BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Ser vi en uppladdning inför ett utbrott?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att förra veckans högsta vid 1593 blir en ny lägre topp är det ett svaghetstecken men om å andra sidan 1603 tas ut i nästa swing och hålls mer än någon dag kommer jag vrida över och bli positiv även på lång sikt. Just nu är zonen mellan 1603-1593 en vattendelare som om den tas ut triggar ett tilltagande köptryck men om vi får nya lägre pivottoppar kan siktet ställas in på nya lägre lägsta. Oavsett så avvaktar jag för att se om årsmedelvärdet tas ut innan månadsskiftet eller om vi bjuds på den femte månaden i rad som stänger under denna viktiga långsiktiga sentimentsnivå.”

Det blev en ny månadsstängning under årsmedelvärdet men samtidigt har inte den senaste månaden fått säljtrycket att tillta. Den senaste veckan har skvalpat omkring vid den platta primärtrenden men än så länge har inte varken april- eller marstopparna vid 1593 respektive 1603 tagits ut. Totalt backade föregående vecka med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång åter är utraderad och OMXS30 befinner sig på samma nivå som när vi gick in i 2018.

Bolagsrapporter har fortsatt strömma in under den gångna veckan och denna vecka presenterar bla Skanska sina senaste delårssiffror. Det är fortfarande rapporterande bolag som visar de största rörelserna.

Historiskt har maj varit en högst medioker månad men snittutvecklingen sedan 1990 noteras dock på ett svagt plus med 0,6 procent. Vi vet dock att detta inte är något vi tradar efter utan har med oss som en

De två senaste veckostaplarna har noterats som dojiliknande candlar med svansar både på ovan- och nedsidan. Föregående vecka blev en inside-stapel med en svagt positiv underton.

Om 1593 blir en ny lägre pivottopp, vilket jag i så fall placerar i den negativa vågskålen ökar risken för ett nytt omtag där vi i så fall hittar första viktiga stödet vid 1540-området. Fredagen blev en positiv inside day och nu är förutsättningarna goda för ett nytt test av 1593.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs sedan dess även av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs till -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och agera kortsiktigt. Kursen befinner sig just nu över både 20- och 50-dagars medelvärde som bägge pekar upp vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Dagsmomentum har efter en viss negativ divergens fallit ner och testar nu av bekräftelsenivån kring 52 som om den punkteras signalerar om att nedstället inte är färdigt.

Volymen den gångna veckan, bortsett från i onsdags låt stadigt under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen fortsätter att vara positiv vilket talar för att utbrottet kommer att ske upp från den nuvarande tradingrangen.

Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag medan detaljhandeln gick sämst.

På ovansidan möter närmast 1580 och därefter toppen från den 24 april vid 1593 och därefter 1603 vilket är en mycket viktig psykologisk nivå.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1565 följt av 1556 och 1543.

På lång sikt är jag svagt negativ men om primärtrenden tas ut och inte omgående punkteras kommer jag först bli neutral och vid nya högre toppar svänger jag över och blir positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt positiv men om den stundande rekylen får indexet att med kraft punktera 50-dagars medelvärde kommer jag att åter övergå till att bli neutral eller svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv såvida inte 20-dagars medelvärde återigen snabbt punkteras.

Sammanfattning: Nuvarande tradingrange ser åtminstone för tillfället ut som en uppladdningsfas inför ett stundande utbrott uppåt. Sedan lågpunkten strax ovanför 1480 har köparna sugit upp säljtrycket på allt högre nivåer och det vi ser nu liknar en uppladdning för ett utbrottsförsök. Sältrycket ner mot aprilbotten och inför rapportfloden var stort och det innebär att nedåtriskerna ökar men efterhand har detta säljtryck neutraliserats och jag blir inte förvånad om säsongsutvecklingen som nu är allmänt känd inte inleds i linje med historien. Visar det sig att 1540-nivån punkteras, speciellt om det sker med tilltagande volym ställer det dock in siktet för ett test av februari- och aprilbottnarna.

Motstånd: 1580 / 1587 / 1593 / 1603 / 1621
Stöd: 1569 / 1565 / 1556 / 1548 / 1543 / 1537

SP500: Nu närmar sig utbrottet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot primärtrenden som sedan mitten av 2016 har sugit upp säljtrycket varje gång medelvärdet testats. SP500 är fortfarande fångat i en tradingrange och en symmetrisk triangel. Jag tycker den positiva volymbalansen och den långsiktigt stigande trenden talar för att vi kommer att få se ett utbrott uppåt men om det istället visar sig att lågpunkten från början av februari punkteras utan att snabbt tas ut ökar risken för att expansionen sker söderut.”

Fram till i fredags var det mestadels nedåt på de amerikanska börserna men när 200-dagars medelvärde testades på nytt under torsdagen kom köparna tillbaks vilket fick veckan att sluta med en fortsättningsformation för uppgång. Totalt blev facit ändå en viss nedgång på ett par tiondels procent vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till 0,4 procent.

Sysselsättningssiffrorna kom i fredags in lägre än väntat vilket tar ner förväntningarna för ytterligare näraliggande räntehöjningar.

Det är gott om varningssignaler både i form av negativa divergenser och sektorer som går mot sälj både på lång-, medel- och lång sikt.

SP500-indexet noteras i en allt tajtare triangel och vi har sedan februari fått indikation på att nivån kring primärtrenden och den stigande stödlinjen är en mycket signifikant stödnivå.

