BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17 – 2024

OMXS30: Lockar MA-50 tillbaka köparna även denna gång?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Med facit i hand kan vi konstatera att det fortsätter att vara skvalpigt som jag skrivit om de senaste veckorna. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet mot antingen taket i den stigande kanalen vid 2600 eller 100-dagars medelvärde som möter upp vid 2400. Om veckolägsta vid 2477 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 50-dagars medelvärde som just nu möter upp vid 2460.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång som dock bromsades upp innan priset nått upp till den övre begränsningen av tradingrangen. Nu testas åter stödområdet vid 2490-2480 av och än så länge ser det ut att respekteras. De tydliga spänningen som rått ner mot 50-dagars medelvärde har nu i det närmaste helt eliminerats då MA-50 fortfarande stiger mot priset som noteras i en range. Totalt backade OMXS30 med marginella 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,4 procent. Det blev den fjärde veckan i rad som stängde i den nedre delen av veckocandlen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har legat kring snittet under veckan och tilltog i slutet av veckan. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors som fortfarande är i spel. Nu närmar sig nollzonen som är ett stöd när indikatorn möter området ovanifrån. Nu blir det intressant att se om nollan respekteras som det gjorde i mitten av januari eller om det punkteras med en negativt trampolin.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 41 procent. Just nu är det 77 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,4 procent vilket är klart under snittet vid 5,5 procent. Expansion från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla. Nu återstår att se om det blir norrut eller söderut som det varit de senaste två liknande tillfällena.

På ovansidan möter närmast 2518 följt av zonen vid 2525-2530 och 2548 samt området kring ATH vid 2555-2560.

På nedsidan möter närmast området mellan 2500-2490 följt av 2476 och 2441.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Priset är fångat i en range mellan 2555-2477 och skulle nivån punkteras hittar vi nästa stöd nedåt 2440 som markerades i början av mars. Fram till att någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Sedan priset bröt upp genom både standard line och 50-dagars medelvärde har varje test av just MA-50 inneburit att köparna åter tagit tag i taktpinnen. I ichimokuanalysen har lagging line kört in i priset vilket innebär att det är en förhöjd risk för just tvära kast. En första negativ pusselbit kommer en punktering av 2477 att vara eftersom det då innebär att den gångna veckans högsta vid 2548 tolkas som en lägre topp och att en potentiell pyspunka är inledd. Nu vill jag se att standard line återtas och inte omgående punkteras vilket stärker oddsen för att expansionen kommer att ske norrut. När jag går tillbaka till 1997 för att se hur många gånger vi sett en lika stor uppgång de senaste tre månaderna som följts av ett lågvollaläge likt det vi ser nu hittar jag inte en enda träff. Ju längre detta lågvollaläget fortsätter, desto bättre blir oddsen för att ett utbrott kommer att följas av en kraftig rörelse. Förhoppningsvis kommer expansionen att ske norrut men samtidigt har vi ett otäppta gap från mitten av februari som skapar en del obalans, tills de är täppta.

Motstånd: 2518 / 2525-2530 / 2548 / 2555-2560
Stöd: 2500-2490 / 2476 / 2441 / 2418

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 48%.

SP500: Börjar bli dags för köparna att visa sig

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har varnat för att den nuvarande uppgången är inne på övertid då det just nu är 114 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten i oktober vilket kan jämföras med snittet mellan bottnarna som ligger på 55 dagar. Trendfasindikatorn har vänt ner från den extrema nivån och varnar därmed för att det kan bli en utmanande rekyl och i veckografen har RSI-14 brutit ner under bekräftelsenivå samt att SMACD håller på att lämna ett högt negativt kors. Lagging line i ichimokuanalysen har nu kört in i priset vilket även det är en varningssignal. Än så länge noteras priset över både fib 38%-nivån och de längre stigande medelvärdena, vilket är positivt men isen håller på att bli tunnare och andelen aktier över MA-50 har nu gått ner under 50%. Dessa faktorer talar för att en rekyl som har förutsättningar att bli utmanande är inledd. Om marslägsta vid 5057 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 5000-nivån och om inte den nivån heller håller är det cloud span b vid 4935 som kommer testas. Nu väntar man bäst in en tydlig positiv fortsättningsformation kring ett tydlig stöd och att denna tar ut närmaste motstånd.”

