilket är låg volla då snittet ligger klart under snittet vid 7,2. Senast vi hade en lika låg volla var i mitten av november och efter låg volla kommer hög – garanterat.

På ovansidan möter närmast det övre gapmotståndet från den 16 mars vid 2129 följt av 2143 och 2175 men framförallt senaste toppen vid 2194.

På nedsidan möter närmast 2085 följt av 2048 och 2024 samt 2004-1996 men den viktigaste stödnivån är årslägsta vid 1900.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Än så länge noteras OMXS30 innanför begränsningarna för en kortsiktigt fallande trendkanal. Om taket på kanalen passeras utan att omgående punkteras är det en positiv pusselbit och om även 2194 passeras innebär det att vi bjuds på en ny högre topp vilket innebär att jag blir något mindre negativ på kort sikt. En passering av 2194 ställer in siktet mot området kring 200-dagars medelvärde. Skulle däremot indexet punktera 2050 innebär det att marshögsta bara blev en ny lägre signifikant topp och att siktet då ställs in mot årslägsta kring 1900-nivån. Den låga vollan som föregår en eventuell expansion riskerar om det blir söderut att resultera i ett mer utmanande nedställ än önskvärt.

Motstånd: 2129 / 2143 / 2175 / 2194
Stöd: 2085 / 2048 / 2024 / 2004-1996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Ränteoron leder till risk off

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Att utbrottet upp över ”dubbeltoppen” vid månadsskiftet januari/februari blev falskt tolkar jag som en negativ turtle soup. Ytterligare en negativ pusselbit innebär en punktering av MA-200 och punkteras även 4400 kommer säljtrycket tillta. Placerarkollektivet börjar åter söka sig till defensivare placeringar. Nu vill jag se att köparna hittar fotfäste kring området vid standard line men om den kommande veckan stänger i den lägre delen av veckocandlen, under 4381 ökar risken för nya lägre lägsta och tilltagande säljtryck. Om det visar sig att indexet inte mäktar med att effektuera nya högre toppar utan istället punkterar och etablerar sig under 4100 tolkar jag det som att Fas-4 (nedtrendsfasen) är inledd.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök att dra upp indexet över MA-200 men det misslyckades och fick veckan att avslutas tydligt negativt och punkterade både 4400 och 4300. Det blev den fjärde veckan i rad som stängde i den nedre delen av veckocandlen och nedgången blev hela 2,8 procent, trots den positiva starten. Årets nedgång skrivs nu till 10,4 procent. Veckohögsta vid 4513 utvecklades till en ny lägre topp vilket är negativt och siktet är nu inställt ner mot området mellan 4160-4115.

Det saknas verkligen inte varningssignaler i världen och några av de som känns påtagligast är inflationen, kommande räntehöjningar, nedstängningar i Kina, Rysshot på flera fronter och en befolkningsmigration som ökar allt mer okontrollerat.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar nu lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagigt jämviktspendlande rörelser och är inte långt ifrån att ta sig ner i den negativa delen.

Volymen har hela veckan noterats strax under snittet. Volymbalansen är tydligt negativ.

SMACD lämnade den 7/4 ett negativt kors och jag har de senaste två veckorna varnat för att en punktering av nollzonen kunde leda till ett tilltagande säljtryck, nu vet vi att så blev fallet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) steg i början av den gångna veckan men föll till 44 procent i fredags. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) vände upp i torsdag och tog i fredags ut både MA-100 och MA-50 för att stänga vid 28.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckan till 7,7 vilket innebär en notering strax över snittet 6,3 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Än så länge kvar över årslägsta

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50, MA-20, standard line och fib 62%

På ovansidan möter närmast zonen kring 4296-4304 följt av 4345 och motpolen från den 14 februari vid 4365 samt området kring 4400 där även fib 50% för marsuppgången noteras.

På nedsidan möter närmast 4260 följt av 4225 och zonen mellan 4150-4115.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Fed indikerar nu en räntehöjning på 0,5 procent i maj vilket fick placerarkollektivet att handla ner SP500 med mer än 200 punkter på två dagar. Det normala är att man höjer räntan för att det finns ”för mycket pengar” i förhållande till utbudet av varor. Det inflationstryck som råder nu beror mer på att det är brist på varor och gigantiska globala logistikproblem. Oavsett om man skyller på Covid, ekonmiska kriget mellan Kina och USA eller kriget i Ukraina är fakta att det inte tillverkas tillräckligt med varor för att täcka efterfrågan. Efterfrågan av varor kommer troligen inte att avta inom kort. Frågan blir då om högre räntor kommer öppna fabriker och få igång produktionen av varor som efterfrågas? Så vad gör man? Jag vet inte men att höja räntan, som gör det svårare för företag, som redan har det tufft tror jag inte på. I tuffare tider borde centralbankerna smörja systemet istället för tvärtom – tror jag. I och med att nivåerna jag skrev om förra veckan punkterats är siktet inställt ner mot årslägsta kring 4160-4115. Helst vill jag se köparna suga upp säljtrycket högre än så och ta ut den gångna veckans högsta vid 4513 men fram till dess kommer jag vara negativ till indexet.

