BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Överköpt när fib 50% närmar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten för lite mer än en vecka sedan har indexet passerat flera viktiga kortsiktiga sentimentsnivåer. De senaste dagarnas uppgång, motsvarar en normal årsuppgång, har fått OMXS30 att bli överköpt kring taket i den kortsiktigt stigande kanalen. Det vore inte oväntat om en rekyl inleddes nu utan snarare hälsosamt då risken annars är att det skapas alldeles för stora obalanser. Vid en eventuell rekyl är det bra om inte 1400-nivån punkteras då det riskerar att locka till säljtryck. Nivåmässigt kortare rekyler kommer vara köpvärda när de följs av positiva candlesticksformationer. Det är nu stor chans att lagging line kör in i priset och det i sin tur talar för att vi går en slagig period till mötes. Om det visar sig att 1260 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket tilltar.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av gapmotståndet från den 9 mars kring 1540 som höll som veckohögsta. En mindre rekyl ner till motpolen vid 1470 som testats ett par gånger den senaste månaden respekterades även i torsdags. Veckan avslutades med ett positivt gap och en uppgång med hela 3,4 procent vilket innebar att veckan totalt stängde 2,4 procent högre än föregående vecka. Årets nedgång är nu reducerad till 13,4 procent.

OMXS30 har stigit 22 procent sedan marslägsta och noteras nu mitt emellan fib 50% och Fib 38% för ”coronanedgången” där vi även hittar 50-dagars medelvärde samt den övre molnlinjen cloud span b.

Det svenska storbolagsindexet noteras fortfarande i den övre delen av den stigande kortsiktiga trendkanalen. Vill man så bildar de högre bottnarna sedan den 23 mars en stigande kil.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -1,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och en ökad sannolikhet för skvalpiga rörelser.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och fredags (uppgångsdagarna) noterats under det dagliga snittet. Detta innebär att volymbalansen för tillfället nått upp över tremånaderssnittet. Nu gäller det att nivån inte omgående punkteras med kraft.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något de senate veckorna och inför veckostarten är det 22 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1556 följt av 1583 och 1660.

På nedsidan hittar vi närmast 1507 följt av 1469 och 1435 samt 1400-nivån.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit 8 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,0 procent högre.

Sammanfattning: Uppgången som startade i mitten av mars har skett med stigande volymbalans samtidigt som köparna sugit upp tendenserna till rekyler på allt högre nivåer. Nu närmar sig flera tuffa motstånds- och samtidigt sentimentsnivåer. Den första jag fäster viss vikt vid hittar vi kring 1585 där både fib 50% för nedgången och cloud span b (röda molnlinjen) möter upp. Cloud span b är platt den närmaste tiden samtidigt som lagging line kört in i priset vilket historiskt efter kraftiga nedgångar varnar för att en tid med skvalpiga rörelser är att vänta. De korta momentumindikatorerna har vänt ner från höga nivåer samtidigt som SMACD efter det positiva medelvärdeskorset för snart en månad sedan närmar sig nollan. Rekyler från denna nivå, som inte punkterar 1400 ser jag som hälsosamma och väl värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer. Om därefter 1400 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för tilltagande säljtryck. Om molnet kring 1600 tas ut ställs siktet i första hand in mot MA-200 och därefter 1725.

Motstånd: 1556 / 1583 / 1660
Stöd: 1507 / 1469 / 1435 / 1400

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39.

SP500: Bryter upp över fib 50%

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 har gått från extremt översåld till extremt överköpt på bara två veckor. Senast jag såg ett liknande utseende, vilket är den enda gången förutom nu på 40 år var kring årsskiftet 2008/2009. Skillnaden är att den gången tog skiftet fyra månader. Vad innebär det? Jo, denna gång är det betydligt fler som plågas av att ligga snett och har det i färskt minne (öppet sår). Om den kommande rekylen blir måttlig och sugs upp innan (i bästa fall) golvet i den kortsiktiga kanalen punkteras är det vi ser en mycket positiv bottenformation. Om lägstanivån för ö-formationen (grön ring) punkteras utan att snabbt återtas är dock risken fortfarande stor för att säljtrycket kan trigga igår tilltagande, kanske tom jobbigt säljtryck igen.”

