BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19 – 2024

OMXS30: Testar styrkan hos standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i en stigande trend på både lång och kort sikt men har de senaste två månaderna fångats i en tradingrange. Vid de 28 tillfällen jag hittar historiskt med lika låg eller lägre volla och positivt börsklimat och ett läge på stochastic som nu eller högre har indexet stått lägre en månad vid 17 av dessa (61%). Så länge priset håller sig kvar och respekterar standard line som inför veckan noteras vid 2521 talar dock mer för en uppgång mot den långa trendkanalens tak kring 2600 än en nedgång mot någon av de närmaste signifikanta låpunkterna vid 2475 eller 2440. Om det däremot visar sig att 2475 punkteras är den matematiska målkursen för dubbeltoppen ner mot 2400.”

Den gångna veckan inleddes med en ny ATH-notering vid 2573 men föll sedan tillbaka ner mot standard line som testades i slutet av veckan. Totalt steg OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,0 procent. I veckografen bildades en negativ reversal som däremot inte orkade ner tillräckligt för att effektuera en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har varit lägre än snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 23/4 en ny köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 55 procent. Just nu är det 83 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,3 procent vilket är under snittet vid 5,4 procent. Expansion från extrema lågvollalägen blir ofta kraftfulla. Nu återstår att se om det blir norrut eller söderut.

På ovansidan möter närmast 2556 följt av zonen kring 2555-2575 och området kring 2600.

På nedsidan möter närmast 2225-2220 följt av området mellan 2510-2490 och 2476.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att bryta upp genom den senaste tidens tradingrange och det resulterade i en bearish doji star. Än så länge håller standard line emot men om nivån punkteras är det stor risk för ett tilltagande säljtryck. Nu befinner sig indexet i en av de svagare delarna av året samtidigt som ett flertal varningssignaler varnar för att en nedgång kan vara på gång. Än så länge har inte varningssignalerna övergått i några säljsignaler och så länge 50-dagars medelvärde suger upp varje försök till att pressa indexet är det positivt. Nu vill jag gärna se att aprillägsta vid 2477 håller för att inte riskera att en dubbeltopp effektueras vilket triggar en potentiell nedgång mot 2400-nivån. Även om jag är positiv till indexet på medel- och lång sikt är risken stor för tvära kast och skvalpiga rörelser så länge det är fångat i den rådande tradingrangen och har det säsongsmässiga utseendet mot sig.

Motstånd: 2556 / 2555-2575 / 2600
Stöd: 2225-2220 / 2510-2490 / 2476

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Passerar standard line men jobbar med att mjuka upp MA-50

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om nästa topp blir lägre än den senaste vilket vi i så fall vet när förra fredagens lägsta vid 4954 punkteras är risken stor för att säljtrycket ökar. Det ser nu ut som att priset är på väg upp över det korta kanaltaket men även om så blir fallet behöver standard line vid 5110 återtas för att jag ska bli positiv på kort sikt. Om klustret av medelvärden kring 5110-5125 passeras är det goda chanser för en uppgång mot den senaste toppen vid 5265 men om standard line inte återtas eller snabbt punkteras vid en passering ställs siktet in mot aprillägsta vid 4954 och det är lite av sista hållplatsen innan 4800-nivån. Trendfasindikatorn är på väg ner i jämviktspendlingszonen samtidigt som den sämre perioden av våren är på väg att inledas.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 50-dagars medelvärde som inte togs ut och efter ett besök av 5000-nivån avslutades veckan med ett nytt test av MA-50. Totalt steg indexet med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,5 procent. I veckografen studsade candlen upp, för tredje veckan i rad, från 20-veckors medelvärdet och avslutades positivt i den övre delen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn har fallit tillbaka från den extremt höga nivån i mars till den övre begränsningen för jämviktspendlingsområdet.

Volymen har legat strax över snittet den gångna veckan förutom i måndags och fredags. Volymbalansen är negativ sedan den 16 april.

SMACD lämnade ett positivt kors i fredags.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 73 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 12,2 procentenheter till 13,5 vilket innebär en notering strax under 200-dagars medelvärde.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 5,3 procent vilket är något högre än snittet vid 5,5 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades i fredags (marginellt) vilket är positivt om nivån inte snabbt punkteras

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från den extremt höga nivån vilket varnar för att aprilhögsta kan vara på väg att bli en signifikant topp
– Indexet punkterade den 4/4 den stigande kilen
– MA-50 har punkterats
– Golvet i tradingrangen har punkterats
– Noteras i den sämsta månaden på året (vid bullmarknader)

På ovansidan möter närmast zonen mellan 5130-5140 följt av 5190-5210 och 5256-5265.

På nedsidan möter närmast området mellan 5110-5090 följt av 5073 och 5048 samt zonen vid 5015-5090.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Många aktier föll kraftigt under den senare delen av april men har de senaste veckorna studsat tillbaka. Från toppen den 28 mars till lågpunkten vid 4954 den 19 april föll SP500 med 5,9 procent för att sedan stiga med 3,8 procent från botten den 19 april till i fredags. Efter att priset stängt hela 22 procent under det nedre bollingerbandet den 15 april har bekräftelsenivån återtagits och det har lett till en uppstuds. Redan om 5000-nivån ger vika ökar risken för ett tilltagande säljtryck men framförallt om aprillägsta vid 4954 punkteras är det mycket som talar för en nedgång mot fib 38% och 4800-området. Förutom att jag vill se att volymen tilltar när motståndet vid bla MA-50 testas vill jag se att den senaste veckans lägsta inte ger vika. Senast vi såg ett liknande utseende var i slutet av oktober. Strax efter att oktoberlågpunkten markerats bjöds vi snabbt på en ny högre högsta när toppen från den 17/10 passerades. Nu behöver vi se ATH-noteringen vid 5265 passeras för att vi ska få en ny högre signifikant topp och fri luft. En första positiv pusselbit på vägen kommer en passering av 50-dagars medelvärde att vara men samtidigt vill jag se att volymbalansen tilltar och blir positiv för att inte uppgången ska bli alltför fragil. Vid positivt börsklimat har maj månad historiskt bjudit på slagig handel med tvära kast fram till slutet av månaden.

