BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 2

OMXS30: Utmanar bekräftelsenivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”December blev den sjätte månaden i rad som stängde på plus och även om den pågående rekylen lämnade en tydlig svans på ovansidan talar mer för att indexet ska vidare uppåt när rekylen är klar. Dojistaplar, likt fredagens, kring begränsningarna i en tradingrange är ofta bra signaler för ett vändning. Om det däremot visar sig att fredagens lägsta punkteras ökar sannolikheten för ett besök nedåt golvet i den stigande trendkanalen som sammanfaller med området mellan MA-50 och MA-100.”

Den gångna veckan inleddes med att kursen steg men slutet av veckan avslutades med två dagars nedgång. Totalt inleddes första handelsveckan på året med en uppgång på 0,3 procent.

Som jag påtalat några veckor är OMXS30 fångat i en tradingrange och sedan någon vecka bevakar jag 1510 på nedsidan och 1554 på ovansidan som nivåer som ska passeras för att osäkerheten ska skingras. I fredags punkterades EMA-8 och på kort sikt är sannolikeheten stor för att en rekyl ska ta ner indexet mot antingen 1510 eller 1490-nivån.

Volymen har av naturliga skäl varit lägre än snittet de senaste dagarna. Volymbalansen är än så länge positiv men visar tecken på lite svaghet vilket jag kommer att återkomma till om vi ser sämre volymtillväxt under kommande uppgångsdagar.

Endast 38 procent av de 284 aktier jag dagligen följer steg i torsdags och bredden har varit en varningssignal de sedan i tisdags.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi ska vara relativt kortsiktiga med nya positioner tills en tydligare trend etablerats, men att undertonen är positiv.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal och än så länge ser vi inga tecken på att den är på väg att elimineras av en ny köpsignal.

Dagsmomentum har sedan slutet av november vänt upp kring bekräftelsenivån, som just nu markeras strax ovanför 50-nivån. Så länge inte nivån punkteras, vilket inte är så långt bort, är uppstudsar från nivån positiva.

Cykelindikatorn har vänt upp från den låga nivån kring 15 inför julen och noteras inför veckostarten kring 60 och med tanke på hur litet avståndet är upp till zonen kring den övre begränsningen för tradingrangen börjar åter tajmingen bli dålig för att agera på positiva candlesticksformationer.

På ovansidan möter först de korta sentimentsindikatorerna vid 1530 och därefter den senaste pivottoppen kring 1542 följt av taket i den rådande tradingrangen vid 1554.

På nedsidan möter först området mellan 1514-1510 och gapet ner mot 1490 samt de tidigare pivotbottnarna 1460 och 1390.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1417 och att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men om golvet i den rådande tradingrangen punkteras utan att snabbt återtas är det mycket som talar för att rekylen behöver längre ner och där effektuera en positiv fortsättningsformation kring ett tidigare ackumulationsområde. Något annat än att för tillfället navigera för uppgång är fakirtrading.

Sammanfattning: Chansen för att golvet i den rådande tradingrangen ska punkteras ökar om bekräftelsenivån kring 50 hos dagsmomentumpunkteras. En eventuell rekyl kommer däremot att erbjuda bättre edge att ta nya positioner för uppgång. Min grundsyn är positiv både på kort och lång sikt men jag vill helst se köparna komma tillbaks med kraft kring området mellan 1500 och golvet i den medellånga stigande trendkanalen som för tillfället möter upp kring 1490.

Motstånd: 1525-1530 / 1542 / 1548-1554
Stöd: 1520 / 1514-1510 / 1504 / 1489

SP500: Turtlesoup för nedgång eller positivt utbrott?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om tradingrangen återtas när veckan inleds räknar jag det som en positiv turtle soup för uppgång vilket är en formation som vi får agera på när läget hos cykelindikatorn är så attraktivt som nu. Siktet ställs då i första hand in på taket i den rådande tradingrangen. Vi ska dock vara beredda på att en uppstuds kan bli kortvarig och att det fortfarande är stor chans till en signifikant lågpunkt fram till den 13/1.”

Den första veckan på det nya året inleddes med en positiv turtlesoup och avslutades med ett nytt ATH vid 2282,10. Totalt steg SP500-indexet med 1,7 procent.

I fredags nåddes taket i den rådande tradingrangen och under någon timme togs nivån ut innan kursen föll tillbaks för att stänga vid det övre bollingerbandet. Om fredagens högsta tas ut, gärna med tilltagande volym, utan att snabbt punkteras igen talar mycket för att det vi nu ser är starten på nästa ben i den positiva trenden. Om däremot kursen vänder ner och under den kommande veckan punkterar MA-20 utan att snabbt återta sentimentsnivån som för en vecka sedan är det mycket som talar för att det behövs en djupare rekyl för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att etablera nästa ben i trenden. Än så länge är rekyler intressanta att agera på, för uppgång.

Volymen har den gångna veckan varit lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och har dessutom avtagit något i samband med de senaste dagarnas uppgång. Volymbalansen (OBV) håller just nu på att utmana topparna från december.

VIX föll den närmaste veckan med 7,4 procent till förhållandevis låga 11,3 igår med ytterligare 8 procent till 11,8 som markerades i början av augusti och senast strax innan jul. Fear & Greed-indexet steg den gångna veckan från 59 till 70 vilket inte är någon extremt hög nivå.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2134 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och kring 2141. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi för tillfället ska vara något mer kortsiktiga oavsett om man väljer att agera för upp- eller nedgång men att undertonen är positiv och åter närmar sig trendföljande strategier.

