BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: Fångad i en tradingrange

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är fångat i en relativt tajt range. Historiskt har den kommande månaden utvecklats svagt och risken är stor för att så blir fallet även i år. En passering av ATH-nivån vid 2285 ställer in siktet mot 2350 men på vägen möter både 2300 och 2330. Punkteras däremot tisdagens lägsta kring 2197 ställs siktet in mot området vid 2150. Risken är stor för skvalpiga rörelser de närmaste dagarna men som jag sagt tidigare kommer detta troligen att följas av nya högre toppar och rekordnoteringar, åtminstone på lång sikt (> 6 mån).”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök för indexet att ta sig upp och utmana rekordnoteringen vid 2285. Efter en ny lägre topp har indexet fallit tillbaks ner mot standard line. April månad stängde på ett svagt plus men med en shooting starliknande månadsstapel som är en varning för att vinsthemtagningar kan komma att prägla indexet en tid. Totalt backade OMXS30 med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,3 procent.

Än så länge är dock indexet fångat i en range mellan rekordnoteringen vid 2285 och 2200 där risken är stor för tvära kast och slagig handel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn har de senaste två veckorna hållit sig kring en nivå som varnat för en stundande rekyl eller konsolidering.

Volymen har den gångna veckan legat över det dagliga snittet (fredagen räknar jag inte). Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD noteras med ett negativt kors som senaste signal men så länge indikatorn befinner sig i den positiva delen tolkar jag det bara som att andhämtningspausen inte är klar.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 78 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför måndagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 89 procent av largecapaktierna över MA-20, 78 procent över MA-50 och 89 procent över MA-200. 58 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2230 följt av 2248-2256 följt av 2267 och området kring ATH-noteringen vid 2285.

På nedsidan hittar vi först 2208-2200 följt av 2188 och zonen kring 2150.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 34 senaste åren (50%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,2 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 är fortsatt fångat i en tradingrangen mellan 2285 och zonen kring 2200. Så länge detta området inte passeras eller punkteras med tydlighet riskeras slagig handel med tvära kast. Historiskt har den kommande perioden (snittet tillbaks till 2001) fram till slutet av maj inneburit nedgångar med i snitt 3 procent. Även om det visar sig att indexet följer den historiska utvecklingen talar mer för uppgångar och nya rekordnoteringar på sikt än att det långsiktigt positiva utseendet kommer att hotas.

Motstånd: 2230 / 2248-2256 / 2267 / 2285
Stöd: 2208-2200 / 2188 / 2150 / 2135

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 60%.

SP500: På väg in i en skvalpig period

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftiga uppgång från slutet av mars har indexet nått upp till delmålet kring 4200 och tar en kortare paus. Även om vi bjuds på en rekyl är det troligt att köparna står och väntar kring lägre nivåer. Så länge inte 3850 punkteras utan att snabbt tas tillbaks talar mer för fortsatta uppgångar framöver. Historiskt brukar den närmaste tiden vara skvalpig och slagig efter en positiv vår. I år ser dock indexet ut att följa det historiska mönstret. När det råder osäkerhet, som leder till kontraktioner, lägger placerarkollektivet “örat på rälsen” och blir känsliga för negativa nyheter. Den av de jämna nivåerna 4200- eller 4100 som tas ut eller punkteras ställer troligen in siktet för den närmaste tiden. På lång sikt, mer än 6 månader (lång sikt för mig) är undertonen tillsammans med 18-årscykeln fortfarande positiv men självklart inte om en våt skattefilt gör vad den kan för att släcka börsintresset.”

Den gångna veckan inleddes med små candlar kring ATH-nivån vid 4200 men bröt i torsdags upp till en ny rekordnotering. Veckan avslutades dock med en negativ candle vilket fick veckan att stänga upp med marginella 0,02 procent. April månad blev den tredje uppgångsmånaden i rad med sin uppgång med 5,2 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 11,3 procent.

Det är stor chans att vi i samband med uppstudsar kommer bjudas på rekyler och falska utbrott när placerarkollektivet passar på att ta hem vinst.

Den senaste signifikanta lågpunkten hittar vi kring 3850 men på vägen ner möter flera tuffa stöd kring bla motpolen vid 4000 som dessutom är en trippelnollenivå.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu kring +7 vilket varnar för en potentiell topp.

Volymen igår var högre än i onsdags och noterades trots det 3 procent över det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den fallit ner mot tremånaderssnittet de senaste dagarna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 95 procent vilket är tecken på en tjock is, även om den försvagats något.

VIX (den förväntade vollan) pendlade den gångna veckan mellan 19,3 och 16,7 för att till slut stänga strax under 19 vilket var över både MA-20 och EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen under 4 vilket är extrem låg volla.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4200 följt av 4219 (ATH) följt av 4226 och zonen kring 4250.

På nedsidan möter närmast 4175 följt av 4150 och 4100 men viktigare nivåer hittar vi kring 4000-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4219 den 29/4

I den negativa vågskålen:
– Överköpt, överälskat och övervärderat
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om vi ser ett visst motstånd kring 4200 samtidigt som många momentindikatorer är spända på ovansidan talar det mesta för att rekyler kommer bli köpvärda även denna gång. Om den gångna veckans högsta, tillika rekordnotering kring 4220 passeras med tydlighet och hålls ställs siktet in mot 4400 men på vägen möter närmast 4250 och 4280 upp. Så länge trenden, bredden och isen ser ut som nu ska vi vara köpare i samband med rekyler. Att gå emot det vi ser nu lockar inte överhuvudtaget, det är fakirtrading.

