BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: Lite väl stretchat, rekyl välkommen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i en stigande trend som den senaste veckan utvecklats nästintill paraboliskt. Det är nu exakt 4 år sedan vi hade en lika kraftig uppgång och den gången ledde det till en ATH-notering som än så länge är den övre begränsningen i den gigantiska konsolidering som råder sedan dess. Att vi kommer att bjudas på en rekyl inom kort är ingen högoddsare men det som är betydligt mer intressant är hur djup den blir, med vilken kraft den effektueras och på vilket sätt köparna tar tillbaks taktpinnen. Skulle det visa sig att 1545 punkteras utan att snabbt tas tillbaks är det en allvarlig varningssignal men fram till dess är det ”köpa rekyler” som gäller.”

Föregående något kortare handelsvecka än normalt inleddes uppåt och fortsatte upp till fyraårshögsta vid 1700 innan veckoavslutningen avslutades något mer dämpat. Totalt steg OMXS30 med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,9 procent.

Vi befinner oss mitt i den intensivaste delen av rapportperioden och tolkningen av dessa påverkar naturligtvis det svenska storbolagsindexet en del.

Bästa sektorer blev konsumentprodukter och kraftbolag medan oljebolag tillsammans med basråvaror gick sämst.

Efter den kraftiga uppgången sedan årsskiftet och den nästan paraboliska uppgången de senaste veckorna borde vi snart se en rekyl, som dock än så länge lyst med sin frånvaro.

Sedan EMA-8 (den tunna punktstreckade lila linjen) som togs ut den 1 april har inte punkterats med en enda dagsstängning sedan dess men när så sker är det en god chans för att en rekyl är inledd.

I den positiva vågskålen har uppgången de senaste månaderna och även nu skett med en mycket positiv volymbalans som skapar goda förutsättningar för att köparna ska suga upp rekyler på allt högre nivåer. Å andra sidan är det INTE SKILLNAD DENNA GÅNG utan vi ska vara på tå och beredda på att denna nu lite väl euforiska uppgång kan få ett abrubt slut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,9 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen den gångna veckan har legat över det snittet och volymbalansen pekar fortsatt uppåt ovanför tremånaderssnittet.

Standard line (röda punktstreckade linjen) som utgör den senaste månadens sentimentsnivå hittar vi inför veckostarten kring 1623 där den påtalar att förutsättningarna ökat för en konsolidering.

På ovansidan möter närmast 1700-nivån följt av ATH-området vid 1718-1722 från april 2015.

På nedsidan hittar vi närmast 1678 följt av 1667 och 1663 där den platta standard line möter upp.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positivt så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit -0,1 procent.

Sammanfattning: Sedan 2002 kan jag bara hitta fyra lika höga noteringar hos dagsmomentum (RSI-14) i positiva marknadsfaser och vid två av dessa har kursen en vecka senare stått högre och vid två lägre. Det finns ingen naturlag som säger att det måste komma en rekyl för att en uppgång varit långvarig eller extremt kraftfull men studerar vi historien har kursen när gummisnodden (RSI-2) utvecklats som de två senaste dagarna senaste tio åren stått lägre vid 5 av de 9 tillfällen jag hittar. Det är alltså ett sällsynt utseende och inte tillräckligt med träffar för att med tanke på utvecklingen sedan sedan årsskiftet talar ändå mycket för att vi kommer att bjudas på en rekyl inom kort. Vid liknande uppgångar under 82 dagar har kursen stått lägre i ungefär 60 procent av fallen historiskt, en vecka senare. Skulle det visa sig att 1545 punkteras i samband med nästa rekyl, utan att snabbt tas tillbaks är det en allvarlig varningssignal, men fram till dess är det ”köpa rekyler” som gäller.

Motstånd: 1700-1703 / 1718-1722 / 1750 / 1782
Stöd: 1681-1676 / 1665 / 1656 / 1623 / 1590

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81.