Den gångna veckan präglades av ett tydligt säljtryck och varje dag stängde lägre än föregående dag. Redan under måndagen punkterades 5057 och siktet ställdes därmed in mot i första hand 5000 som testades av men punkterades i fredags. Totalt backade indexet med 3,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,1 procent. I veckografen utvecklades en bearish below the stomach som föll hela vägen ner till 20-veckors glidande medelvärde. 6 av de senaste dagarna har stängt på minus och varje dag av dessa har dessutom stängt i den nedre delen, vilket bara inträffat tre gånger sedan 2001.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn har under flera månader noterats i den extremt överköpta nivån över +7 och som jag sagt många gånger är det då stor risk för att en signifikant topp bildas när indikatorn vänder ner från detta område och punkterar bekräftelsenivåer. De tre senaste veckorna är det precis vad vi sett och nedgången sedan toppen den 28 mars uppgår nu till knappt 6 procent.

Volymen har legat strax under snittet den gångna veckan men noterades i fredags 11 procent över det dagliga snittet.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors och nu har även nollzonen punkterats vilket är ytterligare en negativ pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 71 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 36 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 8,8 procentenheter till 18,8 vilket är den högsta nivån sedan slutet av oktober.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 6,7 procent vilket innebär en något högre volla än snittet vid 5,4 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Indexet punkterade den 4/4 den stigande kilen
– Både MA-20 har punkterats
– Golvet i tradingrangen har punkterats
– SMACD har lämnat ett högt negativt kors och noteras nu i den negativa delen

På ovansidan möter närmast 4990-5010 följt av 5025 och 5057 samt zonen mellan 5080-5110.

På nedsidan möter närmast 4955 följt av 4920 och 4920 samt zonen 4910-4890.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Efter en nedgång på 5,5 procent den senaste månaden och vollan som expanderar från en låg nivå och frågan är nu om det vi ser är starten på en ny nedgång eller bara är en hälsosam rekyl. Vi ser den senaste tiden negativa divergenser mot både volym, bredd och trendfasindikatorn har varnat för en signifikant topp sedan ett par månader tillbaka. Än så länge noteras trendfasindikatorn i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men varnar för att en ny lägre topp riskerar att få säljtrycket att tillta och att primärtrenden (MA-200) i så fall kommer att utmanas. Att försöka gissa på var rekylen eller nedgången tar slut är helt meningslöst. En bättre approach är att vänta på att vi ser tecken på att köparna tar över taktpinnen. Ett första mindre men ändå viktigt tecken är att vi bjuds på en stängning över föregående dags högsta i den absolut översta delen av fortsättningscandlen. Nästa positiva pusselbit är att någon av den närmaste medelvärdena passeras och inte omgående punkteras. Närmast möter MA-50 och även standard line upp vid 5100-området. Om denna nivå återtas utan att snabbt punkteras kommer jag sväga över och bli positiv på både kort- och medellång sikt. Punkteras 100-dagars medelvärde utan att snabbt återtas kallar husse (MA-200) troligen hem hunden. Vid de 43 tillfällen vi haft en liknande uppgång de senaste tre månaderna och därefter en liknande rekyl har indexet stått högre i 77 procent av fallen en vecka senare. Medianutvecklingen har vid dessa 43 tillfällen varit +1,7 procent den kommande veckan.

Motstånd: 4985-5010 / 5025 / 5057 / 5080-5110
Stöd: 4955 / 4920 / 4910-4890 / 4845

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 33%.

DAX: Testar styrkan hos 50-dagars medelvärde

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är nu inställt mot 50-dagars medelvärde. Skulle även MA-50 ge vika med en svag dagsstängning kommer troligen gapet från den 22 februari att täppas till.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 20-dagars medelvärde men indexet misslyckades med att ta ut nivån, istället punkterades 17860 vilket ställde in kursen mot 50-dagars medelvärde som testats sedan dess. Totalt backade DAX med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,9 procent. I veckografen blev det den tredje veckan i rad som stängde på minus. Nedgången sedan aprilhögsta skrivs just nu till 4,4 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Sedan mitten av mars noterades indikatorn i zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas när indikatorn vänder ner och nu vet vi att så blev fallet.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 3 april ett högt negativt kors efter en negativ divergens mot toppen i december. Nu testas nollzonen av och om den respekteras kan en vändning uppåt bli värd att agera på.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 5,2 procent vilket ligger runt snittet vid 5,1 procent.

