BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Dark cloud cover kring 1600

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det kommande månadsskiftet har historiskt inte utvecklats så bra men å andra sidan har inte de två senaste månaderna följt säsongsmönstren. Även om en rekyl, värd namnet rycker närmare, kommer jag se den som hälsosam och köpvärd ner mot 1435 och eventuellt 1400 förutsatt att köparna kommer tillbaks med tydlighet. Än så länge har rekylerna sedan mitten av mars varat någon eller några få dagar. Nu ser vi däremot tecken på en viss tveksamhet och risken för bakslag är stort ifall priset bryter upp genom molnet. Jag anser att en rekyl är välkommen och köpvärd ner mot åtminstone zonen mellan 1430 och 1400. Punkteras 1400 är risken stor för att lågpunkten för mars kring 1260 ger vika. En passering av molnet vid 1583 som inte omgående punkteras skapar goda förutsättningar för en uppgång mot primärtrenden eller högre.”

April blev den kraftfullaste sedan juli månad med en uppgång på 6,4 procent. Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och fortsatte upp till i torsdags då köptrycket avtog vilket ledde till en bearish dark cloud cover. Trots den negativa avslutningen steg veckan med 4,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11 procent.

Efter en uppgång med 27 procent sedan lågpunkten i mars till högstanoteringen i torsdags är en rekyl väntad, speciellt när viktiga och tydliga motståndsnivåer närmar sig. I onsdags stängde OMXS30 över fib 50%-nivån för den coronanedgången som dessutom noterades kring 1600-nivån som testades senast den 10 mars och den gången tog säljarna enkelt över. Det var första gången sedan den 12 februari som indexet stängde över det övre bollingerbandet. Nu återstår det att se om det blir en repris på nedstället från mitten av mars eller köparna vågar suga upp säljtrycket innan 1434 punkteras där fib 50%-nivån för uppgången sedan marslägsta noteras.

I grafen ser vi att lutningen mellan högstanoteringarna sedan slutet av mars inte är lika brant stigande längre, vilket innebär att indexet är fångat i en stigande kil. De flesta utbrott från stigande kilar sker söderut.

Om den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan mitten av mars punkteras och OMXS30 tillsammans med flera andra globala index tar fart söderut är det angeläget att någon av de grönmarkerade stöden suger upp säljtrycket. Om det visar sig att lågpunkten kring 1400 ger vika ställs siktet in mot marslägsta vid 1260.

I diagrammet har jag markerat med gröna boxar vilka stöd/rekylnivåer som är av störst intresse. Närmast på nedsidan möter 50- och 20-dagars medelvärden upp som troligen kommer att testas under den kommande veckan. Om de inte håller möter standard line just nu upp kring 1470 följt av den nedre delen av gapet från den 7 april.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på att det kommer bli skvalpigt en tid och att risken fortsatt är stor för en stundande rekyl.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet, bortsett från i torsdags.

Isen är fortsatt tunn men har tilltagit något de senaste veckorna och noteras inför veckostarten till 25 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1600 följt av 1616-1629 och 1656 samt 1670 där även MA-200.

På nedsidan hittar vi närmast 1560 följt av 1529 och zonen kring 1500.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 33 senaste åren (46%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,2 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent lägre.

Sammanfattning: Efter den kraftiga uppgången sedan mitten av mars som motsvarar ungefär tre normala årsuppgångar på ungefär en månad är det inte någon högoddsare om indexet inleder en rekyl. Efter en kilformad formation de senaste veckorna bjöd OMXS30 på en dark cloud cover i torsdags kring fib 50% av coronanedgången som dessutom sammanföll med 1600-nivån och cloud span b. Om 50-dagars medelvärde (den röda linjen) punkteras hittar vi nästa stöd kring 1500-nivån följt av de gröna markeringarna. Om det skulle visa sig att även 1400-nivån punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet in mot 1260-nivån. Fram tills denna nivå punkteras kommer jag tolka rekyler och efterföljande fortsättningsformationer för uppgång som en del av skapandet av en långsiktig botten.

