BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18 – 2022

OMXS30: Ö-formation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge noteras OMXS30 innanför begränsningarna för en kortsiktigt fallande trendkanal. Om taket på kanalen passeras utan att omgående punkteras är det en positiv pusselbit och om även 2194 passeras innebär det att vi bjuds på en ny högre topp vilket innebär att jag blir något mindre negativ på kort sikt. En passering av 2194 ställer in siktet mot området kring 200-dagars medelvärde. Skulle däremot indexet punktera 2050 innebär det att marshögsta bara blev en ny lägre signifikant topp och att siktet då ställs in mot årslägsta kring 1900-nivån. Den låga vollan som föregår en eventuell expansion riskerar om det blir söderut att resultera i ett mer utmanande nedställ än önskvärt.”

OMXS30 inledde den senaste veckan med att punktera 2050 och höll sig resten av veckan mellan 2012 och 2095. Jag tolkar än så länge utseendet som en ö-formation. Den gångna veckan föll indexet med 1,7 procent vilket resulterade i att april noteras för en nedgång med 1,7 procent och sedan årsskiftet med 14,9 procent. April omfamnas helt av begränsningarna för marscandlen och den gångna veckan tolkar jag som en doji vilket är resultatet av en viss osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten. Sedan den 21 januari har inte en enda dag stängt ovanför MA-50.

Volymen var i slutet av veckan något högre än snittet. Volymbalansen är än så länge negativ.

SMACD lämnade den 22 april en säljsignal och nu är frågan om momentumet för nedgång håller på att avta eller om vi inom kort bjuds på en negativ trampolin.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 71 procent. Just nu är det bara 18 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,2 vilket är under snittet.

På ovansidan möter närmast 2075 följt av 2088 och zonen vid 2096-2104 samt den senaste toppen vid 2143.

På nedsidan möter närmast 2048 följt av onsdagens lägsta vid 2012 samt zonen kring 2004-1996.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Sedan ATH-noteringen i början av året har varje topp följts av en ny lägre botten. Kommer detta utseende fortsätta eller såg vi en ny högre lågpunkt i onsdags? För att jag ska bli något mindre negativ vill jag se minst en tydlig dagsstängning över 50-dagars medelvärde men helst ett par dagar i rad. Efter gapet som inledde veckan noteras OMXS30 i en ö-formation som antingen kommer att utvecklas till en fortsättningsformation för nedgång eller en positiv omslagsformation. Ett gap uppåt som lämnar ön och en stängning över standard line tolkar jag som en första positiv pusselbit. En punktering av 2012 leder däremot troligen till ett tilltagande säljtryck och ställer in siktet mot området kring 1900. För att det kort- och medellångsiktiga negativa utseendet ska utmanas vill jag se att den fallande motståndslinjen som möter upp kring 2100 passeras och därefter inte följs av en ny lägre lägsta.

Motstånd: 2075 / 2088 / 2096-2104 / 2143
Stöd: 2048 / 2012 / 2004-1996 / 1980 / 1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Nu utmanas årets viktigaste stödområde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I och med att nivåerna jag skrev om förra veckan punkterats är siktet inställt ner mot årslägsta kring 4160-4115. Helst vill jag se köparna suga upp säljtrycket högre än så och ta ut den gångna veckans högsta vid 4513 men fram till dess kommer jag vara negativ till indexet.”

SP500 inledde veckan med en positiv reversal vilken inte bekräftades och i torsdags gjordes ett nytt försök att bryta upp över 4300 men även detta misslyckades. Veckan avslutades med den enskilt största nedgångsdagen sedan den 11 juni 2020. Den gångna veckan var den fjärde i rad som stängde på minus och den femte i rad som stängde negativt i veckocandlen. Totalt backade SP500 med 3,3 procent den gångna veckan och april backade med 8,8 procent vilket var den sämsta månaden sedan mars 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång.

Volymen har hela veckan legat över snittet, i fredags 8 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månderna. Volymbalansen är tydligt negativ.

