BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17 – 2023

OMXS30: Multipla dojisar (osäkerhet)

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är positivt att OMXS30 åter tagit fart uppåt men det är först nu som de riktigt tuffa motstånden möter upp. Närmast på ovansidan hittar vi den fallande motståndslinjen som förbinder ATH-noteringen från början av januari 2022 med toppen i februari i år där vi hittar årets högsta. Sedan lågpunkten i mars har indexet stigit med nästan 10 procent vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan, samtidigt som de tuffa motstånden närmar sig. Det är alltså mycket som talar för att vi inom kort kommer få se en rekyl inledas. Med tanken på den positiva volymbalansen och trendfasen talar dock mycket för att rekylen kommer sugas upp innan den blir ohälsosam. Om det visar sig att fib 62% vid 2127 punkteras ställs siktet in mot marslägsta vid 2050 och skulle även denna nivå ge vika är det mycket angeläget att decemberlägsta vid 2024 håller, för att inte oddsen ska öka för en nedgång mot septemberbotten vid 1800. Eftersom fib 50% vid 2160 för vinteruppgången passerats och än så länge håller är det statistiskt större chans för ett test av februaritoppen vid 2295 än en nedgång mot 2024. Det jag vill se nu är en måttlig rekyl eller sidledes konsolidering och att köparna eliminerar rekylen innan 2160 ger vika, det stärker oddsen för att indexet laddar upp för att bryta upp i fritt utrymme upp över 2300. Den historiska utvecklingen har inneburit uppgångar fram till den denna vecka i april, innan en tuffare period fram till mitten av juni tar vid.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal och markerade veckohögsta vid 2266 i tisdags. Varje candle den gångna veckan har varit dojiliknande vilket indikerar osäkerhet. Totalt backade indexet med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,9 procent. April månad noteras fortfarande som en fortsättningsformation men i veckografen råder viss tveksamhet till den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan den 4/1-2022.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan några veckor tillbaka åter i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet men var som högsta i fredags. Volymbalansen passerade den 11 april upp över bekräftelsenivån från den 4 april och är därmed positiv igen.

SMACD lämnade den 30 mars ett positivt kors och noteras nu över nollzonen vilket jag ser som en positiv pusselbit. I den svagt negativa vågskålen kan vi konstatera att momentumet för uppgång avtagit.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 41 procent. Just nu är det 61 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 9,3 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 7,8.

På ovansidan möter närmast zonen vid 2248-2252 följt av 2264-2269 och området kring årshögsta vid 2295-2305.

På nedsidan möter närmast 2242-2239 följt av 2225 och 2210 samt zonen vid 2205-2192 där även en platt MA-50 möter upp.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den gångna veckan har präglats av små kursstaplar som varje dag pendlat inom relativt tajta ranger. Om det visar sig att den senaste veckans högsta vid 2266 blir en ny lägre topp, vilket vi inte vet förrän marslägsta ger vika, kommer jag tolka det som en allvarlig varningssignal. Den kraftiga uppgången från marslägsta, med en normal årsuppgång på några veckor, skapar naturligtvis en viss obalans. För att minska spänningar, obalanser och utmattningssyndrom behövs vila eller återhämtning och för det behövs antingen en rekyl eller konsolidering (paus). Frågan är nu om de senaste dagarnas små rörelser är en pausformation inför nästa positiva trendben norrut eller om det är inledningen på en rekyl/nedgångsfas. Den av nivåerna för den gångna veckan (2266 eller 2236) som punkteras eller punkteras med en fortsättningsformation kommer ställa in siktet antingen mot 2300 eller 2200. Än så länge saknas en bekräftad negativ omslagsformation för att jag ska anse att rekylen inletts. Den positiva volymbalansen och trendfasindikatorn talar för att en kommande rekyl kommer vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation, åtminstone ner till 2160, eventuellt djupare. Skulle en rekyl eller nedgång punktera marslägsta kring 2050 ställs siktet in mot i första hand decemberlägsta med stor risk för ytterligare tilltagande säljtryck. Det jag helst vill se nu är en måttlig rekyl eller sidledes konsolidering och att köparna eliminerar rekylen innan 2160 ger vika, vilket stärker oddsen för att indexet laddar upp för att bryta upp och hålla kvar utbrottet över 2300. Historiskt har vi ofta sett indexet toppa kring månadsskiftet april/maj för att sedan utvecklas svagare fram till slutet av oktober, men det är en mjuk parameter som bara stämt i ungefär hälften av åren.