Motstånd: 1600-1605 / 1616-1629 / 1656 / 1670
Stöd: 1560 / 1548 / 1529 / 1500 / 1473 / 1430

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88.

SP500: Den efterlängtade rekylen är inledd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge kommer köparna tillbaks och suger upp rekyler på allt högre höjder. Nu möter flera tuffa motstånd men om dessa tas ut och inte direkt leder till nya lägre lågpunkter fortsätter jag att tolka det korta sentimentet som positivt. 14-veckors stochastic noteras i ingemansland mellan 70- och 40 vilket samtidigt påtalar att risken för fortsatta nedgångar inte ska underskattas. På kort sikt är det bra om standard line kring 2535 inte punkteras i samband med en eventuell rekyl. Om det däremot visar sig att lägstanoteringen för ö-formationen vid 2448 punkteras ställs siktet in mot marslägsta vid 2200.”

April blev den kraftfullaste månadsuppgången sedan januari 1987 med en uppgång på 12,7 procent. Föregående vecka inleddes med en uppgång som toppade i onsdags vid 2955 som är en nivå som markerades av två gap i slutet av februari och början av mars i år samt fib 62%-nivån för coronanedgången. Efter den inledande uppgången bjöds vi på ett visst säljtryck under torsdagens och fredagen som resulterade i en shooting star i veckografen. Totalt backade föregående veckan med 0,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,4 procent.

Efter en uppgång med 35 procent sedan lågpunkten i mars till högstanoteringen i torsdags är en rekyl väntad, speciellt när viktiga och tydliga motståndsnivåer närmar sig. Det var i torsdags bara 1,6 procent kvar upp till den svagt fallande primärtrenden (MA-200). För en vecka sedan skrev jag att 14-dagars stochastic uppvisade en negativ divergens från en hög nivå och nu närmar sig SMACD ett negativt medelvärdeskors som eventuellt får dagsmomentum (RSI-14) att dra sig ner under 50-nivån, vilket indikerar att den kortsiktigt stigande trenden tappar fart.

Om det nu visar sig att SP500 och kanske flera andra globala aktieindex toppade i slutet av förra veckan blir det intressant att se var köparna tycker att det det åter är värt risken att kliva på för uppgång.

I diagrammet har jag markerat med gröna boxar vilka stöd/rekylnivåer jag markerat som intressanta. Närmast på nedsidan möter 20- och 50-dagars medelvärden upp som troligen kommer att testas under den kommande veckan. Om de inte håller möter standard line just nu upp kring 2700 följt av toppen i slutet av mars kring 2741 innan gapet ner till det som skulle bli en ö-formation. Nederst av de stöd/rekylnivåer jag framförallt bevakar är lägstanivån för ö-formationen vid 2447.

Att en rekyl var väntat står utom allt tvivel och nu blir det intressant att se om någon av de markerade stödnivåerna suger upp säljtrycket och hjälper till att bygga upp en eventuellt långsiktig bottenformation.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,0 vilket innebär att risken är stor för att indexet går in i en konsolidering med allt vad det innebär av skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan förutom i torsdags som var den sista handelsdagen i april legat under det dagliga snittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras nu till 21 procent av aktierna som ingår i SP500 över primärtrenden.

VIX (den förväntade vollan) var i veckan nere och testade av området kring 30 men steg i slutet av veckan för att till slut stänga kring 37.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 har dragits ihop sig och noteras nu kring 14 vilket är en utveckling som talar för att rekylen än så länge är hälsosam, tillsammans med volymen.

På ovansidan möter närmast 2853 följt av 2867 och 2880 samt området kring 3000.

På nedsidan möter närmast 2822 följt av 2800 och 2730 samt de övriga gröna markeringarna.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Noterar högre toppar som följs av högre lågpunkter
– Positivt så länge köparna kommer tillbaks innan MA-20 kring 2740 punkteras
– BBW åter nere under 20

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Tecken på avtagande momentum när MA-200 närmar sig
– VIX visar åter tecken på att ta fart uppåt

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Att vi skulle bjudas på en rekyl var ingen högoddsare och nu är den inledd. Det är gott om stöd på nedsidan och jag har markerat de jag tycker det skulle vara intressant att se köparna komma tillbaks vid. Om det visar sig att ö-formationens lägsta vid 2447 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot marslägsta vid 2200. Än så länge talar mer för att den pågående rekylen är en del av processen att bygga en långsiktig botten men helst vill vi då inte se en vattenfallsliknande nedgång som inte respekterar någon av de stödnivåer jag markerat.

