BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Kommer utbrottet att bekräftas?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Förra veckans candle utvecklades till en bullish piercing line. Edgen för en kortare uppgång är fortfarande bra men det gäller naturligtvis att köparna vågar hålla kvar taktpinnen mer än någon dag. Det utseende vi ser nu med varannandagsrörelser och en allt tajtare kortsiktig range har i 2 av 3 fall lett till högre kurs på en månads sikt. Om det då istället visar sig att kursen bryter ner under 1482 är det en indikation på att köparna sitter på svagare än händer än vad jag tror.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men redan under tisdagen togs sentimentsnivån i form av Standard Line ut och det ledde till att veckan stängde starkt, strax ovanför molnet. Den totala uppgången föregående vecka blev 3,0 procent vilket innebär att årets nedgång är i det närmaste utraderad.

Självklart har uppgången till stor del att göra med Ericssons uppgång med totalt 17,5 procent som enskilt vägde 11,9 av de 14,4 punkter som OMXS30 steg i fredags och Telia väger oxå tungt i det svenska storbolagsindexet.

I månadsgrafen noteras april som en mycket positiv reversalstapel och föregående vecka noteras som en XL-candle.

OMXS30 har nu stigit 4,5 procent på 7 dagar vilket inträffat 103 gånger sedan 2002 och vid 54 procent av dessa har indexet noterats lägre en vecka senare. På en månads sikt har kursen dock stått höre vid 52 av fallen men bara med i snitt 52 procent. Om vi bara studerar utvecklingen en vecka senare vid denna typ av uppgångar samtidigt som kursen befinner sig under 200-dagars medelvärde har OMXS30 stått lägre i 61 procent av fallen.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs nu alltså även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och korta swingar.

Dagsmomentum pekar upp sedan några veckor noteras inför veckostarten kring 60.

Volymen var av naturliga skäl extremt mycket högre än snittet under fredagen men veckan som helhet är lite svår att bedömma eftersom börsen låg nere 5 timmar i onsags.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom, IT samt teknik medan detaljhandeln och konsumentprodukter gick sämst.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag och i fredags steg bara 43 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar.

På ovansidan möter närmast primärtrenden upp vid 1590 och därefter blir det spännande att se om vi får en ny högre topp än 1603 vilket kommer bli en ny signifikant nivå.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1556 följt av 1540 och 1500.

På lång sikt är jag svagt negativ och ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1482 är risken stor för tilltagande distribution.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället neutral och kommer att svänga över till att bli mer positiv om kursen håller sig kvar men än några dagar över 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv såvida inte 20-dagars medelvärde återigen snabbt punkteras.

Sammanfattning: OMXS30 har verkligen piggnat till sedan tradingrangen togs ut i tisdags vilket är mycket positivt. Även om kursen i fredags tog ut molnet behöver vi se att inte nivån inom de två närmaste dagarna punkterar det igen för det kommer i så fall att tolkas som en säljsignal. Det kommer nu att bli mycket spännande att se om köparna har vad som krävs för att ta tillbaks toppen vid 1603 eller om vi den kommande veckan kommer bjudas på en ny lägre signifikant topp, vilket i så fall stärker det långsiktigt negativa sentimentet.

Motstånd: 1580 / 1589 / 1603 / 1620
Stöd: 1568 / 1556 / 1540 / 1529

SP500: Tretick eller signal för djupare omtag

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den gångna veckan avslutades med en negativ candle är jag fortsatt svagt positiv till utvecklingen och ser mer som talar för en upp- än nedgång. Om det däremot visar sig att inte 2680 tas ut och vi istället får se en punktering av 2556 ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen mellan 2680 och 2556 ska vi vara beredda på en slagig handel med tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men efter fem dagars gap upp tog uppgången kring motståndet vid 2700-nivån, åtminstone tillfälligt, slut och onsdagen utvecklades till en dojiliknande candle. Avslutningen på veckan var svag och i fredags föll kursen inledningsvis ner till standard line där rekylen åtminstone tillfälligt bromsades upp. Totalt steg dock den gångna veckan med 0,5 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 0,1 procent.

