BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Börjar bli väl paraboliskt, dags för rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder en negativ divergens strax under viktiga motstånd vilket inte alls är ovanligt i stigande trender. Jag brukar säga att en starkt stigande trend är en serie av falska dubbeltoppar. OMXS30 har sedan årsskiftet effektuerat allt högre signifikanta lågpunkter och så länge detta sker med positiv volymbalans kommer jag vara positiv till indexet och ser rekyler som lägen att ta nya positioner för uppgång, snarare än att gå kort. En punktering av 1545 som inte snabbt tas tillbaks kan vara ett första tecken på att den positiva bilden är på väg att krackelera, men där är vi inte än.”

Varje dag den förkortade påskveckan innebar högre stängningskurser vilket ledde till en uppgång med 1,8 procent vilket innebär att OMXS30 nu står 18,6 procent högre än vid årsskiftet. De senaste 78 handelsdagarna har indexet stigit med över 20 procent och när jag tar fram papper och penna hittar jag 39 liknande uppgångar sedan hösten 1986. Vid 23 av dessa (59%) har indexet fortsatt upp och stått högre en månad senare. I snitt har utvecklingen varit +1,7 procent på en månads- och +2,7 procent på tre månaders sikt. Det senaste tillfället var i april 2015 vilket bara var några dagar innan ATH-noteringen vid 1720 markerades.

Den kraftiga uppgången den senaste veckan, som börjar bli parabolisk, har fått gummisnodden att passera 99 och stochastic upp över 97.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,9 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i onsdags, noterats under det dagliga snittet.

Standard line möter upp vid 1610

På ovansidan möter närmast 1676-1680 följt av 1700 och ATH-noteringen vid 1720 från april 2015.

På nedsidan hittar vi närmast 1667 följt av 1656 och 1650 men jag fäster betydligt mer fokus på området kring 1610-1600 där standard line och flera tidigare vändningar skett.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit 0,3 procent men avslutningen av april har de senaste tio åren varit stark.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en stigande trend som den senaste veckan utvecklats nästintill paraboliskt. Det är nu exakt 4 år sedan vi hade en lika kraftig uppgång och den gången ledde det till en ATH-notering som än så länge är den övre begränsningen i den gigantiska konsolidering som råder sedan dess. Att vi inte kort kommer att bjudas på en rekyl är ingen högoddsare men det som är betydligt mer intressant är hur djup den blir, med vilken kraft den effektueras och på vilket sätt köparna tar tillbaks taktpinnen. Skulle det visa sig att 1545 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är det en allvarlig varningssignal men fram till dess är det ”köpa rekyler” som gäller.

Motstånd: 1677 / 1685 / 1700 / 1720
Stöd: 1667 / 1656 / 1650 / 1610-1600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92.

SP500: Utmattad med inte uträknad

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Optimisen ser än så länge ut att vara bred och köparna suger upp rekyler och eventuellt säljtryck relativt omgången. För tillfället ser jag noteringen kring kiltaket och den negativa divergensen mot momentumindikatorerna som än så länge, mindre varningssignaler, vilket inte ska förväxlas med säljsignaler. Nu när nästa viktiga motstånds- och sentimentsnivå i form av ATH-noteringen vid 2940 från slutet av september är på väg att utmanas kommer det bli en värdemätare på den underliggande optimismen. Även om det för tillfället är ett överköpt läge har jag inget intresse av att gå emot den rådande trenden och ser istället rekyler som utmärkta läge att ta nya positioner för uppgång.”

Den förkortade påskveckan har inneburit en del tveksamhet kring motståndsnivån vid 2900. Med en marginell nedgång med 0,1 procent har detta lett till en doji i veckografen. Hittills i år har SP500 stigit med 15,9 procent.

Precis som DJIA och Nasdaq Composite noteras S&P 500 precis under ATH-nivåerna som sattes i höstas men hade man tagit med utdelningarna under denna tid hade dessa noterats på nya historiska högsta. Studerar man veckografen ser det ut att råda ett starkt momentum men den senaste veckan har allt färre aktier noterat nya högre högsta.