Motstånd: 2248-2252 / 2264-2269 / 2295-2305 / 2325
Stöd: 2242-2239 / 2225 / 2210 / 2205-2192 / 2185

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Bearish harami cross i veckografen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den kortsiktiga uppgångstakten bromsats in kring den fallande motståndslinjen vid 4140 befinner sig indexet fortfarande i en upptrend. Den gångna veckan har det kommit siffror som visar tecken på att ekonomin saktar in och att inflationstakten håller på att kylas av. Indexet befinner sig i en range mellan 4200 och 3810 med allt vad det brukar betyda i form av tvära kast och slagiga rörelser, som vi såg tydligt i samband med veckoavslutningen. Fredagen long legged doji pendlade mellan 4163 och 4113 för att stänga kring öppningen i takt med att placerarkollektivet försöker lista ut hur Fed kommer agera på de senaste inflationssiffrorna som även om de avtagit noterar fortsatt höga nivåer. Så länge indexet befinner sig över både de korta- och långa medelvärdena samt ichimokumolnet talar dock mer för att expansionen efter en rekyl/konsolidering kommer att ske norrut. Just nu utmanas den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan augusti och hittills har denna fått indexet att vända ner. Strax ovanför möter den senaste viktiga toppen från februari upp vid 4200-nivån och det är lite av en barriär som många har placerat sina stoppar precis ovanför. Passeras 4200 utan att snabbt punkteras har utbrottet stora möjligheter att bli den katalysator som behövs för att på allvar trigga ett brett köpintresse. På motsvarande sätt fungerar 3800-nivån som ett viktigt stöd och om denna nivå ger vika är det troligen många stoppar som ryker och då är det stor risk för ett tilltagande säljtryck som kan få SP500 att klappa ihop. Fortsättningsformationer är köpvärda åtminstone ner till 4000-nivån. På kort sikt noteras indexet i en stigande kanal och så länge begränsningarna för denna är intakt är det inte något som tyder på att uppgången är klar.”

Den gångna veckan försökte sig initialt på en uppgång men efter en initial passering av föregående veckas högsta och 4150 noterades indexet med små rörelser innanför den kortsiktigt stigande kanalen. Totalt backade indexet med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,7 procent. Veckan som gick utvecklades till en bearish harami cross som är en negativ omslagsformation. En doji i ett ytterläge eller kring den övre begränsningen i en range leder i de flesta fall till en vändning.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet varje dag men torsdagen stack ut med den högsta volymen under veckan. Volymbalansen är fortfarande positiv även om medelvärdet nu testas.

SMACD lämnade den 21 mars ett positivt kors och noteras sedan slutet av mars över nollan som är ytterligare en pusselbit som talar för att expansionen vidare norrut inletts. De senaste veckorna har momentumet för uppgång avtagit och nu närmar sig ett relativt högt negativt kors.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 59 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 1,8 procentenheter och stängde veckan vid 16,8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 8,4 procent.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 standard line, cloud span b och senaste tradingrangen
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Historiskt har april haft en stark utveckling

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen
– Kortsiktigt överköpt när den översta begränsningen för den stora triangeln testas

På ovansidan möter närmast 4139 följt av 4148 och 4156 samt zonen vid 4195-4205.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4123-4119 följt av området vid 4105-4095 och 4070.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Med tanke på harami cross-formationen i veckografen är det tydligt att köparna ser ut att tappa kontrollen på kort sikt. Jag har den senaste veckan varnat för att en punktering av bekräftelsenivån i bla %b kunde trigga ett säljtryck, nu är nivån punkterad och det kommer bli intressant att se om priset fortsätter lämna området kring det övre bollingerbandet. Än så länge saknas en bekräftad negativ omslagsformation men en dagsstängning i den nedre tredjedelen under föregående dags lägsta bekräftar signalen i %b från i torsdags. Det är inte heller speciellt långt kvar till ett negativt högt kors i SMACD. Även om indexet vänder upp, passerar veckohögsta vid 4169 och området kring 4200 är det stor risk för att utbrottet blir falskt. Jag vill helst se en måttlig rekyl och att priset efter ett par försök bryter upp med kraft genom 4200 så att expansionen från lågvollaläget sker norrut. Om det istället visar sig att priset drar ner genom psykologiska sentiments- och stödnivåer, så att 3800 ger vika ökar risken påtagligt för en nedgång mot förra årets lägsta vid 3500. Så länge indexet befinner sig över både de korta- och långa medelvärdena samt ichimokumolnet talar dock mer för att expansionen efter en rekyl/konsolidering kommer att ske norrut. Om inte rekyler inleds när de ”borde” är det en viktig pusselbit i den tekniska bilden, som jag återkommer till om rekylen uteblir. Fortsättningsformationer är köpvärda åtminstone ner till 4000-nivån. På kort sikt noteras indexet i en stigande kanal och så länge begränsningarna för denna är intakt är det inte något som tyder på att den kortsiktiga uppgången är klar.

