BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Risk för ytterligare en tids slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är fortfarande fångat i tradingrangen mellan 1600 och 1540. Innanför begränsningarna för den rådande tradingrangen har lägre pivottoppar och bottnar skapat en fallande trendkanal. Risken är stor för fortsatt skvalpiga rörelser fram till dess att någon den rådande tradingrangens begränsningar tas ut eller punkteras och det kommer med stor sannolikhet visa riktningen för den närmaste tiden.”

Föregående vecka inleddes med ett nedställ men som jag påpekat ett tag har köparna stått och väntat i zonen mellan 1556 och 1540. Avslutningen på föregående vecka innebar att den inledande nedgånen eliminerades och veckoresultatet blev till slut en marginell uppgång med +0,03 procent. Sedan årsskiftet har det svenska storbolagsindexet stigit med 3,7 procent.

I månadsgrafen noteras april månad än så länge något lägre än mars månads stängning. Efter den inledande nedgången har dock köparna lyckats åstadkomma en påtaglig svans på nedsidan av april månads candlestick. I veckografen har fyra av de senaste fem månadernas veckostaplar stängt i den övre delen men inletts negativt. Än så länge visar dock inte momentumet i veckografen några tecken på att nedgången är klar. I dagsgrafen noteras OMXS30 fortfarande innanför begränsningarna som den rådande tradingrangen mellan 1600-1540 innebär. Risken för fortsatta

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och fredags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller nu på att testa av tremånaderssnittet. Senast nivån punkterades utan att snabbt återtas var i slutet av december 2015. Det är dock skillnad på att testa av och etablera sig under nivån som fortfarande är intakt och stiger.

Bredden är ytterligare en pusselbit som säger mycket om hur tjock isen är (hur många aktier som bär uppgången) och som varnat för under två månaders tid. Totalt steg 47 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar under föregående vecka och endast 40 procent i fredags. Risken för att isen spricker är betydligt större när den är så tunn som nu. En uppgång som endast bärs upp av ett mindre antal aktier är tunn och bräcklig.

Bästa sektorer under den gångna veckan blev basråvaror och finans medan oljebolag, kraftbolag och teknologi gick sämst.

Rapportsäsongen kom på fredagen i gång på allvar, med rejäla uppgångar för SSAB och Husqvarna som resultat, medan Cloetta och MTG tappade mark.

Bland OMXS30-bolagen noterades även Fingerprint Cards för en uppgång, plus 1,6 procent till 35:95 kronor. Swedbank har som sista svenska storbank inlett bevakning av bolaget med en köprekommendation och riktkursen 50 kronor.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som följts av några negativa trampoliner. Nu noteras MACD kring nollinjen och visar åter tecken på att vända upp i en köpsignal som om den misslyckas med stor sannolikhet kommer att leda till en ny negativ trampolin. Än så länge ska vi dock inte dra för långtgående slutsatser av det vi ser.

Historiskt har OMXS30 noterat uppgångar i ungefär 65 procent av fallen den kommande femdagarsperioden. De senaste tre åren har dock den kommande femdagarsperioden inneburit lägre noteringar.

På ovansidan möter först 1577 följt av 1586 men framförallt toppen vid 1591 som behöver tas ut för att inte det negativa sentimentet ska bita sig fast. Den viktigaste motståndsnivån i närtid är naturligtvis zonen mellan 1595-1603 där vi hittar senaste signifikanta topp och årshögsta. Om nästa topp blir lägre än så efter att eventuellt tradingrangen punkteras kan vi se en större rekyl torna upp sig.

På nedsidan möter först 1567 följt av 1561 och 1552 men framförallt nivåerna kring 1540 och eventuellt 1500-nivån som kan bli lite av en vattendelare, men det återkommer jag till om så blir fallet.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1470 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 och kursen inte punkterar golvet i den rådande tradingrangen vid 1540 utan att snabbt återta det.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge kursen inte etablerar sig under golvet i den stigande trendkanalen. De senaste dagarna har kursen stängt under golvet i den långsiktiga trendkanalen och det börjar nu bli alltmer angeläget att vi ser tecken på att köparna har vad som krävs för att åter lyfta indexet.

Sammanfattning: Att kursen vände upp från en högre nivå än senaste tidigare lokala lågpunkt vid 1544 tolkar jag positivt och om det nu visar sig att även 1586 tas ut och hålls mer än någon dag är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand taket i den rådande tradingrangen. På kort sikt är dock än så länge den svagt fallande tradingrangen intakt.