Sedan början av april har indexet smugit sit upp längs den övre begränsningen av den stigande kilen. Indexet har stigit med över 23 procent sedan i julas och när jag zoomar ut diagrammet hittar jag bara 5 tillfällen med lika kraftiga uppgångar sedan 1980. 3 av dessa 5 tillfällen har kursen stått högre en månad senare men den enda av de som liknar det utseende vi har nu var kring årsskiftet 1998-1999. Det är extremt få tillfällen för att dra några slutsatser men fortsatta uppgångar har följts efter att indexet varit rejält nedtryckt (2009 och 1982).

Det gäller som vanligt att agera utifrån det som syns i grafen och det är för tillfället uppåt. Även om indexet är överköpt och mer än 90 procent tror på uppgång vilket innebär förhöjd risk för rekyl ser vi ännu inga signaler på att en topp har träffats.

Siktet är i första hand inställt mot ATH-noteringen från slutet av september vid 2940 men det börjar som sagt bli stretchat och en del negativa divergenser samtidigt som optimismen på väg till extremnivåer.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags varit lägre än snittet.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll den gångna veckan från en redan låg nivå till 12,1.

På ovansidan möter närmast 2918 följt av det 2935 men framförallt ATH-nivån vid 2940.

På nedsidan möter närmast 2900 följt av 2891 följt av 2873 samt områdena kring 2850 och 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerad ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot momentumindikatorerna
– Överköpt kring taket i den stigande kilen

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men kommer att övergå till att bli neutral om vi bjuds på en bekräftad stängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Den gångna veckan har präglats av en viss osäkerhet samtidigt som indexet hängt fast vid den intressanta 2900-nivån. Vi befinner oss mitt i rapportperioden och det innebär i sin tur att risken för skvalpig och slagig handel är större än normalt. 2900 är än så länge en intressant stödnivå precis som ATH-nivån kring 2940 är en tung motståndsnivå, än så länge. Förutom 2900 bevakar jag 2873 och 2848 på nedsidan som intressanta rekylnivåer med goda förutsättningar att suga upp nedgångar i samband med andhämtningspauser. En första ”riktig” varningssignal kommer en tydlig punktering av 2788 att vara. Tills motsatsen bevisas är det ”köp fortsättningsformationer i samband med rekyler” som gäller och passeras 2940 ställs siktet in mot nästa intressanta nollnivå vid 3000.

Motstånd: 2918 / 2935 / 2941 / 2956 / 2967
Stöd: 2900 / 2891 / 2873 / 2867 / 2848

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59.

DAX: Extremt översålt på kort sikt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas 12000-nivån och mer talar för att vi kommer se nivån tas ut och ställa in siktet mot 12500 snarare än en punktering av 200-dagars medelvärde. Rekylrisken är stor men så länge köparna suger upp eventuella säljtryck innan golvet i den stigande kanalen punkteras talar mer för en fortsatt upp- än nedgång.”

Den gångna veckan inleddes upp och förbi 12000-nivån och fortsatte upp för att stänga kring den högsta nivån sedan den 4 oktober. Totalt adderades 1,8 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,8 procent. Som jag skrev för en vecka sedan talade mer för en uppgång upp mot 12500 än en vändning söderut.

De senaste 78 dagarna har DAX stigit med nästan 18 procent och sedan 1975 hittar jag 47 tillfällen där indexet stigit lika mycket eller mer. Vid 27 av dessa har uppgången fortsatt även den kommande månaden. De två senaste gångerna vid såg liknande utseenden var i slutet av januari och början av maj 2015.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras kring 73, stochastic vid 96 och gummisnodden passerade i fredags 99. Risken för en rekyl är stor men så länge vi inte får någon signal om att en topp träffats är det enklare att navigera åt det håll bussen är skyltad och det är för tillfället norrut.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,1 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volatiliteten, mätt som bredden mellan bollingerbanden, har de senaste tre veckorna vänt upp från en låg nivå och det blir nu spännande att se om detta var startskottet på en mer varaktig och längre trend.

