BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

4/5-2015 OMXS30: Edgen för uppgång ökar trots den sämre säsongen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den historiska utvecklingen har historiskt utvecklats svagt de närmaste veckorna och månadsskifteseffekten har ofta inträffat redan första handelsdagen i maj.”

Den gångna veckan inleddes upp med en ny ATH-stängning vid 1720 men därefter föll index med hela 5,3 procent fram till torsdagens stängning. Veckan som helhet innebar en nedgång med 4,2 procent och april månad stängde 2,8 procent lägre än marsstängningen. Årets uppgång har därmed reducerats till en uppgång med 11,2 procent.

Mars månads kursstapel blev en röd spinning top medan april utvecklades till en shooting starliknande kursstapel. I veckografen bjöds vi på en kraftfull negativ reversalstapel som åtminstone tillfälligt punkterade golvet i tradingrangen.

Volymen i början av veckan var betydligt högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men trots halvdagen i torsdags var det en bra volym.

Ingen sektor stängde på plus den gångna veckan. Sämst gick teknologi, verkstad och basråvaror. igår. Sämst gick precis som i USA och Asien nu på morgonen basråvaror följt av verkstad. Bäst bland OMXS30-aktierna gick Sandvik, SSAB A och SCA B. Sämst utveckling stod Nokia, Atlas Copco A och Assa Abloy B för.

Den långa trenden pekar upp men både de korta och medellånga medelvärdena har åtminstone för tillfället punkterats och dessutom vänt ner. Jag har de senaste veckorna skrivit att det är angeläget att 1655 eller åtminstone 1635 håller för att inte riskera en kraftigare och mer utdragen nedgångsfas. Nu när bägge dessa tidigare stödnivåer punkterats och dessutom vinklat nedåt kommer det bli spännande att se om de återtas snabbt och blir positiva fortsättningsformationer eller utgör alltför tuffa motstånd för att passeras och tas ut.

De senaste 3 dagarna har kursen fallit med 5,3 procent och i fredags bjöds vi på en ny tioveckors lägstastängning. Hur ser då edgen ut historiskt när kursen fallit med mer än 5 procent på tre dagar och stänger på ny tioveckorslägsta? Detta har inträffat 24 gånger sedan början av 2002 och vid 16 av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,2 procent. Om vi bara studerar när detta hänt i positiva marknadsfaser har det inte hänt mer än 6 gånger de senaste 20 åren och vid 4 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Studerar vi istället vad som hänt historiskt om man tagit position den första dagen efter den 3/5 och gjort exit en vecka senare har kursen endast stigit i lite mer än 40 procent av fallen de senaste 16 åren.

Den 15:e oktober skrev jag så här: ”När vi historiskt haft liknande utseenden har kursen historiskt stått högre i nästan 90 procent av fallen sex månader senare.” Några dagar senare skrev jag att vi bjudits på ett av de bästa köplägena på flera år. Vidare skrev jag: ”Mycket talar för att vi får en bra uppgångsfas fram till månadsskiftet april-maj.” Nu är vi där och det ska bli minst sagt spännande att följa de närmaste dagarna och veckornas utveckling. Ni som prenumerar på WT Forecast kan läsa vad jag skrev igår i säsonganalysen över den kommande månaden och sexmånadersperioden. Befintliga prenumeranter har tidigare fått ett erbjudande om förlängning och WT Forecast.

MACD effektuerade i tisdags en negativ trampolin strax ovanför nollan som om den punkteras kan förstärka det negativa sentimentet. Dagsmomentum noteras nu kring 40 och det ska bli intressant att se om köparna vågar sig tillbaks. Förutsättningarna för någon eller några dagars uppstuds är bra.

På ovansidan möter närmast 1635, 1655 och 1672. Det är angeläget att 1635 och ännu hellre 1655 tas ut de närmaste dagarna för att inte edgen för uppgång ska försämras ytterligare.

På nedsidan möter först 1606, 1573 följt av nivån kring 1500.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1460.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge MA-50 inte har någon lutning och kursen noteras under medelvärdet.

På kort sikt är jag neutral men edgen för uppgång har ökat med de senaste dagarnas uppgång.

Första dagarna i maj brukar vara starka dagar och edgen vid nyvarande utseende är bra för uppgång. Om säljarna på nytt tar över vid någon av de närmaste motståndet är risken stor för att 1500-nivån ska testas av. Maj månad brukar öppna starkt vara relativt svagt fram till de sista dagarna innan månadsskiftet. Än så länge är det enligt mitt synsätt för tidigt att navigera för nedgång utan istället se den pågående rekylen som ett bra läge att ta position för uppgång, men vi måste naturligtvis få en positiv CS-formation först.

Motstånd: 1642 / 1656 / 1672 / 1685 / 1696 / 1712
Stöd: 1615 / 1606 / 1601 / 1574 / 1548 / 1500

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 959.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP137 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2260.

S&P 500: Gott om varningssignaler men ännu ingen säljsignal

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden utvecklats historiskt de senaste 16 åren om vi tagit position första handelsdagen efter den 26:e april och stängt en vecka senare har inte kursen stått högre i mer än 44 procent av fallen fem handelsdagar senare.”