SP500: Rekyl- och euforirisk

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”2900 är än så länge en intressant stödnivå precis som ATH-nivån kring 2940 är en tung motståndsnivå. Förutom 2900 bevakar jag 2873 och 2848 på nedsidan som intressanta rekylnivåer med goda förutsättningar att suga upp nedgångar i samband med andhämtningspauser. En första ”riktig” varningssignal kommer en tydlig punktering av 2788 att vara. Tills motsatsen bevisas är det ”köp fortsättningsformationer i samband med rekyler” som gäller och passeras 2940 ställs siktet in mot nästa intressanta nollnivå vid 3000.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till ATH-området kring 2940 som fick indexet att vända ner under Q4. Med en uppgång på totalt 1,2 procent blev veckostängningen den högsta någonsin och uppgången sedan årsskiftet skrivs nu till 17,3 procent.

Sedan årsskiftet har de få rekyler vi bjudits på sugits upp på allt högre nivåer och den senaste i slutet av mars fick april att öppna upp med ett gap för att därefter smyga sig upp till en ny högstanivåer. Det kan dock nämnas att volymen varit lite tunn och samtidigt extremt små dagliga rörelser. Om det beror på påsk eller väntan på Fed-besked denna vecka återstår att se.

Även om det råder en viss negativ divergens mot framförallt de korta momentumindikatorerna är det en bra volymbalans vilket skapar en bra grund för att rekyler kommer bli hälsosamma och sugas upp på nya högre höjder.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen den gångna veckan har legat strax under det dagliga snittet.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) har den senaste veckan noterats relativt nära det övre bollingerbandet och nu blir det spännande att se om vi får en extrem notering kring det lägre och därmed risk för att vi kommer få se en topp i prisgrafen.

På ovansidan möter närmast 2940-nivån följt av 2956.

På nedsidan möter närmast 2923 följt av 2913 och 2900 samt 2892.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Överköpt kring ATH-noteringen från i höstas

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men kommer att övergå till att bli neutral om vi bjuds på en bekräftad stängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Än så länge ser det positivt ut för de flesta ledande index men det är just då vi ska vara observanta så att vi inte riskerar att ryckas med i flockens hejarop. Risken för en rekyl är nu stor och de negativa divergenserna mot de kortare momentumindikatorerna samt noteringen kring ATH-nivån med indexet fångat i en en stigande kil visar på att risken för nedställ tilltar. Den positiva volymbalansen och än så länge det stora antal aktier som noteras över MA-200 talar dock för att köparna är sugna på att agera i samband med något lägre pris. Det är först om den senaste lågpunkten vid 2786 punkteras, utan att snabbt återtas som jag anser att vi fått en varningssignal om att ett tilltagande säljtryck ligger bland korten.

Motstånd: 2940-2942 / 2956 / 2964 / 2976
Stöd: 2923 / 2918-2913 / 2900 / 2892 / 2876

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85.

DAX: Översålt kring motstånd med negativ divergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste 78 dagarna har DAX stigit med nästan 18 procent och sedan 1975 hittar jag 47 tillfällen där indexet stigit lika mycket eller mer. Vid 27 av dessa har uppgången fortsatt även den kommande månaden. Tajmingen för att jaga nya positioner för uppgång just nu är inte de optimala men efter den stundande rekylen ser det mycket intressant ut.”

Den gångna veckan inleddes upp och veckohögsta vid 12350 markerades under onsdagen och även om det var något mer avvaktande i slutet av veckan noterades uppgången till 0,8 procent. Hittills i år har indexet stigit med 16,6 procent och noteras kring det område där vi bjöds på en lokal topp i slutet av september.

Nu utmanas området 12300-12500 samtidigt som vi ser en negativ minidivergens i fredags vilket innebär att vi i prisgrafen bjudits på högre högsta men cykelindikatorn samtidigt fallit från en nivå över 80.

Senast vi bjöds på en negativ minidivergens med ett liknande notering hos dagsmomentum var den 3 november 2017, den gången föll kursen den närmaste veckan med 2,6 procent. Historiskt har kursen stått högre/lägre i ungefär hälften av fallen en vecka senare men på en månads sikt har noteringen i 80 procent av fallen varit högre.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Sammanfattning: DAX noteras kring taket i den stigande trendkanalen samtidigt som momentumindikatorerna noteras högt och med negativa divergenser. Mycket talar för att det inom kort leder till en rekyl men så länge volymbalansen är positiv och senaste lågpunkten vid 11850 inte ger vika talar det mesta för att rekyler är bra lägen att haka på för att komma in in nästa uppgångsvåg. Tajmingen för att jaga nya positioner för uppgång just nu är inte de optimala men efter en rekyl ser det däremot mycket intressant ut.