Motstånd: 5130-5140 / 5190-5210 / 5256-5265
Stöd: 5110-5090 / 5073 / 5048 / 5015-5090

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Testar zonen kring 18000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Standard line vid 18100 som just nu testas är lite av en vattendelare för det kortsiktiga sentimentet. Tas nivån ut och hålls ställs siktet in mot aprilhögsta vid 18567 men om nivån snabbt punkteras efter en stängning över området talar mer för en nedgång mot 17625.”

Den gångna veckan testade redan i måndags att bryta upp genom 18226 men misslyckades och fortsatte sedan med att testa av området mellan standard line och 50-dagars medelvärde. Totalt steg DAX med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent. I veckografen utvecklades en negativ reversal men den orkade inte riktigt stänga som en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Sedan mitten av mars noterades indikatorn i zonen där vi varnats för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas när indikatorn vänder ner och nu vet vi att så blev fallet.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari men närmar sig en neutral notering om den inte stärks inom kort.

SMACD lämnade den 3 april ett högt negativt kors efter en negativ divergens mot toppen i december. Nu testas nollzonen och frågan är om det leder till en ny köpsignal eller negativ trampolin.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 3,4 procent vilket är något under snittet vid 5,1 procent.

Sammanfattning: Priset är fångat i en tradingrange mellan 18570 och 17625 och så länge inte någon av dessa begränsningar tas ut eller punkteras är risken fortsatt stor för skvalpiga rörelser med tvära kast. De senaste två veckorna har priset pendlat i en allt tajtare range som fått utseendet av en kortsiktig triangel. Standard line vid 18100 som just nu testas är lite av en vattendelare för det kortsiktiga sentimentet. Tas nivån ut och hålls ställs siktet in mot aprilhögsta vid 18567 men om så inte sker ställs siktet in ner mot 17625 som även markerar aprillägsta. Under hela nedgången sedan ATH-nivån har volymbalansen varit positiv vilket är en viktig positiv pusselbit. Snittutvecklingen för maj månad vid positiva börsklimat har varit +1,2 procent sedan 1997 och det har varit uppgångar vid 65 procent av åren.

Motstånd: 18235 / 18425 / 18565 / 18600
Stöd: 17875 / 17795 / 17625

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 29-.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans för uppgång under måndagen.

NCC B: Bullish meeting line från MA-200

Teknisk analys NCC B: NCC följde skolboken i samband med föregående analys och lämnade en positiv fortsättningsformation vid standard line och den som följde reglerna fick med sig 11,6 procent x hävstången. På en fråga 15 mars påtalade jag att dojisarna kring kanaltaket var en indikation på att köparna var på väg att köra slut på bränsle. Inför rapporten i fredags föll aktien ner till kanalgolvet och effektuerade en bullish meeting line.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn har fallit ner i jämviktspendlingszonen och uppmanar oss att vara beredda på skvalpiga rörelser där vi agerar mer defensivt än normalt.

Volymbalansen är positiv sedan den 31 januari.

SMACD lämnade ett positivt kors den 30 april och nu väntar jag på att divergensen mot signallinjen ska tillta.

Vid de 14 tillfällen jag hittar sedan 1997 som liknar det vi ser nu har priset stigit och fallit vid hälften av fallen. Lyfter vi blicken något har liknande uppgångar senaste tre månaderna och tydliga rekyler senaste månaden inneburit uppgångar i 65 procent av fallen och medianen har varit imponerande 4,4 procent.

Sammanfattning: Det är goda odds för att NCC inom kort inleder ett nytt positivt trendben men det är samtidigt stor risk för någon eller några veckors skvalpiga rörelser. Om man väljer att ta position redan nu i samband med ett positivt gap eller väntar tills priset stänger positivt över 135,30 är upp till var och en som väljer att agera. När/om 139,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 139,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 126,60.

Motstånd: 135,30 / 137,40 / 140,90 / 142,20
Stöd: 128,25 / 124,00 / 121,00 / 112,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 77-.

Genmab DKK: Impulsartad grön marubozu och multipla icebreaks

Teknisk analys Genmab: Priset steg till 2150 efter föregående analys men har sedan dess backat tillbaka ner mot stödområdet vid 1900. I torsdags presenterades bokslutet som mottogs svalt men när placerarkollektivet ”sovit på beskedet” tolkade det man sett som positivt. I fredags effektuerades en mycket positiv candle som passerade alla korta och medellånga medelvärden med positiva icebreaks.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fortfarande nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på ytterligare nedgång och därför bör man vara mer defensiv än normalt om man agerar på en köpsignal kring dessa nivåer.

Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors strax under nollinjen och nu vill jag se en tydlig divergens mot signallinjen följt av en passering av nollan.

Historiskt har Genmab haft en positiv period från nu till sent i höst med ett litet hack nedåt i slutet av maj och början av juni.

Sammanfattning: Man kan antingen ta position om aktien gapar upp över fredagens högsta, invänta en positiv candle efter en rekyl eller avvakta en 123:a. Ett positivt gap upp över 2066 ställer in siktet mot 2150 till att börja med. När/om 2156 DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 2156 DKK nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 1902,4 DKK.

Motstånd: 2066 / 2122 / 2137 / 2156
Stöd: 2015 / 1950 / 1915 / 1892 / 1825

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62+.