Motstånd: 2853 / 2867 / 2880 / 3000
Stöd: 2822 / 2800 / 2730 / 2645-2624

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57.

DAX: Dark cloud cover utmanar stigande kil

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En kommande rekyl kommer vara köpvärd ner mot området mellan 9840-9535. Skulle säljtrycket få indexet ännu lägre och standard line punkteras ökar risken att säljtrycket kommer att tillta så att marslägsta åter behöver besökas. Med trendfasindikatorn kring -2,5 och noteringen strax under molnet talar det mesta för att kommer att bjudas på utmanande nya nedställ men ingen vet när de inleds.”

April månad stängde 9,3 procent högre än mars vilket blev den starkaste månadsutvecklingen sedan oktober 2015. Som mest var föregående vecka upp med 6,3 procent men torsdagens dark cloud cover lämnade tillbaks en del och veckouppgången stannade vid 5,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till -18,2 procent.

Efter en uppgång med 356 procent sedan lågpunkten i mars till högstanoteringen i torsdags är en rekyl väntad, speciellt när viktiga och tydliga motståndsnivåer närmar sig. I onsdags tog sig indexet upp i gapet från den 9 mars där även fib 50% för coronanedgången, 11000-nivån och cloud span b möter upp.

Om det nu visar sig att DAX och kanske flera andra globala aktieindex toppade i slutet av förra veckan blir det intressant att se var köparna tycker att det det åter är värt risken att kliva på för uppgång.

I diagrammet har jag markerat med gröna boxar och linjer vilka stöd/rekylnivåer jag fäster vikt vid. Närmast på nedsidan möter 20- och 50-dagars medelvärden upp som troligen kommer att testas under den kommande veckan. Om de inte håller möter standard line just nu upp kring 10170 följt av den nedre delen av gapstödet från den 12 mars kring 10000-nivån. Nederst av de stöd/rekylnivåer jag framförallt bevakar är aprillägsta vid 9570.

Nu blir det intressant att se om någon av de markerade stödnivåerna suger upp säljtrycket och hjälper till att bygga upp en eventuellt långsiktig bottenformation.

Bredden mellan bollingerbanden uppgick för fem veckor sedan till 58 procent men har nu dragits ihop och noteras kring 16 inför veckostarten. Fortsätter vollan att dra ihop sig ser jag det som positivt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar svagt och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,8 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång är stor när en topp markeras.

14-dagars stochastic noterades med en negativ divergens från en hög nivå inför fredagen och 14-veckors dito höll på att testa av 50-nivån. Detta stärker sannolikheten för att en rekyl är inledd.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten som markerades i mitten av mars kring 8250 har DAX stigit med mer än tre normala årsuppgångar. De senaste veckorna har vi sett alltfler negativa divergenser och i prisgrafen börjar det bli tydligt att uppgången inte längre sker med samma kraft, vilket resulterat i en stigande kil. Utbrott från stigande kilar sker i de flesta fall söderut och mycket talar för att vi inom kort bjuds på en punktering av den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan mitten av mars kommer att punkteras. På nedsidan bevakar jag de gröna horisontella markeringarna som intressanta reaktionsnivåer där vi med fördel agerar för uppgång vid positiva fortsättningsformationer. Än så länge talar mer för att en långsiktig botten är på väg att bildas men om aprillägsta vid 9335 ger vika är risken stor för att det vi sett den senaste månaden är en tjurfälla.

Motstånd: 11000 / 11190-11200 / 11440 / 11850-12000
Stöd: 10815 / 10665 / 10390 / 10140 / 10000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80.

