BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 17

OMXS30: Skaplig edge för uppgång på en veckas sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Säsongsindikatorn talar för en topp om ungefär en vecka. Det råder en uppladdningsfas och det kommer att bli spännande att bevaka utbrottet. Redan om 1656 punkteras med tydlighet kan det trigga en nedgång mot i första hand 1600-nivån.”

Den gångna veckan inleddes upp men kursstaplarna var extremt små kring 1700-nivån, vilket är ett tecken på att styrkan i uppgången kan vara på väg att avta. Totalt noteras en nedgång med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 13 procent.

De senaste åtta veckorna har det svenska storbolagsindexet noterats i en lågvolatil tradingrange där tre av de senaste sju senaste veckostaplarna varit kraftiga och röda.

Studerar vi volymbalansen kan vi konstatera att det varit tilltagande volym i samband med nedgångsstaplarna vilket inte är ett bra tecken, men vi vet samtidigt att det är lätt att förivra sig. Om mönstret håller i sig och dessutom tilltar med nästa topp lägre än 1710 så kan det vara ytterligare en varningssignal. Bortsett från i fredags har volymen legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men i fredags noterades volymen hela 22 procent över snittet.

De senaste dagarna har jag upprepat att vi inte ska bli förvånade över tvära kast när begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig. Ni som följt ETP Direkt har hört mig kommentera tilltagande svaghet i samband med öppningarna de senaste dagarna.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämst gick verkstad, basråvaror, finans och teknologi. De minsta nedgångarna noterades i defensiva kraftbolag, telekom och oljebolag. en enda sektor som stängde på plus igår var kraftbolagen. Sämst gick teknologi och basråvaror. Ingen aktie som ingår i OMXS30 stängde på plus i fredags. Rapporterande SKF gick sämst följt av Sandvik och Assa Abloy B. I fredags steg totalt 188 aktier på Stockholmsbörsen medan 375 stängde på rött.

Den långa trenden pekar fortfarande upp men bara under de senaste två börsdagarna har både 8-, 20- och 50-dagars medelvärde punkterats.

Kursen har fallit med 3,2 procent de två senaste dagarna och gummisnodden noteras kring 5,9. Vad har då hänt historiskt i positiva marknadsfaser när gummisnodden noterats under 10 och kursen har fallit med minst 3,0 procent på två dagar? De senaste 18 åren har detta inträffat 42 gånger och i 28 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången har skrivits till i snitt 1,0 procent. Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i ungefär 60 procent av fallen.

MACD vände upp i köp i onsdags men föll åter ner i sälj under torsdagen och med fredagens kraftiga nedställ bjöds vi på en negativ trampolin.

Dagsmomentum vände ner under månadsmedelvärdet i torsdags och inför fredagen skrev jag att en punktering av 49 kunde trigga en tilltagande nedgång. Nu noteras dagsmomentum redan kring 40 och senast vi hade ett liknande utseende var i början av januari.

Med fredagens nedställ punkterades golvet i den svagt stigande kortsiktiga trendkanalen och nu närmar sig golvet i den mer långsiktiga kanalen som jag bevakat sedan slutet av december.

På ovansidan möter närmast nivån upp kring MA-50 som inför veckan noteras kring 1668 och därefter 1689 och 1696-2000.

På nedsidan möter framförallt 1635-nivån upp och om den punkteras hittar vi nästa hållpunkt vid 1600 följt av 1535 men framförallt 1500-nivån.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1490.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge inte MA-50 återtas.

På kort sikt är jag svagt positiv till utvecklingen på någon veckas sikt men i och med att golvet i den korta trendkanalen punkterades med så pass stor kraft är det viktigt att köparna visar sig kring nuvarande nivå eller åtminstone innan 1635 punkterats och bekräftats.

Säsongmässigt och tekniskt är det mycket som talar för att vi närmar oss ett läge där köparna står och väntar. Om däremot 1635 punkteras ökar risken för att nedgångstakten ska tillta ytterligare. Vi behöver en positiv candlesticksformation för att kliva på för uppgång och skulle den ske kring stödnivån 1635 blir den mycket intressant att följa. Än så länge är det för tidigt att börja navigera för nedgång.

Motstånd: 1672 / 1691 / 1696 / 1700 / 1715 / 1720
Stöd: 1654 / 1635 / 1625 / 1573 / 1556 / 1524

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP5 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 891.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP145 med en häv kring 1,9 och en stop loss på 2464.

S&P 500: Än så länge hälsosam rekyl

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en positiv handelsvecka nådde indexet upp till motståndsnivån kring 2100 och det blir nu spännande att se om 2120 blir ett alltför tufft motstånd eller om konsolideringen kommer att fortsätta ett tag till. Så länge 2040-nivån är intakt talar mer för fortsatt upp- än nedgång.”

