BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: Avtagande momentum när molnet testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Uppgången som startade i mitten av mars har skett med stigande volymbalans samtidigt som köparna sugit upp tendenserna till rekyler på allt högre nivåer. Nu närmar sig flera tuffa motstånds- och samtidigt sentimentsnivåer. Den första jag fäster viss vikt vid hittar vi kring 1585 där både fib 50% för nedgången och cloud span b (röda molnlinjen) möter upp. Cloud span b är platt för den närmaste tiden samtidigt som lagging line kört in i priset vilket historiskt efter kraftiga nedgångar varnar för att en tid med skvalpiga rörelser är att vänta. De korta momentumindikatorerna har vänt ner från höga nivåer samtidigt som SMACD efter det positiva medelvärdeskorset för snart en månad sedan närmar sig nollan. Rekyler från denna nivå, som inte punkterar 1400 ser jag som hälsosamma och väl värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer. Om därefter 1400 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för tilltagande säljtryck. Om molnet kring 1600 tas ut ställs siktet i första hand in mot MA-200 och därefter 1725.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal, som jag varnade för att det kunde bli en hanging man. Tisdagen stängde kraftigt nedåt men 1500-nivån sög upp säljtrycket vid varje utmaning den gångna veckan. Totalt backade indexet 1,3 procent förra veckan vilket innebär att årets nedgång uppgår till 14,6 procent. I månadsgrafen noteras april som en positiv reveral medan föregående veckan utvecklades till en bearish engulfing.

Igår skrev jag: ”Efter en uppgång med 20 procent på en månad var det väntat att en rekyl ryckte närmare och för varje motstånd som nås ska vi då vara beredda på en motreaktion. Rekylen är enligt mig inledd och om gårdagens positiva candle inte följs av en stängning under 1511 tolkar jag det som positivt och att nästa ben uppåt kan vara inledd. På samma sätt kommer en vändning nedåt som resulterar i att måndagens högsta inte passeras riskera att säljtrycket åter tilltar.”

Efter att OMXS30 inlett torsdagen uppåt tog det snabbt stopp när motståndet vid 1538 testades. Öppningsgapet täpptes snabbt till och redan kring klockan tio markerades dagslägsta vid 1513. Resten av dagen kom köparna tillbaks och dagshögsta vid 1547,5 sattes sent på dagen. Stängningen vid 1541,9 motsvarade en uppgång med 0,9 procent. I dagsgrafen utvecklades torsdagen till en positiv reversal men frågan är om det blir 1549 som tas ut så att candlen bekräftas eller om lägstanivån kring 1542 punkteras och triggar en nedgång som vi såg så sent som i tisdags.

OMXS30 omges av två snarlika gap där det på ovansidan noteras mellan 1540 och 1630. Gapet på nedsidan hittar vi mellan 1510 och 1430. Nästa viktiga nivå på nedsidan är därefter 1400 som om den punkteras troligen kommer att trigga ett säljtryck som leder till nya lägre signifikanta lågpunkter.

Lagging line (den blå linjen) har nu kört in i priset och tillsammans med en platt cloud span b (röda molnlinjen) är det mycket som talar för en period av skvalpiga rörelser och tvära kast.

SMACD testar just nu av zonen kring nollan och saknar i stort sett lutning. Passeras nollan är förutsättningarna goda för att pausformationen är klar. Om däremot SMACD-linjen punkterar signallinjen är risken stor för ett tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -1,3 vilket innebär att vi ska vara beredda på att det kommer mer nedförsåka.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är dock åter positiv.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något de senaste veckorna och inför den kommande veckan är det bara 22 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1528 följt av 1537 och 1549.

På nedsidan hittar vi närmast 1503-1496 följt av 1480 följt av 1469 och 1433.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,8 procent lägre.

Sammanfattning: Det kommande månadsskiftet har historiskt inte utvecklats så bra men å andra sidan har inte de två senaste månaderna följt säsongsmönstren. Även om en rekyl, värd namnet rycker närmare, kommer jag se den som hälsosam och köpvärd ner mot 1435 och eventuellt 1400 förutsatt att köparna kommer tillbaks med tydlighet. Än så länge har rekylerna sedan mitten av mars varat någon eller några få dagar. Nu ser vi däremot tecken på en viss tveksamhet och risken för bakslag är stort ifall priset bryter upp genom molnet. Jag anser att en rekyl är välkommen och köpvärd ner mot åtminstone zonen mellan 1430 och 1400. Punkteras 1400 är risken stor för att lågpunkten för mars kring 1260 ger vika. En passering av molnet vid 1583 som inte omgående punkteras skapar goda förutsättningar för en uppgång mot primärtrenden eller högre.

