BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: På väg att ta ut årsmedelvärdet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har verkligen piggnat till sedan tradingrangen togs ut i tisdags vilket är mycket positivt. Även om kursen i fredags tog ut molnet behöver vi se att inte nivån inom de två närmaste dagarna punkterar det igen för det kommer i så fall att tolkas som en säljsignal ner mot i första hand 50-dagars medelvärde. Det kommer nu att bli mycket spännande att se om köparna har vad som krävs för att ta tillbaks toppen vid 1603 eller om vi den kommande veckan kommer bjudas på en ny lägre signifikant topp, vilket i så fall stärker det långsiktigt negativa sentimentet.”

Föregående vecka inleddes med ett test av primärtrenden som höll och bjöd på en ny lägre topp än 1603 och därefter en rekyl ner mot 50-dagars medelvärde. Totalt blev det dock en uppgång den gångna veckan på 0,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu bytts till en marginell, men dock, uppgång på 0,2 procent.

I månadsgrafen noteras april, när vi närmar oss maj månad, som en bullish piercing line där det faktiskt är mindre än 1 procent upp till årsmedelvärdet som indexet punkterade i december. Både i vecko- och dagsgrafen har sentimentet stärkts de senaste veckorna vilket stärker chansen till att vi kommer att få en expansion norröver.

Om det visar sig att förra veckans högsta vid 1593 blir en ny lägre topp och kursen istället vänder ner och punkterar 1543 ökar risken för ett återtest av 1482 med risk för ytterligare en ny lägre lågpunkt.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs nu alltså även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och korta swingar. Kursen befinner sig just nu över både 20- och 50-dagars medelvärde som bägge pekar upp vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Dagsmomentum noteras åter stigande och noteras kring 59-nivån.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och volymbalansen är positiv sedan några veckor tillbaka.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom, detaljhandel och oljebolag medan den enda sektor som backade var verkstad.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag och trots börsuppgången var det bara 47 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

På ovansidan möter närmast primärtrenden kring 1588 upp och därefter den senaste toppen vid 1603 vilket är en mycket viktig psykologisk nivå.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1574 följt av 1564 och 1542 men naturligtvi även lågpunkterna vid 1495-1482 på något längre sikt.

På lång sikt är jag svagt negativ och ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga signifikanta toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1482 är risken stor för tilltagande distribution.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv men om den stundande rekylen får indexet att med kraft punktera 50-dagars medelvärde kommer jag att åter övergå till att bli neutral eller svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv såvida inte 20-dagars medelvärde återigen snabbt punkteras.

Sammanfattning: Om det visar sig att förra veckans högsta vid 1593 blir en ny lägre topp är det ett svaghetstecken men om å andra sidan 1603 tas ut i nästa swing och hålls mer än någon dag kommer jag vrida över och bli positiv även på lång sikt. Just nu är zonen mellan 1603-1593 en vattendelare som om den tas ut triggar ett tilltagande köptryck men om vi får nya lägre pivottoppar kan siktet ställas in på nya lägre lägsta. Oavsett så avvaktar jag för att se om årsmedelvärdet tas ut innan månadsskiftet eller om vi bjuds på den femte månaden i rad som stänger under denna viktiga långsiktiga sentimentsnivå.

Motstånd: 1588 / 1593 / 1603 / 1613 / 1630
Stöd: 1574 / 1567 / 1556 / 1542 / 1495 / 1482

SP500: Positiv underton men gott om varningssignaler

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om SP500 i grunden ser positivt ut och förutsättningarna är goda för en fortsatt uppgång saknas inte utmaningar och även varningssignaler. En varningssignal i Ichimoku var att utbrottet från molnet den gångna veckan ledde till att kursen istället vände ner. Om standard line och den stigande kortsiktiga stödlinjen håller när veckan inleds, är förutsättningarna goda för en ny kortsiktig uppgångsfas men om det istället visar sig att dessa nivåer punkteras ökar risken för att ett omtag kring 2636 eller primärtrenden behövs. Skulle det dessutom visa sig att inte lågpunkten kring 2532 från början av februari håller är risken stor för ett betydande säljtryck.”