Den gångna handelsveckan innebar en nedgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 1,1 procent. I månadsgrafen råder en viss tveksamhet men hinner ju ändra sig till månadsstängningen. Årsmedelvärdet noteras vid 2015 och så länge det inte punkteras med en månadsstängning anser jag att vi ska vara köpare i samband med rekyler.

Fredagen inleddes med kraftigt fallande kurser och när två timmar återstod av handelsveckan noterades nedgången till 1,6 procent. De sista två timmarna reducerades dock nedgången en halv procent.

Volymen har bortsett från i fredags noterats klart under snittet men i samband med nedgången steg volymen till 16 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämst gick teknologi och cykliska konsumentprodukter. Minst nedgång noterades aktier inom hälsovård. Endast 48 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg under fredagen medan hela 436 aktier stängde rött. Bristol-Myers och Mylan gick bäst medan Apple, Amazon och Microsoft tyngde S&P500-indexet mest. Nu är det bara en dag men det var en tydligt defensiv dag. Nu återstår att se om köparna kommer tillbaks men framförallt hur och med vilken kraft.

Ingen av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte ner med ytterligare 1,1 procent till $124,8. Google vände ner och föll med 1,8 procent vilket fick aktien att stänga vid $524,0. Twitter vände brant och föll med hela 2,6 procent och stängde vid $50,7 medan den sociala kollegan Facebook fortsatte söderut med 1,9 procent för att till slut stänga vid $80,8.

Sedan den 13 mars har jag i mina dagliga analyser skrivit att vi kan vara beredda på varannandagsrörelser och tvära kast när någon av begränsningarna i tradingrangen närmar sig. Efter en dojiliknande kursstapel kring den fallande motståndslinjen i torsdags som är ett tecken på paus och osäkerhet föll kursen brant i fredags. Alla som gått någon av mina kurser i candlesticks vet vad en doji nära en av begränsningarna i en tradingrange har för betydelse. (Jag håller som bäst på att spela in några nya kurser i candlesticks för den som är intresserad).

Den långa trenden är fortsatt stigande och nu kommer det bli spännande att se om vi får ett test av den stigande stödlinjen eller 2040-nivån. och i den positiva vågskålen placerar jag det faktum att kursen fortsatt håller sig ovanför både de korta och långa medelvärdena. Vid stödet kring 2040 möter nu även årsmedelvärdet upp vilket innebär att nivån är en mycket viktigt vattendelare.

MACD lämnade en köpsignal den 9:e april strax under nollinjen men har jobbat sig upp i det positiva territoriet. I fredags avtog dock momentumet för uppgång påtagligt, av naturliga skäl.

Om vi studerar hur den kommande veckan utvecklats historiskt de senaste 20, 16 och 12 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 19:e april och stängt den en vecka senare har kursen stått högre i ungefär 70 procent av fallen en vecka senare.

Närmast på ovansidan möter den fallande motståndslinjen som möter upp vid 2111 men framförallt ATH-nivån kring 2120.

På nedsidan håller jag koll på utvecklingen vid 2072, 2056 och 2048 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2017 inför veckostarten

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal som lutar nedåt
– Än så länge vissa problem att ta ut 2065/2072-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för ett utbrott

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och den gångna veckan steg indexet med 10,4 procent vilket ungefär motsvarade fredagens uppgång. VIX noteras just nu kring 13,9 och det är en nivån som jag med hänsyn till det tekniska utseende på S&P500 är bedrägligt lågt. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom några få punkter och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång men om utbrottet sker uppåt eller nedåt ska vi inte ha någon uppfattning om. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2165 och 2000 den närmaste månaden.

Inledningen på veckan var positiv men när den fallande motståndslinjen närmade sig tog det stopp, åtminstone tillfälligt. Även om volymen som avslutade veckan var den högsta sedan den 31:a mars är det trots allt mer som talar för fortsatt upp- än nedgång. Om april månad skulle stänga under 2040 är det första gången sedan december 2011 som det sker och en varningssignal för att en topp kan vara i antågande.

Motstånd: 2096-2100 / 2111 / 2116 / 2146 / 2176
Stöd: 2072 / 2068 / 2056 / 2040 / 2025 / 2000-1996

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 1048.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 2978.

DAX: Mer nedgång att vänta men edgen stärkt för fortsatt uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Av årets 13 veckor har 11 stängt på plus och i månadsgrafen noteras för tillfället fyra kraftiga kursstaplar i rad och årsmedelvärdet återfinns inte förrän vid 10310. De senaste fyra veckorna har jag påpekat att avståndet ner till primärtrenden är stort och att risken för en rekyl är överhängande.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med 5,6 procent och det var den kraftigaste nedgången sedan början av november 2011. Årets uppgång har därmed reducerats till 19,2 procent.

Volymen den gångna veckan har legat lägre än snittet förutom i torsdags. Volymen i fredags nådde inte upp mer än till hälften av det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket jag ändå håller för positivt.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och även de medellånga medelvärdena lutar upp.