Motstånd: 1528 / 1537 / 1549 / 1556 / 1583
Stöd: 1503-1496 / 1480 / 1469 / 1433

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66.

SP500: Utmanar molnet och 50-dagars medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 visar upp styrka även om momentumet inte är lika starkt nu som vid uppgången direkt efter lågpunkten vid 2200. Även om vi bjuds på en rekyl inom kort talar nu alltmer för att MA-200 kommer nås snarare än att marslägta ger vika. Om MA-200 nås inom några veckor innebär det att ichimokumolnet tas ut vilket är en signal om att sentimentet även på medellång sikt blir positivt. En kommande rekyl bör helst inte bli så kraftig att 2630-nivån ger vika för då ökar risken för en nedgång mot marslägsta vid 2200. I den negativa vågskålen möter SP500 upp tunga motstånd på ovansidan (Fib 62%, cloud span b och MA-200) som efter en extrem uppgång den senaste månaden, motsvarande flera årsuppgångar, kan leda till vinsthemtagningar.”

Den gångna veckan inleddes med en rekyl men vid det övre gapstödet från den 12 mars avtog nedgången. Veckan avslutades med en uppgång upp till cloud span b. Totalt backade SP500 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,2 procent. Det var en minst sagt händelserik vecka med ett oljepris som föll brant i början av veckan. I månadsgrafen noteras april som en bullish piercing line medan den senaste veckan utvecklades till en bearish harami, dock med en svans på nedsidan.

Den senaste veckan har indexet jobbat med att testa av 50-dagars medelvärde och ichimokumolnet vilket samtidigt utgör hälften av nedgången från februari till mitten av mars.

Frågan de flesta ställer sig nu är om det vi ser är en björnfälla eller starten på nästa upptrend.

Jag brukar använda mig av 14-veckors stochastick, som en pusselbit, för att bedöma om vi befinner oss i en positiv eller negativ långsiktig marknadsfas. När 14-veckors stochastic noteras över 70 är den långsiktiga marknadsfasen enligt denna bedömning positiv. På motsvarande sätt är det negativt när indikatorn noteras under 40. De senaste veckorna har 14-veckors stochastic noterats mellan 70- och 40.

Ingen vet om det vi just nu är med om är ett så kallat björnrally eller starten på en långsiktigt stigande trend. Mitt huvudspår är fortfarande att det är en viss övervikt för att vi kommer att se marslägsta testas eller punkteras. Om däremot både priset och lagging line etablerar sig över molnet kommer jag att vända på klacken, men vi har inte svar på det förrän tidigast om en månad.

SMACD testar just nu av zonen kring nollan och är i det närmaste helt platt samtidigt som ichimokumolnet indikerar stor risk för skvalpiga rörelser i någon form av konsolidering de närmaste veckorna.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. MA-50 skar i slutet av mars ner under MA-200 och effektuerade ett dödskors. Dödskors som effektueras efter extremt branta nedgångar, som denna gång, brukar dock inte ha så stor betydelse (mycket av nedgången är då redan klar). Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,0 vilket innebär att sannolikheten nu ökat för att indexet går in i en konsolidering.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet. Volymbalansen är nu svagt negativ men har planat ut och närmar sig nu tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) steg den gångna veckan från 20 till 23 procent av aktierna som ingår i SP500 som noteras över primärtrenden.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 5,8 procentenheter till 36 vilket motsvarar något mer än 62% av februari/mars-uppgången. Om VIX fortsätter upp ytterligare med ny brant stigningstakt ökar risken för att nedgången hos indexen blir jobbigare än åtminstone jag önskar.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 18 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam, tillsammans med volymen.

På ovansidan möter närmast 2845 följt av 2879 och 2900 samt 2954.

På nedsidan möter närmast 2800 följt av 2793 och 2727 samt 2700.

