BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Laddar upp för nästa trendben

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är fortsatt fångat i en tradingrangen mellan 2285 och zonen kring 2200. Så länge detta området inte passeras eller punkteras med tydlighet riskeras slagig handel med tvära kast. Historiskt har den kommande perioden (snittet tillbaks till 2001) fram till slutet av maj inneburit nedgångar med i snitt 3 procent. Även om det visar sig att indexet följer den historiska utvecklingen talar mer för uppgångar och nya rekordnoteringar på sikt än att det långsiktigt positiva utseendet kommer att hotas.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot och test av 2200-området. I slutet av veckan kom köparna tillbaks men kanske inte med den övertygelse som man vill se. Totalt steg OMXS30 med 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,6 procent.

Det är naturligtvis positivt att den fallande motståndslinjen som förbinder topparna i rekylen/kontraktion passeras som vi såg i fredags men samtidigt ser vi att det inte varit några övertygande stängningar de två senaste dagarna.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn varnar fortfarande för relativt stor risk för nedgång men har fallit något de senaste dagarna, vilket är positivt.

Volymen har legat kring snittet den gångna veckan men var något lägre i fredags. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD har efter en negativ divergens upp mot ATH-nivån vänt ner men visar nu tecken på att närma sig en köpsignal.

Det är ungefär hälften av aktierna som stigit respektive fallit de senaste 20 dagarna på Stockholmsbörsen. På large cap noteras däremot 92 procent av aktierna fortfarande över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2276 följt av 2285 och området kring 2300.

På nedsidan hittar vi först 2248 följt av 2237 och 2227 men framförallt är jag intresserad av att se om 2190 håller vid ett eventuellt test.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 34 senaste åren (68%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent. Indexet har stigit den kommande veckan vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent lägre.

Sammanfattning: Som jag påtalat några gånger de senaste veckorna är OMXS30 på väg in i en historiskt svagare period. Det saknas inte varningssignaler men så länge vi inte fått några signaler på att en topp är effektuerad kan indexet fortsätta upp ytterligare. Den av tradingrangens begränsningar 2285 eller 2190 som punkteras eller passeras kommer troligen ställa in siktet för de kommande veckorna. Även om vi bjuds på ett utmanande nedställ talar fortfarande mer för att vi framöver kommer bjudas på ytterligare högre högsta än att det långsiktigt positiva utseendet fallerar. Hur djup tror jag en utmanande rekyl kommer bli? Efter 2-4 positiva impulsvågor brukar vi bjudas på rekyler ner mot fib 50%-området och det hittar vi nu kring 2050 vilket är ungefär 10% ner från nuvarande nivå så det får bli min gissning.

Motstånd: 2276 / 2285 / 2300 / 2350 / 2400
Stöd: 2248 / 2242 / 2237 / 2227 2200-2190

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 66%.

SP500: Veckan avslutades med nytt rekord

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi ser ett visst motstånd kring 4200 samtidigt som många momentindikatorer är spända på ovansidan talar det mesta för att rekyler kommer bli köpvärda även denna gång. Om den gångna veckans högsta, tillika rekordnotering kring 4220 passeras med tydlighet och hålls ställs siktet in mot 4400 men på vägen möter 4250 och 4280 upp. Så länge trenden, bredden och isen ser ut som nu ska vi vara köpare i samband med rekyler. Att gå emot det vi ser nu lockar inte överhuvudtaget, det är fakirtrading.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring 4200 och tisdagen följde upp med en nedgång till 4129 som sedan höll som veckolägsta när köparna åter visade att de inte är uträknade. Området kring och strax ovanför 4100 har lockat fram köparna flera gånger sedan mitten av april. Veckan avslutades med en fortsättningsformation och ett utbrott upp till en ny rekordnotering vid 4238. Totalt steg den gångna veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,7 procent.

Jobbsiffrorna i fredags kom in långt under förväntan men placerarkollektivet hoppas självklart på att det kan få Fed att hålla stimulanskranarna öppna.

