BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19 – 2022

OMXS30: Börjar bli hög tid för köparna att visa sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan ATH-noteringen i början av året har varje topp följts av en ny lägre botten. För att jag ska bli något mindre negativ vill jag se minst en tydlig dagsstängning över 50-dagars medelvärde men helst ett par dagar i rad. En punktering av 2012 leder troligen till ett tilltagande säljtryck och ställer in siktet mot området kring 1900. För att det kort- och medellångsiktiga negativa utseendet ska utmanas vill jag se att den fallande motståndslinjen som möter upp kring 2100 passeras och därefter inte följs av en ny lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes efter Citigroups strul med en nedgång till stödet vid 1900 som jag skrev om för en vecka sedan. Köparna lyckades aldrig återta kommandot och varje dag den gångna veckan stängde lägre än öppningen. Totalt backade OMXS30 med 4,7 procent den gångna veckan vilket var den tredje sämsta veckan i år och det innebär att årets nedgång nu skrivs till 18,9 procent. Återigen ser vi att de korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan och det bör leda till en uppstuds men om så inte blir fallet är det ytterligare tecken på ett svagt sentiment. Det jag vill se nu är att kommande uppstuds tar ut den senaste toppen och att nästa kommande lågpunkt blir högre än den senaste.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten. Sedan den 21 januari har inte en enda dag stängt ovanför MA-50.

Volymen har hela veckan legat under snittet. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

SMACD lämnade den 22 april en säljsignal som fortfarande är i spel. Trots att de korta momentumindikatorerna varit hårt spända på nedsidan har uppstudsarna uteblivit, vilket är ett svaghetstecken.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick bara till 30 procent. Just nu är det bara 13 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 9,2 vilket är över snittet som ligger runt 7,2.

På ovansidan möter närmast 1985 följt av 1996-2004 och 2014 där fib 62% möter upp samt därefter 2048.

På nedsidan möter närmast 1939 följt av zonen mellan 1904-1895 och 1876.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: De korta momentumindikatorerna är hårt spända på nedsidan och det bör leda till en uppstuds inom kort. Om en uppstuds uteblir eller blir kortvarig för att sedan lämna en lägre topp är det en bekräftelse på att sentimentet är svagt. Det jag vill se är att den senaste toppen vid 2143 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det vi ser nu är att uppgångarna är kortvariga, små och sega. Precis så som de inte ska vara. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kraft och optimism för att driva indexet uppåt. Så länge indexet fortsätter uppvisa detta kommer jag vara negativ både på kort- och lång sikt. Jag kommer navigera för nedgång tills jag får positiva pusselbitar men de lyser just nu med sin frånvaro. En punktering av 1900-nivån som inte omgående återtas ställer in siktet ner mot 1835, till att börja med.

Motstånd: 1985 / 1996-2004 / 2014 / 2048 / 2083
Stöd: 1948 / 1939 / 1925 / 1904-1895 / 1876

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 62%.

SP500: Nu utmanas åter årets viktigaste stödområde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”En dålig aprilmånad avslutades pressat och hade den sämsta månadsutvecklingen på två år. Tekniktunga Nasdaq har nu punkterat årslägsta och S&P 500 håller nu på att testa av lågpunkten från i slutet av februari. 10-åringen stiger i den snabbaste takten sedan början av 2000. I den positiva vågskålen har vi sett köparna komma tillbaka i området mellan 4175 och 4115 fyra gånger de senaste två månaderna. När indexet är översålt vid ett viktigt stöd är det angeläget att köparna visar sig. Om det istället visar sig att området punkteras, trots det översålda läget, är det ett allvarligt tecken på svaga händer. Oavsett om man agerar på de signaler som ges eller ej kan det vara en god idé att dansa med små steg, hålla koll på var man sätter fötterna och hålla sig nära nödutgången där det kan bli trångt om många ska ut genom 4100-hålet.”

Den gångna veckan inleddes med en turtle soup för uppgång och räntehöjningen i onsdags togs initialt emot positivt men för tredje gången på 7 börsdagar blev 4300-nivån svårpasserad. Veckan avslutades med ett nytt test av 4100-området. Totalt backade indexet med 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,5 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags noterats strax över snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ men har den senaste veckan närmat sig tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 7/4 ett negativt kors och effektuerade i veckan en trampolin för nedgång vilket varnar för att 4100 är i farozonen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) har nu fallit till 35 procent vilket är den lägsta nivån sedan mars 2020. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan till 30,2 vilket fortsatt är en hög nivå som varnar för att börsnedgången troligen inte är över.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 11 vilket är klart högre än snittet som skrivs till 6,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Effektuerade en turtle soup 2/5 kring tidigare årslägsta

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line

På ovansidan möter närmast 4148 följt av zonen mellan 4196-4204 och 4272 samt zonen mellan 4296-4304.

På nedsidan möter närmast området kring 4106-4096 följt av 4063 och 4048

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Än så länge har området kring 4100 lockat tillbaka köparna men om uppstudsarna fortsätter följas nya lägre toppar ökar risken för att nivån kommer att punkteras. Om det visar sig att 4100 ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 3930 (defensivt symmetrimål), 3600 (den mindre HS-formationen) eller 3350 (offensiva symmetrimålet). En första positiv pusselbit kommer en passering av 4300 som inte omgående följs av nya lägre lågpunkter. Fortskrider Fed med att minska sina tillgångsköp enligt plan kommer det med stor sannolikhet att skada aktiemarknaden vilket vi sett flera gånger de senaste 14 åren. När Fed hade samma agenda 2007 ledde det till en av de värsta finanskriserna i historien och det var först när QE1 sjösattes 2009 som pessimismen släppte taget om börsen. Om inte Fed antar en mindre hökaktig inställning är det mycket som talar för att det blir ett nytt 2007-2008 igen. Det hade varit underbart om min pessimistiska syn på börsen ersattes av en passering av marstoppen vid 4637 vilket ställer in siktet mot nya rekord över 5000.