För en vecka sedan rådde en hel del osäkerhet och vi bjöds på en inledande nedgång för att för tredje gången på lika många månader testa av primärtrenden. Den gångna veckan inleddes alltså nedåt men i onsdags bjöds vi på en hammer som reducerade vecko- och årets nedgångar till 0,01- respektive 0,1 procent.

Fredagen inleddes med ett positivt gap men efterhand men utvecklades till en mycket skvalpig tillställning. Kursen pendlade mellan 2675 och 2660 men utseendet var ändå svagt positivt.

Två händelser har varit i fokus den gångna veckan och det var dels när de ledande amerikanska indexen föll brutalt i tisdags och den amerikanska tioåringen passerade 3 procent i onsdags, vilket var första gången sedan slutet av 2013 som nivån var högre än denna nivå. Men även om detta är en viktig psykologisk nivå finns det ingen naturlag som säger att aktier inte skulle kunna gå upp nu.

Studerar vi utseendet i grafen sedan toppen i januari har vi sett både lägre toppar men även högre bottnar. När vi historiskt sett denna typ av utseende har indexet i de flesta fall brutit ut i den föregående trendens riktning och det mest troliga är att så sker även denna gång.

Om det däremot visar sig att primärtrenden punkteras och därefter lågpunkten från början av februrari ökar däremot risken för att expansionen kommer att ske söderut.

Årsmedelvärdet noteras kring 2587 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2611 och även detta medelvärde pekar uppåt men bägge har planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) håller nu på att testa av 50-nivån och strax ovanför möter en fallande motståndslinje som om de tas ut troligen skickar upp indexet en bit. MACD är dessutom på väg att effektuera en positiv trampolin.

Volymen har större delen av veckan legat kring eller strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags noterades volymen 10 procent under det dagliga snittet.

VIX föll den gångna veckan med 33 procent och har under två veckor utmanat 100-dagars medelvärde som i fredags punkterades.

På ovansidan möter närmast 2679 följt av 2696 och högstanoteringen från förra veckan vid 2717.

På nedsidan möter först 2648-2646 följt av primärtrenden vid 2614 och hela zonen mellan 2580-2532.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– MACD jobbar med att ta ut nollan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället neutral eller svagt negativ om kursen inte inom de närmaste dagarna vänder upp och åter tar ut MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral men tycker det är positivt om kursen håller sig kvar ovanför MA-20 mer än någon dag.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot primärtrenden som sedan mitten av 2016 har sugit upp säljtrycket varje gång medelvärdet träffats. SP500 är fortfarande fångat i en tradingrange och en symmetrisk triangel. Jag tycker den positiva volymbalansen och den långsiktigt stigande trenden talar för att vi kommer att få se ett utbrott uppåt men om det istället visar sig att lågpunkten från början av februari punkteras utan att snabbt tas ut ökar risken för att expansionen sker söderut.

Motstånd: 2678 / 2687 / 2705 / 2717 / 2724
Stöd: 2660-2656 / 2636 / 2617 / 2583

DAX: Pausformation i molnet kring primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet håller sig ovanför de korta- och nu även de medellånga medelvärdena är förutsättningar för ytterligare uppgångar goda. Utbrottet från molnet indikerar troligen det håll åt vilket prisexpansionen kommer att ske.”

Den gångna veckan inleddes söderut men redan vid 20-dagars medelvärde sögs säljtrycket upp i onsdags med en hammer. Totalt steg den föregående vecka med 0,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 2,6 procent.

Så länge DAX-indexet är fångat i en tradingrange som har taket strax under den platta primärtrenden. En tradingrange eller en konsolidering är ett resultat av osäkerhet och inte sällan leder det till skvalpiga rörelser. Den senare lågpunkten från i onsdags ser jag som positiv, så länge den inte punkteras, vilket skapar goda förutsättningar för att vi inom kort kommer att vara med om ett utbrott upp och förbi primärtrenden.

På ovansidan möter närmast ett motståndsområde i form av tidigare gap upp till nivån strax under 12800. Tas denna nivå ut ökar chansen för en uppgång upp mot den tidigare toppen kring 13500.

