BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18 – 2024

OMXS30: Testar taket i tradingrangen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ” Sedan priset bröt upp genom både standard line och 50-dagars medelvärde har varje test av just MA-50 inneburit att köparna åter tagit tag i taktpinnen. Nu vill jag se att standard line återtas och inte omgående punkteras vilket stärker oddsen för att expansionen kommer att ske norrut. Ju längre detta lågvollaläget fortsätter, desto bättre blir oddsen för att ett utbrott kommer att följas av en kraftig rörelse. Förhoppningsvis kommer expansionen att ske norrut men samtidigt har vi ett otäppta gap från mitten av februari som skapar en del obalans, tills de är täppta.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång och avslutades med ett test av tradingrangens övre begränsning. Totalt steg OMXS30 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,7 procent. I veckografen utvecklades en bullish separating line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat över snittet och var högst under onsdagen och torsdagen. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 23/4 en ny köpsignal, den första sedan den 26 januari och nu ser vi tecken på att divergensen mot signallinjen är på väg att tillta vilket är positivt.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till mer än 53 procent. Just nu är det 81 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 2,5 procent vilket är klart under snittet vid 5,4 procent. Expansion från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla. Nu återstår att se om det blir norrut eller söderut.

På ovansidan möter närmast zonen vid 2560-2565 följt av 2576 och området vid 2590-2610.

På nedsidan möter närmast 2543 följt av 2517 och området mellan 2510-2490 samt 2476.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en stigande trend på både lång och kort sikt men har de senaste två månaderna fångats i en tradingrange. Säsongsmässigt går börsen nu in i den period som har den sämsta historiska utvecklingen under året. I positivt börsklimat har maj varit den sämsta månaden på året med 62 procent av åren som månaden gått plus. Vid de 28 tillfällen jag hittar historiskt med lika låg eller lägre volla och positivt börsklimat och ett läge på stochastic som nu eller högre har indexet stått lägre en månad vid 17 av dessa (61%). Så länge priset håller sig kvar och respekterar standard line som inför veckan noteras vid 2521 talar mer för en uppgång mot den långa trendkanalens tak kring 2600 än en nedgång mot någon av de närmaste signifikanta låpunkterna vid 2475 eller 2440. Om det däremot visar sig att 2475 punkteras är den matematiska målkursen för dubbeltoppen ner mot 2400. Även om jag är positiv till indexet är risken stor för att det säsongsmässiga utseendet tar över och med det en viss nedgång.

Imorgon tisdag är det halvdag på börsen och på onsdag är det helstängt. På onsdag presenterar Fed ett nytt räntebesked och på fredag är det dags för Non Farm Payroll.

Motstånd: 2560-2565 / 2576 / 2590-2610
Stöd: 2543 / 2517 / 2510-2490 / 2476 / 2441

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Uppstudsen har nu nått standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en nedgång på 5,5 procent den senaste månaden och vollan som expanderar från en låg nivå är frågan nu om det vi ser är starten på en ny nedgång eller bara är en hälsosam rekyl. Än så länge noteras trendfasindikatorn i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men varnar för att en ny lägre topp riskerar att få säljtrycket att tillta och att primärtrenden (MA-200) i så fall kommer att utmanas. Ett första mindre men ändå viktigt positivt tecken är att vi bjuds på en stängning över föregående dags högsta i den absolut översta delen av fortsättningscandlen. Nästa positiva pusselbit är att någon av den närmaste medelvärdena passeras och inte omgående punkteras. Närmast möter MA-50 och även standard line upp vid 5100-området. Om denna nivå återtas utan att snabbt punkteras kommer jag sväga över och bli positiv på både kort- och medellång sikt. Vid de 43 tillfällen vi haft en liknande uppgång de senaste tre månaderna och därefter en liknande rekyl har indexet stått högre i 77 procent av fallen en vecka senare. Medianutvecklingen har vid dessa 43 tillfällen varit +1,7 procent den kommande veckan.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish above the stomach som inledde uppgången mot standard line som nåddes i fredags. Totalt steg indexet med 2,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,9 procent. I veckografen utvecklades en bullish harami.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn har under flera månader noterats i den extremt överköpta nivån över +7 och som jag sagt många gånger är det då stor risk för att en signifikant topp bildas när indikatorn vänder ner från detta område och punkterar bekräftelsenivåer. De fyra senaste veckorna är det precis vad vi sett. Nu närmar sig zonen för jämviktspendling vilket är en indikation på att indexet kan vara på väg in i en kontraktion med utmanande tvära kast.