Den gångna handelsveckan innebar en nedgång med ytterligare 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats 2,4 procent. De tre senaste månaderna har bestått av en relativt små kursstaplar och därför ska vi vara försiktiga med att dra för stora slutsatser av stängningen högst upp i aprilstapeln. I veckostapeln bjöds vi däremot på en positiv fortsättningsformation som ska bli spännande att följa.

Volymen den gångna veckan har legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

De amerikanska börserna avslutade april månad med en rejäl utförsäljning. Nedgången för Dow Jones innebar att indexet så gott som raderat ut årets avancemang samtidigt som Nasdaq backade för fjärde dagen i följd efter att ha avslutat förra veckan på sin historiskt högsta nivå någonsin. I fredags återhämtade sig dock indexet till stor del.

Alla sektorer stängde på plus i fredags. Bäst utveckling var det bland basråvaror och hälsovård. 418 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg under fredagen medan endast 66 aktier stängde rött. Den negativa spreaden mellan S&P 500 och Nasdaq Composite som var påtaglig från måndag till torsdag vände ut till favör för risk och Nasdaq.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt som steg i fredags. Apple vände upp och steg med hela 3,1 procent till $128,9. Google steg med marginella 0,1 procent vilket fick aktien att stänga vid $537,6. Twitter fortsatte nedåt efter den för tidigt läckta rapporten och föll med ytterligare 2,9 procent för att till slut stänga vid $37,8 men den sociala kollegan Facebook lyckades kravla sig upp över nollan och steg med måttliga 0,3 procent för att till slut stänga vid $78,9.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden noteras uppåt även om lutningen på MA-50 är marginell. Kursen stängde i fredags över både de korta och långa medelvärdena.

MACD lämnade en köpsignal den 9:e april men utvecklingen därefter har än så länge inte imponerat. I veckografen effektuerades en positiv fortsättningsformation den gångna veckan och om ATH-nivån 2525,9 tas ut talar mycket för fortsatta uppgångar. Dagsmomentum håller på att utmana månadsmedelvärdet som om det tas ut är en kortsiktig sentimentsförstärkare.

Om vi studerar hur den kommande femdagarsperioden utvecklats historiskt om vi tagit position första handelsdagen efter den 3:e maj och stängt en vecka senare har inte kursen stått högre i mer än ungefär 40 procent av fallen. Studerar vi utvecklingen på två veckor och fram till slutet av maj har kursen stått högre i något mer än hälften av fallen men den genomsnittliga utvecklingen har varit svagt negativ beroende på en del kraftiga rörelser.

Närmast på ovansidan möter motståndszonen kring 2120-2126 och därefter 2135 följt av 2148.

På nedsidan håller jag koll på utvecklingen kring nivåerna vid 2097-2094 och 2072 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2125,9 den 27/4
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2017

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– Än så länge vissa problem att ta ut 2065/2072-nivån
– VIX visar tecken på att ladda för ett utbrott

Under den senaste månaden har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. VIX föll den gångna veckan med 13,4 procent och stängde i fredags vid 12,7. Den låga noteringen hos VIX innebär att placerarkollektivet inte ser några större risker för en tilltagande volla men just det är vad det brukar bli när man sänker garden för lågt. Både de långa-, medellånga- och korta medelvärdena i VIX noteras inom några få punkter och det är helt klart en uppladdning för en större rörelse på gång men om utbrottet sker uppåt eller nedåt ska vi inte ha någon uppfattning om. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2190 och 22030 den närmaste månaden.

 

Även om vi nu går in i en sämre period av året har vi ännu inget som tyder på att en topp är i sikte. Det råder en del säljsignaler men än så länge talar mer för ett utbrott upp än ner. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när några av begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig.

Motstånd: 2115 / 2121-2126 / 2142 / 2156 / 2065
Stöd: 2097-2094 / 2080 / 2072 / 2059 / 2040

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP6 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 1048.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP21 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 3173.

DAX: Säljarna ser tillfälligt ut att ha kört slut på bränsle

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månads- och veckografen råder för tillfället shooting starliknande formationer…det råder för tillfället ett visst säljtryck som behöver elimineras innan vi åter ska navigera för uppgång.”

Veckan inleddes med ett utbrottsförsök över 12080-nivån men det misslyckades och säljarna tog åter över. Inför veckan skrev jag att det var angeläget att 11675 stod pall för att inte trigga en tilltagande nedgång. I onsdags punkterades nivån och i torsdags testades det tidigare taket i den långsiktigt stigande trendkanalen kring 11300.

Totalt föll det tyska storbolagsindexet med 3,0 procent den gångna veckan och april månad innebar en nedgång med 4,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 16,8 procent.

Både i månads- och veckografen råder varningssignaler.

Den långa och medellånga trenden är enligt mitt synsätt positiva medan däremot den korta trenderna vänt ner.

MACD vände ner i sälj den 24:e mars och har efter den negativa trampolinen i slutet av april punkterat nollinjen utan tecken på att det negativa momentumet är på väg att avta.

