BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19 – 2023

OMXS30: Turtle Soup kring stödområde

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om OMXS30 tagit sig upp över den långsiktigt fallande motståndslinjen där indexet i fredags testade den övre begränsningen. En passering av fredagens högsta eller lägsta ställer troligen in siktet för den närmaste veckan. Det vore ett styrkebesked med ett utbrott upp över februarihögsta vid 2300, förutsatt att det inte omgående punkteras. Det är ett tungt motståndsområde från 2275-2300 och det är alltid risk för att det kan behövas några omtag och/eller falska utbrott innan riktningen för expansionen bestäms. Om det visar sig att 2300 rensas av och håller är det goda möjligheter för en uppgång mot 2550 på lite sikt. En bekräftad omslagsformation indikerar en nedgång mot i första hand området kring 2200 där bla MA-50 möter upp. Skulle däremot 2050 punkteras ökar risken för en nedgång mot förra årets lägsta vid 1800.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ omslagsformation som fick indexet att dra ner mot 2210 där veckolägsta markerades i fredags. Totalt backade den gångna veckan med 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,6 procent. I veckografen effektuerades en bearish engulfing men i den positiva vågskålen stängde veckostapeln med en tydlig svans på nedsidan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men närmar sig nu jämviktspendlingszonen.

Volymen har avtagit dag för dag den gångna veckan och var klart lägre än snittet i fredags. Volymbalansen är neutral sedan ett par dagar tillbaka.

SMACD lämnade i onsdags vilket stärker oddsen för en expansion ner under den nu rådande tradingrangen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 50 procent. Just nu är det 65 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,5 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 7,8.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2248-2252 följt av 2256 och zonen kring 2295-2305.

På nedsidan möter närmast 2220 följt av zonen mellan 2205-2193 och 2160.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den gångna veckans rekyl har nu tagit ner indexet till den nedre begränsningen av den korta tradingrangen och där avslutades den gångna veckan med en turtle soup. Bekräftas turtle soup-formationen ställs siktet in mot årshögsta vid 2300. Även fredagens positiva reversal var en positiv pusselbit är det fortfarande en del varningssignaler i form av neutral volymbalans, den lägre kortsiktiga toppen vid 2286 i slutet av maj och det negativa korset i SMACD. Om 2200-området punkteras hittar vi närmaste stöd 2150 och därefter 2125 där fib 62% för mars/april-uppgången möter upp. Eftersom indexet även befinner sig i en något större range mellan 2300 och 2050 är det stor risk för slagig handel och tvära kast tills att någon av dessa nivåer tas ut eller punkteras. Mitt huvudspår är att fortsättningsformationer vid stöd fortfarande är köpvärda. Historiskt har de kommande veckorna varit skvalpiga och därför kan det kan vara en god idé att vara defensiv eller sitta på händerna tills det blir ett tydligare utseende.

Motstånd: 2248-2252 / 2256 / 2287 / 2295-2305
Stöd: 2220 / 2205-2195 / 2160 / 2125

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Nervöst mellan 4190 och 4050

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det finns några absoluta sanningar inom teknisk analys och en av dem är att det efter låg volla kommer högre volla och därmed en prisexpansion. Ju längre tid vollan varit låg, desto större utbrott kan vi räkna med. Vi kan dock aldrig säga med säkerhet åt vilket håll prisexpansionen sker. Som vi ser i grafen har vollan under det senaste halvåret legat under snittet och den senaste veckan noteras det extremaste lågvollaläget sedan 2021. Vi bör därför vara beredda på att en större prisrörelse närmar sig. Om priset bryter upp över 4200 som inte omgående fallerear kan det därför gå snabbt upp till ATH-noteringen i början av januari 2022. Vänder indexet ner och punkterar marslägsta vid 3800 ökar risken påtagligt för en ny jobbig period och en eventuellt ny bearmarket. Frågan är nu om förra veckans korta nedställ mot stödet vid 4050, som åter drog igång bankfrossan kommer påverka Fedbeskedet på onsdag i, för börsen, positiv riktning och ett mindre hökaktigt tal från Powell på den efterföljande presskonferensen. Kraftiga säljtryck i samband med negativa nyheter skakar ofta bort de svaga händer som inte sällan följs av spännande rallyn, när de som inte ska vara med på festen lämnat partyt. Mitt huvudspår är nu, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200. Om däremot 3800 punkteras utan att snabbt återtas vänder jag på klacken.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami cross som följdes av en nedgång till aprillägsta vid 4050 som testades i torsdags med en Next Day Forecast som indikerade att en positiv dag var att vänta. Veckan avslutades positivt men stängningen skedde innanför tradingrangens begränsningar. Totalt backade indexet med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,7 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal i värdezonen, en så kallad RVZ.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men nu närmar sig jämviktspendlingszonen efter den senaste rekylen.

Volymen har legat kring snittet men i fredags var volymen lägre vilket är svagt negativt eftersom det var en positiv fortsättningsformation. Volymbalansen är för tillfället neutral.

SMACD lämnade den 24 april ett relativt högt negativt kors vilket varnade för en rekyl och så blev det. Nu blir det intressant att se om indexet stiger så att SMACD eliminerar korset med en köpsignal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 52 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 9 procentenheter och stängde vid 17,2 vilket dock är under både de korta och långa medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 3,2 procent vilket är klart lägre än snittet vid 8,3. Det blir nu mycket intressant om expansionen från lågvollaläget sker söderut eller om vi såg startskottet för nästa positiva trendben inledas i torsdags.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Noteras under senaste februaritoppen och kontraktionens begränsningar
– Negativt kors som senaste signal i SMACD

På ovansidan möter närmast 4148-4152 följt av 4187 och området vid 4195-4205.