Motstånd: 1578 / 1586 / 1591 / 1595-1603
Stöd: 1567 / 1561 / 1552 / 1540 / 1500

SP500: Tecken på tilltagande distribution

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar sig golvet i den rådande tradingrangen kring 2320 samtidigt som gummisnodden börjar bli ordentligt spänd på nedsidan. Förutsättningarna för att en positiv candlesticksformation ska leda till en uppstuds men om den blir startskottet på nästa positiva trendben är för tidigt att säga.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv candlesticksformation men när taket i den kortsiktigt fallande trendkanalen nåddes i torsdags ledde det till en bearish harami som veckoavslutning. Totalt steg SP500 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,9 procent.

I månadsgrafen noteras april, än så länge, med en mindre nedgång medan veckografen präglats av blandade rörelser med en svag dragning nedåt sedan ett par månader tillbaks. Under några veckors tid har jag påtalat att volymbalansen vikt av och att likheten med september/oktober är påtaglig. Det blir nu spännande att se om rapportperioden kan överträffa förväntningarna eller om en djupare rekyl är på väg att inledas.

Indexet punkterade 50-dagars medelvärde för någon vecka sedan och har den senaste veckan noterats strax under detsamma utan att orka ta tillbaks nivån. Om medelvärdet rullar över samtidigt som vi ser nya lägre lågpunkter ökar risken för att en djupare rekyl kan vara på väg att inledas.

Så länge zonen mellan 2320-2300 är intakt på nedsidan och 2400 på ovansidan talar det mesta för att vi kan se fram emot tvära kast och skvalpiga rörelser. Sannolikheten talar för att expansionen kommer att ske i riktning med utbrott från den rådande tradingrangen.

Volymen igår var den högsta noteringen sedan den 5 april och 1 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Som jag påpekat de senaste två veckorna är den negativa volymbalansen som har punkterat tremånaderssnittet och senaste botten något vi måste hålla noggrann koll på. Detta utseende har vi inte sett sedan början av september och om inte detta mönster elimineras relativt snabbt är risken stor för att säljtrycket tilltar och då med risk för att även golvet kring 2300 ger vika.

VIX föll den gångna veckan med 8,3 procent och noteras inför veckostarten kring 14,6. Utssendet med den runga bottenformationen och rekylen den senaste veckan har utseendet av en cup-handle som i sin tur indikerar en uppladdning för fortsatt uppgång.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2219 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 2234 men uppgångstakten har avtagit i styrka i samband med att den pågående rekylen som inleddes för snart två månader sedan. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner men i huvudsak agera för uppgång i samband med rekyler och utbrott när dessa sker efter låg volla och med engagemang.
Cykelindikatorn vände i slutet av mars ner från en nivå över 90 och vände för en vecka sedan upp från nivån kring 20 för att just nu noteras stigande kring 59.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal och visar nu tecken på ett kraftfullare negativt momentum om det inte visar sig att nollinjen snart återtas. Dagsmomentum noteras kring den neutrala 50-nivån.

Volatiliteten är nere på en extremt låg nivå och historiskt har vi sett kraftfulla rörelser starta från just dessa lågvollalägen. Det vi inte vet är när och åt vilket håll expansionen kommer att ske men det kommer vi snart få besked om.

På ovansidan möter först taket i den fallande kortsiktiga kanalen kring 2359 följt av 2379 som utgör den senaste pivottoppen men framförallt toppen vid 2390 och därefter taket i tradingrangen kring 2396-2400. På längre sikt taket hittar vi taket i den stigande långsiktiga kanalen kring 2460.

På nedsidan möter närmast 2344-2340 följt av zonen mellan 2330-2320 och därefter den tidigare utbrottsnivån vid 2300 som nu utgör ett sekundärt stöd.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Toppen vid vid 2379 ser ut att bli en ny lägre pivottopp än 2390 från mitten av mars

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och sen vända ner.

På kort sikt (dagar till veckor) riskerar vi nu att få en djupare rekyl om det visar sig att den lägre toppen vid 2379 inte tas ut vid denna uppswing och det ökar sannolikheten för en ny lägre botten än 2320.

Sammanfattning: Så länge inte någon av de tidigare pivottopparna tas ut och hålls mer än någon dag är risken stor för att vi får dras med det kortsiktigt negativa sentimentet ett tag till. På lite längre sikt talar dock fortsatt mer för upp- än nedgång.