Volymen i början och slutet av veckan har varit lägre än snittet men strax över i onsdags och torsdags. Volymbalansen är negativ sedan den 16 april.

SMACD lämnade den 2/4 ett negativt kors och noteras under nollzonen vilket är ytterligare en negativ pusselbit. Den senaste veckan har momentumet för nedgång avtagit och nu blir det intressant om det är en negativ trampolin eller ett positivt kors som närmar sig.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 74 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) föll med 20 procentenheter den gångna veckan och noteras inför veckostarten kring kring 15.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 6,5 procent vilket är högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Indexet punkterade den 4/4 den stigande kilen
– Både MA-20 och MA-50 har punkterats
– Golvet i tradingrangen har punkterats
– SMACD har lämnat ett högt negativt kors och noteras nu i den negativa delen
– På väg in i den sämsta perioden på året

På ovansidan möter närmast området mellan 5100-5110 följt av 5124 och 5146.

På nedsidan möter närmast 5087 följt av 5073 och 5057 samt området kring 5010-4990.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den senaste veckan har indexet tagit sig upp till taket i den kortsiktigt fallande kanalen men uppgången tog, åtminstone tillfälligt, slut när MA-20 träffades i fredags. I vecko- och månadsgrafen är det fortfarande en stigande trend vilket är en av skälen till att jag tolkar den rekyl som pågått sedan början av april som hälsosam. Nu är frågan om det vi ser är en tjurfälla eller starten på nästa positiva trendben. Om nästa topp blir lägre än den senaste vilket vi i så fall vet när förra fredagens lägsta vid 4954 punkteras är risken stor för att säljtrycket ökar. Det ser nu ut som att priset är på väg upp över kanaltaket men även om så blir fallet behöver standard line vid 5110 återtas för att jag ska bli positiv på kort sikt. Om klustret av medelvärden kring 5110-5125 passeras är det goda chanser för en uppgång mot den senaste toppen vid 5265 men om standard line inte återtas eller snabbt punkteras vid en passering ställs siktet in mot aprillägsta vid 4954 och det är lite av sista hållplatsen innan 4800-nivån. Trendfasindikatorn är på väg ner i jämviktspendlingszonen samtidigt som den sämre perioden av våren är på väg att inledas. Historiskt har maj noterats för en snittuppgång på 0,1 procent sedan 1997 i positiva börsklimat och 67 procent av åren har inneburit uppgångar.

På onsdag lämnar Fed ett nytt räntebesked och på fredag är det åter dags för sysselsättningssiffror.

Motstånd: 5100-5110 / 5124 / 5146 / 5212
Stöd: 5087 / 5073 / 5057 / 5010-4990

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Testar standard line och 18000-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots den senaste tidens rekyl har inte volymbalansen vänt ner och det placerar jag i den positiva vågskålen. När jag studerar vad som hänt vid rekyler likt denna i stigande trender har priset stått högre i 63 procent av fallen den kommande veckan.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish engulfing och i tisdags passerades kanaltaket men därefter har priset pendlat kring standard line. Totalt steg DAX med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,4 procent. I veckografen utvecklades en positiv candle som dock inte lyckades stänga över högstanoteringen för den senaste veckocandlen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Sedan mitten av mars noterades indikatorn i zonen där vi varnats för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas när indikatorn vänder ner och nu vet vi att så blev fallet.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 3 april ett högt negativt kors efter en negativ divergens mot toppen i december. Nu testas nollzonen och en ny köpsignal närmar sig.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 4,8 procent vilket är något under snittet vid 5,1 procent.