S&P 500 har pendlat lite fram och tillbaka den senaste veckan i en range mellan 2852 och 2721 då fib 50% testats av. Det var andra veckan i rad med uppgångar och totalt steg indexet med 3,0 procent den gångna veckan vilket innebär att den senaste månaden noteras en uppgång med 19,9 procent. Indexet noteras nu endast 11 procent lägre än vid årsskiftet. Momentumet i den senaste månadens uppgång har avtagit den senaste veckan vilket lett till slagig handel.

Nu drar även rapportsäsongen igång och efterhand har förväntningarna skruvats ner. Den senaste tiden har negativa makrosiffror presenterats och de inledande rapporterna har inte varit speciellt positiva. Ändå stiger börsen, varför? Det kan självklart bero på många faktorer men jag tror det är framförallt två: 1. Placerarkollektivet hatar osäkerhet men för varje liten positiv indikation på att virusspridningen håller på att avta överskuggar negativa makrosiffror, som man mentalt redan intecknat. 2. Börsen ligger normalt 6 månader före konjunkturen och med de stimulanser som flödar in i marknaden tolkar man det som att centralbankerna kommer vara börsens bästa vän framöver.

Det ligger dock en fara i att vända på klacken för fort och efter en uppgång med över 30 procent sedan lågpunkten (+1,2% per dag i snitt) den 23 mars kommer en rekyl förr eller senare. Jag tror att det är väldigt nära tills den första rekylen värd namnet drar igång.

Fredagens stängning var den första över 50-dagars medelvärde sedan den 21 februari och ett litet uns ovanför lågpunkten från februarilägsta vid 2856. Även om sannolikheten för en näraliggande rekyl blir allt större har oddsen för att indexet ska ta sig upp till 200-dagars medelvärde stärkts, vilket dessutom innebär att även molnet passeras. Om vi tar en titt på det mer riskbetonade Nasdaq Composite stängde det över primärtrenden i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. MA-50 skar i slutet av mars ner under MA-200 och effektuerade ett dödskors. Dödskors som effektueras efter extremt branta nedgångar, som denna gång, brukar dock inte ha så stor betydelse (mycket av nedgången är då redan klar). Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -0,7 vilket innebär att sannolikheten nu ökat för att indexet går in i en konsolidering.

Volymen även denna vecka med uppgång noterats kring eller över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är nu svagt negativ men har planat ut och närmar sig nu tremånaderssnittet.

SMACD testar nu av zonen kring nollan och om nivån tas ut är det en positiv pusselbit som ofta förstärker en pågående stigande trend.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) steg den gångna veckan från 17% till 26% av aktierna som ingår i SP500 som noteras över primärtrenden.

VIX (den förväntade vollan) har fallit från toppen vid 82 till 38 i fredags. Även om VIX fortsätter ner från nuvarande nivå behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig men har den senaste veckan åter kommit upp en bit och noteras inför veckostarten kring 26 vilket ytterligare talar för att vi ser en lokal topp närma sig.

På ovansidan möter närmast 2900 följt av 2956 och området kring 3000 där MA-200 möter upp.

På nedsidan möter närmast 2856 följt av 2831 och 2811-2796 men speciellt håller jag koll på zonen 2640-2600.