Sammanfattning: Sedan toppen i början av april har inte en enda dag stängt med en tydligt stark candle över föregående dags högsta, vilket är det första jag vill se för att få en indikation på att köparna inte är uträknade. Priset har nu kommit ner till 50-dagars medelvärde som än så länge respekteras. Punkteras MA-50 med en svag stängning ställs siket in mot 100-dagars medelvärde som inför veckostarten hittas kring 17215 vilket är en nivå där vi även hittar det otäppta gapet från den 22 februari som har sitt nedre stöd vid 17120. Trots den senaste tidens rekyl har inte volymbalansen vänt ner och det placerar jag i den positiva vågskålen. När jag studerar vad som hänt vid rekyler likt denna i stigande trender har priset stått högre i 63 procent av fallen den kommande veckan. Med andra ord är detta ett index som fortfarande vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler och en första indikation på att rekylen är på väg att elimineras kommer en positiv fortsättningsformation att vara och det har vi inte sett någon under de senaste veckorna.

Motstånd: 18000-18040 / 18165 / 18425 / 18565 / 18600
Stöd: 17625 / 17340

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 19+.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans för uppgång under måndagen.

Volvo B: Positiv rapportreaktion och pattern gap

Teknisk analys Volvo B: Föregående analys blev bra tajmad och den som agerade enligt planen fick med sig 13,7 procent. Efter toppen och ATH-noteringen vid 321 kronor har aktien fallit med 13 procent vilket naturligtvis både beror på utdelningen men även på de två miljoner aktier som Geely sålt till Industrivärden för priser mellan 288 och 285 kronor. I fredags nådde priset ner till fib 50% och var ett tag nere under nivån men stängde precis över.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noterades under slutet av februari fram till mitten av mars i den extremt höga zonen där nedgångar ofta inneburit att en signifikant topp riskerar att markeras och så blev det även denna gång.

Volymbalansen är positiv sedan den 9 november.

SMACD effektuerade en högt negativt kors den 13 mars och det är än så länge i spel samtidigt som indikatorn ser ut att vara på väg att punktera nollzonen vilket kommer vara ytterligare en negativ pusselbit.

Sammanfattning: Om man bortser från det fundamentala och vad Geely har för avsikt har liknande tekniska utseenden lett till upp- eller nedgångar på en veckas sikt i ungefär lika många fall. Risken är fortsatt stor för att nästa lokala topp blir lägre än torsdagens högsta vid 295,4 vilket innebär att risken för att fib 62% vid 269 kronor punkteras och då talar det mesta för en nedgång ner mot 235 kronor. Redan om priset stänger starkt över 282 kronor indikeras att fredagens gap upp mot 294 kronor kommer att täppas till. För att jag ska bli positiv på kort sikt krävs dock att priset återtar standard line som inför dagen noteras kring 298 kronor. Även om det är hög risk kan ett positivt gap som inleder veckan vara ett läge att agera med en liten position, gärna en minifuture med hög hävstång. När/om 291 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 291 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 273,40.

Motstånd: 283 / 291 / 295-305 318-321
Stöd: 278-275 / 268-264 / 255-248

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58-.

Avanza Bank: Positiv rapportreaktion efter nedtryckt läge

Teknisk analys Avanza Bank: Dojins högsta passerades och det blev en uppgång på runt 15 procent de kommande veckorna innan priset toppade vid 225 kronor och föll inför rapporten som kom i fredags. Mottagandet av rapporten tolkar jag positivt och stängningen tog ut de 6 senaste dagarnas stängningskurser.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut är svagt, svagt uppåttriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan den 2 april i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har inte haft någon tydlig riktning men blev åtminstone neutral i fredags efter att ha varit negativ en kort tid.

SMACD lämnade ett negativt kors den 15 april.

Avanza effektuerade i fredags en key reversal från MA-50 och priset tog dessutom ut onsdagens lagerstapel samtidigt som MA-20 stiger.

Sammanfattning: I fredags mottogs rapporten väl samtidigt som cykelindikatorn visade på en positiv minidivergens kring ett intressant stöd. Om priset idag gapar upp genom den fallande motståndslinjen vid 236 kronor (eller stänger över nivån med en stark stängning) är det goda förutsättningar för att aktien ska ta sig in i och täppa till gapet från den 12 april, förutsatt att priset tar sig in i gapet med en stark stängning. När/om 245 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 245 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 224 kronor.

Motstånd: 237 / 241 / 247 / 256
Stöd: 233 / 227 / 223-221 / 217

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36+.