BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: Uppstudsar är nu bättre läge att gå kort

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter de senaste veckornas uppgång närmar sig nu kursen taket i den långsiktigt fallande kanalen. Även om bilden sett positiv ut sedan februaribotten talar mer för att toppen 1423 blir en lägre topp än i mitten på mars vilket stärker oddsen för att kursen ska vidare söderut.”

Den gångna veckan inleddes med två små uppladdningsstaplar som i torsdags följdes av en positiv reversal, som dock inte och det är viktigt, tog ut tisdagens högsta som jag skrev om inför fredagen. Avslutningen av veckan blev en tydlig röd distributionsstapel. Även denna vecka har det i finanspressen handlat mycket om rapporter och att de slagit förväntningarna, som visserligen varit rejält nedskruvade, men ändå. Jag har fått en hel del kommentarer och frågor om varför vissa bolag inte utvecklas bättre trots betydligt bättre siffror än förväntat. När det gäller fundamental analys, som jag själv använder och tycker är bra för gallring men inte om enbart som analysmetod för att bestämma köp/sälj, så är det alldeles för mycket felkällor för att förlita sig på. Låt alltid den bästa barometern styra och det är det vi ser i prigrafen, som är en spegelbild av vad aktien är värd för placerarkollektivet.

Även april blev en stängning under årsmedelvärdet, relativt långt ner i kursstapeln och föregående vecka blev en bearish engulfing för nedgång.

Volymen den gångna veckan inleddes klart under snittet men både i torsdags och fredags noterades betydligt högre volym än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Indexet tyngs sedan slutet av augusti av en dödskors och detta månadsskifte var det åttone i rad som skedde under årsmedelvärdet. Primärtrenden lutar tydligt nedåt och än så länge har köparna inte haft det självförtroende som krävs för att driva kursen upp ovanför nivån.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi alltmer ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Det är ett stort antal aktier som befinner sig i extrema lågvollalägen och därför är ett utbrott från rådande tradingrange extra intressant att bevaka. För tillfället bevakar jag alltså nivåerna 1322 på nedsidan och 1432 på ovansidan.

Totalt steg 33 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan och sedan årsskiftet är det 36 procent av dessa som noteras högre. Bästa sektorer under veckan blev oljebolag och konsumentprodukter, sämst gick konsumenttjänster och teknologi.

MACD lämnade i fredags en säljsignal strax ovanför nollinjen och stängningen skedde precis vid golvet i den stigande korta trendkanalen.

Cykelindikatorn är nu nere kring 25 och har vänt upp i en positiv divergens samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på nedsidan.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i nästan 70 procent av åren. Sju av de senaste tio åren har inneburit fallande kurser. Förra året backade den kommande veckan med 1 procent.

På ovansidan möter nu först 1378 följt av 1396 och 1418 där vi hittar en fallande motståndslinje som är intakt sedan mitten av december.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring 1356 följt av 1323 men den allra viktigaste nivån på medellång sikt är naturligtvis 1250.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1245 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag blir något lite mer positiv. Vi ska även vara medvetna om att vi nu går in i en säsongsmässigt svagare period.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ så länge kursen noteras under de korta medelvärdena och de inte återtas och hålls mer än någon dag.

Sammanfattning: Det är goda chanser för en kortare uppstuds när veckan inleds men så länge inte de korta medelvärdena MA20 och EMA8 återtas och hålls mer än någon dag talar mer för att det är en andhämtningspaus innan nästa ben för nedgång inleds. Distrubutionen är större än ackumulationen och mer talar för att expansionen framöver kommer att ske söderut. Först om 1550 återtas och hålls övergår oddsen till köparnas favör.

Motstånd: 1378 / 1381 / 1396 / 1401 / 1418 / 1432
Stöd: 1356 / 1349 / 1338 / 1306 / 1323 / 1274 / 1250

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 1076.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP140 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 1623.

