BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Ytterligare nedgång efter den stundande uppstudsen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är goda chanser för en kortare uppstuds när veckan inleds men så länge inte de korta medelvärdena MA20 och EMA8 återtas och hålls mer än någon dag talar mer för att det är en andhämtningspaus innan nästa ben för nedgång inleds. Distrubutionen är större än ackumulationen och mer talar för att expansionen framöver kommer att ske söderut. Först om 1550 återtas och hålls övergår oddsen till köparnas favör.”

Trots att edgen talade för en kortare uppstuds när veckan inleddes har OMXS30 noterat allt lägre stängingar varje dag den gångna veckan. Nedgången blev totalt 3,8 procent den gångna veckan vilket ökade på årets nedgång till 9,5 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad än så länge långt ner i kursstapeln och om månaden slutar under 1335 blir det tredje månaden på raken med en negativ stängning. Vi måste förflytta oss till början av året för att hitta två veckor som inneburit lika stora nedgångar. Se senaste fem dagarna har stängt nedåt och när det skett historiskt med lika stora nedgångar, vilket bara skett 28 gånger de senaste 20 åren, har kursen stått högre vid 16 av dessa och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 1,5 procent.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet och som jag påpekat sedan slutet av förra året är distributionen påtaglig. De stora elefanterna distribuerar hellre akter än ackumulerar nya.

Indexet tyngs sedan slutet av augusti av en dödskors och det senaste månadsskiftet var det åttone i rad som skedde under årsmedelvärdet. Primärtrenden lutar tydligt nedåt och än så länge har köparna inte haft det självförtroende som krävs för att driva kursen upp ovanför nivån.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -2,0 på en tiograding oscillerande skala vilket innebär att vi alltmer ska se uppstudsar som lägen att ta position för nya nedgångar.

Totalt steg 34 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar den gångna veckan. Sedan årsskiftet är det 37 procent av dessa aktier som noteras högre. Den enda sektor som stängde på plus den gångna veckan var konsumentprodukter. Sämst gick konsumenttjänster och telekom.

MACD lämnade för lite mer än en vecka sedan en säljsignal strax ovanför nollinjen som nu har punkterats. Även om kursen vänder upp kring nuvarande nivå behöver tidigare topp vid 1423 tas ut för att förändra det kortsiktigt negativa sentimentet. Dagsmomentum lutar nedåt, allt brantare och befinner sig kring 31 inför veckans sista dag.

Cykelindikatorn är nu nere på låga 8 och en köpsignal är ok att ta på några dagars sikt.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i mer än 70 procent av åren. Sedan 2007 har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i sex fall och nedgångar i två.

På ovansidan möter nu först 1324 följt av 1339 och 1361 men så länge inte en senaste pivottoppen vid 1423 tas ut är nivåer bra lägen att använda för att leta efter negativa fortsättningsformationer.

På nedsidan bevakar jag först 1300-nivån följt av 1291-1286 men den viktigaste nivån på nedsidan är för tillfället 1247.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men utseendet är för tillfället svårbedömt. Viktigaste motståndsnivån som behöver tas ut och hållas för att jag ska bli mer positiv är 1550. Om däremot 1247 skulle punkteras får vi en ny förstärkt signal för nedgång.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut innan jag ens tänker på någon mer varaktig uppgång. Perioden från maj-oktober är normalt den sämre delen av året och så länge vi inte ser något annat än lägre toppar och bottnar är det enklast att följa driften, som för tillfället är nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på fortsatt nedgång så länge kursen noteras under de korta medelvärdena och dessa inte återtas och hålls mer än någon dag. Däremot talar oddsen för att vi kommer att få en uppstuds inom kort men så länge inte någon tidigare topp eller fallande motståndslinje tas ut är det fortsättningsformationer för nedgång vi ska leta efter i samband med uppstudsar.

Sammanfattning:

Motstånd: 1317 / 1324 / 1340 / 1361 / 1388
Stöd: 1301 / 1291-1286 / 1275 / 1258 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 1070.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP140 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 1616.

S&P 500: Dags för en kortare uppstuds innan...

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte indexet orkar ta ut något av de korta medelvärdena EMA-8 och MA-20 talar mer för att nedgången inte är riktigt klar. Så länge inte tidigare toppar tas ut och ännu viktigare hålls talar mer för en nedgång och test av 2040-nivån inom kort.”

Efter att ha inlett veckan upp mot EMA-8 var det nedgångar fram till i fredags, då jobbsiffran kom in betydligt sämre än väntat. Placerarkollektivet tolkade det som mindre risk för räntehöjning i juni och att Fed kommer att bli än mer duvaktiga framöver. Den gångna veckans nedgång reducerades något i fredags och stannade på 0,4 procent vilket innebär att årets marginella uppgång nu skrivs till 0,6 procent.

I månadsgrafen noteras maj månad fortfarande med en liten box och i veckografen har de senaste veckorna stängt klart och tydligt i de nedre delarna. Jag har i flera veckor pratat om att 2040-nivån är en viktig första vattendelare och i fredags var kursen nere för första gången sedan i mitten av april och testade av nivån.

