BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18 – 2023

OMXS30: Bygger momentum för att bryta upp genom årshögsta vid 2300

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har präglats av små kursstaplar som varje dag pendlat inom relativt tajta ranger. Om det visar sig att den senaste veckans högsta vid 2266 blir en ny lägre topp, vilket vi inte vet förrän marslägsta ger vika, kommer jag tolka det som en allvarlig varningssignal. Den kraftiga uppgången från marslägsta, med en normal årsuppgång på några veckor, skapar naturligtvis en viss obalans. För att minska spänningar, obalanser och utmattningssyndrom behövs vila eller återhämtning och för det behövs antingen en rekyl eller konsolidering (paus). Frågan är nu om de senaste dagarnas små rörelser är en pausformation inför nästa positiva trendben norrut eller om det är inledningen på en rekyl/nedgångsfas. Den av nivåerna för den gångna veckan (2266 eller 2236) som punkteras eller punkteras med en fortsättningsformation kommer ställa in siktet antingen mot 2300 eller 2200. Den positiva volymbalansen och trendfasindikatorn talar för att en kommande rekyl kommer vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation, åtminstone ner till 2160, eventuellt djupare. Skulle en rekyl eller nedgång punktera marslägsta kring 2050 ställs siktet in mot i första hand decemberlägsta med stor risk för ytterligare tilltagande säljtryck. Det jag helst vill se nu är en måttlig rekyl eller sidledes konsolidering och att köparna eliminerar rekylen innan 2160 ger vika, vilket stärker oddsen för att indexet laddar upp för att bryta upp och hålla kvar utbrottet över 2300. Historiskt har vi ofta sett indexet toppa kring månadsskiftet april/maj för att sedan utvecklas svagare fram till slutet av oktober, men det är en mjuk parameter som bara stämt i ungefär hälften av åren.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och var i onsdags och torsdags nere för att testa av 20-dagars medelvärde som lockade tillbaka köparna inför avslutningen på veckan. Sedan MA-20 återtogs den 30 mars har varje dag stängt ovanför medelvärdet. Uppgången den gångna veckan blev till slut 1,1 procent efter en stark avslutning. Totalt steg OMXS30 5,6 procent i april vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,1 procent. I månadsgrafen utvecklades april som en bullish engulfing med stöd från en ny köpsignal i SMACD som är den första sedan augusti 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har stigit dag för dag förutom i fredags. Volymbalansen passerade den 11 april upp över bekräftelsenivån från den 4 april och är sedan dess positiv även om den nu närmar sig snittet.

SMACD lämnade den 30 mars ett positivt kors och noteras nu över nollzonen vilket jag ser som en positiv pusselbit. I den svagt negativa vågskålen kan vi konstatera att momentumet för uppgång avtagit men det finns fortfarande chans för en positiv trampolin.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 49 procent. Just nu är det 67 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,8 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 7,8.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2287-2305 följt av 2325 och 2360.

På nedsidan möter närmast 2265 följt av 2252-2248 och zonen mellan 2236-2221.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om OMXS30 tagit sig upp över den långsiktigt fallande motståndslinjen vill jag se ett utbrott upp över februarihögsta vid 2300, som inte omgående punkteras, för att mer ska tala för en uppgång mot ATH-noteringen vid 2467 än ytterligare ett utmanande omtag. Det är ett tungt motståndsområde från 2275-2300 och det är alltid risk för att det kan behövas några omtag och/eller falska utbrott innan riktningen för expansionen bestäms. Om det visar sig att 2300 rensas av och håller är det goda möjligheter för en uppgång mot 2550 på lite sikt. Skulle däremot 2050 punkteras ökar risken för en nedgång mot förra årets lägsta vid 1800. Fram till att jag får en bekräftad säljsignal glider jag med vidare norrut.

Motstånd: 2287-2305 / 2325 / 2360
Stöd: 2267-2265 / 2256 / 2252-2248 / 2236-2221

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Extrem uppladdning inför stor rörelse

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Med tanke på harami cross-formationen i veckografen är det tydligt att köparna ser ut att tappa kontrollen på kort sikt. Jag har den senaste veckan varnat för att en punktering av bekräftelsenivån i bla %b kunde trigga ett säljtryck, nu är nivån punkterad och det kommer bli intressant att se om priset fortsätter lämna området kring det övre bollingerbandet. Även om indexet vänder upp, passerar veckohögsta vid 4169 är det stor risk för att utbrottet blir falskt. Jag vill helst se en måttlig rekyl och att priset efter ett par försök bryter upp med kraft genom 4200 så att expansionen från lågvollaläget sker norrut. Fortsättningsformationer är köpvärda åtminstone ner till 4000-nivån men redan vid 4050 hittar vi ett mycket intressant stöd. På kort sikt noteras indexet i en stigande kanal och så länge begränsningarna för denna är intakt är det inte något som tyder på att den kortsiktiga uppgången är klar.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men i onsdags sögs säljtrycket upp kring stödområdet vid 4050. Veckan avslutades med ett nytt test av den fallande motståndslinjen som utgör ett motstånd i den triangelliknande formationen som pågått sedan i höstas. Totalt steg indexet med med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal och april stängde som en fortsättningsformation men med en stängning marginellt ovanför standard line vid orkade inte upp över standard line vid 4156.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men nu närmar sig jämviktspendlingszonen efter den senaste rekylen.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i fredags när det var halvdag, legat runt snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv även om medelvärdet nu testas.