Motstånd: 12350 / 12365 / 12430 / 12500
Stöd: 12280 / 12235 / 12175 / 12100

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 84.

SAAB B: SWPO-stapel och inverterad HS

Teknisk analys SAAB B: Redan samma dag som jag påtalade att vi hade en BAYN och bra edge för en uppstuds bjöds vi på en bullish engulfing och därefter både EMA-8, MA-20, standard line och MA-50 tagits ut och stått pall för utmaningar. Volymbalansen har stärkts inför testet av den fallande motståndslinjen, vilket stärker edgen för ett utbrott uppåt. I samband med delårssiffrorna i fredag bjöds vi på ett positivt gap och en imponerande SWPO-stapel.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera saknar i stort sett riktning och trendfasindikatorn skrivs till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga men alltmer börja snegla åt positioner för uppgång.

På kort sikt är aktien överköpt och stängningen i fredags noterades 24 procent över det övre bollingerbandet. Gummisnodden (RSI-2) noteras över 99 och på 1-2 dagars sikt har kursen vid de 45 tillfällen jag hittar sedan 2002 stått lägre i 22 av dessa. På en till två veckors sikt har däremot lite mer än hälften av tillfällena lett till högre noteringar.

Studerar vi vad som hänt på en månads sikt efter en så kallad SWPO-stapel (en kraftfull impulsstapel som under hög volym tar etablerar kursen över ett viktigt motstånd) hittar jag 38 tillfällen sedan 2002. 25 av dessa tillfällen (66%) har inneburit högre noteringar på en månads sikt och den genomsnittliga utvecklingen har då varit imponerande 3,0 procent (inkl de gånger aktien vänt ner).

Sammanfattning: Så länge inte aktien etablerar sig under standard line (punktstreckade röda linjen) anser jag att rekyler från nuvarande nivå är väl värda att haka på. Den historiska utvecklingen efter liknande impulser har lett till kortare rekyler i de flesta fall, innan uppgången på allvar har tagit vid. Närmast på ovansidan möter motstånd vid MA-200 och februaritoppen vid 349 kronor men även om det blir en del att jobba med tror jag på längre sikt på ytterligare uppgångar mot 380-kronorsnivån. Skulle aktien åter etablera sig under ichimokumolnet vänder jag på klacken och tror istället på nedgång.

Motstånd: 339,10 / 343,70 / 356,00 / 368,30
Stöd: 326,80 / 319,10 / 306,80 / 294,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81 samtidigt som det råder en negativ minidivergens.

Nokia: Översåld men alltmer negativ bild

Teknisk analys Nokia: Det blev en uppstuds efter föregående analys till 55 kronor (på öret) men därefter har vi inför delårssiffrorna bjudits på två lägre pivottoppar och allt svagare volymbalans, som förstärker sannolikheten för en expansion söderut. Larmet som den streckade linjen markerar skulle om den tagits skapa förutsättningar för positivare tongångar men det blev istället det omvända i och med att nivån aldrig togs ut.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera saknar i stort sett riktning och lutar svagt upp och trendfasindikatorn har fallit tillbaks och noteras inför dagen kring -0,5 vilket säger oss att vara kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för nedgång.

Tar vi en titt på Nokia de senaste tio åren har den kommande perioden fram till början av juli varit en sämsta under året.

Det kraftfulla nedstället i samband med rapporten har fått aktien att bli extremt översåld på kort sikt. Förutsättningarna för en uppstuds är alltså stora och eventuellt kommer rapportgapet att täppas till men redan när turning- och standard line testas är det stor risk för att säljflöden åter strömmar in i aktien.

Sammanfattning: Nokia är extremt översåld på kort sikt och det kan få aktien att rekylera upp en bit. Det är dock först när molnet tas ut (mer än två dagar) som det börjar bli läge att vända på klacken. Som det ser ut nu kommer uppstudsar troligen vara bra lägen att ta hem vinst eller att ta position för nedgång. Nästa stöd på nedsidan hittar vi kring 48 kronor och på ovansidan behöver minst 55,50 tas ut för att eliminera den negativa bilden.

Utdelningen skiljs från aktien den 22 maj.

Motstånd: 51,30 / 51,95 / 53,30 / 54,70
Stöd: 49,95 / 49,20 / 47,85 / 46,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53.