I månadsgrafen noteras april fortfarande som en bullish engulfing som just nu utmanar årsmedelvärdet som vi hittar kring 12619. I veckografen har de fem senaste veckorna stängt på plus relativt högt upp i veckostaplarna. Om det visar sig att 12300 punkteras får vi en signal om att det krävs ytterligare ett lägre omtag kring någon av sentimentsnivåerna kring 12200 för att locka tillbaks köparna.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga är relativt platta och risken för slagig handel den närmaste tiden är påtaglig när motstånden kring 12500-12600 och stödet kring 11800 närmar sig.

Sammanfattning: Så länge vi bjuds på nya högre lägsta är förutsättningarna goda för en passering av primärtrenden och så småningom de motståndsnivåer som behöver tas ut för att nå upp mot den senaste mest signifikanta toppen vid 13600. Om det istället visar sig att 12290 punkteras får vi en signal om att det kan krävas ett nytt lägre omtag för att få med sig tillräckligt med köpare för driva kursen vidare uppåt. Punkteras 11730 utan att snabbt återtas talar däremot mycket för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12640 / 12690 / 12800 / 12905
Stöd: 12529 / 12469 / 12359 / 12250

AstraZeneca: Värd att haka på vid rekyl och ff

Teknisk analys AstraZeneca: De två senaste analyserna har jag varit positiv till AstraZeneca och det är jag fortfarande. Mycket talar för en fortsatt uppgång men på riktigt kort sikt är risken stor för en rekyl.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är nu stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 och säger oss att vi ska avvakta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen (de gröna streckade linjerna som bägge måste peka upp) och ännu hellre ackumulationsnivåer.

Volymbalansen är positiv och har varit det under hela uppgången sedan det bekräftade utbrottet från molnet.

Även om undertonen är positivt och vi med stor sannolikhet kommer att få se ytterligare uppgång i AstraZeneca är det för tillfället dålig tajming att jaga priset, speciellt nu när det råder en negativ divergens.

Sammanfattning: Uppgången i AstraZeneca är mycket kraftfull och för en vecka sedan bjöds vi på en rekyl följt av en positiv reversal/fortsättningsformation i värdezonen. Förutsättningarna för en uppgång är mycket goda men vid denna typ av uppgång bör man, även om det visar sig att vi måste betala ännu mer avvakta en positiv reversal/fortsättningsformation i värdezonen.

Motstånd: 619,65 / 623,50 / 634,00 / 643,75
Stöd: 608,90 / 600,00 / 593,20 / 583,10

Electrolux B: Negativ TN-info

Teknisk analys Electrolux B: Det blev en rekyl ner till 260 kronor efter föregående analys där köparna sög upp säljtrycket. Den följande uppgången blev dock seg och överlappande och nådde efter ett par veckor upp till primärtrenden där en bearish dark cloud cover såt till att det blev en ny lägre topp, under primärtrenden.

Fredagens delårssiffror var sämre än väntat och föll inte placerarkollektivet i smaken. Aktien föll hela 11,2 procent efter att ha varit nere 13,3 procent.

Den långa trenden pekar nu nedåt och trendfasindikatorn har fallit till -1,9 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång i samband med uppstudsar.

Fredagens stängning skedde 4,5 procent under det nedre bollingerbandet och detta har jag bara sett 3 gånger sedan början av 2002 och vid två av dessa har nästa dag inneburit en uppgång men på några veckors sikt talar det mesta (om man studerar liknande utseenden på hela large cap) för att vi kommer att få se ytterligare nedgångar.

Det var stor distribution (volym) under utförsäljningen i fredags och det är stor chans att de stora aktörer som vill ur aktien inte är färdiga.

Sammanfattning: Chansen för en kortare uppstuds är alltså stor och därför kommer Electrolux-aktien att vara en bra blankningskandidat när/om vi ser OMXS30 vrida ner. Det är dock dålig tajming att gå kort när spänningen upp mot de korta medelvärdena är så pass stor som nu. Avvakta en uppstuds och en negativ reversalformation kring eller i värdezonen (de två gröna streckade medelvärdena).

Motstånd: 242,95 / 251,10 / 268,70 / 285,25
Stöd: 226,30 / 219,00 / 202,25 / 185,50