I den positiva vågskålen:
– VIX har under relativt lång tid noterats kring extrema nivåer men har fallit tillbaks den senaste tiden
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan MA-20 kring 2610 punkteras

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under Ichimokumolnet
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå
– BBW har vänt upp de senaste veckorna och noteras nu kring 26
– Symmetrianalysen indikerar att en topp rycker närmare

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: S&P 500 visar upp styrka även om momentumet inte är lika starkt nu som vid uppgången direkt efter lågpunkten vid 2200. Även om vi bjuds på en rekyl inom kort talar nu alltmer för att MA-200 kommer nås än att marslägta ska ge vika. Om MA-200 nås inom några veckor innebär det att ichimokumolnet tas ut vilket är en signal om att sentimentet även på medellång sikt blir positivt. En kommande rekyl bör helst inte bli så kraftig att 2630-nivån ger vika för då ökar risken för en nedgång mot marslägsta vid 2200. Vi ska naturligtvis inte underskatta potentialen i de kommande rapporterna som i många fall troligen kommer överraska negativt och kan skicka ner indexet mer påtagligt än önskat. I den negativa vågskålen möter SP500 upp tunga motstånd på ovansidan (Fib 62%, cloud span b och MA-200) som efter en extrem uppgång den senaste månaden, motsvarande flera årsuppgångar, kan leda till vinsthemtagningar. Det är alltså bäddat för en utmanande rekyl. Om däremot rekylen studsar upp från molnets röda linje, naturligtvis efter att nivån först passerats, kan det vara en bra studsnivå att agera från.

Motstånd: 2900 / 2956 / 3000 / 3125
Stöd: 2856 / 2831 / 2811-2796 / 2640-2600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74.

DAX: Tveksamhet när fib 50% ska testas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om en kommande rekyl sugs upp innan den senaste lågpunkten vid 9335 från den 2 april ger vika är förutsättningarna goda för att vi sett en långsiktig botten effektuerats. Skulle däremot lågpunkten från början av april istället punkteras ökar risken för att 8255 kommer att testas av och eventuellt punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap upp och markerade omgående 10820 som höll som veckohögsta. Totalt steg DAX med 0,6 procent vilket ganska väl beskriver det vi sett, nämligen skvalpigt med viss tveksamhet. På ovansidan möter nu både fib 50%-nivån för coronanedstället och denna sammanfaller med en platt cloud span b kring 11000.

Sedan lågpunkterna vid 8250 i mitten av mars har DAX stigit med 28 procent har når fib 50%-nivån för coronanedgången efter en ”uppstuds” med tre normala årsuppgångar på en månad. Att en rekyl rycker närmare behöver man inte vara expert för att förstå men ingen vet om den inleds idag eller om några veckor.

Det som är av intresse vid en kommande rekyl, är istället hur djup den blir och framförallt med vilket engagemang köparna kommer tillbaks. Om det visar sig att fib 50% för uppgången kring 9535 punkteras ökar risken för ett nytt besök nedåt marslägsta.

Den gångna veckan inleddes med ett positivt TS-kors (turning line skar upp över standard line) men när det sker under molnet tolkar man det som en svag köpsignal.

SMACD effektuerade för tre veckor sedan ett positivt medelvärdeskors från en extremt låg nivå, den lägsta sedan november 1987, vilket är positivt. Det vi inte vill se nu är att SMACD vänder ner och effektuerar en säljsignal som riskerar att trigga ytterligare säljtryck. När zonen kring nollan nås är dock risken förhöjd för att en rekyl är på väg att inledas. När nollan däremot tas ut och inte omgående punkteras boostar det ofta en pågående uppgång.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fyra veckor sedan till 58 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 24 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt och indexet har fortfarande 16 procent upp till nivån. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -2,2 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång är stor när en topp markeras.

50-dagars medelvärde noteras inför veckostarten ungefär 5,5 procent ovanför fredagens stängning.

Sammanfattning: DAX-indexet noteras strax under ett antal viktiga motståndsnivåer där den platta cloud span b (den röda molnlinjen) som noteras vid fib 50% och trippelnollenivån 11000 först möter upp. Cloud span b och lagging line (den tjocka blå linjen) talar för att det kommer bli skvalpigt och slagigt framöver. En kommande rekyl, om den inleds i början av veckan, kommer vara köpvärd ner mot området mellan 9840-9535. Skulle inte köparna komma tillbaks, senast vid denna nivå, är risken stor för att säljtrycket kommer att tillta så att marslägsta åter behöver besökas. Än så länge noterar DAX högre lågpunkter (de svarta pilarna) över MA-20 och så länge det mönstret inte bryts kommer jag vara positiv på kort sikt. Med trendfasindikatorn kring -2,2 och noteringen under molnet talar dock mer för att vi framöver kommer att bjudas på utmanande nya nedställ än att 200-dagars medelvärde kommer att tas ut. När inleds då nya kraftiga nedställ? Självklart är det ingen som har svar på det men när den senaste lågpunkten punkteras utan att snabbt tas tillbaks är det mycket som talar för att en ny nedgångsfas är inledd.