S&P 500: Negativ inledning på svaga halvåret

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan kommer ett utbrott över 2135 som inte omedelbart punkteras leda till att många korta positioner ska täckas men om istället 1800-nivån punkteras är det mycket som talar för att vi kommer få en mycket omfattande nedgång. På kort sikt (någon- till några veckor) tror jag risken för en nedgång väger över.”

Veckan inleddes med en seg överlappande uppgång som inte lyckades återta 2100-nivån. Avslutningen på veckan var svag och totalt innebar det att den gångna veckan stängde ner med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 1,0 procent.

April månad stängde för andra månaden i rad ovanför årsmedelvärdet men månadsstapeln stängde i den nedre delen för första gången sedan december. Både i vecko- och dagschartet noteras nu negativa omslagsformationer där fredagens close stängde under de korta medelvärdena.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet men i fredags noterades en ökning och nivån var 26 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX steg den gångna veckan med 19 procent till 15,70 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig att SP500 ska pendla mellan 2160 och 1970 den kommande månaden.

I månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner någon gång i år. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135.

Årsmedelvärdet noteras kring 2031 och primärtrenden kring 2014 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring 0,1 och bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i mer än 60 procent av åren. Av de senaste 8 åren har 6 inneburit att den kommande veckan noterat nedgångar.

De senaste veckorna har jag varnat för den smygande säljsignal som vi sett i MACD och nu ser vi tecken på att momentumet för nedgång är på väg att tillta.

Cykelindikatorn noteras nu kring 36 och vi kan om vi vill agera på eventuella köpsignaler, men vi ska samtidigt vara medvetna om att avståndet upp till viktiga motstånd inte är speciellt stort.

På ovansidan möter först 2075 följt av 2082 följt och ett antal motstånd hela vägen upp mot 2135.

På nedsidan möter först 2056 följt av 2040 som är en viktig kortsiktig vattendelare.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de medellånga och långa medelvärdena
– Både mars och april stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Sammanfattning: Vi har den senaste månaden sett flera varningssignaler och det bli allt tydligare att distributionen tilltar i samband med nedgångsdagar. Så länge inte indexet orkar ta ut de korta medelvärdena EMA-8 och MA-20 talar mer för att nedgången inte är riktigt klar än att vi kan se fram emot en uppgång den kommande veckan. Historiskt vet vi att det kommande halvåret haft betydligt sämre utveckling än den från november till april. Så länge inte tidigare toppar tas ut och ännu viktigare hålls talar mer för nedgångar den kommande tiden.

Motstånd: 2075 / 2082 / 2100 2128 / 2135
Stöd: 2056 / 2040 / 2031 / 2014 / 1999

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP14 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 1622.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 2429.

DAX: Trots kortare uppstudsar är driften nedåt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut.”

Den gångna veckan har klamrat sig fast kring den svagt fallande primärtrenden. Totalt föll det tyska storbolagsindexet med 3,2 procent vilket innebär att årets nedgång hittills skrivs till 6,6 procent.

Varje månad sedan årsskiftet har stängt under årsmedelvärdet som för tillfället noteras kring 10500 och i veckografen effektuerades en dark cloud cover den gångna veckan. I fredags punkterades både EMA-8, primärtrenden och stödet vid 10100.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras alltså under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -1,0 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om den fallande långsiktiga trenden är på väg att återtas.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Självklart kommer inte en nedgång att ske utan uppstudsar och redan inför veckostarten noteras gummisnodden hårt spänd på nedsidan.

MACD avslutade april med att vända ner i sälj och det blir nu intressant att se om nedgången blir lika kraftig som den vi bjöds på i december eller om signalen vänder upp och blir en trampolin för uppgång.

Den första nivå som behöver tas ut för att det korta sentimentet ska bli positivt är 10500 men så länge inte 11400 tas ut och hålls ser jag uppstudsar som bättre lägen att gå kort.

