BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 18

OMXS30: Kort månadsskifte innan vi går in i en sämre period

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för att vi närmar oss eller befinner oss vid ett läge där köparna står och väntar. Om däremot 1635 punkteras ökar risken för att nedgångstakten ska tillta ytterligare. Än så länge är det för tidigt att börja navigera för nedgång.”

Inte helt oväntat inleddes veckan uppåt men när den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan den 19:e mars nåddes i onsdags avtog uppgångstakten. Både i månads- och veckografen råder än så länge positiva kursstaplar. Totalt steg OMXS30 med 2,6 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 16,0 procent.

De senaste nio veckorna har det svenska storbolagsindexet noterats i en lågvolatil tradingrange och nu närmar sig de längre stigande medelvärdena och golvet i den långsiktigt stigande trendkanalen.

Volymen under den gångna veckan har noterats högre än snittet, vilket naturligtvis till stor del beror på att vi är mitt inne i rapportperioden.

I den positiva vågskålen noterar vi att den långa trenden fortfarande pekar upp och indexet noteras över både de korta och långa medelvärdena.

I den negativa vågskålen närmar vi oss den sämre delen av året som perioden från den 1:a maj till den 30:e oktober visat sig vara historiskt.

Den 15:e oktober skrev jag så här: ”När vi historiskt haft liknande utseenden har kursen historiskt stått högre i nästan 90 procent av fallen sex månader senare.” Några dagar senare sade jag att vi bjudits på ett av de bästa köplägena på flera år.

Bästa sektorer under den gångna veckan har telekom och verkstad varit med uppgångar på 4,6 respektive 4,5 procent. Sämst utveckling och den enda sektor som stängt på minus är teknik som backat 6,5 procent till stor del beroende på Ericssons dåliga rapport. Starkast bland OMXS30-aktierna gick Volvo B och Electrolux B som steg 15,4 respektive 23,0 procent under veckan. Sämst gick Ericsson B och Getinge B som föll 8,0 respektive 6,2 procent.

Så länge varken 1720 på ovansidan eller 1635 på nedsidan tas ut eller punkteras kan vi räkna med fortsatt skvalpiga rörelser när någon av begränsningarna närmar sig. I samband med konsolideringar i stigande långsiktiga trender är det vanligast med utbrott i den föregående trendens riktning men mot det står den svagare period vi går in i.

MACD noteras i sälj, strax ovanför nollan, men i samband med ett utbrott uppåt kommer det att få draghjälp av en köpsignal. Dagsmomentum håller på att brottas med månadsmedelvärdet men noteras i den positiva delen.

Det stundande månadsskiftet är ett relativt ”kort” när vi studerar den historiska utvecklingen. Normalt är det en lågpunkt mellan den 27-29:e april och en topp första handelsdagen i maj.

Den PA-mässiga utvecklingen har historiskt utvecklats svagt de närmaste veckorna. Om man tagit position kring den 27:e har kursen stått högre i 56 procent av fallen men på två och fyra veckors sikt har OMXS30 fallit i fler fall än det stigit. På en månads sikt har mer än 60 procent av åren inneburit fallande kurser och den genomsnittliga nedgången har varit -2,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1717-1720 och därefter 1735.

På nedsidan möter först 1695-1687, 1681 och 1656 men framförallt 1635-nivån.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1493.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge kursen befinner sig ovanför MA-50 och medelvärdet pekar upp.

På kort sikt är jag svagt positiv till utvecklingen på någon veckas sikt men vi ska hålla koll på att så pass få aktier deltar i uppgångarna och utveckligen strax efter månadsskiftet.

Historiskt har vi haft ett bra månadsskifte men toppen har kommit redan första handelsdagen i maj. Ett utbrott upp över motståndsområdet 1717-1720 signalerar för en uppgång upp mot 1745 eller 1770 medan en punktering av 1655 ger en signal om nedgång mot 1600-nivån.

Motstånd: 1702 / 1711 / 1717-1720 / 1727 / 1735
Stöd: 1695-1687 / 1681 / 1675 / 1667 / 1656 / 1635

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1113.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 2196.

S&P 500: Efter månadsskiftet är risken stor för nedgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har kursen den kommande veckan stigit i ungefär 70 procent av fallen och det är allt mer som talar för fortsatt upp- än nedgång.”

Den gångna handelsveckan innebar en uppgång med 1,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 2,9 procent. I månadsgrafen råder en viss tveksamhet men hinner ju ändra sig till månadsstängningen. Årsmedelvärdet noteras vid 2015 och så länge det inte punkteras med en månadsstängning anser jag att vi ska vara köpare i samband med rekyler.

Både i månads- och veckografen noteras positiva kursstaplar och i dagsgrafen har vi den senaste veckan bjudits på tre positiva candlesticks. I torsdags togs den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan slutet av februari ut och fredagens stängning var den högsta någonsin.