I den positiva vågskålen:
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan MA-20 kring 2600 punkteras
– BBW åter nere under 25

I den negativa vågskålen:
– VIX visar tecken på att vända upp från en redan hög nivå
– Avtagande momentum när molnet testas

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Än så länge kommer köparna tillbaks och suger upp rekyler på allt högre höjder. Nu möter tuffa motstånd men om dessa tas ut och inte direkt leder till nya lägre lågpunkter fortsätter jag att tolka det korta sentimentet som positivt. 14-veckors stochastic noteras i ingemansland mellan 70- och 40 vilket samtidigt påtalar att risken för fortsatta nedgångar inte ska underskattas. På kort sikt är det bra om standard line kring 2535 inte punkteras i samband med en eventuell rekyl. Om det däremot visar sig att lägstanoteringen för ö-formationen vid 2448 punkteras ställs siktet in mot marslägsta vid 2200.

Motstånd: 2845 / 2879 / 2900 / 2954
Stöd: 2800 / 2793 / 2727 / 2700

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57.

Kontraktion med viss avmattning och negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Cloud span b och lagging line (den tjocka blå linjen) talar för att det kommer bli skvalpigt och slagigt framöver. En kommande rekyl, om den inleds i början av veckan, kommer vara köpvärd ner mot området mellan 9840-9535. Skulle inte köparna komma tillbaks, senast vid denna nivå, är risken stor för att säljtrycket kommer att tillta så att marslägsta åter behöver besökas.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av gapmotståndet kring 10720 men spenderade resten av veckan i en tajt range strax under molnet mellan 10610 och 10250. Totalt backade DAX med 2,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till 22 procent. I månadsgrafen noteras april som en positiv reversal men förra veckans candle var den mest negativa sedan andra veckan i mars. På ovansidan möter nu både fib 50%-nivån för coronanedstället och denna sammanfaller med en platt cloud span b kring 11000.

De två senaste veckorna har vi sett nya lägre högsta ner mot stödnivån kring 10250 strax under cloud span a. Att en rekyl rycker närmare behöver man inte vara expert för att förstå men ingen vet om den inleds idag eller om några veckor.

Det som tilldrar sig mitt intresse vid en kommande rekyl, är hur djup den blir och framförallt med vilket engagemang köparna kommer tillbaks. Om det visar sig att fib 50% för uppgången kring 9535 punkteras ökar risken för ett nytt besök nedåt marslägsta.

SMACD effektuerade för tre veckor sedan ett positivt medelvärdeskors från en extremt låg nivå, den lägsta sedan november 1987, vilket är positivt. Det vi inte vill se nu är att SMACD vänder ner och effektuerar en säljsignal som riskerar att trigga ytterligare säljtryck. När zonen kring nollan testas är dock risken förhöjd för att en rekyl är på väg att inledas. När nollan däremot tas ut och inte omgående punkteras boostar det ofta en pågående uppgång.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fem veckor sedan till 58 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 15 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt och indexet har 18 procent upp till nivån. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -2,5 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång är stor när en topp markeras.

50-dagars medelvärde noteras inför veckostarten ungefär 5 procent ovanför fredagens stängning.

Sammanfattning: DAX-indexet noteras strax under ett antal viktiga motståndsnivåer där den platta cloud span b (den röda molnlinjen) som noteras vid fib 50% och trippelnollenivån 11000 är det viktigaste i närtid. Cloud span b och lagging line (den tjocka blå linjen) talar för att det kommer bli skvalpigt och slagigt en tid framöver. En kommande rekyl kommer vara köpvärd ner mot området mellan 9840-9535. Skulle säljtrycket få indexet ännu lägre och standard line kring 9535 punkteras är risken stor för att säljtrycket kommer att tillta så att marslägsta åter behöver besökas. Än så länge noterar DAX med högre lågpunkter (de svarta pilarna) över MA-20 och så länge det mönstret inte bryts kommer jag vara positiv på kort sikt. Med trendfasindikatorn kring -2,5 och noteringen strax under molnet talar det mesta för att kommer att bjudas på utmanande nya nedställ. När inleds då nya kraftiga nedställ? Självklart är det ingen som har svar på det men när den senaste lågpunkten punkteras utan att snabbt tas tillbaks kan det vara läge att dansa med små steg nära nödutgången där det kan bli trångt om många ska ut samtidigt.

Motstånd: 10610 / 10820 / 11025 / 11430
Stöd: 10250 / 10075 / 10000 / 9840

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 36.