Motstånd: 10756 / 10820 / 11000 / 11040 / 11695
Stöd: 10500 / 11440 / 10380 / 10000 / 9840

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 30.

Atlas Copco A: Bryter upp genom molnet

Teknisk analys Atlas Copco A: Det blev en turtle soup efter föregående analys men när gapmotståndet vid 350 kronor nåddes avtog köptrycket. Stoppen träffades och nedgången fortsatte till 260-kronorsnivån där köparna kom tillbaks. Nu har Atlas Copco åter tagit sig upp till gapmotståndet vid 350 kronor och denna gång även stängt över ichimokumolnet.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras just nu kring 0,9 och därför ska vi vara beredda på en rekyl och ytterligare något omtag innan gapet från den 24 februari täpps till.

Volymbalansen är positiv vilket skapar goda förutsättningar för att en kommande rekyl kommer att sugas upp.

SMACD lämnade den 24 april ett positivt medelvärdeskors efter att ha varit nere under -15. I början av föregående vecka passerades även nollan vilket förstärker det positiva utseendet.

Sammanfattning: Atlas Copco har stigit med 35 procent sedan lågpunkten den 23 mars vilket motsvarar mer än 2 procent i snitt per dag. Självklart kommer det inom kort att leda till en rekyl och så länge den inte punkterar cloud span a (den gröna molnlinjen) kommer fortsättningsformationer att vara värda att haka på. När/om 369 kronor nås kan det vara lämpligt att stänga positionen eller ta hem vinst och tajta till stoppen.

Atlas Copco lämnar delårssiffror den 23 april.

Motstånd: 352,30 / 356,60 / 363,50 / 367,75
Stöd: 338,40 / 334,15 / 327,25 / 322,95

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61.

Lundin Mining: Flaggar för uppgång

Teknisk analys Lundin Mining: Rekylen jag skrev om för en vecka sedan nådde i torsdags ner till 41 kronor precis vid fib fan 38% för att sedan avsluta veckan med en doji.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut saknar riktning. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -2,2 vilket indikerar att risken för fortsatt nedförsåka är stor.

Än så länge noteras Lumi under molnet vilket är negativt samtidigt har cloud span a så smått börjat vrida upp och lagging line har kört in i priset. Både cloud span b och lagging line indikerar att det kan bli en tid med slagig handel men volymbalansen har sedan slutet av mars noterat högre högsta och lägsta.

SMACD håller just nu på att testa av nollan, som utgör ett motstånd när indikatorn möter nivån underifrån. Som alla andra motstånd kommer det vara förlösande när/om nivån tas ut.

För en vecka sedan bjöds vi på ett TS-kors när turning line bröt upp över standard line och med en allt positivare volymbalans ökar nu sannolikheten för att molnet kommer att tas ut.

Sammanfattning: Det är fler utmaningar kvar på ovansidan men torsdagens studs på stödet vid 41 kronor tillsammans med en något positivare volymbalans indikerar att förutsättningarna ökat för ett potentiellt utbrott upp över 45,60. En första indikation på att köparna kan vara på väg igen får vi om fredagens högsta vid 44,25 passeras. Punkteras däremot 41 kronor utan att snabbt tas tillbaks är risken stor för att det krävs ett djupare omtag innan köparna vågar agera med mer självsäkerhet. Vid en passering av molnet ställs siktet in mot i första hand 55-kronorsnivån.

Motstånd: 44,24 / 45,25 / 45,75
Stöd: 42,20 / 40,85 / 40,00 / 38,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40.