På nedsidan möter närmast 4114 följt av 4090 och 4048 samt 4032.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Även om indexet håller sig kvar i en range mellan februarihögsta och marslägsta med en viss positiv underton har vi den senaste tiden sett pengaflödet gå från offensiva till defensiva sektorer. VIX föll tillbaka i fredags och noteras under både de korta- och långa medelvärdena vilket är en positiv pusselbit. Isen är bräcklig (bara ungefär hälften av aktierna i indexet noteras över MA-200) och den senaste tiden har det varit betydligt fler distributions- än ackumulationsdagar. Om det visar sig att indexet bryter upp genom 4200 och nivån inte omgående fallerar är jag dock övertygad om att både momentumet och isen kommer stärkas. Om däremot 3800 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för en nedgång mot förra årets lägsta vid 3500. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet laddar upp för att ta sig upp över 4200 och då blir det intressant att se hur mycket kraft som finns när/om 4300 nås. En första negativ pusselbit kommer en punktering av 4050 vara men framförallt om 3800 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en jobbig period framöver och risk för en nedgång mot 3500.

Motstånd: 4148-4152 / 4187 / 4195-4205
Stöd: 4114 / 4090 / 4048 / 4032

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Fortsätter kämpa med taket i den stigande kilen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den negativa divergensen mot både SMACD och RSI kan leda till både en mer utdragen konsolidering eller rekyl men ska vägas mot att volymbalansen än så länge talar för att stora aktörer ackumulerar aktier mer än de distribuerar.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing men indexet fortsatte att hålla sig innanför begränsningarna mellan 16000 och 15700. Totalt steg indexet med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgången nu skrivs till 14,6 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen.

SMACD lämnade i slutet av förra veckan ett svagt negativt kors och nu behöver indexet ta fart uppåt för att eliminera signalen.

Sammanfattning: DAX har sedan några veckor konsoliderat kring årshögsta och vollan har dragit ihop sig. Chansen/risken för en prisexpansion från detta område blir större för varje dag. Passeras 16000-nivån utan att snabbt punkteras ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 16290 som sattes i början av januari 2022. Om det istället visar sig att 14500 punkteras med tilltagande volym och kursstaplar ökar risken påtagligt för att indexet behöver ner till i första hand decemberlägsta kring 13800. SMACD lämnade i slutet av maj ett negativt kors som fortfarande är i spel vilket indikerar att det fortfarande är stor risk för att indexet behöver ner en bit för att bygga momentum för ett utbrott. I ett större perspektiv ser vi alltmer tecken på en gigantisk stigande kil och det innebär att om 15000-nivån ger vika kan en eventuell nedgång bli kännbar och djup. Mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer ske norrut men att det som sagt kan behövas något eller några omtag ner mot någon av de närmaste stöden för att bygga upp ett tillräckligt momentum för ett lyckats utbrott.

Motstånd: 15870 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15665 / 15600 / 15340 / 15185

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 24-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

SEB A: Icebreak vid stöd och överköpt läge

Teknisk analys SEB A: Den som agerade i samband med den senaste analysen fick med sig 1,0 procent gånger hävstången. Aktien fortsatte sedan upp till 121,30 innan den föll i samband med rapporten. I torsdags effektuerades en doji som följdes upp av en bullish separating line i fredags, som återtog standard line.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds vara mer defensiva än normalt om vi går emot nedgången.

Volymbalansen är negativ och än så länge ser jag inga tecken på att detta utseende är på väg att förbättras.

SMACD lämnade den 12 april ett positivt kors och nu håller aktien på att mjuka upp nollzonen.

Cykelindikatorn vände i fredags upp från en låg nivå kring gapstödet från den 18 oktober vilket ger en bra edge för en uppstuds.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler i SEB, precis som i många andra aktier, men icebreaken i fredags upp över standard line ger goda möjligheter till en uppstuds när veckan inleds. När/om 116 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 116 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax vid 110,70.

Motstånd: 114,95 / 116,30 / 119,60
Stöd: 113,30 / 111,65 / 110,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19+.

Hexatronic Group: Extremt översåld vid intressant stöd

Teknisk analys Hexatronic Group: Efter ett misslyckats försök att bekräfta haramin i samband med föregående analys har aktien fortsatt söderut för att i fredags nå nästa stödområde. I fredags effektuerades en positiv minidivergens hos cykelindikatorn.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 har i stort sett planat ut helt. Trendfasindikatorn har fallit ner under -7 och det är extremt negativt. Vändningar upp från dessa låga nivåer leder i relativt många fall till tydliga uppgångsfaser. Senast vi såg det var efter coronanedstället våren 2020.

Volymbalansen är tydligt negativ vilket innebär att många stora aktörer sålt aktien. Vad händer när stora aktörer lämnar aktier och sedan är färdiga? Jo, det finns inte längre så många svaga händer och förutsättningarna ökar för att aktien kommer att få en relativt sett positiv volymbalans.

SMACD lämnade i fredags ett extremt lågt positivt kors, det lägsta sedan den 27 mars 2020.

Sammanfattning: Vi får förflytta oss tillbaka till mars 2020 för att hitta ett lika översålt läge i Hexatronic. Om det även denna gång kommer att bli en lika fantastisk resa är alldeles för tidigt att säga. En positiv stängning över 80 kronor indikerar en första uppgång upp mot 90 kronor och skulle även den nivån tas ut signaleras om en fortsättning mot i första hand 103 kronor. När/om 82,80 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 82,80 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 72,70.

Motstånd: 80,00 / 83,50 / 94,25
Stöd: 73,95 / 70,00 / 67,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13+.