Cykelanalysen visar att det varit i snitt 37 dagar mellan signifikanta lågpunkter och indikerade att en botten skulle inträffa mellan den 20/4 och den 5/5. Om tisdagens lägsta blev startskottet för nästa trenben är för tidigt att säga men förutsättningarna är alltså goda.

Symmetrianalysen indikerar att indexet, om 4200 håller, ställt in siktet mot 4400 eller eventuellt 4500. Det är flera intressanta stödområden på nedsidan men 4000-nivån seglar alltmer upp som en allt viktigare vattendelare. Vi hittar toppen från mitten av mars samt cloud span b strax under trippelnollenivån.

Den amerikanska tioårsräntan föll från 1,62 till 1,59 procent den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu strax under 7 vilket fortsatt är något överhettat.

Volymen har, bortsett från i tisdags, legat under det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv och stiger tydligt över tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras inför dagen till 93 procent vilket fortfarande är tecken på en tjock is, även om den försvagats något de två senaste veckorna.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 18,3 till 16,7 och noteras åter under G-krafterna och EMA-8 vilket naturligtvis är positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten en bit under 3 och vi måste förflytta oss tillbaks till slutet av 2019 för att hitta liknande lågvolaila utseende.

På ovansidan möter närmast motståndet kring 4248 följt av 4256 och 4267.

På nedsidan möter närmast 4219 följt av 4200 och zonen mellan 4165 och 4129 men viktigast i närtid är området mellan 4120-4100.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4238 den 7/5

I den negativa vågskålen:
– Överköpt, överälskat och övervärderat
– Negativ divergens mot RSI och SMACD

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Allt handlar om risk, hot, girighet och likviditet. När hjulen börjar snurra ökar risken för att likviditetsmotorn Fed drar ner på takten och det kommer synas på börsen. Att då jobbsiffrorna kommer in mycket sämre än väntat talar för att Fed kommer fortsätta hålla pengakranen öppen. Köparna kom tillbaks i tisdags när zonen vid 4100 närmade sig och avslutade veckan med en ny rekordnotering kring 4238. Flera viktiga stöd hittar vi nu kring 4000-nivån som alltmer seglar upp som en viktig vattendelare. Detta är en marknad som hittar köpare så fort det blir rea och det är inte lockande att gå emot så länge likviditeten flödar in. Att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler är fortsatt den strategi som indexet vill bli handlat med.

Motstånd: 4248 / 4256 / 4267 / 4300
Stöd: 4219 / 4200 / 4165-4129 / 4120-4100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 53%.

DAX: Tar sats från en ny högre lågpunkt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för fortsatt rekyl som jag anser är köpvärd när den följs av fortsättningsformationer så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av MA-20 men föll i onsdags ner för att täppa till gapet från den 30 mars där även den stigande stödlinjen mötte upp. Köparna kom tillbaks efter 10Bar-stapeln och veckan avslutades positivt. Totalt steg DAX med 1,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,2 procent.

Innan tisdagens lägsta noterades den senaste signifikanta lågpunkten i slutet av februari. Nu blir det intressant att se om den senaste ATH-noteringen vid 15502 kommer passeras och ett nytt positivt trendbend är därmed inlett. Om vi istället bjuds på en ny lägre topp är det angeläget att inte tisdagens lägsta vid 14845 punkteras utan att snabbt återtas.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler men att det är stor risk för rekyl.

SMACD har sedan mitten av april tyngts av ett negativt medelvärdeskors men nu ser vi tecken på avtagande negativt momentum och goda förutsättningar för en stundande köpsignal.

Volymbalansen är fortsatt positiv och stigande.

Sammanfattning: Historiskt har DAX noterats för nedgångar på ungefär 1,5 procent fram till mitten av maj men som jag brukar säga är det mjuk materia och konventionell teknisk analys fäster jag större vikt vid. Det är dock stor risk för fortsatt skvalpiga rörelser de närmaste veckorna och även om vi bjuds på en rekyl anser jag att den kommer vara köpvärd i samband med fortsättningsformationer så länge inte 14400 punkteras utan att snabbt återtas. Även om en kommande rekyl blir kraftfullare än så kan det vara intressant att haka på om fortsättningsformationen bekräftas och följs av nya högre lägsta och därefter högre pivottoppar. Att volymbalansen tilltar upp mot motståndsnivåer som nu indikerar att det byggs upp momentum för ett utbrott norrut. Mitt huvudspår är att köparna kommer tillbaks och suger upp eventuella rekyler innan det positiva utseendet hotas.