Volymen den gångna veckan har stadigt legat under snittet och även om torsdagen och fredagen innebar tilltagande volymer noterades de strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer under fredagen blev basråvaror och teknologi. Sämst gick hälsovård och verkstad. 209 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg under torsdagen medan 278 aktier stängde rött. En brokig bild som både indikerar att placerarkollektivet inte räds risk men att det är alltför få aktier som bär uppgången.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte upp med ytterligare 0,5 procent till $130,3. Google rusade upp med hela 3,3 procent vilket fick aktien att stänga vid $565,2. Twitter fortsatte ner även under fredagen och backade med 1,2 procent för att till slut stänga veckan vid $50,8 och även den sociala kollegan Facebook fortsatte söderut med 1,1 procent för att till slut stänga vid $81,5.

Den långa trenden är fortsatt stigande och nu kommer det bli spännande att se om ATH-nivån vid 2120 som testats de senaste dagarna passeras eller åter får kursen att vända ner. Så länge 2120-nivån är intakt är risken stor för en lokal topp vid nuvarande nivå.

MACD lämnade en köpsignal den 9:e april strax under nollinjen men har jobbat sig upp i det positiva territoriet. Än så länge är dock inte momentumet övertygande utan ganska svagt. Dagsmomentum är stigande och noteras i den positiva delen ovanför månadsmedelvärdet.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden utvecklats historiskt de senaste 16 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 26:e april och stängt en vecka senare har inte kursen stått högre i mer än 44 procent av fallen fem handelsdagar senare.

Närmast på ovansidan möter motståndszonen kring 2121 och därefter 2130 följt av 2148.

På nedsidan håller jag koll på utvecklingen kring nivåerna vid 2112, 2104, 2091 och 2072 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2017 inför veckostarten

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal som lutar nedåt
– Än så länge vissa problem att ta ut 2065/2072-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för ett utbrott

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och den gångna vecka föll indexet med ytterligare 11,5 procent vilket innebär en notering kring 12,2. Den låga noteringen hos VIX innebär att placerarkollektivet inte ser några större risker för en tilltagande volla men just det är vad det brukar bli när man sänker garden för lågt. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom några få punkter och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång men om utbrottet sker uppåt eller nedåt ska vi inte ha någon uppfattning om. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2195 och 2045 den närmaste månaden.

Den tekniska bilden ser positiv ut och det är fortfarande mer som talar för fortsatt upp- än nedgång men säsongsmässigt närmar sig sämre tider men den positva månadseffekten som inleds i början av den kommande veckan kan ge bra köplägen på ett par veckors sikt. Studerar vi den historiska utvecklingen på en månads sikt är det historiska snittet tydligt negativt på både 1- och 3-månaders sikt.

Motstånd: 2121 / 2130 / 2148 / 2164
Stöd: 2112 / 2104 / 2091 / 2072 / 2056

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 1378.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 2976.

DAX: Press från vecko- och månadsstapeln kan ge köpläge

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan…vid liknande utseenden har kursen stigit med i snitt 0,7 procent på en veckas sikt.”

Den gångna veckan inleddes upp mot de kortare medelvärdena som samlat sig kring 12000-nivån men avslutades ned mot MA-50 där köparna sög upp säljtrycket. Total innebar veckan en uppgång med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 20,4 procent.

Av årets 15 veckor har 13 stängt på plus men i månadsgrafen noteras för tillfället april månad som en shooting star. Historiskt har de närmaste veckorna stigit i fler fall än de fallit men däremot på en månads sikt har DAX fallit i nästan 60 procent av fallen.

I början av veckan då DAX-indexet steg noterades låg volym men de under nedgångsdagarna tilltog volymen, detta benämner jag för en negativ volymbalans. I torsdags och fredags noterades volymen högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket jag ändå håller för positivt.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt men kursen noteras just nu under de kortare medellånga medelvärdena som dessutom vänt ner.

Jag har sedan den 30:e mars påtalat att vi ska vara beredda på tvära kast men att vi ska tolka rekyler positivt på både kort och medellång sikt så länge MA-50 stiger och inte punkteras med kraft inväntar vi en fortsättningsformation för uppgång i veckografen.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och efter den senaste veckans kraftiga nedgång har en negativ trampolin effektuerats. I den positiv vågskålen noteras att MACD fortfarande befinner sig ovanför nollinjen som utgör ett stöd.

Dagsmomentum har varit nere och vänt kring 40 men i samband med torsdagens test av 11675 nåddes inte en lika låg nivå vilket innebär att vi fått en tendens till en positivt divergens.

På ovansidan möter först den fallande motståndslinjen som sammanfaller med 8-dagars medelvärde upp vid 11890 följt av gapet mellan 11940 och 12000 följt av den tidigare toppen vid 12220.

