BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Överköpt men inte läge att gå kort

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har nu stigit 4,8 procent sedan lågpunkten för 6 dagar sedan och avståndet ner till 20-dagars medelvärde är nu lika stort som i början av december. Risken är stor för en stundande rekyl ner mot de korta- och medellånga medelvärdena. Även om undertonen är positiv är det nu extremt dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.”

Oavsett om det var dålig tajming att ta position för uppgång för en vecka sedan har indexet fortsatt upp den gångna veckan. Den gångna veckan innebar en uppgång på 0,9 procent vilket innebär att OMXS30 nu står 8,2 procent högre än vid årsskiftet.

Om maj månad stänger högre än 1627 kommer det att bli den elfte månaden i rad som stänger på plus och det kan jag inte se att det hänt någon gång tidigare i historien.

Verkstad (+18%), hälsovård (+17%), teknologi (+13%), konsumentprodukter (+11%), telekom (+11%) och finan (+8,4%) har överträffat OMXS30 sedan årskiftet. De sektorer som laggat index är oljebolag (-14%), kraftbolag (-9,5%) och konsumenttjänster (-7,1%).

Det finns naturligtvis inte någon naturlag som säger att kursen måste vända ner bara för att indexet stigit med över 5 procent på 12 dagar men vid de 106 gånger det inträffat sedan början av 2002 har kursen stått lägre en vecka senare vid 58 av dessa. Det enda detta säger oss är att risken för en rekyl är stor men samtidigt har kursen stått högre en månad senare vid 58 procent av fallen vid liknande utseenden historiskt.

10 av de senaste 12 dagarna har OMXS30 stängt högre vilket lett till att Stochastic noteras kring 98. Även om indexet är överköpt finns det naturligtvis ingen naturlag som säger att en nedgång behöver vara nära.

Historiskt tyder det mesta på fortsatt uppgång på sikt efter en lika kraftfull impuls som den vi sett de senaste veckorna men på kort sikt är det mer som talar för en stundande rekyl alternativt en sidledes konsolidering så att spänningen mot bla MA-20 minskar.

Volymen den gångna veckan har varit varit klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen pekar uppåt och så länge vi inte ser tecken på att volymen tilltar under nedgångsdagarna talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

Bredden har under snart två månader varit något jag tjatat om och varnat för. Trots uppgången den senaste veckan var det bara 52 procent av de 284 aktier jag bevakar dagligen som steg. I fredags var det bara 48 procent som steg och bland OMXS30-aktierna ungefär hälften. Det tolkar jag som att isen håller på att bli för tunn.

Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva telekom och hälsovård medan basråvaror och oljebolag gick sämst.

Rapportsäsongen hittills innebär att 54 aktier levererat bättre än väntat medan endast 15 bolag kommit in med siffror som varit sämre än väntat. Resultatet före skatt bland de bolag som hittills rapporterar har varit hela 13 procent bättre än väntat och det är osedvanligt bra.

Fingerprint, som tappade drygt 6 procent på torsdagen efter sin rapport för årets första kvartal, vände upp 0,7 procent.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

På kort sikt är avståndet för stort ner till 20-dagars medelvärde och senast vi hade en lika spänd notering var i mitten av december.

MACD lämnade den 21 april en köpsignal och har sedan dess jobbat sig upp i det positiva territoriet och uppvisar än så länge ett ganska ”brett” momentum.

På ovansidan möter först 1645 och därefter nivån kring 1658 från juli 2015.

På nedsidan möter först 1632-1626 följt av 1600-nivån som jag helst inte vill se punkteras med kraft den närmaste tiden men om så blir fallet återkommer jag till vad som gäller då.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1497 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som med stor sannolikhet tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är indexet överköpt och risken är stor för att en rekyl ner mot i första hand 20-dagars medelvärde närmar sig. Vid rekyler och positiva fortsättningsformation ska vi fortsatt vara köpare.

Sammanfattning: Även om edgen för uppgång på en månads sikt och längre är god eller snarare mycket god är det nu överhängande risk för en rekyl ner mot 1600-nivån som förutom att vara den senaste utbrottsnivån även är den nivå där MA-20 troligtvis kommer att möta upp. Att navigera för något annat än uppgång vid en lika stark trend är i de flesta fall kostsamt.