Volymen den gångna veckan har noterats lägre än det dagliga snittet vilket kan tolkas svagt positivt men å andra sidan har inte köparna visat någon tilltagande optimism. VIX föll den gångna veckan med 6,2 procent till 14,7 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig att SP500 ska pendla mellan 2145 och 1970 den kommande månaden. Den låga nivån på VIX i relation till hur mycket kursen stigit hos S&P 500 sedan mitten av februari är inte en bild som jag gillar. Vi ser tydliga tecken på att VIX laddar för en uppgång och med den extremt låga/höga/låga vollan vi haft de senaste åren är det mycket som talar för att vi kommer att få se en explosiv expansion från dessa extremlägen. Kommer det att bli upp- eller ner? Inte vet jag men historiskt har inte placerarkollektivet gillat osäkerhet och jag tror risken talar något mer för ned- än uppgång, åtminstone så länge inte 2135 tas ut med tydlighet.

I månadsgrafen noteras ett extremt lågvollaläge (det extremaste jag sett) som med stor sannolikhet kommer att leda till en expansion, antingen upp- eller ner någon gång i år. På ovansidan möter en betongmur hela vägen upp mot 2135. Om vi studerar uppgången sedan mitten på februari har den tydliga likheten med den vi såg i höstas från slutet av september till början av november. Den gången fick vi en skvalpig, svagt fallande konsolidering innan den vattenfallsliknande nedgången som innebar den sämsta årsöppningen någonsin. Det vi sett sedan toppen den 20 april har i mångt och mycket en hel del gemensamt med det vi såg i höstas.

Årsmedelvärdet noteras kring 2027 och primärtrenden kring 2013 vilket innebär att månadsstängningen åter stängde ovanför dessa nivåer. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 och bekräftar utseendet i prisgrafen som säger oss att vara kortsiktiga, vara beredda på tvära kast och företrädesvis jobba med jämviktspendlande strategier.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i något mer än hälften av åren. Om vi bara studerar den kommande veckan sedan 2009 efter finanskrisen har 4 av de 6 åren inneburit nedgångar.

Sen slutet av mars har jag först påpekat att det rådde en negativ divergens och därefter att vi såg en ”smygande säljsignal” från en relativt hög nivå. Momentumet i säljsignalen har tilltagit och nu utmanas även nollinjen, som om den punkteras kommer bli mycket spännand att följa.

Cykelindikatorn noteras nu kring 21 och vi kan om vi vill agera på eventuella köpsignaler, men vi ska samtidigt vara medvetna om att avståndet upp till viktiga motstånd fortfarande inte är speciellt stort.

På ovansidan möter först 2060-2063 följt av 2075 och 2084 men som jag tjatat om i ett år är det en betongmur hela vägen upp mot 2135.

På nedsidan möter först 2052 följt av den kortsiktigt viktiga nivån kring 2040 som kan bli startskotten på en något mer ihållande nedgång om nivån punkteras och inte omgående återtas.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför de medellånga och långa medelvärdena
– Både mars och april stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan (men hur länge orkar de ”bära upp börsen”?)
– Mycket sämre jobbsiffra än väntat minskar risken för räntehöjning

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd upp till 2135
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen
– För få aktier som bär uppgångarna
– Negativ volymbalans

Sammanfattning: Sedan toppen den 20 april har kursen nu fallit ner till 2040-nivån samtidigt som MACD testar nollan och stochastics befinner sig på en relativt låg nivå. Oddsen talar just nu mer för en kortare uppstuds innan kursen därefer fortsätter nedåt. Så länge inte någon av de fallande topparna sedan förra året tas ut talar dock mycket för att det kan bli en repris av den negativa distributionsfasen i slutet av förra året som ledde till en vattenfallsliknande nedgång i början av året. Jut

Motstånd: 2063 / 2069 / 2075 / 2087 / 2106 / 2111
Stöd: 2052 / 2045 / 2040 / 2033 / 2014 / 1996

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP16 med en häv kring 6,0 och en stop loss på 1737.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 2427.

DAX: Läge för kortare uppstuds

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut. Den första nivå som behöver tas ut för att det korta sentimentet ska bli positivt är 10500.”

Inte en enda dag den gångna veckan har kursen lyckats ta sig över föregående dags högsta, inte ens för några timmar. I slutet av veckan punkterades den stigande korta kanalen men i samband med veckoavslutningen var kursen åtminstone uppe och nosade på 9900-nivån. Totalt föll indexet den gångna veckan med 1,7 procent och det innebär att årets nedgång nu skrivs till 8,1 procent.

Än så länge omfamnas maj månads kursstapel helt av högsta- och lägstanivåerna för april månad, en så kallad insidestapel. Den dark cloud cover som avslutade april bekräftades föregående vecka och det blir nu intressant att se om det punkterade golvet i den stigande kanalen återtas eller om nedgången fortsätter även den kommande veckan.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras alltså under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -1,0 och det blir nu spännande att se om det kommer bli mer av jämviktspendling eller om den fallande långsiktiga trenden är på väg att återtas.