På nedsidan är det positivt om stödet från marubozulinjen från den 11 mars vid 11675 håller men det finns gott om stöd kring 11000-nivån.

I månads- och veckografen råder för tillfället shootingstarliknande formationer som innebär att 12080 behöver tas ut, eller att en kraftfull reversal från nuvarande nivå effektueras för att vi åter ska börja navigera för uppgång.

Motstånd: 11890 / 11970 / 12220 / 12398 / 12500
Stöd: 11721 / 11675 / 11460 / 11395 / 11290 / 11100

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP35 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 8331.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP30 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 14586.

Electrolux B: Positiv impuls ger bra edge på en månad

Teknisk analys Electrolux B: Säljtrycket avtog alltmer och redan vid 227 kronor visade köparna sig och två dagar innan rapporten fick vi en signal om att en botten kunde vara på väg att mejslas ut. Reaktionen på rapporten i fredags blev minst sagt positiv och dagen inleddes med ett positivt gap på över 5 procent och stängningen skedde högt upp i en stark kursstapel.

Den långa trenden pekar upp och nu har även de korta vänt upp medan MA-50 är i stort sett helt neutral.

Fredagens rapportreaktion noterar jag som positiv och bilden stärks även tekniskt. Volymen var den högsta sedan rapporten i januari och kursen har nu tagit sig förbi både den fallande medellånga motståndslinjen och de medelvärden jag använder för att definiera trend.

I och med fredagens impulsartade uppgång ser aktien kortsiktigt överköpt ut, men på en månads sikt är det bara positivt. Om vi studerar vad som hänt med Electrolux varje gång aktien noterat en ny månadshögstastängning och samtidigt noterats över primärtrenden så har detta utseende effektuerats 71 gånger sedan början av 2002. Vid 40 av dessa har kursen stått högre en månad senare (56%) och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 1,4 procent.

Risken för en rekyl på kort sikt är naturligtvis stor men det kommer att ge en bättre edge på en månads sikt. Det kan gå tungt kring 270 kronor men chansen för en uppgång upp mot 280 kronor på en månads sikt är stor, självklart förutsätter det att inte OMXS30 viker ner sig. Stoppen placeras strax under fredagens lägsta kring 249 kronor då utbrottsgapet troligen kommer att fungera som en magnet.

Motstånd: 267,70 / 272,40 / 282,90
Stöd: 251,60 / 244,00 / 233,00

Du kan handla Electrolux med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ELUX BNP19 med en hävstång på 4,5 och en stop loss vid 216 kr.
Nedgång: MINISHRT ELUX BNP21 med en hävstång på 3,8 och en stop loss vid 303 kr.

Brent spot: Vi ser just nu en 1-2-3-vändning formeras

Teknisk analys Brent: Den 31:a mars skrev jag: ”Brent har noterats i en lågvolatil allt tajtare tradingrange sedan mitten av februari. Vi har nu två viktiga nivåer att förhålla oss till och det är $52.- på nedsidan och $64.- på ovansidan. Jag kommer navigera i riktning med utbrottet.”

Den 15/4 passerades den fallande motståndslinjen (markerat med en 1:a) som varit intakt sedan juni förra året och i torsdags togs $64-nivån ut och den bekräftades i fredags. I onsdags bjöds vi på ett återtest (markerat med en 2:a) av den tidigare fallande motståndslinjen som nu istället utgör en sekundär fallande stödlinje.

Såvida inte den sekundära fallande stödlinjen punkteras talar mycket för att vi nu kommer få en ”1-2-3”-vändning som kan bli inledningen på en stigande trend.

Studerar vi den PA-mässiga utvecklingen som jag fällt in som en lila streckad linje kan vi se att råoljepriset historiskt har haft en ganska bra period på en månads sikt räknat från idag eller ännu hellre om 1,5 vecka från nu.

De senaste 16 åren har råoljepriset i dollar effektuerat nya kvartalshögsta vid 124 tillfällen och i 60% av fallen har priset stigit den närmaste månaden. De gånger då prisgrafen noterats lägre än primärtrenden har priset stigi i 64% av fallen på en månads sikt.

MACD noteras i köp och har de senaste veckorna etablerat sig ovanför nollinjen vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Mycket tyder på att en långsiktig vändningsformation är på väg att mejslas ut. Än så länge ser $66-nivån ut att bjuda på en del motstånd medan $64-nivån kommer att ha stor betydelse och om den punkteras ökar risken för det utbrott vi sett kommer att bli falskt. Statistiskt råder det för tillfället en bättre edge för uppgång på kort- till medellång sikt.

Motstånd: 65,90 / 66,50 / 67,75 / 69,00 / 72,50
Stöd: 64,65 / 63,90 / 62,63 / 61,40 / 60,00

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP20 med en hävstång på 3,2 och stoppen vid 46,85
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP15 med en hävstång på 2,8 och stoppen vid 85,10