Årsmedelvärdet noteras kring 2606 och stiger fortfarande. Primärtrenden som noteras kring 2616 och även detta medelvärde pekar uppåt men bägge har planat ut något den senaste tiden. Så länge denna bild råder talar mer för att vi ska få se ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 som påtalar att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast.

Dagsmomentum (RSI-14) utmanar nu den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan slutet av januari.

Volymen den gångna veckan har legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX föll under veckan som gick med 22 procent till 14,8 och noteras nu mitt emellan MA-100 och MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2671 följt av 50-dagars medelvärde upp vid 2681 och därefter toppen i mitten av april 2717.

På nedsidan möter först primärtrenden vid 2633 följt av 2616 följt av hela zonen mellan 2580-2532.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– MACD jobbar med att ta ut nollan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället neutral eller svagt negativ om kursen inte inom de närmaste dagarna vänder upp och åter tar ut MA-50.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral men tycker det är positivt om kursen håller sig kvar ovanför MA-20 mer än någon dag.

Sammanfattning: Det vi ser nu kan vara en perfekt storm och en uppladdning inför en stundande långsiktig uppgång, vilket våganalysen indikerar. I så fall skulle det vi sett sedan slutet av januari vara en fjärde korrektionsformation i form av en symmetrisk triangel, som brukar bestå av fem undervågor. När ett mönster blir alltför tydligt och ”alla ser det” blir det dock inte sällan den motsatta effekten. Säsongsmässigt går vi dessutom in i den sämre delen av året vilket innebär att en punktering av februarilågpunkten kan skicka ner de amerikanska indexen i en otäck nedgångsfas. Det finns alltid ett par olika scenarion att ta hänsyn till, precis som nu. Det mest troliga, tills motsatsen bevisas är dock att vi kommer att få se ett utbrott i den långa trendens riktning och den har potential att historisk.

Motstånd: 2685 / 2706 / 2761 / 2817
Stöd: 2629 / 2594 / 2539 / 2483

DAX: Bryter ut i en positiv trend

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senare lågpunkten från i onsdags ser jag som positiv, så länge den inte punkteras, vilket skapar goda förutsättningar för att vi inom kort kommer att vara med om ett utbrott upp och förbi primärtrenden.”

Den gångna veckan har varit positiv och redan under onsdagen togs primärtrenden ut. Totalt steg veckan med 1,9 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 0,8 procent.

Som jag skrev för en vecka sedan var hammern kring 20-dagars medelvärde intressant och nu ser det ut som att utbrottet från tradingrangen är ett faktum.

I veckografen har de sex senaste veckorna stängt på plus relativt högt upp i veckostaplarna. På kortare sikt noteras indexet kring det övre bollingerbandet och om vi inte bjuds på tydliga turning bands kan det behövas ett omtag kring golvet i den kortsiktigt stigande kanalen för att trenden ska etableras.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga är relativt platta och risken är fortfarande överhängande för slagig handel.

Sammanfattning: Dagsmomentum stiger och bekräftelsenivån som jag pratat om vid 50-nivån höll för lite mer än en vecka sedan. Nu är förutsättningarna goda för fortsatta uppgångar. Siktet är inställt på 13500 men om det istället visar sig att den senaste veckans utbrott blir falskt och nivån kring MA-50 punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12850 / 12886 / 12994 / 13101
Stöd: 12742 / 12671 / 12564 / 12456

Investor B: Bygger en stigande trend

Teknisk analys Investor B: Sedan lågpunkten vid 348 kronor i början av februari har vi sett både en ny högre topp som följts av en ny högre botten kring 360 kronor och den senaste veckan tolkar jag det vi ser som en uppladdning inför ett utbrott norröver.

Den långa trenden som pekat nedåt länge har nu planat ut något och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt tvära kast.

Nu när både 20- och 50-dagars medelvärde pekar upp och volymbalansen tagit sig upp och förbi bekräftelsenivån från den 23 april.

Sammanfattning: Den 24 april bjöds vi på en negativ reversalstapel vilket innebär att det troligen ligger gott om stoppar kring 391 kronor och tas de ut triggar det troligen ytterligare uppgång. På onsdag skiljs aktien från 8 av de 12 kronorna i total utdelning vilket innebär att vi kan få en naturlig lågpunkt kring zonen mellan 20-dagars medelvärde och golvet i den kortsiktigt stigande kanalen.

Motstånd: 385,95 / 387,40 / 391,85 / 396,20
Stöd: 381,55 / 378,60 / 374,25 / 369,80

ABB: Laddar upp för ett utbrott

Teknisk analys ABB: Kursen fortsatte ner till 184 kronor som nåddes för ungefär en månad sedan där en bullish above the stomach mejslade ut en lågpunkt. Den senaste månaden har dock präglats av högre lägsta och nu testas den relativt platta primärtrenden av.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket varnar för tvära kast och korta swingar.

Vi hittar ett intressant motståndsområde kring 210-211 kronor och förutsatt att inte ABB-aktien etablerar sig under 198 kronor talar det mesta för att det vi ser är en uppladdning inför ett stundande och spännande utbrott.

Sammanfattning: Den senaste delårsrapporten fick ABB-aktien att åter snabbt ta sig upp till primärtrenden vilket fick gummisnodden att bli hårt spänd. Just nu fångas aktien mellan 210-198 kronor. Volymbalansen pekar uppåt och noteras sedan mitten av april över tremånaderssnittet vilket är ett gott tecken för ett stundande utbrott uppåt.

Motstånd: 207,50 / 208,55 / 210,95 / 213,35
Stöd: 205,15 / 203,75 / 201,35 / 199,00