SMACD lämnade den 7/4 ett negativt kors och som jag varnade för i mitten av april skulle en punktering av nollzonen vara ytterligare en negativ pusselbit. Nu har vi fått svar på även den.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan från 44 till 37 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan från 28 till 33 och visar än så länge inte några tendenser till en topp.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 11 vilket är klart högre än snittet som skrivs till 6,4 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Än så länge kvar över årslägsta även om fredagens stängning var den lägsta sedan 19 maj förra året

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50, MA-20, standard line och fib 62%

På ovansidan möter närmast zonen vid 4196-4204 följt av 4256 och zonen vid 4300.

På nedsidan möter närmast 4115 följt av 4104-4096 och 4085 samt 4030.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: En dålig aprilmånad avslutades pressat och hade den sämsta månadsutvecklingen på två år. Tekniktunga Nasdaq har nu punkterat årslägsta och S&P 500 håller nu på att testa av lågpunkten från i slutet av februari. 10-åringen stiger i den snabbaste takten sedan början av 2000. Kombinationen av komponentbrister och leveransproblem tillsammans med allt hökaktigare Fed känns lite som den perfekta stormen. I den positiva vågskålen har vi sett köparna komma tillbaka i området mellan 4175 och 4115 fyra gånger de senaste två månaderna. När indexet är översålt vid ett viktigt stöd är det angeläget att köparna visar sig. Om det istället visar sig att området punkteras, trots det översålda läget, är det ett allvarligt tecken på svaga händer. Den viktigaste frågan just nu med tanken på att BNP-siffrorna i USA faller är om Fed fortsätter att hämma tillväxten genom högre räntor och mindre expansiv penningpolitik, vilket i sin tur troligen leder till recession om det får fortsätta. Minsta tecken på att Fed lättar på lädret kan bli den trigger som placerarkollektivet suktar efter just nu. Oavsett om man agerar på de signaler som ges eller ej kan det vara en god idé att dansa med små steg, hålla koll på var man sätter fötterna och hålla sig nära nödutgången där det kan bli trångt om många ska ut genom 4100-hålet.

Motstånd: 4196-4204 / 4256 / 4300
Stöd: 4115 / 4104-4096 / 4085 / 4030

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Fortsätter söderut strax under den fallande motståndslinjen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om 13885 punkteras innebär det att den gångna veckans högsta vid 14598 blir en ny lägre topp och det riskerar att få säljtrycket att tillta. Nu vill jag se att indexet tar sig upp över den senaste toppen vid 14598 och inte noterar nya lägre lägsta.”

Den gångna veckan inledde nedåt för att testa av gapet från den 16 mars och fortsatte sedan ner till 13566 där köparna stod och väntade vilket hyfsade till veckoutvecklingen. Totalt backade indexet med måttliga 0,3 procent den gångna veckan och april stängde 2,2 procent lägre än mars månads stängning. I både vecko- och månadsgrafen utvecklades positiva reversaler.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för nedgång än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD har under den senaste månaden kämpat med att bryta upp genom nollzonen men ser snarare ut att expandera söderut. Om däremot signallinjen och sedan nollzonen passeras kommer det vara en positiv pusselbit.

Sammanfattning: För en vecka sedan skrev jag att utseendet alltmer började likna en fallande triangel, vilket indikerar att sannolikheten ökat för nedgång. Sedan dubbeltoppen från slutet av förra och början av detta året punkterades har inte ett enda försök att bryta upp över 50-dagars medelvärde lyckats. En första positiv pusselbit vore en stängning, om inte omgående punkteras, upp över MA-50 och ännu hellre den fallande motståndslinjen vara. Bjuds vi på en ny lägre topp 14600, vilket vi vet om 13565 punkteras, ställer det in siktet ner mot årslägsta kring 12440. För att jag ska bli positiv på längre sikt vill jag se 15300 passeras utan att snabbt punkteras.