Marknaden präglades i sluteta av veckan av oro för lägre efterfrågan på mobiltelefoner vilket, förutom Apple, även satte press på halvledarbolagen och underleverantörer till mobiltelefontillverkare i synnerhet.

Rapportsäsongen som nu kommit i gång på allvar i USA går nu in i ett kritiskt skede. Nästa vecka kommer Alphabet och Facebook med sina rapporter som marknaden i viss mån oroar sig för.

April månads candle är fortsatt positiv men den senate veckostapeln har en lång svans på ovansidan och i dagsgrafen är nu frågan om vi kommer att bjudas på ett tretick eller om rekylen kommer att punktera den stigande stödlinjen som testades ifredag och i så fall ställa in siktet på i första hand 2636. Om förra veckans högsta vid 2717 tas ut hittar vi nästa motstånd kring den fallande motståndslinjen som möter upp vid 2735.

Årsmedelvärdet noteras kring 2587 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2606 och även detta medelvärde pekar uppåt men bägge har planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn har efter de senaste dagarnas uppgång stigit till +0,6 och denna nivå påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum misslyckades att ta ut motståndsnivån som jag jag ”pratat om” de senaste veckorna vid 60-61 och nu testas även tremånaderssnittet av som om det punkteras kommer vara en negativ pusselbit.

Volymen den gångna veckan har noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I den något negativa vågskålen kan vi konstatera en viss volymtillväxt de senaste dagarna när kursen fallit men än så länge är det något tidigt att dra några slutsater av det.

VIX föll den gångna veckan med 3 procent till 16,9 efter att ha testat av nivån kring 100-dagars medelvärde sedan i tisdags.

På ovansidan möter närmast 2678 följt av 2693 och nivån kring den fallande motståndslinjen vid 2735.

På nedsidan möter först 2660 följt av 2647 och 2636.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– MACD lämnade den 11 april en köpsignal
– Allt bättre bredd (fler aktier som stiger uppgångsdagar)

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– MACD jobbar med att ta ut nollan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) håller jag på att svänga över och bli positiv men kommer åter att bli neutral eller svagt negativ om kursen inom de närmaste dagarna vänder ner och åter punkterar MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge högre högsta följs av högre lägsta och kommer att bli än mer positiv när/om indexet etablerar sig ovanför Standard line som vi just nu hittar kring 2680.

Sammanfattning: Även om SP500 i grunden ser positivt ut och förutsättningarna är goda för en fortsatt uppgång saknas inte utmaningar och även varningssignaler. En varningssignal i Ichimoku var att utbrottet från molnet den gångna veckan ledde till att kursen istället vände ner. Om standard line och den stigande kortsiktiga stödlinjen håller när veckan inleds är förutsättningarna goda för en ny kortsiktig uppgångsfas men om det istället visar sig att dessa nivåer punkteras ökar risken för att ett omtag kring 2636 eller primärtrenden behövs. Skulle det dessutom visa sig att inte lågpunkten kring 2532 från början av februari håller är risken stor för ett betyande säljtryck.

Motstånd: 2689 / 2708 / 2742 / 2775
Stöd: 2656 / 2642 / 2608 / 2575

DAX: Pausformation i molnet kring primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Utmanar 12500-nivån och är eventuellt på väg att testa primärtrenden.”

DAX-indexet fortsatte den gångna veckan uppgången mot i första hand primärtrenden som nåddes i onsdags och ledde till en avslutande rekyl. Trots nedgången under andra halvan av veckan stängde den på plus 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,9 procent.

I månadsgrafen noteras april som en bullish engulfing som just nu utmanar årsmedelvärdet som vi hittar kring 12614. I veckografen har de fyra senaste veckorna stängt på plus men den gångna veckan noteras med en liten box och svansar på bägge sidor vilket innebär att ett utbrott upp och förbi 12640 troligen skickar upp indexet högre. Om det visar sig att 12375 punkteras får vi en signal om att det krävs ett omtag längre ner kring någon av sentimentsnivåerna kring 12200 för att locka tillbaks köparna.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga är relativt platta och risken för slagig handel den närmaste tiden är påtaglig när motstånden kring 12500-12600 och stödet kring 11800 närmar sig.

Så länge indexet håller sig ovanför de korta- och nu även de medellånga medelvärdena är förutsättningar för ytterligare uppgångar goda.