Motstånd: 1645 / 1648 / 1656 / 1667
Stöd: 1636 / 1629 / 1619 / 1610 / 1600

SP500: Fortsatt positiv underton kring ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den kommande veckan har historiskt inneburit uppgångar i ungefär en tredjedel av åren och med noteringen strax under ATH och VIX nere på historiskt låga nivåer är det i mitt tycke ett bedrägligt lugn. I min värld gör jag det dock enkelt för mig. Kommer köparna tillbaks med en positiv candlesticksformation kring MA-20 eller det nedre bollingerbandet är det ett bra läge att haka på för uppgång men just nu är det bättre att ta en paus inför nästa dans.”

Den gångna veckan präglades fram till fredagens jobbsiffra av extremt små rörelser. Arbetslösheten i USA var lägre än månaden innan och optimismen tog över ju längre handelsdagen led. Totalt steg föregående vecka med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,2 procent och sedan lågpunkten i november har nu SP500 stigit med över 15 procent sedan dess.

Maj månad noteras alltså på plus och månadsstapeln är än så länge positiv med en bra trendstyrka och så ser det ut även i veckografen. I dagsgrafen är indexet sedan februari fångat mellan 2401 och 2320.

Bryter vi ner detta kan vi se att teknologi stigit med 14 procent sedan årsskiftet följt av konsumentprodukter och hälsovård 10 procent och verkstad 8 procent vilket är de fyra sektorer som presterat bättre än SP500. Men hur ser de övriga sju sektorerna ut då? De största sänkena är energi och telekom som hittills i år noterar nedgångar på 10 och 5 procent. Viktmässigt är finans den näst tyngsta sektorn på SP500 och efter att ha följt indexet upp till slutet av februari har sektorn laggat 4 procent de två senaste månaderna men visar nu tecken på att ”köra ikapp” sedan ett par veckor tillbaks. Om det vi nu ser kommer att leda till att finans tar in på indexet kommer det förmodligen att dra med sig de största laggarna där speciellt energi ser intressant ut tekniskt. Det kan med andra ord bli intressant att hålla koll på energirelaterat om det visar sig att börserna fortsätter uppåt.

Volymen den gångna veckan har varit hyfsad men i den negativa vågskålen kan vi konstatera att volymen i fredags noterades 12 procent under det dagliga snittet.

VIX fortsätter att noteras kring extremt låga nivåer och noteras inför den kommande veckan vid 10,6 vilket i min värld innebär ett bedrägligt lugn. Risken är stor för att SP500 närmar sig en topp och det gäller att dansa med relativt små steg, nära nödutgången där det kan bli trångt när många ska ut samtidigt.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2247 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2246. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång och vi ska alltmer snegla åt trendföljande strategier.

Cykelindikatorn noteras stigande kring 74 och stochastic strax över 90 vilket inte är en speciellt attraktiv nivå att ta nya positioner vid när index befinner sig precis under ATH.

MACD lämnade den 24 april en köpsignal och förutsatt att vi inte ser något dramatiskt försämrat momentum talar det mesta för att vi kommer att få se ytterligare uppgångar på lite sikt. Dagsmomentum är stigande och noteras kring 65.

Volatiliteten är fortfarande nere på en relativt låg nivå även om den tilltagit något de senaste två veckorna. Historiskt har vi sett kraftfulla rörelser starta från just dessa lågvollalägen. Det vi inte vet är när och åt vilket håll expansionen kommer att ske men det kommer vi snart få besked om.

På ovansidan möter framförallt ATH vid 2401. På lång sikt hittar vi taket i den stigande kanalen kring 2520 (stiger med ungefär 30 punkter per månad). Om det istället visar sig att vi är inne i en femte våg (EWT) både i vecko och dagsgrafen hittar vi den övre begränsningen i den stigande kilen vid 2465 (stiger med 27 punkter per månad).

På nedsidan möter närmast gapstödet vid 2381-2375 och därefter den korta sentimentsnivån vid 2368 (MA-20) men viktigast är att inte 2320 ger vika.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Tveksamhet kring taket i den rådande tradingrangen
– VIX är nere på en bedrägligt låg nivå

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är sentimentet åter positivt även om indexet redan är överköpt strax under 2400-nivån.

Sammanfattning: Fredagen blev den högsta dagsstängningen någonsin hos SP500 och mycket tyder på fortsatta uppgångar. I den negativa vågskålen noterar vi en tydlig negativ divergens och en spänd gummisnodd mot de kortare medelvärdena men det är en varningssignal och inte en säljsignal. Finans brukar vara och är en viktig sektor tillsammans med verkstad och teknologi när det gäller att driva det bredare indexet vidare uppåt. Vi ser nu tecken på att finans är på väg att vända upp och det kommer med stor sannolikhet att dra med sig även energisektorn. Kort sagt är förutsättningarna för vidare uppgång goda och i samband med rekyler bör man vara köpare vid positiva candlesticksformationer.