Motstånd: 2355 / 2359 / 2361 / 2379 / 2390
Stöd: 2344-2340 / 2330-2320 / 2315 / 2300

DAX: Bra tajming för ett nytt positivt trendben

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att 12050 punkteras blir det intressant att se om köparna snabbt kommer tillbaks och återtar nivån.”

Föregående vecka inleddes nedåt och redan under tisdagen nåddes stödet vid 12000. Veckan avslutades med att det tidigare golvet åter testas av men denna gången från undersidan. Totalt backade DAX med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,9 procent.
Sedan i somras har kursen dock stigit med ungefär 30 procent så en rekyl är både hälsosam och önskvärd.

I månadsgrafen noteras april än så länge som en dark cloud cover men mycket kan hända innan månadsskiftet. Nu har indexet rekylerat ner till nivån strax över 12000 där vi sett reaktioner för både upp- och nedgång de senaste månaderna. De tre senaste veckorna har inneburit röda candlesticks och om förra veckans högsta vid 12163 tas ut bjuds vi i veckografen på ett tretick vilket skulle vara det första på flera år (i veckografen).

Volymen har den senaste veckan bortsett från i fredags då den var betydligt högre än normalt, legat under tremånaderssnittet.

MACD lämnade den 10 april en säljsignal i den positiva delen men närmar sig nu nollinjen som utgör ett stöd. RSI-14 noteras nu i ingemansland svagt uppåtriktat. Det blir nu intressant att se om köparna kommer tillbaks och framförallt håller kvar kursen ovanför det golvet i tradingrangen kring 12050.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 65 procent av åren och tillhör en av de bättre veckorna historiskt.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Sammanfattning: DAX visade i slutet av föregående vecka tecken på att rekylen är klar men det är först nu som utmaningarna kring det tidigare golvet i den rådande tradingrangen möter upp. Om det visar sig att 12050 tas tillbaks och hålls mer än någon dag och helst med tilltagande volym är förutsättningarna goda för att april månad avslutas positivt men om nivån bara tas tillbaks tillfälligt och kursen åter vänder ner och punkterar torsdagens lägsta vid 11940 indikeras att indexet behöver ner ytterligare en bit för att locka till sig tillräckligt med köpare för att skapa förutsättningar för ett nytt ben i den stigande trenden.

Motstånd: 12095 / 12135 / 12220 / 12300
Stöd: 12015 / 11970 / 11900 / 11805

Nordea Bank: Ställer in siktet mot årshögsta

Teknisk analys Nordea Bank: Föregående analys innebar att vi fick med oss knappt två procents vinst. Därefter har Nordea-aktien pendlat mellan 100,50 och 102,80 fram till i fredags då motståndet togs ut. På ovansidan möter nu en shooting stop-nivå upp kring 103,80 som om den tas ut triggar ytterligare uppgång mot i första hand 104,50 men därefter talar mycket för att gapet upp mot 108-kronorsnivån kommer att nås.

Den långa trenden pekar fortfarande uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter positiva candlesticksformationer i samband med rekyler och köpa utbrott när inte spänningen ner mot de korta medelvärdena är alltför stor.

MACD lämnade en köpsignal den 5 april och momentumet ser nu ut att tillta för uppgång samtidigt som kursen bryter upp genom gapmotståndet från början av året.

Sammanfattning: Om inte 103 kronor snabbt ger vika igen är det mycket som talar för en uppgång mot i första hand 105-kronorsnivån men om även den tas ut upp mot de tidigare topparna kring 108-110 kronor. Om det visar sig att 100 kronor punkteras använder vi oss lämpligtvis av nödutgången.

Delårssiffror den 27/4.

Motstånd: 103,95 / 104,45 / 105,60 / 106,70
Stöd: 102,85 / 102,25 / 101,15 / 100,00

AstraZeneca: Positiv divergens kring stöd

Teknisk analys AstraZeneca: Det krävdes ytterligare ett test av primärtrenden men därefter fortsatte Astra upp till 565 kronor men har därefter fallit tillbaks för att på nytt testa av primärtrenden i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera har nu så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn skrivs till +0,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

I fredags punkterades primärtrenden, men bara för någon timme innan nivån återtogs. Kursen var alltså nere under det nedre bollingebandet och om det visar sig att 537 kronor tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 542-545 kronor.

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 537 kronor tas ut skapas goda förutsättningar för en uppgång. Det kan vara en god idé att börja flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta när 542 kronor nås. Om det direkt efter entré visar sig att 528 kronor punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 538,50 / 542,00 / 550,50 / 559,00
Stöd: 530,00 / 525,00 / 516,50 / 508,00