Sammanfattning: DAX noteras nu kring taket i den medellånga stigande trendkanalen och med kortsiktigt extremt hårt spända momentumindikatorer har risken för ökat för en stundande rekyl. Volymbalansen är positiv och så länge så är fallet och vi inte bjuds på en punktering av golvet i den stigande kanalen talar mer för att rekyler är intressanta att haka på för fortsatt uppgång. Tajmingen för att jaga nya positioner för uppgång just nu är inte de optimala men efter den stundande rekylen ser det mycket intressant ut.

Motstånd: 12270 / 12330 / 12470 / 12620
Stöd: 12125 / 12040 / 11900 / 12756

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 91.

ABB: Intressant utbrottsgap

Teknisk analys ABB: Det blev en rekyl efter föregående analys men köparna kom tillbaks redan vid 179 kronor och två dagar senare togs den fallande motståndslinjen ut. I onsdags öppnade ABB med ett gap på 4 procent och stängde i den övre delen av dagscandlen. Den gångna förkortade veckan stängde med en liten, men positiv candlestick.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på MA-200 för att peka ut är för tillfället nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring +0,6 vilket innebär att man bör vara relativt kortsiktig och företrädesvis agera med positioner för uppgång.

Utbrottet upp genom både den fallande motståndslinjen och primärtrenden innebär att det nu, bortsett från 200-kronorsnivån, är relativt fritt upp mot toppen i slutet av augusti vid 220 kronor.

På kort sikt är dock ABB-aktien kortsiktigt överköpt och skärtorsdagen stängde 8 procent över det övre bollingerbandet och dagsmomentum (RSI-14) noteras inför veckostarten kring 79.

Volymbalansen ser ut att bryta upp och tog i torsdags ut den senaste bekräftelsenivån från den 3e april.

Det är nu över 6 procent ner till standard line samtidigt som vollan stigit så att det för tillfället är 14 procent mellan bollingerbanden. I 41 procent av fallen sedan 2002 har kursen rekylerat de närmaste dagarna. Senaste tillfället var för nästan exakt ett år sedan och då föll kursen endast en dag men med 1,9 procent.

Sammanfattning: På kort sikt är ABB överköpt och risken för en rekyl eller en pausformation är stor. Om inte den kommande andhämtningspausen får aktien att etablera sig under standard line (den röda punktstreckade linjen) talar nu mer för att en intressant uppgångsfas är inledd. Tajmingen för att jaga priset just nu är dock inte den bästa men jag kommer hålla noggrann koll på nästa fortsättningsformation, speciellt efter en rekyl.

Motstånd: 196,70 / 198,30 / 201,90 / 205,50
Stöd: 193,10 / 191,00 / 187,50 / 183,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.

Ericsson B: Bearish meeting line kring kanaltaket

Teknisk analys Ericsson B: I samband med kvartalssiffrorna som släpptes i onsdags bröt aktien upp förbi 92 kronor och stängde högt. I fredags testades 95-kronorsnivån av men stängningen skedde kring samma nivå som i onsdags.

Den långa trenden pekar sedan ett år tillbaks uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +2,6. Vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier som går ut på att köpa rekyler som följs av positiva candlesticksformationer helst i samband med positiva minidivergenser.

Efter kvartalssiffrorna i onsdags noterades stängningen 7 procent över det övre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden passerade 10 procent. Jag hittar 64 liknande tillfällen sedan början av 2002 och vid 40 av dessa har aktien stått lägre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit -0,4 procent. Det senaste året hittar jag 6 liknande tillfällen och varje gång har det lett till rekyler/kortare nedgångar på i snitt -3,0 procent en vecka senare.

Sammanfattning: Förutsättningarna för ytterligare uppgångar, på medellång sikt, är goda men på kort sikt är rekylrisken stor. Om torsdagens lägsta punkteras med en dagsstängning är det goda chanser för en nedgång mot 92-90 kronorsnivån där en positivt fortsättningsformation kan vara värd att haka på. Om golvet i den stigande kanalen, kring 89 kronor punkteras, utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för att vi sett en signifikant topp, men där är vi inte – än.

Motstånd: 95,00 / 95,85 / 97,50 / 99,20
Stöd: 93,30 / 92,45 / 90,80 / 89,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.