BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: På väg in i det sämre halvåret

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en ny uppladdningsfas drog indexet iväg upp till en ny rekordnotering efter att ha jobbat en vecka med att mjuka upp 2250-nivån. Efter små candlar och tajta ranger brukar utbrotten bli tydliga och fredagen är ingen undantag. Med en stängning över den övre regressionslinjen och hårt spända momentumindikatorer är risken stor för en stundande rekyl. Även om vi bjuds på en rekyl, som kan bli utmanande, är mitt huvudspår att börsen borde vidare upp trots att vi går in i det mer utmanande halvåret.
Att gå emot den stigande trenden ser jag däremot som fakirtrading.”

Inte helt oväntat inleddes den gångna veckan nedåt och täppte till gapet mot 2200 som jag nämnt flera gånger. Vid denna stödnivån har nedgången åtminstone tillfälligt avtagit. I onsdags återtogs 20-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 19,5 procent.

Så länge indexet fångas i en range mellan den senaste ATH-nivån vid 2285 och gapstödet från den 6 april vid 2200 kan vi räkna med tvära kast och slagig handel. Den av nivåerna som passeras eller punkteras ställer in siktet för de kommande veckorna.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn har de senaste två veckorna hållt sig kring en nivå som varnat för en stundande rekyl eller konsolidering.

Volymen har den gångna veckan legat kring snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 89 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför måndagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 92 procent av largecapaktierna över MA-20, 90 procent över MA-50 och 92 procent över MA-200. 81 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd redan vid 2242 följt av 2261 och ATH-nivån vid 2285 samt den jämna nivån vid 2300.

På nedsidan hittar vi först stöd 2230 följt av 2222 och zonen kring 2200.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,2 procent lägre.

Sammanfattning: OMXS30 är fångat i en relativt tajt range. Historiskt har den kommande månaden utvecklats svagt och risken är stor för att så blir fallet även i år. En passering av ATH-nivån vid 2285 ställer in siktet mot 2350 men på vägen möter både 2300 och 2330. Punkteras däremot tisdagens lägsta kring 2197 ställs siktet in mot området vid 2150. Risken är stor för skvalpiga rörelser de närmaste dagarna men som jag sagt tidigare kommer detta troligen att följas av nya högre toppar och rekordnoteringar, åtminstone på lång sikt (> 6 mån).

Motstånd: 2242 / 2256-2261 / 2285 / 2300
Stöd: 2230 / 2222 / 2000 / 2187 / 2150

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Osäkerhet som leder till varannandagsrörelser

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet har fortsatt upp och noterade nya ATH-noteringar varje dag den gångna veckan. Nu testas den övre regressionslinjen för det senaste trendbenet av och det kring dubbelnollenivån vid 4200. Det är stor risk för en stundande rekyl och en något högre volla den närmaste tiden men mer talar för att 4200 kommer att passeras, även om det kan behövas några omtag dessförinnan, än att expansionen kommer att ske söderut och hota det positiva långsiktiga utseendet. Om indexet väljer att följa det historiska utseendet i år kommer det vara en slagig period med svagt stigande kurs fram till början av juni, men historia är inte samma sak som framtid.”

Den gångna veckan inleddes med en liten rekyl ner mot stödområdet vid 4120-nivån som än så länge bjuder upp till dans. Avslutningen blev minst sagt skvalpig där hotet om höjda kapitalskatter i USA, som presenterades i torsdags, kan bli en tuff nöt framöver. I fredags återtogs dock den senaste veckans stängningar. Totalt backade dock indexet med marginella 0,1 procent den gångna veckan.

På kort sikt fångas indexet i en tradingrange mellan 4120 och den senaste ATH-noteringen strax under 4200. Om zonen mellan 4120-4100 punkteras ställs siktet in mot gapet från den 5 april mellan 4034/4020 tillsammans med standard line möter upp. Om det istället blir 4200 som passeras hittar vi nästa motståndsområde kring 4240/4260.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu kring +7 vilket varnar för en potentiell topp.

Volymen den gångna veckan har noterats under det dagliga snittet. igår var högre än i torsdags men noterades 3 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den mattats av den senaste veckan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför veckan kring 96 procent vilket är tecken på en tjock is.

VIX (den förväntade vollan) har den senaste veckan pendlat mellan 20 och 17 för att stänga fredagen strax under 17. Fredagens stängning skedde under både MA-20 och EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7.

På ovansidan möter närmast 4196-4204 följt av 4226 och zonen kring 4250.

På nedsidan möter närmast 4150 följt av 4137 och 4115 samt zonen kring 4100-4082.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4191 den 16/4

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna stiger
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Överköpt, överälskat och övervärderat
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter den kraftiga uppgång från slutet av mars har indexet nått upp til delmålet kring 4200 och tar en kortare paus. Även om vi bjuds på en rekyl är det troligt att köparna står och väntar kring lägre nivåer. Så länge inte 3850 punkteras utan att snabbt tas tillbaks talar mer för fortsatta uppgångar framöver. Historiskt brukar den närmaste tiden vara skvalpig och slagig efter en positiv vår. I år ser dock indexet ut att följa det historiska mönstret. När det råder osäkerhet, som leder till kontraktioner, lägger placerarkollektivet ”örat på rälsen” och blir känsliga för negativa nyheter. Den av de jämna nivåerna 4200- eller 4100 som tas ut eller punkteras ställer troligen in siktet för den närmaste tiden. På lång sikt, mer än 6 månader (lång sikt för mig) är undertonen tillsammans med 18-årscykeln fortfarande positiv men självklart inte om en våt skattefilt gör vad den kan för att släcka börsintresset.