Motstånd: 14245/ 14360 / 14600 / 14765 / 15000
Stöd: 14025 / 14000-13975 / 13890 / 13680 / 13200

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 53+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Volvo B: Dojiuppladdning i intressant triangel

Teknisk analys Volvo B: Det blev ingen omedelbar passering av 160 kronor och därmed ingen entré direkt efter föregående analys. Den som agerade omgående fick vara kvar i positionen till den 21 april då aktien stigit med 3,1 procent och 2 procent range nåddes vid 163,50. Aktien vände ner från 20-dagars medelvärde och utvecklade en doji i onsdags och ser åter ut att ladda upp inför en expansion.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Trendfasindikatorn noteras i den del där vi varnas för att det fortsatt är stor risk för nedgång men är nere under -7. När/om indikatorn vänder upp under -7 mejslar nivån ofta ut viktiga lågpunkter. Den största brasklappen för Volvo är inte aktien och bolaget utan det globala börsklimatet. Blir det åter vattenfallsliknande nedgångar på världens börser kommer det dra med sig även Volvo.

Volymbalansen är negativ.

SMACD närmar sig -15 och vändningar upp från en låg nivå (som dock inte visats än) brukar leda till rejäla uppgångar. Senast vi bjöds på ett sådant utseende var i början av mars.

Som vi ser med de röda och blåa streckade linjerna ritar programmet ut en mycket intressant formation som har utseendet av en gigantisk fallande triangel. Det vanligaste är att expansion från dessa sker söderut men i de fall det sker norrut brukar det följas av kraftfulla uppgångar.

Sammanfattning: Volvo noteras åter kring årslägsta men precis som vid senaste analysen ser jag nu flera pusselbitar som kan leda till att en botten mejslas ut. Närmast är det tre nivåer som är intressant och det är åter 160 kronor, därefter den röda streckade motståndslinjen samt det övre gapmotståndet vid 170 kronor. Ett sätt kan då vara att dela upp entrén i tre delar där man börjar med exempelvis en extremt liten position, gärna en lottsedel (en minifuture med hög hävstång). Ökar på positionen när den fallande motståndslinjen och därefter gapet passeras och passar vid varje tillfälle på att låsa in vinst genom att flytta upp stoppen. Ett mer defensivt sätt är att agera när aktien stänger i den övre delen över 170 kronor och därefter när 188,20 tas ut för då är en dubbelbottenliknande formation med ungefär 35 kronors potential effektuerad. Väljer man att börja ta position med en lottsedel när 160 kronor passeras kan man öka på efter en dagsstängning över den fallande motståndslinjen och flytta upp stoppen till strax under 162 kronor. När/om 170 kronor passeras med en positiv stängning ökas positionen på ytterligare och skulle därefter 174 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs hela positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 174 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 150 kronor.

Motstånd: 161,40 / 164,50 / 168,00 / 170,00
Stöd: 156,60 / 153,65 / 151,65 / 150,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31+.

SSAB A: Laddar upp inför utbrott av triangeln

Teknisk analys SSAB A: Det blev ingen passering av signalnivån efter föregående analys utan en nedgång till stödnivån som den platta standard line vid 59 kronor markerade under februari och mars. Denna nivå har återtestats den senaste veckan och även denna gång visar aktien en viss respekt när stödet testas.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn rekommenderar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och även tydliga utbrott eftersom vollan är så låg.

Volymbalansen är svagt negativ men den kommer bli positiv om bekräftelsenivån från den 14 april passeras.

Sedan lågpunkten den 7 april har histogrammet i SMACD divergerat positivt mot priset vilket kan vara ett tecken på att säljarna är på väg att köra slut på bränsle.

Programmet har ritat ut en tydlig fallande triangel och även om det vanligaste är att utbrott från dessa sker söderut vet vi att det motsatta ofta leder till kraftiga positiva trendrörelser. Nu har både MA-20, MA-50 och EMA-8 strålat samman i en punkt och kan därmed tolkas som ett mindre nålsöga.

Sammanfattning: Passeras 64,30 med en positiv dagsstängning ställs siktet in mot 67,40. När/om 65,90 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 65 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 61 kronor.

Motstånd: 64,30 / 66,15 / 66,70 / 68,70
Stöd: 61,60 / 60,20 / 58,60 / 56,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62+.