Motstånd: 4296-4304 / 4345 / 4365 / 4396-4404
Stöd: 4260 / 4225 / 4150-4115 / 4106-4096

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 59%.

DAX: Börjar se ut som en fallande triangel

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”SMACD har dock under några veckor försökt mjuka upp nollzonen men visar nu tecken på att bryta ut söderut, vilket jag i så fall kommer tolka som en negativ pusselbit. Nu vill jag se att indexet tar sig upp över den senaste toppen vid 14925 från slutet av mars och inte punkterar förra veckans lägsta vid 13885.”

Den gångna veckan inleddes positivt men när den fallande motståndslinjen som förbinder de lägre topparna sedan en tid nåddes i torsdags avtog köpintresset. Veckan avslutades med en nedgång och punktering av standard line, MA-50 och MA-20. Trots tre dagars uppgång stängde DAX ned med 0,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11 procent. I veckografen bjöds vi på en tydlig negativ reversal. På kort sikt är siktet inställt mot gapstödet vid 13915 men om även den nivån ger vika är det angeläget att inte 13700 punkteras då det på allvar riskerar att få säljtrycket att tillta.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors (MA-50 har skurit ner under MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för ned- än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD har de senaste veckorna noterats kring nollzonen som ser ut att vara svårpasserad. Ett negativt kors under noll där SMACD-linjen drar nedåt brantare än signallinjen är precis tvärtemot det jag nu vill se.

Sammanfattning: Om 13885 punkteras innebär det att den gångna veckans högsta vid 14598 blir en ny lägre topp och det riskerar att få säljtrycket att tillta. Nu vill jag se att indexet tar sig upp över den senaste toppen vid 14598 och inte noterar nya lägre lägsta. SMACD har dock under några veckor försökt mjuka upp nollzonen men visar nu tecken på att bryta ut söderut, vilket jag i så fall kommer tolka som en negativ pusselbit. Det utseende vi nu ser börjar alltmer likna en fallande triangel och expansionen från dessa sker i regel söderut. När utbrottet sker upp från denna typ av trianglar blir de däremot inte sällan mycket positiva.

Motstånd: 14225/ 14360 / 14500 / 14765 / 15000
Stöd: 14025 / 14000-13975 / 13890 / 13680 / 13200

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 70-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Koppar (USD): Rekylerar i stigande trend

Teknisk analys koppar: Efter en utdragen konsolidering med utseendet av en triangel kom utbrottet i början av mars, vilket ledde till att den föregående ATH-noteringen från maj 2021 togs ut. Det skulle även denna gång visa sig att utbrottet blev falskt och priset föll tillbaka ner innanför triangelns begränsningar. Det senaste utbrottet har bara lett till två nya lägre högsta. Nu är kopparpriset åter nere under den fallande motståndslinjen som förbinder de lägre toppana sedan maj 2021.

Den långa trenden som jag låter lutningen på MA-200 peka ut är stigande. G-krafterna är än så länge sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera på positiva fortsättningsformationer och utbrott om de sker med kraft och tydlighet.

SMACD har fallit tillbaka och noteras i nollzonen, som om den punkteras (på gränsen) riskerar att leda till ett tilltagande säljtryck.

Rekylen vi sett den senaste veckan har varit kraftfull vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan. Fredagens stängning noterades hela 24 procent under det nedre bollingerbandet.

Sammanfattning: En dagsstängning i den övre delen av candlen som är högre än föregående dags högsta kan vara värd att agera på. När/om toppen från den 5 april tas ut flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen efter att toppen från april passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under marslägsta.

Ett lämpligt instrument att agera i kan vara en minilong och då behöver den inbyggda stoppen ligga strax under marsbotten.

Motstånd: 10135 / 10200 / 10520
Stöd: 10000 / 9930 / 9900 / 9890

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.

SAAB B: Positiv rapportreaktion på sur börsdag

Teknisk analys SAAB B: 374 kronor passerades redan samma dag och eftersom dagsrangen dagen efter var mer än 3 procent när 393 kronor passerades fick med oss över 5 procent (på en dag och de som agerade med hävstång ännu mer). Nu har vi åter ett liknande läge (edgemässigt) efter rapportdagens piercing line.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras nu i området där det är risk för en långsiktig topp eller utdragen konsolidering.

I samband med rapporten i fredags studsade aktien på standard line vilket indikerar att köparna åter försöker ta sig in i aktien.

Volymbalansen är mycket positiv.

SMACD varnar för att det är risk för en konsolidering och det råder en del negativa divergenser, varför man bör låsa in vinst tidigt och agera med en tajt stopp redan från början.

Sammanfattning: Det är alltid knepigt och förenat med stor risk att ta position strax under ett motstånd och i detta fall bör man redan från början traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Passeras föregående dags högsta som inför veckan är 395,50 kan man smyga sig in med en liten position, eller gärna en lottsedel (en minifuture med hög hävstång). Traila direkt stoppen strax under föregående dags lägsta och stäng vid en dagsstängning under nivån. Om aktien utvecklar en candle som har en range på 2 procent stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 374 / 387 / 396-404
Stöd: 359 / 348 / 342 / 337

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42-.