Jag har sedan den 30:e mars påtalat att vi ska vara beredda på tvära kast men att vi ska tolka rekyler positivt på både kort och medellång sikt så länge MA-50 stiger och inte punkteras med kraft och bekräftas. Nu är nivån 11600 på väg att testas av och MA-50 har hunnit upp till just denna nivå.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och efter den senaste veckans kraftiga nedgång har en negativ trampolin effektuerats. I den positiv vågskålen noteras att MACD fortfarande befinner sig ovanför nollinjen.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och frågan är vad som hänt historiskt när kursen fallit med mer än 5,5 procent och gummisnodden noteras under 5? Totalt har detta bara inträffat 15 gånger de senaste 18 åren när marknadsfasen varit positiv. 9 av dessa har inneburit stigande kurser med i snitt 0,7 procent på en veckas sikt.

På ovansidan möter motstånd kring 12000, 12120 men framförallt ATH-nivån kring 12220 medan de närmaste stöden återfinns vid 11880 och 11620.

Det finns en edge för uppgång på en veckas sikt men samtidigt behöver vi se tecken på att köparna kommer tillbaks innan det är läge att kliva på för uppgång. En positiv reversalstapel kring 11600 kan vara just ett sådant läge men risken efter en kraftiga nedgången är att säljtrycket ännu inte är slut. Trots allt har vi en stark uppgångsfas i ryggen och det mesta talar för att vi ska vara köpare så länge varken årsmedelvärdet eller primärtrenden punkterats.

Motstånd: 11800 / 12000 / 12220 / 12398 / 12500 / 12679
Stöd: 11635 / 11480 / 11395 / 11216 / 11100 / 10585

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP25 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 8022.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP30 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 14593.

SKF B: TN-info för nedgång

Teknisk analys SKF B: Den 18/3 skrev jag att den negativa divergensen mot MACD, året uppgång på 35 procent och avståndet ner till primärtrenden utgjorde ett kortsiktigt hot mot ytterligare uppgångar. Det är inte så konstigt att förväntningarna stiger på både resultat och framtidsutsikter efter en så pass kraftig uppgång. I samband med negativa tolkningar av rapporter måste vi förflytta oss tillbaks till april 2007 för att hitta lika stor säljvolym en rapportdag. Den gången blev junirapporten ”spiken i kistan” eller startskottet på en 60%-ig nedgång.

Den långa trenden, som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera, noteras tydligt uppåt men fredagens nedgång punkterade 8-, 20- och 50-dagars medelvärde.

Vi ska alltid vara försiktiga med att gå kort i starka upptrender men om inte MA-50 tas tillbaks inom relativt snar framtid kan vi sett en TN-info för nedgång och som jag sade i föregående analys talar mycket för att husse kallar tillbaks hunden.

Men gummisnodden är ju extremt hårt spänd och fredagens stängning skedde ju under det nedre bollingerbandet. Borde det inte vara köpläge? Nej, om inte aktien etablerar sig ovanför MA-50 inom någon veckas tid ska vi se uppstudsar som bra tillfällen att ta position för nedgång.

Den kraftiga volymen, stängningen längst ner i kursstapeln och en påfallande dålig edge talar för att uppgångsfasen är slut för denna gång. 200-kronorsnivån kan vara en intressant stödnivå att bevaka men annars talar mycket för en nedgång mot 170-180 kronor till att börja med.

Motstånd: 210,40 / 212,70 / 219,00 / 224,60 / 232,00
Stöd: 200,90 / 192,00 / 179,60 / 171,00 / 167,80

Du kan handla SKF med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SKF BNP15 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 154.
Nedgång: MINISHRT SKF BNP17 med en hävstång på 3,6 och en stop loss vid 251.

Brent spot: Närmar sig en 1-2-3-vändning

Teknisk analys Brent: Två veckor efter föregående analys bröt brent upp ur den triangelliknande formationen och i torsdags tog sig priset upp över den fallande trendlinjen som varit intakt sedan juni förra året. Under flera månader har jag påpekat att jag vill se priset etablera sig ovanför $64-nivån innan jag vänder på klacken och börjar navigera för uppgång. I torsdags tog sig priset upp över nivån och nu bevakar jag var återtestet av den tidigare fallande trendlinjen så att nivån inte punkteras. Den högsta nivån mellan lågpunkten i samband med återtestet kommer bli en trigger för den eventuellt stundande uppgångsfasen.

MACD noteras i köp och har den senaste veckan etablerat sig ovanför nollinjen vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Även om alltmer talar för att en trendvändning kan vara på gång ska vi vara medvetna om att den stigande kil som eventuellt är på väg att bildas kan leda till en tilltagande nedgångsfas. Ett mycket spännande läge som jag får anledning att återkomma till både de närmaste dagarna och veckorna.

Motstånd: 64,00 / 65,25 / 66,75 / 68,30
Stöd: 62,95 / 62,20 / 60,60 / 59,10

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP19 med en hävstång på 2,6 och stoppen vid 41,60
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP15 med en hävstång på 2,6 och stoppen vid 85,20