Sammanfattning: På kot sikt ser vi tecken på att DAX-indexet är överköpt strax under primärtrenden men den senaste tidens uppgång indikerar att köparna börjar komma tillbaks. Om molnet punkteras och därmed standard line ökar sannolikheten för ett test av marsbotten som helst inte bör ge vika. Tas molnet ut är det större sannolikhet för en uppgång mot i första hand 12750 och eventuellt senare även 13500-nivån än en fortsatt nedgång.

Motstånd: 12585 / 12630 / 12725 / 12820
Stöd: 12490 / 12445 / 12350 / 12255

SAAB B: Laddar upp för ett spännande utbrott

Teknisk analys SAAB B: Även om det blev en TN-info i samband med bokslutet har det inte varit något riktigt lyft de senaste månaderna, självklart har utvecklingen hos börsklimatet spelat in.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera har nu planat ut och är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,4 vilket innebär att vi, åtminstone vid början av en ny position, ska vara relativt kortsiktiga.

De senaste tre dagarna har kursen skvalpat omkring och testat av 200-dagars medelvärde samtidigt som vi bottnarna noteras på allt högre nivå.

Stochastic noteras på en ganska hög nivå vilket innebär att det kanske behövs ytterligare ett omtag kring den stigande stödlinjen innan vi får se ett utbrott upp över 400-kronorsnivån.

I konsolideringar har vi stor nytta av att se hur volymbalansen utvecklas under senare delen av konsolideringen och ofta visar riktning på OBV-indikatorn åt vilket håll utbrottet kommer ske.

Sammanfattning: Förutsättningarna har ökat för ett utbrott uppåt men det kortsiktigt överköpta läge kräver eventuellt ytterligare ett omtag. Den som väljer att ta position kring nuvarande nivå kan därför göra klokt i att först ta en väldigt liten del med en luftig stopp strax under 370 kronor och när 400 kronor tas ut flyttas stoppen upp till 385-kronor och en eventuellt initieras en större position. På lite sikt talar mycket för en uppgång mot 440 kronor.

Delårssiffror presenteras på torsdag den 26/4.

Motstånd: 395,60 / 397,95 / 402,00 / 405,50
Stöd: 391,75 / 390,35 / 386,50 / 382,75

SKF B: Rekylrisk men goda chanser för uppgång

Teknisk analys SKF B: Det skulle ta en vecka innan utbrottet kom och motståndet vid 181 kronor togs, till en början, enkelt ut. I torsdags bjöds vi på en lång svans på ovansidan, samtidigt som de kortare medelvärdena och volymbalansen visar tecken på att vända upp.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 saknar i stort sett lutning men trendfasindikatorn visar nu tecken på att vända upp, vilket naturligtvis är positivt.

Eftersom vi i torsdags bjöds på en relativt lång svans på ovansidan, när trenden börjar vrida upp, innebär det att de som gick kort då förmodligen placerat sina stoppar strax ovanför 181,70.

Efter flera försök de senaste månaderna bröt aktien upp och förbi primärtrenden och det har lett till att de korta- och medellånga medelvärdena har vridit upp, vilket i min värld är positivt.

Sammanfattning: Det är hyfsade chanser att SKF ska fortsätta upp i en positiv trend, speciellt om 181,70 tas ut. Det råder å andra sidan fortfarande stor risk för skvalpiga rörelser och i torsdags bjöds vi på en negativ minidivergens. Om förra veckans högsta tas ut kommer med stor sannolikhet många stoppar för nedgång att ryka vilket innebär ett köptryck. Ett sätt för att vara med på rapporten men inte riskera för mycket pengar är att köpa en lottsedel, det vill säga en mindre post med ett hävstångsinstrument, ex.vis en minifuture med relativt hög hävstång. Om det visar sig att rapporten mottas väl är vi inne i position och kan öka på vinsten och flytta upp stoppen utan att det kostat oss så stor risk. Om det däremot visar sig att rapporten inte mottas väl är det bara små pengar vi riskerat.

Motstånd: 184,15 / 185,40 / 188,50 / 191,40
Stöd: 181,10 / 179,50 / 176,00 / 173,40

Delårssiffror på torsdag den 26/4.