Dagsmomentum noteras kring 40 vilket ofta är en bra nivå att bevaka för uppstudsar i positiva trender men för tillfället behöver bekräftelsenivån vid 58 och därmed även månadsmedelvärdet passeras innan vi på nytt ska fundera på några längre positioner för uppgång.

Jag har sedan den 30:e mars påtalat att vi ska vara beredda på tvära kast när begränsningarna i konsolideringen och även den fallande triangeln närmade sig. Förra veckan skrev jag: ”På nedsidan är det positivt om stödet från marubozulinjen från den 11 mars vid 11675 håller i annat fall ökar risken för en kraftigare nedställ.” I onsdags punkterades den horisontella marubozulinjen och det triggade inte oväntat en kraftfull nedgång.

På ovansidan möter först zonen kring 11620-11680 följt av den fallande motståndslinjen som sammanfaller med 20-dagars medelvärde upp vid 11940 följt av den tidigare toppen vid 12220.

De två senaste dagarnas stängning under det nedre bollingerbandet (så när som på en punkt i torsdags) i en positiv marknadsfas har inträffat 22 gånger sedan början av 2002. Mellan 65-70 procent av dessa har kursen stått högre både en vecka och en månad senare. På en veckas sikt har uppgångarna i snitt varit 1,0 procent och på en månads sikt noteras en uppgång med 2,6 procent.

Edgen för uppgång är men säsongsmässigt är det dock bara ungefär hälften av åren som de fem närmaste börsdagarna inneburit uppgångar för DAX-indexet. De fem senaste åren har dock inneburit uppgångar. Så länge vi inte får en månadsstängning under 10250 anser jag att den långa trenden är stigande och att sannolikheten för fortsatt uppgång är större än en nedgång.

Motstånd: 11575 / 11620-11680 / 11930 / 12220 / 12220
Stöd: 11325 / 11211 / 11000 / 10778 / 11675 / 11460

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 6909.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 16375.

AstraZeneca: Bra edge för uppgång på en veckas sikt

Teknisk analys AstraZeneca: Den negativa rapportreaktionen har fått aktien att punktera både de korta- och medellånga medelvärdena.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och än så länge är det ok att agera på positiva fortsättningsformationer.

Sedan toppen den 23 april har kursen fram till torsdagsstängningen fallit med hela 11,6 procent. Den kraftiga nedgången har fått de korta momentumindikatorerna att slå i botten.

Gummisnodden är extremt hårt spänd och noteras inför veckostarten kring 1,1. Om vi studerar de gånger gummisnodden noterats under 2,0 de senaste 16 åren har det inträffat 56 gånger och vid 30 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Det som däremot är betydligt intressantare är att studera vad som hänt historiskt när kursen två dagar i rad stängt under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden är äver 10%. Detta har dock bara inträffat fyra gånger de senaste 16 åren och alla fyra gångerna har resulterat i högre kurs en vecka senare. Uppgången har i snitt varit 1,9 procent.

Det råder en positiv edge på en veckas sikt och redan om 576 kronor tas ut har vi goda förutsättningar för att en uppstuds inletts. Uppgången kan dock bromsas upp kring 600 kronor och det kan därför vara läge att kliva av strax under 596 kronor. Stoppen placeras strax under lägsta nivån för de senaste två dagarnas kursstaplar och positionsstorleken anpassas naturligtvis därefter.

Motstånd: 574,20 / 579,30 / 587,80 / 596,30
Stöd: 565,70 / 562,30 / 553,80 / 545,30

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP14 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 439 kr.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP21 med en häv kring 3,3och en stop loss på 707 kr.

Millicom: Long legged doji kring viktig fibnivå

Teknisk analys Millicom: Det skulle ta en vecka men därefter stöttade MA-20 på precis det sätt jag ”pratade om” i föregående analys. Därefter har köparna kommit tillbaks i samband med rekyler ner mot MA-20 och för lite mer än en vecka sedan kom en rapport som jag tolkar i den positiva vågskålen.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt men de korta och medellånga har vänt upp. Så länge det inte är någon tydligt riktning hos primärtrenden ska vi vara beredda på att ta hem vinsten kring tidigare motståndsnivåer.

I torsdags bildades en long legged doji och det ger oss en tydlig nivå för entry, nämligen när högstanivån på den övre svansen tas ut.

När kursen närmar sig 700 kronor är det läge att ta hem vinst vid första tecken på att säljarna är på väg att ta över.

Dagsmomentum har rekylerat ner till den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan början av året. Än så länge noteras RSI-14 i den positiva delen och så länge ADX-14 noteras över 25 anser jag att denna rekyl är köpvärd.

Den pågående rekylen är spännande att bevaka då nivån mellan 650-659 effektuerat en svans och en doji. Om 659 kronor tas ut kan vi hänga på upp mot 680-695 kronor och stänga så fort vi ser tecken på att säljarna tar över. Den initiala stoppen bör man inte placera lägre än 639 kronor.

Motstånd: 659 / 668 / 681 / 689 / 696-705
Stöd: 642 / 630 / 616 / 596 / 584

Du kan handla Millicom med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BNP2 med hävstång 3,9 och stopploss kring 508 kr
Nedgång: Minishort BNP med hävstång 3,0