Motstånd: 4196-4204 / 4226 / 4250 / 4265
Stöd: 4156 / 4148 / 4137 / 4115 / 4100-4082

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Ackumulerar marsuppgången i en tajt range

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för en rekyl men än så länge ser vi inga tecken på att indexet toppat. En rekyl kommer vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt ATH som följdes av den kraftigaste dagliga nedgången sedan den 29 januari. Totalt backade indexet med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 11,4 procent. I månadsgrafen noteras en spinning top och den senaste veckan resulterade i en bearish dark cloud cover dock med en spännande svans på nedsidan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler men att det är stor risk för rekyl.

SMACD har vänt ner från en nivå över 15 och vi vet att när indikatorn vänder ner från dessa höga nivåer leder det ofta till rekyler. Senast vi såg att SMACD vände ner från en lika hög nivå var i mitten av januari.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Historiskt har DAX noterats i kortvariga upp- och nedgångar den närmaste månaden och det blir spännande att se om expansionen från den nu rådande kontraktionen kommer att ske uppåt eller nedåt. DAX nådde för ungefär en vecka sedan upp till delmålsområdet vid 15500 där bla den övre av regressionslinjerna mötte upp. Den gångna veckan inleddes med ett nedställ som sögs upp kring MA-20 och även om nivån punkteras talar mer för att köparna kommer tillbaks innan det positiva utseendet hotas. En rekyl kommer vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högre pivottoppar.

Motstånd: 15360 / 15500 / 15650 15800
Stöd: 15200-15150 / 15000 / 14825

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 45+.

Volvo B: Flera tecken på att rekylen är över

Teknisk analys Volvo B: Efter analysen och dojin kring gapstödet vid 200 kronor inför rapporten i torsdags har aktien varit uppe och vänt i gapet från den 1 april. Det är en viss tveksamhet när gapet testas av och risken är stor för att vi kommer att bjudas på en period med skvalpiga rörelser.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och men trendfasindikatorn noteras i zonen där det råder stor risk för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ men den senaste veckan ser vi en del positiva pusselbitar. I samband med uppstudsarna mot gapmotståndet har volymen tilltagit vilket brukar vara en indikation på att stora aktörer bygger upp positioner inför ett eventuellt stundande utbrott.

SMACD har efter ATH-noteringen varit nere på den lägsta nivån sedan coronanedstället i mars förra året och lämnade i fredags ett positivt medelvärdeskors.

Priset har punkterat cloud span b (den röda linjen hos molnet) vilket är negativt. Men det är en svagt positiv pusselbit när lagging line bryter upp över molnet som vi såg i fredags.

Sammanfattning: Efter rekylen efter ATH-nivån utmanades åter den viktiga 200-kronorsnivån och även denna gång stod den pall. För första gången under nedstället bjuds vi nu på positiva pusselbitar. Den som vill kan börja smyga sig in om fredagens högsta passeras och vi bjuds sedan på ytterligare en positiv pusselbit om priset bryter upp över 221 kronor där vi nu hittar cloud span b. När/om 229 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om vi bjuds på en dagsstängning under nivån. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 230 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 208 kronor.

Motstånd: 213,95 / 216,00 / 217,70 / 221,10
Stöd: 208,40 / 206,75 / 201,50-200,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.

Trelleborg B: Treticksliknande fortsättningsformation

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev en effektuerad treticksformation efter föregående analys men i samband med nedgångarna i OMXS30 förra veckan rekylerade även Trelleborg. Rapportreaktionen i torsdags tolkar jag positivt. Kort sagt de positiva pusselbitar jag pratade om för 1,5 vecka sedan gäller fortfarande.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi uppmanas att agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv även om den mattats av i samband med den senaste rekylen vilket är enligt skolboken.

Dagsmomentum har effektuerat en turtlesoupliknande formation kring 50-nivån och det indikerar att köparna står och väntar på att agera så fort det blir rabatt.

Cloud span b visar tecken på att vrida upp och turning line noteras över standard line. Lagging line har studsat på priset.

Målkursen för den treticksliknande formation vi bjöds på förra veckan hittar vi kring 240 kronor och den mer offensiva kring 256 kronor.

I samband med rapporten i torsdags passerades onsdagens högsta och så länge inte onsdagens lägsta vid 218,70 punkteras är formationen i spel.

Sammanfattning: Om inte börsklimatet (riktningen hos OMXS30) klappar ihop är det goda förutsättningar för att Trelleborg åter har ställt in siktet mot i första hand det defensiva symmetrimålet vid 240 kronor. När/om 233 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 233 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras i så fall lämpligen kring 218,40.

Motstånd: 226,50 / 232,30 / 234,40 / 240,20
Stöd: 220,60 / 218,70 / 215,20 / 214,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37+.