SMACD lämnade den 24 april ett relativt högt negativt kors vilket varnar för att det behövs antingen en konsolidering eller rekyl. Jag tolkar det än så länge som att den korta rekylen ner mot 4050 räckte för att locka tillbaka köparna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) var inför torsdagen nere under 50 men är nu uppe kring 59 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 3 procentenheter för att stänga vid 16,2 vilket var den lägsta stängningen sedan den 16 november 2021.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 2,7 procent vilket är den lägsta vollan sedan november 2021. Det blir nu mycket intressant om expansionen från lågvollaläget sker söderut eller om vi såg startskottet för nästa positiva trendben inledas i torsdags.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 standard line och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Extremt positiv bullish above the stomach igår som återtog EMA-8 och MA-20

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar

På ovansidan möter närmast aprilhögsta vid 4169 följt av marshögsta vid 4195 och därefter augustitoppen vid 4325.

På nedsidan möter närmast 4138 följt av zonen mellan 4105-4096 och aprillägsta vid 4049.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Det finns några absoluta sanningar inom teknisk analys och en är att det efter låg volla kommer högre volla och därmed en prisexpansion. Ju längre tid vollan varit låg, desto större utbrott kan vi räkna med. Vi kan dock aldrig säga med säkerhet åt vilket håll prisexpansionen sker. Som vi ser i grafen har vollan under det senaste halvåret legat under snittet och den senaste veckan noteras det extremaste lågvollaläget sedan 2021. Vi bör därför vara beredda på att en större prisrörelse närmar sig. Om priset bryter upp över 4200 som inte omgående fallerear kan det därför gå snabbt upp till ATH-noteringen i början av januari 2022. Vänder indexet ner och punkterar marslägsta vid 3800 ökar risken påtagligt för en ny jobbig period och en eventuellt ny bearmarket. Frågan är nu om förra veckans korta nedställ mot stödet vid 4050, som åter drog igång bankfrossan kommer påverka Fedbeskedet på onsdag i, för börsen, positiv riktning och ett mindre hökaktigt tal från Powell på den efterföljande presskonferensen. Kraftiga säljtryck i samband med negativa nyheter skakar ofta bort de svaga händer som inte sällan följs av spännande rallyn, när de som inte ska vara med på festen lämnat partyt. Mitt huvudspår är nu, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200. Om däremot 3800 punkteras utan att snabbt återtas vänder jag på klacken.

Motstånd: 4169 / 4195-4205 / 4225 / 4295-4305 / 4325
Stöd: 4138 / 4105-4095 / 4075 / 4056 / 4049 / 4005-3995

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Positiv underton i den allt tajtare konsolideringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om uppgångstakten avtagit befinner sig fortfarande DAX i en positiv trend både på lång och kort sikt. Så länge de signifikanta bottnarna noteras på allt högre nivåer innebär det att köparna är villiga att ta över taktpinnen till allt högre pris, som i sin tur tyder på god riskaptit.”

Den gångna veckan har fortsatt innanför den sedan tre veckor gamla kontraktionen. Efter ett test av utbrottsnivån från marshögsta har köparna kommit tillbaka de senaste dagarna från ett stigande 20-dagars medelvärde. Det blev tack vare fredagsstängningen en vecka som slutade på plus även om det var marginellt med 0,3 procents uppgång. Det blev den tredje veckan i rad som stängde som en positiv reversal. I månadsgrafen var det fjärde månaden i rad som stängde högre. Årets uppgång skrivs nu till 14,4 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade i veckan ett svagt negativt kors men det finns fortfarande chans till att det istället utvecklas till en positiv trampolin.

Sammanfattning: DAX har sedan några veckor konsoliderat kring årshögsta och vollan har dragit ihop sig. Chansen/risken för en prisexpansion från detta område blir större för varje dag. Passeras 16000-nivån utan att snabbt punkteras ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 16290 som sattes i början av januari 2022. Om det istället visar sig att 14500 punkteras med tilltagande volym och kursstaplar ökar risken påtagligt för att indexet behöver ner till i första hand decemberlägsta kring 13800. Den negativa divergensen mot både SMACD och RSI kan leda till både en mer utdragen konsolidering eller rekyl men ska vägas mot att volymbalansen än så länge talar för att stora aktörer ackumulerar aktier mer än de distribuerar. Även om historien talar för att vi går in i en jobbigare period är det för mig den tekniska bilden som styr och den är än så länge positiv. Mitt huvudspår är att expansionen kommer ske norrut men att det eventuellt kan behövas något eller några omtag ner mot någon av de närmaste stöden för att bygga upp ett tillräckligt starka momentum för ett lyckats utbrott.

Motstånd: 15915 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15735-15690 / 15625 / 15500-15480 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 62+.
– Next day forecast indikerar att det är 58 procents chans för uppgång under måndagen.