Så länge både toppar och bottnar i det långa och medellånga perspektivet inte tas ut talar mer för att en expansion kommer att ske söderut än norrut.

MACD avslutade april med att vända ner i sälj och det blir nu intressant att se om nedgången blir lika kraftig som den vi bjöds på i december eller om signalen vänder upp och blir en trampolin för uppgång. Senast Stochastics vände upp från en lika låg nivå var i början av februari, den gången blev det en uppgång på hela 20 procent de följande två månaderna.

Så länge varken EMA-8 eller MA-20 tas ut och hålls talar mer för att nedgången kommer att fortsätta men nu närmar sig med ganska stor sannolikhet en kortare uppstuds.

Sammanfattning: Den kommande veckan har historiskt varit ganska bra för DAX och tillsammans med det låga värde för Stochastic är förutsättningarna för en uppstuds goda. Det som i så fall kommer att bli intressant är om apriltoppen vid 10500 kommer att tas ut eller om kursen åter vänder ner vid en lägre nivå. När vi bjuds på en negativ fortsättningsformation, om den sker lägre än 10500 kan vi ta position för nedgång.

Motstånd: 9948 / 10025 / 10205 / 10385 / 10500
Stöd: 9767 / 9735 / 9660 / 9575 / 9480 / 9300

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP15 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 7076.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 12938.

Getinge B: Bra edge för kortare uppstuds

Teknisk analys Getinge B: Även om det blev en kortare uppstuds tre dagar efter föregående analys och därefter en negativ fortsättningsformation var det inte helt enkelt att komma in för nedgång. Avståndet upp till EMA- har heller inte sedan föregående analys varit mindre än 2%. Sedan föregående analys har kursen fallit med ytterligare 5,8 procent.

Den långa trenden lutar svagt nedåt och trendfasindikatorn, som noteras vid -2,2 indikerar att vi ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I fredags nåddes och punkterades tillfälligt den stigande stödlinjen som förbinder de stigande bottnarna sedan början av 2009. Veckostängningen skedde dock, efter en bullish engulfing i fredags ovanför den stigande stödlinjen. Även om svansen på ovansidan var något för stor var callen i fredags positiv.

Både stochastic och cykelindikatorn har varit nere på en nivå där det är intressant att bevaka en kortare uppstuds. Priset har fallit de senaste dagarna men inte lyckats pressa ner de kortare momentumindikatorerna, vilket lett till en positiv minidivergens.

Vi de tillfällen (19 gånger de senaste 19 åren) som vi sett en positiv minidivergens mot cykelindikatorn samtidigt som stochastic noterats under 10 har kursen stått högre vid 14 av dessa en vecka senare med i snitt 1,5 procent.

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 168 kronor tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppstuds mot 175 kronor. Skulle istället 163 kronor punkteras bör vi använda oss av nödutgången. Det är högre risk än normalt i denna trade eftersom vi i så fall går emot trenden, därför bör positionsstorleken vara betydligt mindre än normalt.

Motstånd: 168,00 / 169,80 / 173,50 / 177,20
Stöd: 164,30 / 162,40 / 158,70 / 155,00

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP19 med en häv kring 8,2 och en stop loss på 1153,25.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP27 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 194,50.

Hennes & Mauritz: Mycket talar för en uppstuds

Teknisk analys H&M B: Efter föregående skrivna analys fortsatte aktien upp till 305 kronor vid primärtrenden men där tog det stopp. Inför den 26 april och tre röda dagar pratade jag om ett potentiellt tretick om 301 kronor togs ut samma dag men det blev inte ens nära. Stöd efter stöd har därefter punkterats och som jag sagt flera gånger i ETP-Direkt att om fib 62% vid 280 kronor punkteras talar mer för att det kommer att bli ett besök nedåt 264 kronor. Nu är vi där.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt och trendfasindikator noteras kring -2,2 och vi ska företrädesvis leta positioner för nedgång.

Avståndet upp till EMA-8 är nu hela 5,7 procent och de senaste 5 gångerna (i år) när avståndet varit ”för stort upp till EMA-8” har kursen stått högre en vecka senare vid 4 av dessa.

Både i torsdags och fredags stängde kursen dessutom under det nedre bollingerbandet samtidigt som vollan var hög och då vet vi att förutsättningarna är goda för en uppstuds.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en kortare uppstuds är goda men den som väljer att agera på denna setup, vilket inte ska ske förrän 270 kronor tas ut, ska vara beredd på att stänga positionen så fort minsta tecken på negativt omslag visar sig i form av en svans på ovansidan eller en doji efter ett positivt gap. Det mesta talar just nu för att nedgången kommer att fortsätta och eventuellt tillta när spänningen mot de kortare medelvärdena minskat.

Motstånd: 267,70 / 270,00 / 273,70 / 277,40
Stöd: 264,00 / 262,60 / 258,90 / 255,20

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG HM BNP12 med en hävstång på 6,6 och en stop loss vid 237,10
Nedgång: MINISHRT HM BNP22 med en hävstång på 4,6 och en stop loss vid 306,70