Cykelindikatorn har den senaste veckan vänt upp från nivån 11 till över 90 vilket innebär att det för tillfället inte är så bra tajming att ta nya positioner för uppgång.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal men vi vet sedan tidigare att dessa ska tas med en nypa salt i starkt stigande trender. Skulle denna signal utvecklas till en negativ trampolin kan det innebära att en rekyl behöver ner och vända kring tidigare ackumulationsområden för att vara värd att haka på. En ny köpsignal i MACD kommer däremot att vara en positiv pusselbit och senast vi bjöds på det var i början av november.

Volatiliteten är nu nere på en lika låg nivå som i början av september. Det vi vet efter lågvollalägen är att utbrott ofta blir kraftfulla men vi kan aldrig i förväg veta om expansionen kommer att ske upp- eller ner.

På ovansidan möter först området 2285 följt av nivån kring 2300.

På nedsidan möter först 2270 följt av 2262-2258 men framförallt golvet i tradingrangen vid 2235.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 6/1 vid 2282,1
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens strax under viktigt motstånd
– Säljsignal som senaste signal i MACD

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är utseendet positivt och allt mer talar för att vi är på väg att bjudas på en vollaexpansion norrut. I den negativa vågskålen råder en påtagligt negativ divergens.

Sammanfattning: Det råder en positiv underton och mycket tyder nu på att vi är på väg att få ett utbrott upp över det övre bollingerbandet samtidigt som det råder en låg volla. Förutsättningarna är goda för att detta blir starten på nästa positiva ben i trenden. Det råder dock en negativ divergens och tajmingen enligt cykelindikatorn är inte den bästa att ta nya positioner för uppgång. Att gå kort är däremot inte ett alternativ, än så länge.

Motstånd: 2285 / 2292 / 2310 / 2382
Stöd: 2267 / 2256 / 2235 / 2220

DAX: Alltför stora spänningar mot jämviktsnivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men att indexet är överköpt med fyra veckostängningar i rad ovanför det övre bollingerbandet. Även om det är viss risk för rekyl ser jag det snarare som ett bättre läge att komma in i nya positioner för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes med en impulsstapel som tog indexet upp mot nästa motståndsnivå strax under 11700. Den senaste delen av veckan blev dock en avslagen tillställning och den totala uppgången skrevs till slut till 1,0 procent.

Vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2015 för att hitta en lika positiv månadsstapel som december 2016 blev. Vad innebär det? Jo, att förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men att indexet för tillfället blivit överköpt och att det råder en påtaglig negativ divergens mot både dagsmomentum och MACD.

För en vecka sedan skrev jag att utvecklingen de fem första handelsdagarna i januari inte brukar vara så positivt men att vi de senaste åren sett ett annat mönster. Även i år blev det precis som 2014 och 2014 en positiv inledning av året.

Volymen har de senaste dagarna noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum, cykelindikatorn och MACD som varnar för antingen en lugnare uppgångtakt, en kommande konsolidering eler en stundande rekyl.

På sikt talar ett utbrott förbi 11500-nivån att vi hittar ett symmetriskt prisobjektiv kring 14250 men det finns flera tuffa motståndnivåer bla ATH-noteringen och 13500 som först måste tas ut men dessa lär jag få möjlighet att återkomma till och mycket vatten ska först rinna under broarna innan dess.

Sammanfattning: Den senaste månaden har DAX-indexet stigit med en normal årsuppgång och det har lett till en del varningssignaler främst i form av negativa divergenser. Punkteras bekräftelsenivån hos dagsmomentum (just nu vid 75) är det mycket som talar för att en rekyl ner mot i första hand 11400, eventuellt lägre, är inledd. Rekyler ska för tillfället ses som bättre lägen att kliva på för uppgång.

Motstånd: 11610 / 11640 / 11700 / 11770
Stöd: 11540 / 11500 / 11440 / 11375

HM B: Dags för en vändning eller tilltagande utförsåka

Teknisk analys H&M B: Kursen fortsatte upp till 277 kronor men efter fyra försök att ta ut denna nivå har vi istället bjudits på allt lägre bottnar.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar fortfarande nedåt. Trendfasindikatorn med noteringen kring -0,9 indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och jämviktspendling men att undertonen allt mer börjar bli negativ. Punkteras 240 kronorsnivån ökar sannolikheten för att säljtrycket tilltar.

Förhoppningarna på HM har varit stora inför detta år, inte minst från undertecknad. Om det är något som är ett dåligt beteende för en trader så är det att låsa fast sig vid en uppfattning. HM är ett fantastiskt bolag men om placerarkollektivet inte längre tycker det har spännande utsikter spelar inte det så stor roll och då ska vi vara beredda på att vända på kappan.

Än är det dock inte kört men om lågpunkten från slutet av juni vid 234 kronor punkteras utan att snabbt återtas är det dock mycket som talar för en nedgång ner mot 210-200 kronor.

Efter den senaste tidens nedgång närmar sig nu stödområdet som känns lite som sista stoppet. Än så länge är dock nivån högre än både juni- och oktoberbottnarna. Dagsmomentum har kommit ner kring en nivå där förutsättningarna är goda för en vändning uppåt och den bredden mellan bollingerbanden börjar tala för en vändning eller tilltagande oro.

Sammanfattning: Än så länge har inte oktoberbotten punkterats och förutsättningarna finns för en vändning uppåt, även om sannolikheten alltmer börjar tala för tilltagande nedgångar. Om inte köparna kommer tillbaks så att vi bjuds på en bekräftad positiv omslagsformation innan 240 kronor punkterats, ja då är det nog dags att släppa på förhoppningarna för en stundande långsiktig uppgångsfas. Åtminstone på ett tag ännu.

Motstånd: 246,60 / 248,00 /250,90 / 253,80
Stöd: 243,70 / 242,20 / 239,30 / 236,40