Sammanfattning: Standard line vid 18100 som just nu testas är lite av en vattendelare för det kortsiktiga sentimentet. Tas nivån ut ställs siktet in mot aprilhögsta vid 18567 men om nivån snabbt punkteras efter en stängning över området talar mer för en nedgång mot 17625 som förra fredagen markerade aprillägsta. Under hela nedgången sedan ATH-nivån har volymbalansen varit positiv vilket är en viktig positiv pusselbit. Vid liknande utseenden har indexet stått högre en vecka senare i 60 procent av fallen och maj månad har vid positivt börsklimat stängt på plus vid 65 procent av åren sedan 1997. Det jag inte vill se är att aprillägsta vid 17625 punkteras utan att snabbt återtas då det risker att trigga en nedgång mot i första hand 17000-nivån.

Motstånd: 18225 / 18425 / 18565 / 18600
Stöd: 17900 / 17795 / 17625

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 71-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

SCA B: Tar fart upp från MA-200

Teknisk analys SCA B: Det blev en vinst på 2,4 procent x hävstången i samband med föregående analys innan aktien behövde ett nytt omtag inför ett potentiellt MA-200 icebreak som jag gick igenom i början av mars. Inför rapporten i fredags steg SCA B efter återtestet av just MA-200 och effektuerade en positiv reversal i fredags.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan den 22 mars i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 28 februari.

SMACD närmar sig nu en köpsignal som troligen effektueras redan idag, vilket blir första gången sedan trampolinen den 8 mars.

Sammanfattning: Det kan vara intressant att agera vid ett positivt gap men det är en del utmaningar på ovansidan. Aktien ser nu intressant ut på både kort- och medellång sikt. Den formation som utvecklats sedan slutet på förra året triggar om marshögsta passeras ett medellångt delmål upp mot 200-kronorsnivån. På kortare sikt kan man när/om 165 kronor nås flytta upp den initila stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 165 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen/trendbenet punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 155,60.

Motstånd: 161,40 / 167,00 / 176,25 / 183,00-185,30
Stöd: 155,80 / 153,45 / 151,90 / 148,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81-.

Nokia: Positiv rapportreaktion och säsongshistorik

Teknisk analys Nokia: Det blev inte något formation värd att agera på innan 37,35 punkterades efter föregående analys. Sedan Q4 rapporten har aktien hunnit täppa till rapportgapet som respekterats sedan dess. Förra torsdagen var det åter dags för förväntningarna att skaka hand med verkligheten och även denna gång mottogs siffrorna positivt. Aktien har nu tagit ut både den långsiktigt fallande motståndslinjen och MA-200.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi kan förvänta oss tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade en köpsignal den 19 april och den är fortfarande i spel.

På kort sikt är aktien överköpt då priset befinner sig kring det övre bollingerbandet och stochastic över 80.

Det kan vara intressant att notera att Nokia normalt har utvecklats svagt den första delen av året. Priset i förhållande till MA-200 har dock haft en mycket stor betydelse för utvecklingen de närmaste månaderna. När priset noterats under MA-200 har maj månad utvecklats negativt i 64 procent av åren sedan 1997. När priset noterats över MA-200 (som nu) har dock maj månad inneburit uppgångar vid 86 procent av åren och medianen har varit imponerande +5,3%.

Sammanfattning: Även om risken för en rekyl är stor är det goda förutsättningar för en positiv utveckling under maj månad, åtminstone om aktien fortsätter att noteras över 200-dagars medelvärde. Den som vill ta position kan antingen göra det om vi bjuds på ett positivt gap idag eller vid en positiv fortsättningsformation, förutsatt att den effektueras över 38,50. När/om 42 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 42 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Tar man position på ett positivt gap idag placeras lämpligen stoppen vid 38,60 men vid en rekyl+fortsättningsformation strax under formationen.

Motstånd: 40,85 / 42,65 / 45,25
Stöd: 39,25-39,00 / 38,40-38,20 / 37,20 / 35,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73-.