Swedbank: Positiv rapportreaktion

Teknisk analys Swedbank A: Det blev ingen rekyl efter föregående analys, som även den var strax efter Q4-rapporten. Swedbank fortsatte upp till 163-kronorsnivån och därefter har aktien i samband med coronanedgången blivit en källa till likviditet, precis som de flesta andra aktier. För någon vecka sedan närmade sig aktien 100-kronorsnivån och inför rapporten togs turning line ut och reaktionen på de senaste siffrorna i torsdags var positiva.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter nedåt och 50-dagars medelvärde skar för två veckor sedan ner genom primärtrenden och effektuerade ett dödskors. Trendfasindikatorn har vänt upp från -4,4 fölr någon vecka sedan till -3,5. Det är alltså fortsatt stor risk för nedgång, även om det är en bra början.

Sedan volymbalansen bröt upp över tremånaderssnittet har nu även medelvärdet vänt upp. Jag tolkar utseendet positivt och förutsättningarna börjar bli goda för att vi ser en botten mejslas ut.

Nu närmar sig två tuffa motstånd vid 113,60 där det senaste försöket att bryta upp misslyckades. Strax ovanför möter standard line upp vid 115 kronor.

SMACD lämnade i början av april ett positivt medelvärdeskors från en låg nivå och noteras sedan dess med ett skapligt brett momentum för uppgång.

Dagsmomentum (RSI-14) närmar sig nu bekräftelsenivån från den 4 mars strax ovanför 50. Om nivån passeras utan att snabbt punkteras är förutsättningarna goda för att det stärker sentimentet.

När molnet blir extremt tjockt och vi ser tecken på att bredden minskar, som nu när cloud span a indikerar en botten är det ett utseende som ofta präglar långsiktiga vändningar. Om det blir fallet denna gång i Swedbank vet ingen, men det är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Även om risken för en ny lokalt lägre topp är förutsättningarna för att en uppgång mot molnet och till att börja med 120-kronorsnivån goda. När/om nivån nås kan det vara en god idé att tajta till stoppen som initialt placeras strax under 105 kronor.

Motstånd: 112,50 / 113,60 / 114,90 / 119,75
Stöd: 109,85 / 108,00 / 105,55 / 103,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.

Autoliv SDB: Utmanar molnet efter en positiv rapportreaktion

Teknisk analys Autoliv: Efter föregående analys vid 500-kronorsnivån inför den 8 april har aktien nu nått den nivå jag nämnde som ett lämpligt mål. En uppgång med nästan 20 procent på två veckor.

Nu möter dels dubbelnollenivån kring 600 kronor upp men även molnet, samtidigt som det råder en negativ divergens mot de flesta korta momentumindikatorer.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn var i början av april nere vid -6 (brukar inte hålla länge innan en långsiktig botten mejslas ut) och inför veckostarten har indikatorn nått upp till -1,2. Även om risken fortsatt är stor för att en ny nedgångsvåg inleds kommer en ytterligare förstärkning att gynna en uppgång.

Sedan volymbalansen bröt ner under tremånaderssnittet i början av året har inte någon bekräftelsenivå passerats förrän nu och det placerar jag i den positiva vågskålen.

Det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet samtidigt som ett tufft motståndsområde håller på att testas av, vilket innebär att risken för en rekyl är stor.

Även om en rekyl inleds är det gott om stöd på nedsidan, där det viktigaste noteras kring nederdelen på molnet där vi även hittar gapet från den 16 mars som jag nämnt några gånger tidigare.

SMACD noteras med ett positivt medelvärdeskors som senaste signal och har nu passerat upp genom nollzonen med ett fortsatt brett positivt momentum.

Sammanfattning: Som jag sade för två veckor sedan var förutsättningarna goda för en uppgång mot 600-kronorsnivån som nu nåtts. Risken har nu ökat för en stundande rekyl men om molnet tas ut men inte snabbt punkteras kommer nästa delmål att vara 700-kronorsnivån. Den som väljer att agera bör vara beredd på att en kännbar rekyl kan inleda resan men å andra sidan riskerar man att vara kvar på perrongen om aktien drar iväg redan nu. Det jag inte vill se är att aktien punkterar gapet ner mot 500 kronor vilket troligen ställer in siktet mot någon av de närmaste signifikanta lågpunkterna vid 414,60 eller 400 kronor.

Motstånd: 596,00 / 605,80 / 621,00
Stöd: 577,60 / 555,00 / 532,20 / 517,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 76.