Motstånd: 2400-2403 / 2406 / 2416 / 2426
Stöd: 2393 / 2386 / 2381-2375 / 2366

DAX: En topp i sikte men sen tas nya tag

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckografen effektuerades ett tretick och en ny ATH-notering vilket naturligtvis är positivt. Det blir nu mycket spännande att följa utvecklingen de två närmaste dagarna.”

Den gångna veckan innebar stigande kurser varje dag och totalt bjöds vi på en uppgång på 2,2 procent och flera nya ATH-noteringar vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till hela 10,8 procent.

Studerar vi våganalysen är det mycket som talar för att en topp närmar sig mellan nuvarande nivå och 12820. Maj månad noteras positivt och kommer att bli den 6:e månaden i rad med stigande kurser om månadsstängningen sker över 12438. Som jag skrev för två veckor sedan var det ett potentiellt tretick på gång i veckografen och nu kan vi konstatera att det blev så. I dagsgrafen har uppgången lett till att de korta momentumindikatorerna noteras kring höga nivåer vilket i sin tur påtalar att vi bör vänta med att ta nya positioner för uppgång tills vi sett köparna komma tillbaks efter en rekyl.

Den långa trenden pekar upp med G-krafterna sorterade i rätt ordning för fortsatt uppgång. Trendfasindikatorn bekräftar utseendet och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte att rekommendera. På kort sikt har dock kursen dragit iväg så att spänningen ner mot bla MA-20 blivit lite väl stort.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags var den hela 21 procent högre än snittet.

MACD lämnade den 24 april en köpsignal i den positiva delen vilket var den första sedan den 29 mars och än så länge är momentumet starkt.

Stochastic noteras över 99 och påtalar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.

Sammanfattning: Även om DAX är kortsiktigt överköpt och risken för rekyl är överhängande ska vi vara försiktiga med att gå emot den rådande trenden. I samband med rekyler ska vi istället vara beredda på att agera i nya positioner för uppgång.. Det är först om golvet i den stigande kanalen och primärtrenden punkteras utan att snabbt återtas som trenden hotas.

Motstånd: 12755 / 12790 / 12915 / 13035
Stöd: 12630 / 12550 / 12430 / 12310

Lundin Petroleum: Bullish piercing line

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Kursen fortsatte upp till en bit över 182 kronor efter föregående analys och nu har vi väntat och väntat och i fredags bjöds vi åter in i aktien.

Den långa trenden pekar svagt uppåt men trendfasindikatorn har fallit tillbaks och noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier men inte bry oss om positioner för nedång.

I fredags bjöds vi på en bullish piercing line kring 162 kronor samtidigt som det råder en positiv divergens mot de kortare momentumindikatorerna.

Sammanfattning: Om 167 kronor tas ut utan att omgående punkteras är förutsättningarna goda för en uppgång mot 173,50 i första hand och 180 kronor i andra hand. Punkteras däremot 156,50 bör vi använda oss av nödutgången.

Motstånd: 168,25 / 170,05 / 175,35 / 180,70
Stöd: 162,95 / 159,45 / 154,15 / 148,85

Boliden B: Bullish piercing line vid husse

Teknisk analys Boliden: Dagen efter föregående analys nåddes 257 kronor men därefter punkterades 250 kronor och säljtrycket tilltog. I fredags nåddes primärtrenden som jag ”pratade om” i föregående analys och nu blir det intressant att se vad som händer.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) pekar upp och trendfasindikatorn har fallit tillbaks till +1,3 men det är fortsatt trendföljande strategier som fungerar bäst.

Stochastic har fallit ner till en nivå där det är en bra edge att leta efter positiva candlesticksformationer samtidigt som det råder en positiv minidivergens.

I fredags effektuerades en bullish piercing som startade vid ackumulationsnivån kring 235 kronor där även primärtrenden möter upp.

Sammanfattning: Förutsatt att OMXS30 utvecklas positivt (risk för rekyl inom kort) är förutsättningarna goda för att Boliden ska upp mot 260-kronorsnivån. Det kan dock vara en god idé att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta redan när 250 kronor nås. Om det istället visar sig att 221 kronor punkteras bör man använda sig av nödutgången.

Motstånd: 245,50 / 248,20 / 255,90 / 263,60
Stöd: 237,80 / 232,80 / 225,10 / 217,40