Sammanfattning: I början av april bjöds vi på en uppgång kring golvet i den stigande kortsiktiga kanalen och en positiv fortsättningsformation kan även denna gång vara intressant att följa men inte högre än 10100. Driften är nedåt och den negativa volymbalansen talar mer för fortsatt ned- än uppgång på medellång och lång sikt. Så länge varken 10500 eller 11400 på längre sikt tas ut ser jag uppstudsar som bättre lägen att gå kort.

Motstånd: 10195 / 10320 / 10545 / 10756
Stöd: 10000 / 9980 / 9905 / 9690 / 9478

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP15 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 7073.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP156 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 12497.

Africa Oil: Dags för lite nedförsåka

Teknisk analys Africa Oil: Det skulle inte ta mer än några dagar efter föregående analys innan 14-kronorsnivån nåddes och en uppgång med 17 procent.

Den långa trenden lutar fortfarande svagt nedåt men de korta- och medellånga medelvärdena har vänt upp. Trendfasindikatorn noteras kring 0,6 vilket innebär att det är lite tidigt att hänga på för en mer långsiktig uppgång.

MACD noteras i en påtagligt negativ hastighetsdivergens och mycket talar för att vi kommer att få en rekyl och då ska vi hålla koll på positiva fortsättningsformationer kring golvet i den stigande trendkanalen som vi för tillfället hittar kring 13,30.

Sammanfattning: På sikt är jag mycket positiv till Africa Oil och har så varit under en tid. Vi har sedan mitten av januari sett aktien stiga med över 50 procent och det vore välkommet med en paus, vilket även ”MACD tycker”.

Motstånd: 14,20 / 14,50 / 14,90 / 15,30 / 16,00
Stöd: 13,85 / 13,70 / 13,30 / 12,90 / 12,50

Du kan handla Africa Oil med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong AFOIL BNP17 med hävstång 2,8 och stopploss kring 10,49
Nedgång: Minishort AFOIL BNP38 med hävstång 3,5 och stopploss kring 15,26

Ericsson B: Inget annat än korta positioner

Teknisk analys Ericsson B: För lite mer än en vecka sedan påtalade jag att spänningarna var stora upp mot de kortare medelvärdena men att eventuella uppstudsar skulle användas för att gå kort. Jag skrev att vi skulle ta position för nedgång så fort vi bjöds på en negativ fortsättningsformation men var beredd på tvära kast och att snabbt kliva av. I torsdags bjöds vi på en reversal som inte ens orkade ta ut föregående dags högsta och föregående vecka avslutades med en nedgång på 2,8 procent.

Den långa trenden pekar alltmer tydligt nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -3,3 vilket innebär att vi ska leta positioner för nedgång i samband med uppstudsar och rekyler.

Vi bjöds alltså på en mycket kraftfull TN-info för nedgång i samband med rapporten för lite mer än en vecka sedan. En kraftig röd kursstapel som stängde kring dagslägsta och en extremt stor volym (de stora elefanterna slänger sig ur köpta positioner till vilket pris som helst). Inte sedan den 22 oktober 2007 har vi sett Ericsson falla lika mycket på en enda dag som i samband med denna rapport!

Momentumindikatorerna har nu parkerat sig långt ner, eller snarare extremt långt ner. En uppstuds står för dörren men som jag sagt tidigare ska vi bara använda dessa för att tajma entréer för nedgång.

Sammanfattning: Så länge inte 75 kronor tas ut med kraft och volym ska vi se uppstudsar som bättre lägen att gå kort. Det kan som vanligt när det råder kraftfull distribution komma kraftiga kortsiktiga uppstudsar därför gäller det att placera stoppen högt upp och handla med mindre positioner än nedgång. För att ens fundera på att navigera för uppgång vill jag se 84 kronor tas ut och hållas mer än någon dag.

Motstånd: 65,95 / 66,90 / 68,40 / 69,85 / 70,65
Stöd: 64,52 / 64,00 / 62,60 / 61,15 / 60,00

Du kan handla Ericsson med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong ERIC BNP24 med hävstång 2,8 och stopploss kring 44,15
Nedgång: Minishort ERIC BNP30 med hävstång 4,6 och stopploss kring 75,24