Motstånd: 4148 / 4196-4204 / 4272 / 4296-4304
Stöd: 4115 / 4063 / 4048 / 4035 / 4004-3996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 48%.

DAX: Osäkerhet med en svagt negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan dubbeltoppen från slutet av förra och början av detta året punkterades har inte ett enda försök att bryta upp över 50-dagars medelvärde lyckats. En första positiv pusselbit vore en stängning, om inte omgående punkteras, upp över MA-50 och ännu hellre den fallande motståndslinjen vara.”

Den gångna veckan inleddes med tre små kursstaplar för att i torsdags gapa upp till området kring standard line och den fallande motståndslinjen. Totalt backade indexet med 3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång skrivs till 13,9 procent. I veckografen utvecklades en bearish below the stomach kring fib 50%-nivån för marsuppgången. Så länge indexet vänder ner från allt lägre nivåer i samband med uppstudsar kommer jag vara negativ till fortsättningen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken är större för nedgång än chansen för uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD har under den senaste månaden kämpat med att bryta upp genom nollzonen men ser nu istället ut att accelerera söderut. Om däremot signallinjen och sedan nollzonen passeras kommer det vara en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Sedan rekordnoteringen den 5 januari har DAX vänt ner vid allt lägre nivåer och så länge inte detta utseendet upphör talar mer för ytterligare nedgångar. I torsdags försökte köparna handla upp indexet över molnet men stängningen skedde under molnet och en veckoavslutningen fortsatte rött. Punkteras 13410 ställs siktet in mot årslägsta kring 12500, till att börja med. Det jag vill se är att indexet istället börjar stänga över molnet och den fallande motståndslinjen och att kommande lågpunkter noteras vid allt högre nivåer. Nuvarande utseende varnar istället för att expansionen riskerar att ske söderut. För tillfället råder osäkerhet vilket resulterar i att priset skvalpar fram och tillbaka kring molnet.

Motstånd: 13830 / 13900 / 14175 / 14315
Stöd: 13565 / 13410 / 13215 / 12845

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 27-.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

ABB: Översåld med positiv divergens kring stöd

Teknisk analys ABB: Inte helt oväntat blev MA-200 svårpasserat efter föregående analys och aktien har därefter fallit ner och punkterat den stödnivå jag kring 300 kronor som jag nämnde som viktig i samband med föregående analys.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn har nu fallit ner i området där risken är större för ned- än uppgång. Går man emot driften nedåt bör man vara defensiv och kortsiktig.

SMACD noteras fortfarande med ett positivt kors som senaste signal men än så länge är inte divergensen så tydlig mellan SMACD-linjen och signallinjen. Trots prisnedgången de senaste veckorna har SMACD-linjen stigit vilket skapat en positiv divergens.

Priset befinner sig inför dagen strax under stödnivån kring 289 kronor och om nivån tas ut de två närmaste dagarna kommer jag tolka det som ett positivt återtagande.

Den kraftiga uppgången sedan mitten av oktober till årsskiftet på nästan 30 procent inleddes kring 280 kronor och den zonen är nu på väg att utmanas.

Sammanfattning: Precis som de flesta aktier kommer även ABB att bli källa till likviditet om börsen fortsätter brant nedåt. I annat fall närmar sig ABB ett stödområdet som redan nu är intressant vid positiva fortsättningsformationer. Utseendet av en fallande kil och en notering med låga värde hos de korta momentumindikatorerna samt test av en fallande stödlinje med positiv divergens är positivt. Passeras standardline med en positiv dagsstängning ställs siktet in mot i första hand 315 kronor. När/om 305 kronor i så fall nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 305 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under närmaste lågpunkt under standard line.

Motstånd: 290,20 / 295,40 / 300,00 / 305,60
Stöd: 285,30 / 281,60 / 278,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32-.

Lundin Energy: Bullish engulfing precis under ATH-nivån

Teknisk analys Lundin Energy: Det skulle ta fram till den 24 februari innan vi bjöds på en tydlig positiv dagsstängning över EMA-8. Därefter passerades både motståndet kring 375 kronor och 400-kronorsnivån. Ett nytt högre omtag ledde sedan till en ny rekordnotering den 19 april vid 440 kronor som fortfarande gäller men nu är på väg att utmanas.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler och med vollan klart under sitt snitt kan även utbrott vara intressanta att haka på.

Volymbalansen är sedan början av mars positiv och har stärkts rejält samtidigt som ATH-noteringen utmanas, det brukar tala för ett stundande utbrott.

SMACD befinner i den positiva delen och ser ut att vara på väg att effektuera en köpsignal.

Ichimokumolnet pekar upp, lagging line noteras över priset och turning line närmar sig ett positivt TS-kors.

Sammanfattning: Passeras den senaste ATH-nivån vid 440 kronor med en positiv dagsstängning ställs siktet in mot 455 kronor till att börja med. När/om 454 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att xxx kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under närmaste lågpunkt under utbrottsnivån.

Motstånd: 436,90-439,70 / 444,30 / 453,60
Stöd: 419,60 / 414,05 / 405,00-396,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91-.