Avanza: Doji i extremt ytterläge

Teknisk analys Avanza: För en månad sedan skrev jag att det inte var så bra edge att kliva på för uppgång om vi inte bjöds på en rekyl. Jag skrev oxå att det inte var något bra läge att gå kort då driften uppåt var stark. Med facit i hand kan vi konstatera att aktien var så pass stark att det inte blev någon rekyl och att aktien istället har fortsatt upp för att sätta flera nya ATH-noteringar. I torsdags nådde aktien upp till 120 kronor där det effektuerades en doji som var den minsta candlen sedan den 16 april. Dojisar i ändlägen ska vi alltid hålla noggrann koll på.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +2,6 vilket innebär att positiva fortsättningsformationer fortsatt är värda att haka på.

En doji, i ett ytterläge, som punkteras med en dagsstängning blir inte sällan startskottet på en nedgång. I torsdags bjöds vi dessutom på en rund topp i intradagsupplösningarna.

Trots att det var halvdag i torsdags effektuerades dojin kring 120 kronor med betydligt högre volym än normalt. Ser vi redan tecken på att köparna tar hem vinst?

Både 14-dagars och 14-veckors stochastic noteras över 90, vilket i sig inte behöver betyda något. Det vi ska vara observanta är när föregående dags lägsta börjar punkteras vid överköpta nivåer, som nu.

Sammanfattning: Avståndet ner till de viktiga sentimentsnivåerna har blivit extremt stora efter uppgången på över 70 procent sedan mitten av mars. Det är nu över 18 procent ner till standard line samtidigt som det är 42 procent mellan bollingerbanden. Inga träd växer till himlen, inte heller Avanza. Om torsdagens lägta vid 118 kronor punkteras med en dagsstängning kan det vara startskottet på en rekyl, som har potential att bli stor. Vid 100-kronorsnivån kan det dock vara en bra edge att agera på en positiv fortsättningsformation. Även om rekylen blir djupare kan det vara intressant ner mot 90 kronor men om cloud span b punkteras utan att snabbt återtas kommer vi i ett annat läge, som jag i så fall återkommer till.

Motstånd: 121,00 / 122,05 / 123,80 / 124,90
Stöd: 117,55 / 116,40 / 114,75 / 109,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85.

Lundin Energy: Bullish engulfing från 200-kronorsnivån

Teknisk analys Lundin Energy: I samband med föregående analys för lite mer än en vecka sedan skrev jag om att trampolinen i SMACD kan ta Lundin Energy upp mot 243 kronor. I torsdags stängde aktien på 253,70 vilket innebär en uppgång med 18 procent sedan föregående analys.

I samband med rapporten i torsdags, som kom in lägre än förväntningarna på de flesta punkter höjde bolaget prognosen för 2020. Inför rapporten tog sig LUNE upp över molnet och i torsdags stängde alltså aktien gapet från den 9 maj samt 250 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att definiera pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen vid -2,4 som säger oss att risken för nya nedgångar är stor och det innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga med positioner som går emot driften nedåt.

Volymbalansen är positiv och aktien befinner sig innanför begränsningarna i en stigande kortsiktig trendkanal.

På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan vilket ledde till att torsdagens stängning skedde 6 procent över det övre bollingerbandet.

I samband med rapporten i torsdags effektuerades en doji i ett ytterläge vilket ofta leder till rekyler. På nedsidan har vi gott om stöd hela vägen ner mot 200 kronor och en positiv fortsättningsformation ser intressant ut att agera på i samband med en rekyl.

Sammanfattning: Om torsdagens lägsta vid 244,50 punkteras med en dagsstängning ställs siktet i första hand in mot 232 kronorsnivån men även om rekylen blir djupare än så kommer en positiv fortsättningsformation vara värd att agera på ner mot 200 kronor. Passeras istället torsdagens högsta vid 257 kronor ställs siktet in mot primärtrenden kring 281 kronor. Tar man position på en fortsättningsformation i samband med en rekyl ner mot 200 kronor bör inte den initala stoppen placeras så långt under 193 kronor. Om rekylen sugs upp innan 215 kronor placeras den initiala stoppen strax under standard line.

Motstånd: 265,60 / 266,80 / 281,60 / 300,00
Stöd: 244,50 / 232,30 / 219,60 / 203,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96.