Motstånd: 15500 / 15650 / 16000
Stöd: 15250 / 14845-14825 / 14620

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 76+.

Electrolux B: Mjukar upp det viktade volymmedelvärdet

Teknisk analys Electrolux B: Aktien gapade upp med nästan 5 procent i samband med rapporten och då bör man ta det försiktigt och vänta på en andra chans. Nu har aktien fallit tillbaks ner mot 230-kronorsnivån och vi ser tecken på att säljtrycket håller på att avta.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut pekar upp och G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång. MA-20 har däremot fallit något och pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar att vi ska handla med trendföljande strategier och agera på fortsättningsformationer i samband med rekyler.

I torsdags vände cykelindikatorn upp från en nivå klart under 20 och effektuerade en positiv minidivergens. I fredags passerades den korta sentimentsnivån EMA-8 med en dagsstängning, även om det var marginellt tolkar jag det positivt.

Electrolux B har befunnit sig i ett lågvollaläge, en så kallad squeeze, som vi ser små tecken på att aktien är på väg att bryta sig ur.

Det förankrade volymviktade medelvärdet är helt platt och noteras kring 239 kronor. En passering av nivån kommer jag tolka positivt. På ovansidan möter närmast motstånd kring 242- och 250-kronor.

Sammanfattning: Passeras 240 kronor utan att punkteras de närmaste dagarna efter ställs siktet in mot ATH-nivån som vi hittar strax ovanför 260 kronor. När/om 252 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 248 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 229 kronor.

Motstånd: 240,40 / 242,50 / 249,10 / 254,90
Stöd: 232,40 / 230,10-229,70 / 223,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47+.

Africa Oil: Effektuerar en dubbelbotten

Teknisk analys Africa Oil: Det blev en uppgång med 5,9 procent efter föregående analys och en lång grön candle som stängde vid 8,50 i onsdags. I fredags nåddes fib 50% av den senaste tradingrangen mellan 8,85 och 7,75 vilket brukar vara en intressant nivå där en fortsättningsformation ställer in siktet norrut till senaste högsta i början av mars.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras däremot i zonen där vi med fördel tillämpar jämviktspendlande strategier och är beredda på tvära kast.

Som jag kommenterat under några veckor i Tobbe Spekulerar är det intressant när en aktie laddar upp kring cloud span b som vi såg i slutet av april.

Volymbalansen steg upp mot 8,50-nivån vilket jag tolkar positivt och det i sin tur skapar goda förutsättningar för en uppgång

Vollan är låg och Africa Oil har befunnit sig i en squeeze som vi de senaste två dagarna sett tecken på att aktien kan vara på väg att jobba sig ur. De tecken jag ser nu är att expansionen från detta lågvollaläge kommer att ske norrut.

Att motståndsnivån vid 8,36 från början av april togs ut i onsdags tolkar jag som en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Africa Oil har historiskt haft en bra period den närmaste tiden. I onsdags passerades aprilhögsta och jag tolkar det som en dubbelbottenformation med målkursen upp mot 8,90. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan vilket innebär att rekylrisken är stor och det kanske inte räcker med två dagars paus. Risken är dock att om man väntar in en fortsättning på rekyl kan tåget dra iväg och man blir kvar på perrongen. Ett alternativ är då att köpa en lottsedel för ett litet belopp, ex.vis en minifuture med stoppen strax under eller lägre än 8 kronor. När/om 8,75 nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 8,75 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras alltså strax under 8 kronor.

Det kommer delårssiffror den 13 maj.

Motstånd: 8,50 / 8,75-8,90 / 9,20
Stöd: 8,30 / 8,23 / 8,00 / 7,90-7,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.