Motstånd: 4200 / 4219 / 4226 / 4250
Stöd: 4175 / 4150-4148 / 4118 / 4100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Risk för fortsatt skvalpiga rörelser

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken är stor för en tid med skvalpiga rörelser. En rekyl kommer vara köpvärd, i samband med positiva fortsättningsformationer, så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inledde med tre dagars test av 20-dagars medelvärde. Under avslutningen av veckan punkterades det korta medelvärdet men tradingrangen är fortfarande intakt. Totalt backade DAX med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,3 procent. April månad blev den tredje i rad med uppgång men utvecklades till en shooting star efter nya rekordnoteringar.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler men att det är stor risk för rekyl.

SMACD har vänt ner från en nivå över 15 och vi vet att när indikatorn vänder ner från dessa höga nivåer leder det ofta till rekyler. Senast vi såg att SMACD vände ner från en lika hög nivå var i mitten av januari.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Historiskt har DAX noterats för nedgångar på ungefär 2 procent fram till mitten av maj men som jag brukar säga är det mjuk materia och konventionell teknisk analys fäster jag större vikt vid. Det är dock stor risk för fortsatt skvalpiga rörelser de närmaste veckorna och även om vi bjuds på en rekyl anser jag att den kommer vara köpvärd i samband med fortsättningsformationer så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högre pivottoppar. Mitt huvudspår är att köparna kommer tillbaks och suger upp eventuella rekyler innan det positiva utseendet hotas.

Motstånd: 15250 / 15355 / 15500 / 15650
Stöd: 15085-15070 / 15000 / 14825

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 41-.

HM B: Laddar upp för nytt positivt trendben

Teknisk analys H&M B: 200 kronor punkterades efter föregående analys och turtle soup-formationen fallerade i samband med Q1-rapporten. Vid 194,50 och 50-dagars medelvärde kom köparna tillbaks och har sedan fått aktien att dra sig upp till 213-214 kronor. Den senaste veckan har aktien laddat upp med extremt små candlar kring den kortare sentimentsnivån som EMA-8 utgör.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde stiger svagt sedan slutet av förra året. Trendfasindikatorn noteras i området där trenden är värd att följa med både utbrotts- och utbrottsformationer.

SMACD noteras i den positiva delen med en köpsignal som senaste formation. Volymbalansen är positiv och G-krafterna sorterade för uppgång.

Kort så ser aktien ut att ladda för en uppgång mot i första hand 220-230 kronor men det ska vägas mot att aktien går in i en period som HM utvecklats svagt.

Sammanfattning: Passeras 213,60 ställs siktet in mot i första hand 220 kronor men på sikt troligen mer än så. Det är gott om motstånd på ovansidan där jag fäster mest vikt vid gapet från den 19 mars mellan 218,20-215,00 kr. När/om 220 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 215 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 199 kronor.

Motstånd: 210,00 / 213,60 / 215,05 / 218,25
Stöd: 206,65 / 204,10 / 201,00-199,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46-.

Hexagon: 10-Bar kring förankrat volymmedelvärde

Teknisk analys Hexagon B: Aktien skulle behöva ner till 700 kronor för att börja bygga momentum för nästa positiva trendben. ATH-nivån vid 875 kronor nåddes den 19 april och därefter har aktien fallit ner mot 800-kronorsnivån. I fredags skiljdes aktien från utdelningen på 0,65 EUR vilket motsvarade ungefär 7 kronor. I fredags nåddes fib 38% och det förankrade volymmedelvärdet från den senaste lågpunkten vid 700 kronor den 8 mars.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras relativt högt och indikerar att det är stor risk för att den pågående rekylen inte är klar.

SMACD vände ner från en relativt hög nivå i mitten av april men noteras fortfarande i den positiva delen samtidigt som volymbalansen är positiv.

I fredags stängde Hexagon långt ner i en röd candle, en så kallad 10-Bar. Vid de 62 tillfällen vi haft liknande stängningar och dagar som samtidigt aktien fallit med mer än 4 procent har det i 61 procent av fallen lett till uppgångar på en veckas sikt. Det har alltså vid 39 procent av fallen lett till nedgångar men snittavkastningen är hela +2,5 procent på 5 dagars sikt.

Stochastic är nere på en låg nivå och vändningar upp från låga nivåer i positiva trender är ofta bra tajming för att ta position för uppgång.

Sammanfattning: Hexagon har fallit brand från toppen vid 875 kronor och noteras nu i ett intressant område där bla AWVAP och 800 kronor möter upp. Det är alltid förknippat med stor risk att gå emot en brant nedgång men det är oxå då vi har förutsättningar för att eventuella uppstudsar kan bli kraftfulla. En passering av 825 kronor ställer in siktet mot i första hand 836 kronor. När/om 836 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle efter att 835 kronor passerats stänger vi direkt. Den initiala stoppen placeras strax under 796 kronor.

Motstånd: 818 / 824 / 838 / 850
Stöd: 803-796 / 788 / 775 / 767

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11-.