Motstånd: 4139 / 4148 / 4156 / 4169 / 4195-4205
Stöd: 4123-4119 / 4105-4095 / 4070 / 4050

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Tydliga negativa divergenser när månadsskiftet närmar sig

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det senaste utbrottet upp till en nu årshögsta i fredags är naturligtvis positivt men noteras med en tydlig negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer. Detta kommer troligen snart att leda till en rekyl eller konsolidering för att ladda upp för nästa prisexpansion, som troligen med det jag ser nu, kommer att ske uppåt.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till 15916 för att i slutet av veckan återtesta marshögsta och 15750-nivån. Totalt steg indexet med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,1 procent. Det blev den andra veckan i rad som utvecklades till en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade den 29 mars ett positivt kors och noteras sedan början av april åter över nollzonen. Nu ser vi däremot tecken på att förutom den negativa divergens indikatorn är på väg att lämna ett negativt kors.

Sammanfattning: Även om uppgångstakten avtagit befinner sig fortfarande DAX i en positiv trend både på lång och kort sikt. Det senaste utbrottet upp till en nu årshögsta i tisdags är naturligtvis positivt. Den negativa divergensen mot både de korta- och långa momentumindikatorerna varnar tillsammans med det tydligt avtagande momentumet för att en rekyl rycker närmare. En rekyl som sugs upp innan 15000-nivån punkteras ser jag som positiv. Om däremot 15000 punkteras med kraft och inte snabbt återtas ställs siktet i första hand in mot marslägsta vid 14500, med en avsevärd risk för ytterligare nedställ. Så länge de signifikanta bottnarna noteras på allt högre nivåer innebär det att köparna är villiga att ta över taktpinnen till allt högre pris, som i sin tur tyder på god riskaptit. Det jag inte vill se är att marslägsta kring 14500 ger vika utan att snabbt återtas. Historiskt har DAX utvecklats starkt fram till början av maj för att därefter röra sig lite mer sidledes.

Motstånd: 15900-15915 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15735-15700 / 15625 / 15500-15480 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 69-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Tele2 B: Positiv reversal i samband med rapporten

Teknisk analys Tele2 B: Som väntat skulle en passering av 102 kronor trigga en positiv rörelse och så blev det. Aktien steg relativt snabbt upp till 107-kronorsnivån. I samband med rapporten i fredags inledde Tele2 ner med 5 procent men strax innan 100 kronor vågade sig köparna tillbaka.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av mars i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan mitten av mars även om den mattats något den senaste månaden.

SMACD lämnade i fredags ett högt negativt kors vilket indikerar att det kan behövas en rekyl eller konsolidering för att åter bygga ett momentum som tar priset upp genom förra veckans högsta.

I torsdags effektuerades en dark cloud cover och i fredags en positiv reversal.

Sammanfattning: Den av nivåerna för förra veckans lägsta- och högsta som passeras ställer antingen in siktet mot 113- eller 95-kronor. Redan en stängning som sker i den övre tredjedelen över 105,20 ställer in siktet mot förra veckans högsta. Även om volymen under fredagens rapport var positiv kan det vara en god idé att invänta en rapport. Det är intressant att placera Tele2 på bevakningslistan.

Utdelning den 16/5.

otstånd: 105,15 / 107,20 / 110,00
Stöd: 101,90 / 100,60-99,40 / 97,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69+.

Tesla Inc: Testar viktig vattendelare

Teknisk analys Tesla Inc: $180 passerades redan dagen efter föregående analys och aktien steg till $207,8 innan rekylen inleddes. Den som agerade enligt planen fick med sig 5,8%x*hävstången. I samband med rapporten i veckan som gick föll aktien ner till stödnivån kring $160 där vi i fredags noterade en bullish harami cross.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt fallande. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi varnas för att risken är större för fortsatt nedgång än att aktien ska vända upp vid nuvarande nivå.

Volymbalansen vände i veckan ner och är nu negativ för första gången sedan slutet av januari.

SMACD lämnade en negativ trampolin i torsdags och noteras nu nedåtriktad under nollan.

I fredags effektuerades en bullish harami cross som om den bekräftas av en stängning över $169,7 ställer in siktet mot i första hand 177,6. Skulle istället 160,5 punkteras med en svag stängning ställs siktet in mot i första hand 146.

Sammanfattning: Området som rapportstapeln markerar är en viktig vattendelare. Den av nivåerna som passeras eller punkteras kommer troligen ställa in siktet för de närmaste veckorna. Den som väljer att agera kan med fördel göra det med en minifuture med realtivt hög hävstång (tajt stopp). En passering av $170 med en positiv dagsstängning ställer in siktet mot 180-dollarsnivån medan en punktering av 160- troligen triggar en nedgång mot 146, som om nivån ger vika riskerar att skicka aktien ner mot årslägsta kring 100 dollar.

Motstånd: 178,30 / 186,00 / 190,00
Stöd: 168,45 / 161,20 / 154,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16-.